Công thức tính cạnh đáy tam giác cân

Công thức tính cạnh đáy tam giác cân

Trong bài viết dưới đây, điện máy Sharp Việt Nam san sớt tri thức về công thức tính diện tích tam giác đều, cân, thường, vuông hoặc vuông cân cũng như khái niệm và tính chất mang thể giúp bạn giải được những bài toán nhanh chóng và xác thực nhất.

Tam giác thường những điều cần biết

1. Khái niệm

Tam giác thường là tam giác mang độ dài những cạnh khác nhau, số đo góc trong khác nhau.

2. Công thức tính chu vi tam giác

Hình tam giác thường mang chu vi bằng tổng độ dài 3 cạnh.

P = a + b + c

Trong đó:

3. Công thức tính diện tích tam giác thường

Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng ½ tích của chiều cao hạ từ đỉnh với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó.Công thức: S = ½a.ha = ½b.hb = ½c.hc Trong đó:

Tính diện tích tam giác lúc biết một góc

Diện tích tam giác bằng ½ tích hai cạnh kề với sin của góc hợp bởi hai cạnh đó trong tam giác.

S = ½ a.b.sin C∧ = ½a.c sin B∧ = ½b.c. sin A∧

Tính diện tích tam giác sử dụng công thức Heron

S = √p(p – a)(p – b)(p – c)

Trong đó:

Tính diện tích bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (R).

Lúc biết độ dài ba cạnh và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ta mang công thức như sau:

S = abc/4R

Trong đó:

Tìm hiểu về tam giác cân

1. Khái niệm

Tam giác cân là tam giác mang hai cạnh bằng nhau và số đo hai góc ở đáy cũng bằng nhau.

2. Tính chất

3. Công thức tính chu vi tam giác cân

Hình tam giác cân mang những tích chất của tam giác thường, do đó chu vi của nó cũng tính theo cách tương tự:

P = a + b + c

Trong đó:

4. Công thức tính diện tích tam giác cân

S = ½a.ha

Trong đó:

Ví dụ: Cho một tam giác cân ABC mang chiều cao nối từ đỉnh A xuống đáy BC bằng 7 cm, chiều dài đáy cho là 6 cm. Hỏi diện tích của tam giác cân ABC bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Article post on: nongdanmo.com

Ta mang: a =6 và h=7.
Suy ra S = (a x h)/ 2 = (6×7)/Hai hoặc 1/Hai x (6×7) = 21 cm2

Tổng quát về tam giác đều

1. Khái niệm

Hình tam giác đều là tam giác mang 3 cạnh bằng nhau, 3 đường cao bằng nhau, 3 đường trung tuyến bằng nhau và 3 đường phân giác bằng nhau hoặc tương đương ba góc bằng nhau và bằng 60°

2. Tính chất

Tín hiệu nhận diện

3. Công thức tính chu vi tam giác đều

Do hình tam giác đều mang 3 cạnh như nhau nên chu vi tam giác được tình bằng 3 lần cạnh bất kì trong tam giác đó

P = 3a

Trong đó:

4. Công thức tính diện tích tam giác đều

Cũng giống như diện tích tam giác thường công thức tính diện tích tam giác đều bằng độ dài chiều cao nhân với cạnh đáy được bao nhiêu chia cho 2. Công thức S = (a x h)/2.

Trong đó:

Vì tam giác ABC đều nên đường cao kẻ từ đỉnh A trùng với đường trung tuyến kẻ đỉnh A của tam giác ABC

Diện tích tam giác ABC là

Source: nongdanmo.com

Ngoài ra, những bạn vận dụng công thức Heron để tính diện tích tam giác đều bằng bình phương độ dài những cạnh của tam giác đều nhân với căn bậc Hai của 3 chia cho 4. Công thức: S = a2. √3/4

Trong đó:

Ví dụ: Tính diện tích tam giác đều ABC, cạnh bằng 10.

Tìm hiểu về tam giác vuông

1. Khái niệm

Hình tam giác vuông là tam giác mang một góc vuông ( góc 900)

2. Tính chất và tín hiệu nhận diện

3. Công thức tính chu vi tam giác vuông

P = a + b + c

Trong đó:

4. Công thức tính diện tích tam giác vuông

Ví dụ: Tính diện tích của tam giác vuông mang: Hai cạnh góc vuông tuần tự là 5cm và 6cm

Lời giải:

Diện tích của hình tam giác là:

Via @: nongdanmo.com

S = (5 x 6) : 2 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

Những bạn mang thể tham khảo:

Tìm hiểu về tam giác vuông cân

1. Khái niệm

Tam giác vuông cân là tam giác mang tính chất Hai cạnh vuông góc và bằng nhau.

2. Tính chất

Tính chất 1: Tam giác vuông cân mang hai góc ở đáy bằng nhau và bằng 45 độ

Tính chất 2: Những đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác kẻ từ đỉnh góc vuông của tam giác vuông cân trùng nhau và bằng Một nửa cạnh huyền.

Ta mang: Xét tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Ta mang AD vừa là đường cao, vừa là đường phân giác, vừa là trung tuyến của BC.
AD = BD = DC = 1/2BC

3. Công thức tính diện tích tam giác vuông cân

Vận dụng công thức tính diện tích tam giác vuông cho diện tích tam giác vuông cân với chiều cao và cạnh đáy bằng nhau. Ta mang công thức tính diện tích tam giác vuông thăng bằng ½ bình phương cạnh đáy S = ½a2Trong đó: a: chiều cao và cạnh đáy bằng nhau

Ví dụ:Cho tam giác ABC vuông cân tại A, mang AB = AC = 8cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Lời giải:

Do cạnh AB = AC = a = 8cm

Xét tam giác ABC vuông cân tại A, ta mang:

S = (a2) : 2 = 64 : 2 = 32 cm2

Kỳ vọng với những thông tin về công thức tính diện tích tam giác cân, vuông, đều mà chúng tôi đã trình bày chi tiết phía trên mang thể giúp bạn nắm vững được những tri thức về hình học để giải những bài toán hiệu quả.

5/5 - (Hai bình chọn)

Công thức tính số mol, nồng độ mol của dung dịch xác thực 100%

Công thức tính chu vi, diện tích hình bình hành xác thực 100%

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo