Cách loại bỏ ký tự đầu, cuối hay ký tự được chỉ định trong Excel

Cách loại bỏ ký tự đầu, cuối hay ký tự được chỉ định trong Excel

Lúc sao chép thông tin từ một cột dữ liệu từ file Excel sang một file khác, ko phải lúc nào chúng ta cũng dữ nguyên. Mà thay vào đó chúng ta thường chỉ dữ lại phần dữ liệu đó. Vậy nếu dữ liệu sao chép lên tới 100 hay cả nghìn thì làm sao mang thể loại bỏ được những dữ liệu thừa? Nếu phải thao tác từng Cells thì ko phải cách hay một xíu nào, thay vào đó bạn hãy sử dụng những hàm như RIGHT, LEFT, MID.

Vậy làm sao để sử dụng những hàm RIGHT, LEFT, MID để loại bỏ văn bản ra khỏi một văn bản? 

Loại bỏ những ký tự đầu bằng hàm RIGHT

Mô tả:

Hàm Right là hàm xử lý văn bản, kết quả trả về là Một hoặc nhiều ký tự được chỉ định và được tính từ bên phải qua trái của văn bản.

Cú pháp:

=RIGHT(text;[num_chars])

Trong đó:

 • text: mang thể là một văn bản hoặc tham chiếu tới Một Cells
 • [num_chars]: là Một số, số này là số ký tự bạn sẽ giữ lại trong hàm RIGHT tính từ phải qua trái.

Lưu ý:

 • Nếu [num_chars] =0 thì kết quả trả về là rỗng.
 • [num_chars] to hơn độ dài của văn bản thì kết quả là văn bản được giữ nguyên.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên:

 • Nếu bạn ko sử dụng [num_chars] trong hàm thì mặc định kết quả hàm RIGHT trả về là Một ký tự trước nhất từ bên phải qua.
 • Thay vào đó, nếu [num_chars] là một số > 0 thì kết quả là một văn bản mang số ký tự = [num_chars] tính từ phải qua trái

Loại bỏ những ký tự cuối bằng hàm LEFT

Mô tả:

Hàm LEFT là hàm xử lý văn bản, kết quả trả về là Một hoặc nhiều ký tự được chỉ định và được tính từ bên trái qua phải của văn bản.

Cú pháp:

Article post on: nongdanmo.com

=LEFT(text;[num_chars])

Trong đó:

 • text: mang thể là một văn bản hoặc tham chiếu tới Một Cells
 • [num_chars]: là Một số, số này là số ký tự bạn sẽ giữ lại trong hàm LEFT tính từ trái qua phải.

Lưu ý:

 • Nếu [num_chars] =0 thì kết quả trả về là rỗng.
 • [num_chars] to hơn độ dài của văn bản thì kết quả là văn bản được giữ nguyên.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên:

 • Tương tự như hàm RIGHT, nếu bạn ko sử dụng [num_chars] trong hàm thì mặc định kết quả hàm LEFT trả về là Một ký tự trước nhất từ bên trái.
 • Nếu [num_chars] là một số > 0 thì kết quả là một văn bản mang số ký tự = [num_chars] tính từ trái qua phải.

Loại bỏ những ký tự đầu và cuối bằng hàm MID

Mô tả:

Hàm MID là hàm xử lý văn bản, kết quả trả về là Một hoặc nhiều ký tự được bạn chỉ định.

Source: nongdanmo.com

Cú pháp:

=MID(text; start_num; num_chars)

Trong đó:

 • text: mang thể là một văn bản hoặc tham chiếu tới Một Cells
 • start_num: là Một số, là vị trí khởi đầu của văn bản bạn muốn lấy. Số này phải nhỏ hơn độ dài của chuỗi.
 • num_chars: là Một số, số này là số ký tự mà bạn muốn lấy trong văn bản.

Lưu ý:

 • Nếu start_num to hơn độ dài văn bản thì kết quả trả về là rỗng.
 • num_chars to hơn độ dài của văn bản tính từ vựng trí start_num thì kết quả trả về là tính từ start_num tới cuối văn bản.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên:

Via @: nongdanmo.com

 • Hàm MID cũng mang thể thay thế cho cả hàm RIGHT và hàm LEFT, tuy nhiên sẽ phức tạp hơn lúc bạn phải xác định được vị trí khởi đầu nếu sử dụng thay cho hàm RIGHT.
 • Nếu muốn lấy văn bản ở giữa, bạn phải xác định được vị trí khởi đầu của văn bản bằng cách đếm từ trái qua phải và ký tự khởi đầu mang vị trí là 1.

???? Nếu ko loại bỏ ký tự mà chỉ muốn thay thế, bạn mang thể sử dụng dụng cụ Find and Replace mang sẵn trong Excel.

Sử dụng là Find and Replace để tìm và thay thế văn bản. Tuy nhiên, lúc sử dụng dụng cụ này thì nếu trong văn bản mang nhiều văn bản giống với văn bản được tìm thấy thì nó sẽ thay thế tất cả và bạn khó mang thể kiểm soát được.

Để kết quả được chuẩn xác bạn cần xác định trước vùng cần tìm kiếm và thay thế bằng cách chọn một vùng dữ liệu là cột hoặc hàng hoặc nguyên một Sheets nếu cần thiết.

Tiếp theo, nhập văn bản cần tìm kiếm vào Find what và văn bản cần thay thế vào Replace what.

Lưu ý lúc bạn chọn Replace và Replace All:

 • Lúc bạn chọn Replace thì Excel chỉ tìm và thay thế trong vùng dữ liệu bạn chọn mà kết quả thích hợp với văn bản trong Find with.
 • Còn Replace All sẽ tìm và thay thế tất cả kết quả thích hợp trong nguyên một Sheets.

Hoặc nếu bạn muốn thay thế tất cả văn bản trước một ký tự được đánh dấu thì mang thể sử dụng cú pháp: * + ký tự được đánh dấu

Ví dụ: Trong câu “Hôm nay, trời thật đẹp”, mình muốn thay thế tất cả những ký tự trước dấu phẩy (,) thì sử dụng cú pháp *,trong Find what

*Để trống Replace what mang thể loại bỏ được văn bản giống với văn bản trong Find what.

OK! Trên đây là một số cách bạn mang thể vận dụng để loại bỏ văn bản ra khỏi một văn bản trong Excel.

Kỳ vọng những gì ở trên sẽ hữu ích với những bạn.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo