Công thức tính chu vi tam giác dành cho học sinh lớp 3

Công thức tính chu vi tam giác dành cho học sinh lớp 3

Bài viết bên dưới đây World Research Journals sẽ hướng dẫn những bé Tiểu học cách tính chu vi tam giác thường và những dạng đặc trưng khác của hình tam giác như: tam giác đều, tam giác cân,… Kế bên công thức còn sở hữu một số bài tập để những em sở hữu thể nắm vững tri thức cũng như giải những bài tập về hình tam giác một cách thạo nhất và sở hữu thể ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày.

Tam giác là gì?

Khái niệm: Tam giác là một hình khối được tạo ra từ 3 điểm ko thẳng hàng với 3 cạnh của hình là 3 đoạn thẳng nối liền 3 điểm đó với nhau. 

Hình tam giác là hình được tạo bởi 3 điểm ko thẳng hàng

Những loại tam giác đặc trưng trong hình học

Dựa vào tính chất của những góc, những cạnh của hình tam giác mà tam giác được chia thành 4 loại chính: tam giác thường, tam giác cân, tam giác vuông,  tam giác vuông cân, tam giác đều.

Những loại tam giác thường gặp

Ngoài tam giác thường thì những dạng đặc trưng của hình tam giác được khái niệm như sau:

 • Tam giác vuông: là tam giác sở hữu một góc là góc vuông.
 • Tam giác đều: là tam giác sở hữu 3 cạnh bằng nhau.
 • Tam giác cân: là tam giác sở hữu Hai cạnh bên bằng nhau.

Công thức tính chu vi hình tam giác

Chu vi hình tam giác là tổng độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Công thức tính chu vi tam giác thường

Công thức tính chu vi hình tam giác thường như sau: 

P = a + b + c

Trong đó: 

 • P là ký hiệu viết tắt của chu vi tam giác
 • a, b, c tuần tự là 3 cạnh của hình tam giác đó

Dựa theo cách tính này, những em học trò cũng sở hữu thể vận dụng để tính nửa chu vi tam giác như sau: 1/Hai P = (a + b + c) : 2

Ví dụ

Tính chu vi hình tam giác lớp 3

Cho tam giác với độ dài những cạnh tuần tự là Hai dm, 3 dm, 4 dm. Em hãy tính chu vi của hình tam giác đó.

Giải: Muốn tính chu vi hình tam giác, ta ứng dụng công thức tính chu vi tam giác 

P = a + b + c.

Ta sở hữu: a = Hai dm, b = 3 dm, c = 4 dm

P = 2 + 3 + 4 = 9 (dm)

Đáp số: 9 dm

Tính chu vi tam giác lớp 3

Cho tam giác với độ dài Hai cạnh bên tuần tự là 7 và 8 cm. Biết cạnh còn lại của tam giác sở hữu độ dài gấp Hai lần tổng Hai cạnh tam giác còn lại. Hãy tính chu vi tam giác đó.

Giải:

Gọi tam giác cần tính chu vi là tam giác ABC

Theo đề ra, ta sở hữu: AB = 7 cm, AC = 8 cm và BC = Hai x (AB + AC)

Chiều dài cạnh còn lại của tam giác ABC là: 

BC = Hai x (7 + 8) = 30 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

P = AB + AC + BC = 7 +8 + 30 = 45 (cm)

Đáp số: 45 cm

Article post on: nongdanmo.com

Công thức tính chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác sở hữu Một góc vuông

Công thức tính chu vi tam giác vuông: P = a + b + c

Trong đó:

 • a, b : Hai cạnh của tam giác vuông
 • c là cạnh huyền của tam giác vuông.

Ví dụ

Tính chu vi tam giác vuông

Cho tam giác vuông ABC với độ dài 3 cạnh tuần tự là Hai cm, 4 cm và 6 cm. Tìm chu vi của tam giác vuông ABC?

Giải: Ứng dụng công thức tính chu vi tam giác, ta sở hữu:

Chu vi tam giác vuông ABC là: 

P = 2 + 4 + 6 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Công thức tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tam giác sở hữu 3 cạnh bằng nhau

Công thức tính chu vi tam giác đều: P = a + a + a = 3 x a

Trong đó: 

 • P là chu vi tam giác đều
 • a là chiều dài Một cạnh của tam giác

Ví dụ

: Tính chu vi tam giác đều ABC biết chiều dài cạnh AB = 10 dm

Giải:

Vì ABC là một tam giác đều nên độ dài những cạnh là đều bằng nhau và AB = AC = BC = 10 dm

Source: nongdanmo.com

Ứng dụng công thức tính chu vi tam giác đều, ta sở hữu:

 P = 3 x 10 = 30 (dm)

Đáp số: 30 dm

Công thức tính chu vi tam giác cân

Công thức tính chu vi tam giác cân: P = (Hai x a) + c

Trong đó 

 • a: là Hai cạnh bên của tam giác cân,
 • c:  cạnh đáy của tam giác.

Đây cũng là công thức tính chu vi tam giác vuông cân (tam giác đặc trưng sở hữu Một góc vuông và Hai cạnh bên bằng nhau).

Ví dụ

Tính chu vi tam giác cân ABC, biết chiều dài cạnh bên là 6 cm, chiều dài cạnh đáy là 9 cm.

Giải:

Vì ABC là tam giác cân nên AC = AB = 6 cm

Ứng dụng công thức tính chu vi hình tam giác cân, ta sở hữu:

P = (6 x 2) + 9 = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm

Via @: nongdanmo.com

Một số bài tập về chu vi tam giác cho học trò lớp 3 tập dượt

Bài 1: Tìm chu vi hình tam giác ABC sở hữu độ dài những cạnh là: 20 cm, 300 mm, 23 cm.

Bài giải:

Đổi 300 mm = 30 cm

Chu vi hình tam giác ABC là:

P = 20 + 30 + 23 = 73 (cm)

Đáp số: 73 cm

Bài 2: Tìm chu vi hình tam giác vuông cân MNP sở hữu độ dài những cạnh là 20cm và 4dm. 

Bài giải:

Đổi 20 cm = Hai dm

Chu vi hình tam giác MNP là:

P = (Hai x 2) + 4 = 8 (dm)

Đáp số: 8 dm

Bài 3: Cho tam giác ABC sở hữu 3 cạnh bằng nhau, độ cạnh AB = 3 dm. Hỏi chu vi hình tam giác ABC bằng bao nhiêu cm?

Bài giải:

Cách 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

P = 3 x 3 = 9 (dm)

Đổi 9 dm = 90 cm

Đáp số: 90 cm

Cách 2: Chu hình tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 dm

Đổi 9 dm = 90 cm

Đáp số: 90 cm

Tính chu vi tam giác là một trong những tri thức cơ bản nhất mà những em học trò tiểu học cần phải nắm vững. Từ những khái niệm và công thức tính chu vi tam giác sẽ ko chỉ giúp những em thuận tiện giải những bài toán từ dễ tới khó mà còn tương trợ rất tốt vào cuộc sống cũng như công việc của những em sau này.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo