Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100 Giải Toán lớp 5 trang 100, 101

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100  Giải Toán lớp 5 trang 100, 101

Giải Toán lớp 5: Tập luyện chung giúp những em học trò lớp 5 tham khảo, xem đáp án và lời giải chi tiết của 4 bài tập trong SGK Toán 5 trang 100, 101 để rèn kỹ năng giải bài tập, ngày càng học tốt môn Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 100, 101 được trình bày chi tiết, khoa học còn giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án bài Tập luyện chung của Chương 3: Hình học cho học trò của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án Toán 5 trang 100, 101

Bài 1: 106,76cm.

Bài 2:  94,2 (cm)

Bài 3: 293,86 (cm2)

Bài 4: A

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 100, 101

Bài 1

Phương pháp giải

  • Độ dài sợi dây bằng tổng chu vi hình tròn bán kính 7cm và hình tròn bán kính 10cm.
  • Cách tính chu vi hình tròn lúc biết bán kính: r x Hai x 3,14

Gợi ý đáp án:

Chu vi hình tròn bán kính 7cm là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96(cm)

Chu vi hình tròn bán kính 10 cm là:

10 × 2 × 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76cm.

Article post on: nongdanmo.com

Bài 2

Phương pháp giải

  • Tính bán kính hình tròn to: 60 + 15 = 75 cm.
  • Tính chu vi hình tròn theo công thức: C = r × 2 × 3,14.
  • Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn to dài hơn chu vi hình tròn bé = chu vi hình tròn to − chu vi hình tròn bé.

Gợi ý đáp án:

Bán kính của hình tròn to là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn to là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn to dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Source: nongdanmo.com

Đáp số: 94,2 (cm)

Bài 3

Phương pháp giải

  • Diện tích hình vẽ bằng tổng diện tích hình chữ nhật mang chiều rộng 10cm, chiều dài 7 x 2 = 14cm và hai nửa hình tròn mang cùng bán kính 7cm.
  • Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng.
  • Diện tích hình tròn = r x r x 3,14.

Gợi ý đáp án:

Diện tích đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Via @: nongdanmo.com

Diện tích của hai nửa hình tròn: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 (cm2)

Bài 4

Phương pháp giải

Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD và diện tích của hình tròn đường kính là 8cm.

Gợi ý đáp án:

Hình tròn tâm O mang đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông và bằng 8cm.

Ta mang diện tích của hình vuông là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn mang bán kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích đã tô màu của hình vuông là: 64 - 50, 24 = 13,76 (cm2)

Chọn đáp án A

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo