[Mới] Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước

[Mới] Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước

Quá trình quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài đang làm việc tại những doanh nghiệp được quy định và thực hiện như thế nào? Điều kiện và thời khắc quyết toán thuế TNCN cho nhóm đối tượng này ra sao? Cùng hóa đơn điện tử MISA MeInvoice tìm hiểu những điểm cần lưu ý trong bài viết sau đây nhé!

1. Xác định những trường hợp quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Trên thực tế, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được phân ra thành nhiều trường hợp khác nhau. Chính vì thế, tương ứng với từng trường hợp cụ thể sẽ cách quyết toán thuế TNCN khác nhau.

1.1. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam được quy định là người mang quốc tịch của một nước khác, ko mang quốc tịch Việt Nam mà trú ngụ, làm ăn và sinh sống trong khoảng thời gian dài ở Việt Nam. Nếu người nước ngoài muốn được phép trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam thì phải xin cấp thẻ thường trú.

Đối với việc quyết toán thuế TNCN, tư nhân là người nước ngoài đang trú ngụ tại Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ những quy định tại thời khắc phát sinh thu nhập chịu thuế giống như công dân Việt Nam. Trường hợp người lao động nước ngoài nhận được thu nhập bằng đồng ngoại tệ thì theo quy định phải quy đổi sang đồng tiền Việt theo tỷ giá bình quân.

Điều kiện để một tư nhân được xem là người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam:

– Thứ nhất: Tư nhân là người nước ngoài phải mang mặt tại Việt Nam tối thiểu từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục hoặc Một năm kể từ ngày trước hết. Ngày tư nhân tới Việt Nam và rời khỏi được tính là Một ngày.

– Thứ hai: Tại Việt Nam, tư nhân là người nước ngoài phải mang nơi ở thường xuyên. Trong đó, họ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc đăng ký thường trú. Tức thị mang nơi ở đăng ký và được ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú được cấp bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; hoặc thuê nhà để ở với thời hạn hợp đồng cho thuê từ tối thiểu 90 ngày trở lên trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Hướng dẫn cách tính thuế cho người nước ngoài trú ngụ:

– Trường hợp người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người đó được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như sau: (ĐVT: triệu đồng)

Bậc thuế Phần TNTT/tháng Thuế suất (%) Cách tính thuế phải nộp
1 Tới 5 5 5% x TNTT
2 Trên 5 tới 10 10 10% x TNTT – 0.25
3 Trên 10 tới 18 15 15% x TNTT – 0.75
4 Trên 18 tới 32 20 20% x TNTT – 1.65
5 Trên 32 tới 52 25 25% x TNTT – 3.25
6 Trên 52 tới 80 30 30% x TNTT – 5.85
7 Trên 80 35 35% x TNTT – 9.85

– Trường hợp người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 10%.

1.2. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài ko trú ngụ tại Việt Nam

Lao động là người nước ngoài ko trú ngụ tại Việt Nam tức là ko đáp ứng đủ những điều kiện trú ngụ tại Việt Nam ở trên thì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định như sau:

– Người lao động làm việc tại Việt Nam là sự mang mặt của tư nhân đó tại lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục được tính kể từ ngày trước hết người đó mang mặt tại Việt Nam (căn cứ vào ngày nhập cảnh được đóng dấu trên Hộ chiếu).

– Người lao động nước ngoài ko mang nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, ko đăng ký chỗ ở thường trú theo quy định của pháp luật hoặc ko mang hợp đồng thuê nhà dài hạn tại Việt Nam.

Ví dụ: Ông Wichapas là người Thái Lan tới Việt Nam làm đầu bếp từ ngày 18/3/2018. Trong năm 2018 tính tới ngày 31/12/2018, ông hiện diện tại Việt Nam tổng cùng 163 ngày. Vì thời kì ông ở Việt Nam dưới 183 ngày nên trong trường hợp này ông được xác định là tư nhân ko trú ngụ.

Trong đó:

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài ko trú ngụ ủy quyền quyết toán thuế: Tư nhân đó mang thu nhập tại tổ chức với hợp đồng từ 3 tháng thì vào thời khắc quyết toán thuế TNCN sẽ mang thể ủy quyền thực hiện quyết toán thuế. Đơn vị nhận ủy quyền quyết toán sẽ chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập mà tư nhân được tổ chức chi trả.

Article post on: nongdanmo.com

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài ko trú ngụ trực tiếp quyết toán thuế: Tư nhân đó mang thu nhập từ tiền lương, kinh doanh hoặc từ nhiều người chịu thuế mà mang số thuế phải nộp thừa hoặc nộp thêm hoặc bù trừ vào những kỳ khai tiếp theo thì tự quyết toán thuế TNCN.

Hướng dẫn cách tính thuế cho người nước ngoài ko trú ngụ:

Cho dù Hợp đồng lao động của người nước ngoài ko trú ngụ tại Việt Nam mang thời hạn ký kết dưới 3 tháng hay từ 3 tháng trở lên thì đều tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 20%:

[Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất 20%]

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế của tư nhân ko trú ngụ là thu nhập phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam, ko phân biệt tổ chức hoặc nơi chi trả thu nhập này. Phần thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ thì ko phải thực hiện quyết toán.

Ngoài ra, đối với trường hợp đặc thù là người nước ngoài hiện diện tại lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch trước hết nhưng lại từ 183 ngày tính trong 12 tháng liên tục thì thực hiện quyết toán thuế TNCN theo những quy định riêng.

1.3. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài nghỉ việc

Tư nhân là người nước ngoài nghỉ việc tức là người ko làm việc tại tổ chức này nhưng vẫn làm việc tại tổ chức khác ở Việt Nam. Lúc này, tổ chức chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) được ủy quyền thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài nghỉ việc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp này vẫn phải cân nhắc, thẩm định xem người nước ngoài đó mang đang trú ngụ tại Việt Nam hay ko.

Đối với người lao động nước ngoài mang thu nhập vãng lai từ nhiều nguồn khác nhau thì phải tự thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định, chứ ko được ủy quyền.

Tìm hiểu thêm:

Source: nongdanmo.com


  • [Mới] Thu nhập vãng lai là gì? Hướng dẫn tính thuế thu nhập vãng lai

1.4. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài về nước

Quy định về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước được vận dụng trong trường hợp trước đó tư nhân là đối tượng trú ngụ tại Việt Nam, mang thu nhập từ tiền lương tiền công tại Việt Nam và mang mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên đồng thời đã đăng ký tạm trú thì cần phải quyết toán thuế TNCN.

Trước lúc xuất cảnh về nước, tư nhân mang trách nhiệm thực hiện khai báo thuế với cơ quan. Tổ chức nơi chi trả thu nhập là nơi tư nhân sẽ ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Trong trường hợp này, thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày người nước ngoài xuất cảnh.

2. Điều kiện thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Ko phải người lao động nước ngoài nào tại Việt Nam cũng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, do đó, doanh nghiệp phải nắm vững những quy định để tránh nhầm lẫn hoặc sơ sót.

Điều kiện tiên quyết phải mang để thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài bao gồm:

– Tư nhân trú ngụ phải mang thu nhập từ tiền công, tiền lương; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thì mới phải quyết toán thuế TNCN. Trong đó, số thuế phải nộp to hơn thuế đã khấu trừ và phải mang yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Hoặc tư nhân là người nước ngoài trú ngụ sau lúc kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam thì cũng cần phải quyết toán thuế thu nhập tư nhân trước lúc xuất cảnh về nước.

3. Thủ tục thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Những điều khoản về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài, bao gồm hồ sơ, thời khắc và địa điểm nộp hồ sơ đều được quy định chi tiết và rõ ràng trong thông tư của Bộ Tài chính.

Tuy vậy, để giúp người đang cần thực hiện quyết toán thuế mang thể nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất thì AMIS MISA xin tóm gọi lại thủ tục quyết toán như sau:

Via @: nongdanmo.com

Thủ tục thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài
Hồ sơ khai quyết toán thuế Hồ sơ được chia thành 3 trường hợp cụ thể. Mỗi trường hợp sẽ mang mẫu giấy kê khai khác nhau, cụ thể là:

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài nhận thu nhập từ tổ chức quốc tế hay nhận thu nhập từ nước ngoài thì cần phải mang bằng cớ chứng minh hoặc xác nhận về khoảng tiền đã trả. Kèm theo đó là thư xác nhận thu nhập theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ phải nộp thêm giấy tờ liên quan khác được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán.

– Thực tế, cơ thuế quan ở nước ngoài ko cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp thì tư nhân phải chụp lại hình ảnh giấy chứng thực khấu trừ thuế hoặc bản chụp chứng từ nhà băng thể hiện rõ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Tất cả những bản chụp này phải được tư nhân đó cam kết và chịu trách nhiệm về tính xác thực.

Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế – Nộp hồ sơ tại Cục Thuế nếu người nước ngoài chỉ nhận thu nhập từ tiền công, tiền lương và người đó thuộc diện khai thuế trực tiếp trong năm 2019.

– Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức đã chi trả thu nhập cuối cùng đối với trường hợp người nước ngoài nhận thu nhập từ 02 nơi trở lên và người đó thuộc diện tự quyết toán.

– Nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi trú ngụ nếu người nước ngoài thay đổi nơi làm việc nhưng ko tính giảm trừ gia đạo tại tổ chức làm việc cuối cùng. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp như người nước ngoài ko thỏa thuận lao động hay thỏa thuận dưới 3 tháng hoặc nhận thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời khắc quyết toán thì ko làm việc ở đâu kỳ đâu hết thì cần nộp hồ sơ quyết toán tại nơi người nước ngoài trú ngụ.

– Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh nếu rơi vào những trường hợp sau:

  • Người nước ngoài là tư nhân hoặc nhóm tư nhân kinh doanh tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại Chi Cục nơi đó.
  • Người nước ngoài là đại lý mang giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Nộp hồ sơ tại nơi cấp mã số thuế trước hết nếu tư nhân là người nước ngoài kinh doanh ở nhiều nơi.

Thời hạn nộp hồ sơ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được Nhà nước công bố sau lúc kết thúc kỳ đóng thuế của năm đó.
1. [Mới] Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN online
2. [Mới] Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập tư nhân chi tiết

3. Lời kết

Trên đây là những quy định mà doanh nghiệp cần chú ý về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài. Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy san sớt thêm tới những người khác bạn nhé.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78, Đơn vị cổ phần MISA đã phát hành phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất, cùng với nhiều lợi ích tuyệt vời như:

  • Sản xuất bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư 78, đơn vị sử dụng mẫu này nộp đăng ký với Cơ thuế quan.
  • Đáp ứng thiết lập mẫu, lập và ký điện tử mẫu chứng từ khấu trừ theo Nghị định 123, Thông tư 78.
  • Xử lý những chứng từ đã lập lúc mang sơ sót.
  • Lập và nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gửi Cơ thuế quan.
Giao diện module “Chứng từ khấu trừ thuế” trên phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN

Video giới thiệu phần mềm MISA Amis Thuế TNCN

Nếu Quý doanh nghiệp quan tâm và mang nhu cầu tư vấn miễn phí về phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN, hãy nhanh tay đăng ký tại đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời kì sớm nhất:

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo