Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 175 Giải Toán lớp 5 trang 175

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 175  Giải Toán lớp 5 trang 175

Giải Toán lớp 5: Tập tành chung giúp những em học trò lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 5 trang 175. Qua đó, giúp những em học trò ôn tập, củng cố lại tri thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Tập tành chung trang 175 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học trò của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải bài tập Toán 5 trang 175

Bài 1

Tính

a) 85793 – 36841 + 3826

b) ;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Đáp án

a) 85793 – 36841 + 3826

= 48952 + 3826

= 52778

b)

= =;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46

= 412,51 + 103,46

= 515,97.

Bài 2

Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5

Đáp án

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

Article post on: nongdanmo.com

x = 7 – 3,5

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2 = 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Bài 3

Một mảnh đất hình thang với đáy bé là 150m, đáy to bằng đáy bé, chiều cao bằng đáy to. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Đáp án

Hình thang với đáy bé = 150m, mà đáy to bằng đáy bé.

Độ to của mảnh đất hình thang là:

Source: nongdanmo.com

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

Hình thang với: đáy to = 250m , đáy bé = 150m, chiều cao = 100m

Diện tích mảnh đất hình thang là:

20000m2 = Hai ha

Đáp số: 20000m2; Hai ha.

Bài 4

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Tới 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và đồng hành chiều với ô tô chở hàng. Hỏi tới mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Đáp án

Ô tô chở hàng đi từ A lúc 6 giờ, ô tô du lịch đi từ A lúc 8 giờ.

Thời kì ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

Via @: nongdanmo.com

8 giờ – 6 giờ = Hai giờ.

Ô tô chở hàng đi với v = 45km/giờ.

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong Hai giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

vô tô chở hàng = 45km/giờ ; vô tô du lịch = 60km/giờ

Sau mỗi giờ ô tô du lịch tới sắp ô tô chở hàng là:

60 - 45 = 15 (km)

Ô tô chở hàng đi trước 90km, mà mỗi giờ ô tô du lịch sắp ô tô chở hàng thêm 15km.

Thời kì ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

Bài 5

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

Đáp án

Ta với:

Do đó: .

Suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau với tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo