Tính bằng cách thuận tiện nhất Cách tính nhanh giá trị biểu thức

Tính bằng cách thuận tiện nhất Cách tính nhanh giá trị biểu thức

Tính bằng cách thuận tiện nhất được GiaiToan soạn và đăng tải. Bài học này sẽ giúp những em tập luyện về dạng bài tính nhanh, củng cố tri thức, tăng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 4. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em cùng tham khảo nhé.

Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng cách thuận tiện nhất là việc ứng dụng những tính chất của phép cùng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính trị giá của biểu thức một cách nhanh, hợp lí và xác thực nhất.

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số trong biểu thức thành từng nhóm với tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cùng những số giống nhau được trình diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những tính chất của phép cùng, phép nhân, phép trừ, phép chia

 • Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
 • Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
 • Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c
 • Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: Vận dụng những tính chất với những số đặc thù

Những tính chất đó là:

 • 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0
 • 0 chia cho một số: 0 : a = 0
 • Một nhân với một số: Một x a = a x 1 = a
 • Chia một số cho 1: a : 1 = a

Tính bằng cách thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Tính bằng cách thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Tính bằng cách thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Tính bằng cách thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) Hai x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Article post on: nongdanmo.com

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

-----

Tính bằng cách thuận tiện nhất được GiaiToan san sẻ trên đây. Kỳ vọng với bài tập này những em sẽ với thêm tài liệu ôn tập, tăng kỹ năng giải những dạng bài toán tính nhanh lớp 4, từ đó củng cố thêm tri thức và học tốt môn học này hơn. Chúc những em học tốt, mời những em tham khảo thêm những dạng bài tập Toán lớp 4 trong chuyên mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan soạn nhé.


--- Cập nhật: 23-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tính bằng cách thuận tiện nhất (Lớp 3,4,5), cách tính và các dạng toán từ website www.studytienganh.vn cho từ khoá tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4 phép cùng.

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Trong những bài toán tính trị giá của biểu thức, những em học trò sẽ gặp nhiều bài toán phức tạp và để với kết quả đúng thì cần phải thực hiện tính toán qua nhiều bước. Bởi vậy tính trị giá của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất sẽ giúp những em tính toán một cách hợp lí và thu được kết quả nhanh nhất.

Tính bằng cách thuận tiện nhất là việc ứng dụng những tính chất của phép cùng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính trị giá của biểu thức một cách nhanh, hợp lí và xác thực nhất.

2. Cách tính bằng cách thuận tiện nhất

Ví dụ minh họa về dạng 1

 • Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • a) 236 + 354 + 764
 • b) 2342 + 4257 – 342
 •  
 • Lời giải:
 • a) 236 + 354 + 764 = (236 + 764) + 354 = 1000 + 354 = 1354
 • b) 2342 + 4257 – 342 = (2342 – 342) + 4257 = 2000 + 4257

• Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ minh họa về dạng 2

Source: nongdanmo.com

 • Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • a) 326 x 726 + 326 x 274
 • b) 2009 x 867 + 2009 x 133
 • c) 4 x 125 x 25 x 8
 • d) 4 x 8 x 525 x 25 x 125
 •  
 • Lời giải:
 • a) 326 x 726 + 326 x 274
 • = 326 x (726 + 274) = 326 x 1000 = 326000
 •  
 • b) 2009 x 866 + 2009 x 134
 • = 2009 x (866 + 134) = 2009 x 1000 = 2009000
 •  
 • c) 4 x 125 x 25 x 8
 • = (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000
 •  
 • d) Hai x 8 x 50 x 25 x 125
 • = (4 x 25) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Những tính chất đó là:

• 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 chia cho một số: 0 : a = 0

• Một nhân với một số: Một x a = a x 1 = a

• Chia một số cho 1: a : 1 = a

 • Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • 1235 x 6789 x (624 – 312 x 2)
 •  
 • Lời giải:
 • 1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) = 1235 x 6789 x (624 – 624) = 1235 x 6789 x 0 = 0

• Nhóm những phân số trong biểu thức thành từng nhóm riêng biệt với tổng (hoặc hiệu) bằng Một hoặc 0.

• Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

• Phép cùng của những số giống nhau được trình diễn bằng phép nhân.

3. Bài tập minh hoạ và lời giải

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 25 × 34 × 4

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63 - 47 × 63

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237

Lời giải:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34 = 100 × 34 = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7) = 128 × 100 = 12800

c) 57 × 63 - 47 × 63 = 63 × (57 – 47) = 63 × 10 = 630

d)  97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205 =  97345 - 9205 x (3 + 7) =  97345 - 9205 x 10 

=  97345 - 92050 = 5295

Via @: nongdanmo.com

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237 = 4237- 237 x (4 + 6) = 4237 - 237 x 10 = 4237- 2370 = 1867

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,5 x 16,27 x 4

b) 0,25 x 1,25 x 4 x 8

c) 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

d) 2,5 x 7,8 x 4 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

f) 8,36 x 5 x 0,2 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7
 

Lời giải:

a/ 2,5 x 16,27 x 4

= 2.5 x 4 x 16,27

= Một x 16,27

= 16,27

b/ 0,25 x 1,25 x 4 x 8

= 0,25 x 4 + 1,25 x 8

= 1 + 10

= 11

c/ 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

= 32,5 x (6,5 + 3,5)

= 32,5 x 10

= 325

d) 2,5 x 7,8 x 4 

= (2,5 x 4) x 7,8

 = 10 x 7,8 = 78  

e) 0,5 x 9,6 x 2 

= (0,5 x 2) x 9,6

= Một x 9,6 = 9,6 

f) 8,36 x 5 x 0,2

 = 8,36 x (5 x 0,2)

 = 8,36 x 1 = 8,36 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

 = (8,3 + 1,7) x 7,9

 = 10 x 7,9 = 79

Trên đây là toàn bộ tri thức xoay quanh về việc tính bằng cách thuận tiện nhất. Hi vọng sau bài viết này, những bạn với thể tìm ra cho mình cách tính nhanh và xác thực nhất đối với những bài toán mình gặp nhé!

 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo