Sơ lược về tỉ lệ người trong nghiên cứu hình họa

Sơ lược về tỉ lệ người trong nghiên cứu hình họa

Tỷ lệ người : Đó là mối quan hệ về kích thước giữa những phòng ban với toàn bộ thân thể con người. Để nắm được những mối quan hệ này và làm cơ sở vật chất khoa học cho việc vẽ hình họa người một cách thuận lợi chúng ta cần nghiên cứu toàn diện sự khác nhau về tỷ lệ chiều cao, chiều ngang cũng như một số phòng ban thân thể người. 

1. Tỉ lệ người

Tỷ lệ người trong nghiên cứu hình họa bao gồm tỷ lệ người trưởng thành, trẻ em.

1.1. Tỉ lệ người trưởng thành

- Tỷ lệ người dựa trên sự so sánh những phòng ban của thân thể người lấy chiều dài đầu làm đơn vị để so sánh.
- Tuy vậy nó mang tính chất ước lệ vì nó chưa phải là mực thước cho tất cả những dân tộc trên toàn cầu.
- Chiều cao toàn thân người: là 7,5 đầu – rộng = Hai đầu , thân: 3 đầu, chân: 3,5 đầu
- Vị trí những phòng ban:

 • Đơn vị 1: Từ đỉnh sọ tới cằm
 • Đơn vị 2: Từ cằm tới vú
 • Đơn vị 3: Từ vú tới rốn
 • Đơn vị 4: Từ rốn tới ngấn mông
 • Đơn vị 5: Từ ngấn mông tới ngang đùi
 • Đơn vị 6: Từ ngang đùi tới dưới đầu gối
 • Đơn vị 7: Từ dưới đầu gối tới mắt cá
 • Phần còn lại 0,5 đầu

- Từ vai tới cùi tay = Một đầu. Từ cùi tay tới cổ tay bằng Một đầu. Từ cổ tay tới đầu ngón tay giữa = Một đầu.
- Vị trí cùi tay ngang rốn – Nam vai rộng – nữ mông rộng. Đường chia đôi thân người nằm ngang gai chậu. 

Tỉ lệ người to

1.2. Tỉ lệ trẻ em 

- Trẻ em mẫu giáo (từ 5-6 tuổi) sở hữu chiều cao =1/Hai người trưởng thành.
- Nếu lấy đầu làm đơn vị đo thì tỷ lệ toàn thân trẻ em mẫu giáo bằng 5 đầu.

 • Đơn vị 1: Từ đỉnh sọ tới cằm
 • Đơn vị 2: Từ đỉnh cằm tới giữa rốn và vú
 • Đơn vị 3: Từ rốn tới ngấn mông
 • Đơn vị 4: Từ ngấn mông tới dưới gối
 • Đơn vị 5: Phần còn lại  

Tỉ lệ trẻ em

2. Tỉ lệ mặt người 

Tỷ lệ mặt người trong hình họa bao gồm tỉ lệ mặt người to và tỉ lệ mặt trẻ em

2.1. Tỉ lệ mặt người to:

Mặt người tính từ trán (chân tóc) tới cằm, chia thành 3 phần bằng nhau:

Mặt người to

 • Từ trán tới lông mày
 • Từ lông mày tới chân mũi
 • Từ chân mũi tới cằm
 • Đường phân đôi mặt người to chạy ngang qua đầu mắt (tính từ đỉnh đầu tới cằm)
 • Bề ngang của một con mắt dài bằng khoảng cách giữa hai con mắt và sắp bằng bề ngang của mồm (Mồm thường rộng hơn)

2.2. Tỉ lệ mặt trẻ em:

– Những vị trí khác tương tự tỉ lệ mặt trẻ em hoàn toàn khác với mặt người to, mặt trẻ em thường ngắn hơn mặt người to nhưng phần sọ lại rất to

Mặt trẻ em

 • Trẻ MG vị trí mắt thấp xuống dưới đường chia đôi mặt 
 • Đường chia đôi từ đỉnh đầu tới cằm nằm ngang ở chân lông mày
 • Khoảng cách giữa hai mắt trẻ em rộng hơn người to
 • Tỉ lệ hai mắt thường to hơn so với mũi mồm

- Những vẻ mặt tiêu biểu biểu lộ tình cảm:

 • Lúc vui những phòng ban trên mặt thường giản dài sang Hai bên đặc thù là mắt mồm.
 • Lúc buồn những phòng ban trên mặt thường kéo dài và xệ theo hướng đi xuống.
 • Lúc giận dữ: Mắt xếch lên dún vào phía trong, mồm dún và cong lên.

3. Những hình tham khảo về phẫu thuật tạo hình người

3.1. Xương và cơ đầu

Tên những cơ mặt

Cơ mặt

                              Phẫu thuật chân dung nhìn chính diện

Phẫu thuật chân dung nhìn nghiêng 3/4

Article post on: nongdanmo.com

Phẫu thuật chân dung nhìn nghiêng

3.2. Xương - Cơ tay

Xương tay

Tên những cơ tay

3.3. Xương và cơ chân

Xương chân

Xương chân nhìn nghiêng

Source: nongdanmo.com

Cơ chân những hướng nhìn

Vẽ cơ chân

Xương - Cơ chân

Vẽ chân phải

Vẽ chân

Những hướng đầu gối

Via @: nongdanmo.com

Bàn chân

Những tư thế bàn chân

3.4. Xương và cơ thân

Xương

Xương phần thân nhìn những hướng

Cơ phần thân nhìn những hướng

Cơ phần thaan người

 Cơ

Xương và cơ phần thân người

Cơ 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo