Giải toán lớp 4 trang 176 SGK tập 2 đầy đủ, chính xác nhất

Giải toán lớp 4 trang 176 SGK tập 2 đầy đủ, chính xác nhất

Hướng dẫn giải những bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 176: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó sách giáo khoa Toán lớp 4 giúp những em học trò ôn tập, nắm chắc tri thức những dạng bài tập về cách tìm hai số lúc biết tổng và hiệu hoặc tỉ số của hai số đó tập tành những dạng bài tập với liên quan. Mời thầy cô cùng những em học trò tham khảo:

Giải Toán lớp 4 trang 176 bài Một SGK

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Phương pháp giải:

1. Trình diễn số bé và số to bởi một số phần bằng nhau dựa vào tỉ số của hai số.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm trị giá của Một phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy trị giá một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số to (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 với thể gộp lại thành một bước; với thể tìm số to trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 SGK trang 176 bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

1. Dựa vào tỉ số của hai số để trình diễn số to và số bé bằng một số phần bằng nhau.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm trị giá của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy trị giá một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số to (lấy số bé cùng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 với thể gộp thành một bước; với thể tìm số to trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Giải bài 3 SGK Toán lớp 4 trang 176 

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc của kho thứ nhất (đóng vai trò số bé) gồm 44 phần bằng nhau thì số thóc của kho thứ hai (đóng vai trò số to) gồm 55 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm trị giá của Một phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy trị giá một phần nhân với số phần của số bé).

Article post on: nongdanmo.com

5. Tìm số to (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 với thể gộp lại thành một bước; với thể tìm số to trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Trong sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc

Kho 2: 750 tấn thóc

Source: nongdanmo.com

Giải Toán bài 4 lớp 4 trang 176 SGK

Một của hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi shop bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số hộp kẹo (đóng vai trò số bé) gồm 33 phần bằng nhau thì số hộp bánh (đóng vai trò số to) gồm 44 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm trị giá của một phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy trị giá một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số to (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 với thể gộp lại thành một bước; với thể tìm số to trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Via @: nongdanmo.com

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số : 24 hộp kẹo

32 hộp bánh

Giải Toán lớp 4 bài 5 trang 176 SGK

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án:

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Ta với sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi

Con: 6 tuổi

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải Giải toán lớp 4 trang 176 SGK file word, pdf hoàn toàn miễn phí

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo