Trong phạm vi Tin học bài toán là:

Trong phạm vi Tin học bài toán là:

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nền văn minh thông tin gắn liền với phương tiện nào ?
 • Hãy chọn phương án ghép đúng : Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:
 • Trong trường hợp nào máy tính thực thi công việc tốt hơn người:
 • Trong tin học, dữ liệu là?
 • Hãy chọn phương án ghép đúng. Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình?
 • Trong những hệ đếm dưới đây. Hệ đếm nào được tiêu dùng trong Tin học?
 • Trình diễn dạng dấu phẩy động của số thực x = 0.000123 là:
 • Một chiếc USB với dung lượng 4GB. Dung lượng USB đó tương ứng với bao nhiêu MB?
 • Trình diễn thập phân của số nhị phân 11000012 là:
 • Số 24110 được trình diễn trong hệ đếm 16 là:
 • Những thành phần cơ bản của một máy tính?
 • Bộ xử lý trung tâm (CPU) là :
 • Trong máy tính, ổ đĩa cứng là thiết bị:
 • … là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lý”.
 • Dựa vào sơ đồ cấu trúc máy tính đã học, hãy cho biết quá trình xử lý thông tin thực hiện theo trật tự nào trong nhữ
 • Tìm câu sai trong những câu sau?
 • Trong những thiết bị vào sau đây, loại bỏ một thiết bị để những thiết bị còn lại thuộc một nhóm?
 • Với những công việc sau:1: Máy tính tự rà soát những thiết bị phần cứng.
 • Trong phạm vi Tin học bài toán là:
 • …(1) là một dãy hữu hạn những …(2) được sắp xếp theo một trật tự xác định sao cho lúc thực hiện dãy những thao tác �
 • Thuật toán với tính chất gì?
 • Thuật toán với thể được diễn tả bằng cách nào sau đây?
 • Trong cách diễn tả bằng sơ đồ khối hình thoi - hình chữ nhật tiêu dùng để thể hiện tuần tự thao tác:
 • Hãy xác định Output của bài toán Tính chu vi hình tròn với bán kính cho trước”:
 • Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác ABC, tính diện tích của tam giác đó? Input của bài toán trên là gì?
 • Trong thuật toán tìm trị giá to nhất của dãy số nguyên.
 • Cho dãy A gồm những số sau:   4 7 9 1 6 3 Dựa vào thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi để đư
 • Trong thuật toán tìm kiếm tuần tự với N=8; K=6 và dãy A như sau:  4 9 7 1 6 3 5 8 Lúc thuậ
 • Cho thuật toán sau:B1: Nhập Hai số nguyên a, b B2: Nếu a>b thì  a → a – b , trái lại  b → b – aB3: a �
 • Cho thuật toán diễn đạt bằng sơ đồ khối như sau.

Article post on: nongdanmo.com

Source: nongdanmo.com

Via @: nongdanmo.com

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo