Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài 2023

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài 2023

Tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài phân theo Hai trường hợp: tư nhân trú ngụ và ko trú ngụ. Do vậy, nếu kế toán xác định ko đúng đối tượng thì sẽ dẫn tới tính sai tiền thuế và quyết toán thuế cũng bị sai theo. Trong bài viết này, nhà cung cấp kế toán TinLaw sẽ hướng dẫn quý độc giả cách tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài một cách chi tiết nhất. Cùng theo dõi nhé!

1. Cách tính thuế TNCN người nước ngoài là tư nhân trú ngụ

Điều kiện để xác định người nước ngoài là tư nhân trú ngụ

Căn cứ theo Điều Một Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nước ngoài được xác định là tư nhân trú ngụ lúc đáp ứng Một trong những điều kiện sau đây:

 • Tư nhân với mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam.

  Trong đó: 

+ Ngày tới được tính là 01 ngày trú ngụ và ngày đi được tính là Một ngày trú ngụ. Ngày tới và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của tư nhân lúc tới và lúc rời Việt Nam.

+ Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày trú ngụ.

+ Tư nhân với mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của tư nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

 • Hoặc với nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

1. Sở hữu nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về trú ngụ:

+ Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi tư nhân sinh sống thường xuyên, ổn định ko với thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về trú ngụ.

+ Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú lúc đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan với thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

2. Sở hữu nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

+ Tư nhân chưa hoặc ko với nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng với tổng số ngày thuê nhà để ở theo những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là tư nhân trú ngụ, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

+ Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... ko phân biệt tư nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp tư nhân với nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế với mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà tư nhân ko chứng minh được là tư nhân trú ngụ của nước nào thì tư nhân đó là tư nhân trú ngụ tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng trú ngụ của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng thực trú ngụ. Trường hợp tư nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp nghị thuế với Việt Nam ko với quy định cấp Giấy chứng thực trú ngụ thì tư nhân cung ứng bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời kì trú ngụ.

Ví dụ 1: Ông Minjun là người Hàn Quốc tới Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/01/2023 tới ngày 30/10/2023, ông Minjun kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/01/2023 tới lúc về nước ông Minjun với mặt tại Việt Nam 200 ngày. Tương tự, năm 2023, ông Minjun được xác định là tư nhân trú ngụ.

⇒ Người nước ngoài chỉ cần đáp ứng một trong những điều kiện nêu trên thì đã được coi là tư nhân trú ngụ, ko đề xuất phải đáp ứng tất cả điều kiện. 

Muốn tính thuế TNCN cho người nước ngoài phải xác định được tình trạng trú ngụ

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nước ngoài là tư nhân trú ngụ:

Theo Điều Hai Thông tư 119/2014/TT-BTC, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN như sau: 

 • Đối với tư nhân trú ngụ, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, ko phân biệt nơi trả thu nhập.
 • Đối với tư nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp nghị với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với những loại thuế đánh vào thu nhập và là tư nhân trú ngụ tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập tư nhân được tính từ tháng tới Việt Nam trong trường hợp tư nhân lần trước hết với mặt tại Việt Nam tới tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) ko phải thực hiện những thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện ko thu thuế trùng hai lần theo Hiệp nghị tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

 Tương tự, người nước ngoài là tư nhân trú ngụ phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh ở nước ngoài.

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài trú ngụ

Công thức tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài trú ngụ:

Thuế TNCN phải nộp 

 = 

Thu nhập tính thuế

 x 

Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế 

 = 

Thu nhập chịu thuế 

 - 

Những khoản giảm trừ

Trong đó:

+ Những khoản giảm trừ gồm: (1) giảm trừ gia đạo; (2) giảm trừ đối với những khoản đống bảo hiểm đề xuất, quỹ hưu trí tự nguyện; (3) giảm trừ đối với những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học; 

+ Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế

 = 

Tổng thu nhập 

 - 

Những khoản được miễn thuế

+ Những khoản được miễn thuế xem chi tiết tại đây: Những khoản được miễn thuế thu nhập tư nhân

- Thuế suất thuế TNCN: 

Những bạn dựa vào thu nhập tính thuế để xác định mức thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần dưới đây:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Tới 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ tới 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ tới 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ tới 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ tới 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 32 trđ tới 52 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Kỳ tính thuế đối với người nước ngoài trú ngụ: 

Người nước ngoài với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ ứng dụng kỳ tính thuế theo năm.

 • Trường hợp trong năm dương lịch, tư nhân với mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.
 • Trường hợp trong năm dương lịch, tư nhân với mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế trước hết được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ: Bà Beatrix là chuyên gia người nước ngoài được cử sang đơn vị A tại Việt Nam làm việc lần đầu từ 30/7/2023. Tính tới 31/12/2023, bà ở Việt Nam 130 ngày. Sang năm 2023, từ 1/Một tới 1/4 bà Beatrix với mặt tại Việt Nam tổng cùng 60 ngày.

Căn cứ vào quy định ở trên: 

 • Kỳ tính thuế trước hết của bà Beatrix được xác định từ ngày 30/7/2023 tới hết ngày 30/7/2024.
 • Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2024 tới hết ngày 31/12/2024.

2. Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài ko trú ngụ

Doanh nghiệp trả những khoản thu nhập chịu thuế cho tư nhân ko trú ngụ với trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập tư nhân trước lúc trả thu nhập.

Điều kiện để xác định người ngước ngoài là tư nhân ko trú ngụ

Tư nhân ko trú ngụ là những tư nhân ko đáp ứng những điều kiện là tư nhân trú ngụ.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế

Đối với tư nhân ko trú ngụ, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ko phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Cách tính thuế TNCN cho tư nhân ko trú ngụ

Thuế thu nhập tư nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền người lao động với thuế suất 20%.

Công thức tính:

Article post on: nongdanmo.com

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 20%

Trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ được xác định như đối với thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của tư nhân trú ngụ 

Kỳ tính thuế TNCN Đối với tư nhân ko trú ngụ

 • Kỳ tính thuế đối với tư nhân ko trú ngụ được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.
 • Trường hợp tư nhân kinh doanh ko trú ngụ với địa điểm kinh doanh nhất thiết như shop, quầy hàng thì kỳ tính thuế ứng dụng như đối với tư nhân trú ngụ với thu nhập từ kinh doanh.

3. Quyết toán thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài 

♦ Người nước ngoài là tư nhân ko trú ngụ KHÔNG phải quyết toán thuế TNCN lúc rời Việt Nam.

Theo công văn 1657/TCT-TNCN ngày 20/04/2016 của Tổng cục thuế:

♦ Người nước ngoài là tư nhân trú ngụ thì phải quyết toán thuế TNCN trước lúc xuất cảnh.

 • Tư nhân trú ngụ là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ thuế quan trước lúc xuất cảnh.
 • Nếu là Tư nhân trú ngụ với thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập tư nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài.

- Số thuế được trừ ko vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài.

- Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

 • Tư nhân trú ngụ với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày với mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch trước hết là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

- Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

- Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ Hai được xác định như sau:

Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ 2 = Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2 - Số thuế tính trùng được trừ

Trong đó:

Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2 = Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ Hai x Thuế suất thuế thu nhập tư nhân theo Biểu lũy tiến từng phần

Số thuế tính trùng được trừ = (Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất/12) x Số tháng tính trùng

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

Nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế được ứng dụng chung, ko phân biệt là lao động Việt Nam hay nước ngoài. Cụ thể:

 • Nếu với thu nhập duy nhất tại nơi làm việc thì với thể ủy quyền cho đơn vị quyết toán thay. >> Xem chi tiết: Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế thu nhập tư nhân
 • Nếu với thu nhập từ hai nơi trở lên thì phải tự mình quyết toán. >> Xem chi tiết: Hướng dẫn tự quyết toán thuế thu nhập tư nhân

Trên đây là cách tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài những bạn cần lưu ý. Kỳ vọng những thông tin trên đã cung ứng những thông tin hữu ích cho quý độc giả, đặc trưng là người nước ngoài và doanh nghiệp với lao động người nước ngoài.

Gọi ngay: 1900 633 306


--- Cập nhật: 06-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Nước Ngoài từ website easybooks.vn cho từ khoá thuế thu nhập tư nhân với người nước ngoài.

Nếu là người dân Việt Nam, thuế thu nhập tư nhân thông thường sẽ từ 5%-35%. Vậy người nước ngoài lúc trú ngụ hoặc ko trú ngụ nhưng thu nhập phát sinh tại Việt Nam sẽ với mức thuế thu nhập tư nhân thế nào? Bài viết này Phần mềm kế toán EasyBooks sẽ san sẻ thông tin về quyết toán thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài. Mời Quý độc giả theo dõi ngay sau đây.

1. Đối tượng nước ngoài nào cần phải đóng thuế thu nhập tư nhân?

Những đối tượng nước ngoài phải nộp thuế thu nhập tư nhân cho nhà nước bao gồm:

 • Người nước ngoài là tư nhân trú ngụ
 • Người nước ngoài là tư nhân ko trú ngụ

Theo Luật Thuế thu nhập tư nhân 2007 đã quy định rõ như sau:

Người nước ngoài là tư nhân trú ngụ phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

 • Đối tượng này với mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính theo năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam.
 • Đối tượng với nơi trú ngụ thường xuyên tại Việt Nam, trong đó với nơi trú ngụ theo đăng ký thường trú hoặc thuê nhà theo hợp đồng thuê dài hạn với mục đích trú ngụ.

Vì vậy, người nước ngoài được gọi là tư nhân ko trú ngụ là đối tượng ko giải quyết được Hai điều kiện trên. Tư nhân này với thu nhập từ tiền công, tiền lương phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam thì phải nộp thuế thu nhập tư nhân theo quy định của nhà nước.

2. Mức lương phải nộp thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài

Theo Quyết nghị 954 và Thông tư 11 quy định như sau:

Đối với tư nhân trú ngụ phải nộp thuế thu nhập tư nhân lúc:

 • Trường hợp 1: Ko với người phụ thuộc
  • Người nước ngoài thỏa thuận lao động từ 03 tháng trở lên.
  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/ tháng.
 • Trường hợp 2: Sở hữu Một người phụ thuộc
  • Người nước ngoài thỏa thuận lao động từ 03 tháng trở lên.
  • Thu nhập tiền lương, tiền công trên 15,4 triệu đồng/ tháng.
 • Trường hợp 3: Từ Hai người phụ thuộc trở lên
  • Phải nộp thuế nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công tăng thêm 4,4 triệu đồng/tháng

Đối với tư nhân ko trú ngụ chỉ cần với thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp với mức thuế suất 20%/ thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, nếu tư nhân ko trú ngụ với đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ khoản này.

3. Cách tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài

Vận dụng cho tư nhân trú ngụ

Căn cứ theo Thông tư 111, số thuế thu nhập tư nhân phải nộp tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập tư nhân phải nộp = Thuế suất Thu nhập tính thuế

Trong đó,

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế thu nhập tư nhân = Thu nhập chịu thuế –  Những khoản giảm trừ

Mức thuế suất được căn cứ theo biểu thuế lũy tiến toàn phần dành cho người nước ngoài với thu nhập từ tiền công như sau:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

Vận dụng cho tư nhân ko trú ngụ

Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, ko phân biệt nơi chi trả thu nhập và được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế Thuế suất 20%

Trong đó, thu nhập chịu thuế được xác định bằng tổng tiền lương, tiền thù lao, tiền công, những khoản thu nhập khác với tính chất tiền công, tiền lương mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

4. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài được phân chia thành những trường hợp sau:

 • Thứ nhất, đối với người nước ngoài thu nhập từ những tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài thì cần chứng minh thu nhập, xác nhận theo mẫu 20/TXN-TNCN của Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 • Thứ hai, đối với người nước ngoài chịu thuế phát sinh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam yêu cầu nộp thêm giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ khai quyết toán.
 • Nếu cơ thuế quan nước ngoài ko cung ứng giấy xác nhận số thuế đã nộp thì người nộp thuế với nghĩa vụ chụp lại ảnh giấy chứng thực khấu trừ thuế hoặc bản chụp chứng từ nhà băng thể hiện số thuế đã nộp ở nước ngoài. Tư nhân phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của mọi thông tin cung ứng.

5. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Đối với từng đối tượng sẽ quy định từng nơi nộp khác nhau.

Trường hợp 1: Người nước ngoài chỉ với thu nhập từ tiền công, tiền lương và thuộc diện khai thuế trực tiếp trong năm 2019 thì thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tại Cục Thuế

Trường hợp 2: Người nước ngoài với thu nhập từ hai nơi trở lên và thuộc diện tự quyết toán thì nộp tại cơ quan quản lý trực tiếp chi trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp 3: Nộp tại Chi cục Thuế nơi trú ngụ nếu:

 • Người nước ngoài thay đổi nơi làm việc nhưng ko tính giảm trừ gia đạo tại tổ chức làm việc cuối cùng.
 • Ko thỏa thuận lao động hay thỏa thuận với thời kì dưới 3 tháng
 • Sở hữu thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời khắc quyết toán thì ko làm việc tại bất cứ đâu.

Trường hợp 4: Nộp tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh nếu:

Source: nongdanmo.com

 • Đối tượng nộp thuế là tư nhân hoặc một nhóm kinh doanh tại một địa điểm
 • Người nước ngoài là đại lý với đăng ký kinh doanh

Trường hợp 5: Nếu người nước ngoài kinh doanh nhiều nơi thì hồ sơ sẽ được nộp tại nơi cấp mã số thuế trước hết

6. Thời hạn nộp thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài

Theo quy định thông thường, thời hạn quyết toán thuế thu nhập tư nhân trễ nhất là vào ngày thứ 90 kể từ thời khắc kết thúc năm dương lịch.

Trên đây, EasyBooks đã san sẻ đầy đủ thông tin về thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài. Mong rằng thông tin này hữu ích tới Quý độc giả. Chúc những bạn luôn thành công trong sự nghiệp, gặp nhiều may mắn, vui vẻ trong cuộc sống.

============

SoftDreams ra mắt Phần mềm kê khai EASYPIT Tương trợ nghiệp vụ kê khai Thuế TNCN theo quy định đề xuất của pháp luật. Nếu bạn cần được tư vấn và tương trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho nhóm chuyên môn của SoftDreams, chúng tôi cam kết tương trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPIT – Phần mềm kê khai đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ lập Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 • Liên kết trực tiếp với cơ thuế quan
 • Đáp ứng đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 37/2010/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ thuế quan
 • Tiết kiệm 80% thời kì nhập liệu, đảm bảo việc nộp chứng từ đúng hạn
 • Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, phần mềm kế toán Easybooks và chữ ký số EasyCA
 • Tương trợ báo cáo theo yêu cầu riêng của khách hàng
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ chứng từ
 • Nhóm viên chức giỏi tương trợ 24/7 kể cả ngày lễ tết

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ: PHẦN MỀM KÊ KHAI EASYPIT

Video giới thiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN EasyPIT 

Để được tư vấn và tương trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 57 57 54

Email: [email protected]

Facebook: Phần mềm kế toán EASYBOOKS

Group trao đổi:


--- Cập nhật: 14-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập nước ngoài và Việt Nam thì xác định thuế thu nhập cá nhân như thế nào? từ website thuvienphapluat.vn cho từ khoá thuế thu nhập tư nhân với người nước ngoài.

Người lao động nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam nhưng với thu nhập nước ngoài và Việt Nam thì xác định thuế thu nhập tư nhân như thế nào? - Thắc mắc của chị Linh (Bình Phước)

Thế nào là người nước ngoài trú ngụ và ko trú ngụ tại Việt Nam?

Căn cứ tại khoản Hai Điều Hai Luật Thuế thu nhập tư nhân 2007 quy định tư nhân trú ngụ là người đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

- Sở hữu mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 01 năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam.

- Sở hữu nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm với nơi ở theo đăng ký thường trú hoặc với nhà thuê tại Việt Nam theo hợp đồng thuê với thời hạn (thuê để ở).

Người nước ngoài ko đáp ứng đủ điều kiện của tư nhân trú ngụ thì được xác định là tư nhân ko trú ngụ.

Tư nhân nước ngoài là tư nhân ko trú ngụ với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam thì phải nộp thuế thu nhập tư nhân theo quy định.

Người lao động nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam nhưng với thu nhập nước ngoài và Việt Nam thì xác định thuế thu nhập tư nhân như thế nào?

Người lao động nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam với phải nộp thuế thu nhập tư nhân ko?

Theo quy định tại Điều Một Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Điều Hai Thông tư 119/2014/TT-BTC) về người nộp thuế thu nhập tư nhân như sau:

Theo đó, người lao động nước ngoài là tư nhân trú ngụ tại Việt Nam với nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập tư nhân đối với khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đối với người lao động ko trú ngụ, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ko phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Ngoài ra, tại điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản Một Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về quy đổi thu nhập ko bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế thu nhập tư nhân đối với người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam như sau:

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (ko bao gồm thu nhập được miễn thuế) cùng (+) những khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu với) trừ (-) những khoản giảm trừ.

Trường hợp người sử dụng lao động ứng dụng chính sách “tiền thuế giả thiết”, “tiền nhà giả thiết” thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế ko bao gồm “tiền thuế giả thiết”, “tiền nhà giả thiết”.

Trường hợp trong những khoản trả thay với tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị ko phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và những nhà cung cấp kèm theo thực tế phát sinh, “tiền nhà giả thiết” (nếu với)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Những khoản trả thay - Những khoản giảm trừ

Trong đó:

+ Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công ko bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (ko bao gồm thu nhập được miễn thuế).

+ Những khoản trả thay là những khoản lợi ích bằng tiền hoặc ko bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ khoản Hai Điều Hai Thông tư 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Những khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia đạo; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Kỳ tính thuế thu nhập tư nhân đối với người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam được quy định thế nào?

Căn cứ vào Điều 7 Luật Thuế thu nhập tư nhân 2007 (một số quy định được sửa đổi bởi khoản 3 Điều Một Luật Thuế thu nhập tư nhân sửa đổi 2012) quy định về kỳ tính thuế thu nhập tư nhân đối với người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam như sau:

- Kỳ tính thuế theo năm ứng dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập ứng dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng;

- Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Hướng dẫn xác định cá nhân cư trú và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam? từ website thuvienphapluat.vn cho từ khoá thuế thu nhập tư nhân với người nước ngoài.

Via @: nongdanmo.com

Cho hỏi cách xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào? - Đây là nghi vấn của bạn Trung Tín.

Thuế TNCN là gì?

Thuế thu nhập tư nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người với thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ những nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau lúc đã được giảm trừ.

Thuế thu nhập tư nhân ko đánh vào những tư nhân với thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa những tầng lớp trong xã hội.

Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN?

Căn cứ theo quy định tại Điều Hai Luật Thuế thu nhập tư nhân 2007 được hướng dẫn bởi Điều Một Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều Hai Thông tư 119/2014/TT-BTC) quy định về người nộp thuế như sau:

Theo đó, người nộp thuế TNCN được hướng dẫn theo quy định nêu bên trên.

Hướng dẫn xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam? (Hình từ internet)

Hướng dẫn xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn 3393/CTTPHCM-TTHT năm 2021 hướng dẫn xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

Trả lời văn bản số 0121/CV-VTC của Tổ chức về việc trả lời chính sách thuế TNCN của chuyên gia Nhật Bản, Cục Thuế TP với ý kiến như sau:

Theo đó, việc xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

- Đối với việc xác định ngày trước hết với mặt tại Việt Nam của người lao động nước ngoài được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của tư nhân lúc tới Việt Nam.

- Đối với việc xác định kỳ tính thuế TNCN, trường hợp người lao động là tư nhân ko trú ngụ kỳ tính thuế được tính theo từng lẫn phátsinh thu nhập, trường hợp người lao động là tư nhân trú ngụ kỳ tính thuế được xác định theo năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Đối với việc xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN của người lao động nước ngoài:

- Trường hợp năm 2019 và 2020, người lao động nước ngoài ở Việt Nam dưới 183 ngày và cung ứng giấy xác nhận là tư nhân trú ngụ tại nước ngoài của Cơ quan Thuế nước ngoài, thì người lao động nước ngoài được xác định là tư nhân ko trú ngụ, thuế thu nhập tư nhân được xác định theo quy định tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Trường hợp năm 2021, người lao động nước ngoài ở Việt Nam trên 183 ngày, đủ điều kiện xác định là tư nhân trú ngụ tại Việt Nam trong năm 2021 theo quy định tại Điều Một Thông tư 10/2013/TT-BTC, thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch và ứng dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập tư nhân.

Tương tự, trên đây là hướng dẫn xác định tư nhân trú ngụ và thuế suất thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà bạn với thể tham khảo.


--- Cập nhật: 17-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ
từ website vivabcs.com.vn cho từ khoá thuế thu nhập tư nhân với người nước ngoài.

Chúng tôi xin đưa ra một số điểm quan yếu về việc tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài sau đây:

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Sở hữu 09 loại thu nhập chịu thuế:

1) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ kinh doanh

 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc tất cả những ngành nghề công nghiệp như: sản xuất hàng hóa, nhà cung cấp, xây dựng, nhà hàng, những dịch thuê nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê mặt nước và những tài sản khác.
 • Thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập của tư nhân với giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2) Thuế thu nhập tư nhân từ tiền lương và tiền công do người sử dụng lao động trả

 • Tiền lương, tiền công, và những khoản với tính chất tiền lương, tiền công được trả bằng hình thức tiền mặt hoặc hình thức khác.
 • Những khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Những khoản thù lao.
 • Tiền công với được từ việc hoạt động đại lý, môi giới, tiền thưởng từ giải thưởng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, giải thưởng dự án, sáng chế, phát minh theo quy định liên quan về quyền sở hữu trí tuệ, tiền thưởng từ giải thưởng trình diễn nghệ thuật, giải thưởng thể thao, những khoản với được từ việc dạy học, quảng cáo, hoặc những khoản với được từ nhà cung cấp khác, và những khoản tiền công khác.
 • Tiền nhận được từ việc tham gia Hiệp hội kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản lý, Hiệp hội nghề nghiệp và những tổ chức khác.
 • Những khoản tiền mặt hoặc ko phải tiền mặt ko phải là tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả bao gồm: những khoản trả tiền tiền nhà, điện, nước và những nhà cung cấp khác (nếu với); những khoản bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự chọn, quỹ hưu trí mà người sử dụng lao động trả thay cho người lao động; phí thành viên và những khoản phí phục vụ tư nhân khác như: chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi, tiêu khiển, những khoản chi cho văn phòng phẩm, công việc, điện thoại, y phục mà vượt quá giới hạn Nhà nước quy định; Khen thưởng bằng tiền mặt hoặc ko bằng tiền mặt, bao gồm cả phần thưởng dưới hình thức chứng khoán.

3) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ đầu tư vốn

 • Tiền lãi cho vay từ những tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh và nhóm tư nhân kinh doanh theo những hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay.
 • Lợi tức cổ phần thu được từ việc góp vốn.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn dưới những hình thức khác bao gồm góp vốn bằng tài sản, uy tín, quyền sử dụng đất, bằng sáng chế.
 • Thu nhập từ lợi tức trả bằng trái phiếu, thu nhập từ lợi nhuận tái đầu tư.

4) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ việc chuyển nhượng vốn

 • Lợi nhuận phát sinh từ việc góp vốn vào Tổ chức trách nhiệm hữu hạn (bao gồm Tổ chức trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Tổ chức hợp danh, Hợp tác xã, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, và những tổ chức khác.
 • Thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: chuyển nhượng cổ phần quyền chọn tìm cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, và những loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của tư nhân trong đơn vị cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

5) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ chuyển nhượng Bất động sản

 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai.
 • Thu nhập từ quyền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Thu nhập từ ủy thác quản lý bất động sản, nếu một tư nhân được ủy thác quản lý bất động sản thì người đó với quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc những quyền khác tương đương với chủ sở hữu bất động sản.

6) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ trúng thưởng

 • Trúng thưởng xổ số.
 • Trúng thưởng trong những hình thức khuyến mại lúc tìm sản phẩm hoặc nhà cung cấp theo Luật Thương nghiệp.
 • Trúng thưởng trong những hình thức cá cược được quy định bởi pháp luật.
 • Trúng thưởng trong casino được quy định bởi pháp luật.

7) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ bản quyền

Thu nhập từ bản quyền là những thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao khoa học theo Luật chuyển giao khoa học, cụ thể:

 • Những đối tượng của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Những đối tượng chuyển giao khoa học.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp.

8) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ thừa kế

 • Thừa kế chứng khoán, phần vốn, quyền chọn tìm cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và những loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán; cổ phần của tư nhân trong đơn vị cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.
 • Thừa kế phần vốn trong những tổ chức kinh tế và kinh doanh: số vốn góp trong Tổ chức trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Tổ chức hợp danh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong Doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh của tư nhân; vốn trong những hiệp hội và quỹ được thành lập theo pháp luật, hoặc toàn bộ phần kinh doanh nếu doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của tư nhân.
 • Thừa kế bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà ở bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, những cơ sở vật chất hạ tầng gắn liền với đất, bao gồm những kiến trúc trên bản vẽ; quyền thuê đất hoặc mặt nước; những thu nhập từ những hình thức thừa kế bất động sản khác.
 • Thừa kế quyền sở hữu và quyền sử dụng những tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (ô tô, xe máy, tàu thuyền, xuồng, tàu cao tốc, thuyền buồm, du thuyền, phi cơ, súng săn, súng thể thao).

9) Thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ nhận quà tặng

 • Thu nhập từ việc nhận quà tặng là những thu nhập mà tư nhân nhận được từ tổ chức và tư nhân ở Việt Nam hay ở nước ngoài, cụ thể:
 • Quà tặng là chứng khoán: cổ phần, quyền được chọn tìm cổ phần, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, và những loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán; cổ phiếu của tư nhân trong Tổ chức cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Quà tặng là vốn trong những tổ chức kinh tế và kinh doanh: vốn góp trong Tổ chức trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã, Tổ chức hợp danh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong Doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh của tư nhân; vốn trong những hiệp hội và quỹ được thành lập theo pháp luật, hoặc toàn bộ phần kinh doanh nếu doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của tư nhân.
 • Quà tặng là bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai, những cơ sở vật chất hạ tầng gắn liền với đất, bao gồm cả kiến trúc trên bản vẽ; quyền cho thuê đất hoặc mặt nước; những thu nhập từ những hình thức thừa kế bất động sản khác.
 • Quyền sở hữu và quyền sử dụng những tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (ô tô, xe máy, tàu thuyền, xuồng, tàu cao tốc, thuyền buồm, du thuyền, phi cơ, súng săn, súng thể thao).

KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Người nộp thuế, tư nhân với thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài phải kê khai và quyết toán thuế theo những thủ tục ở địa phương. Những quy định về kê khai thuế trong một số trường hợp:

1) Người lao động nước ngoài phải khai thuế thu nhập tư nhân trực tiếp tại cơ thuế quan

 • Tư nhân trú ngụ với thu nhập từ tiền lương và phải kê khai thuế trực tiếp tại những cơ thuế quan bao gồm: Tư nhân trú ngụ với thu nhập từ tiền lương do những tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán ở Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan theo quý; Tư nhân trú ngụ với thu nhập từ tiền lương từ những tổ chức và tư nhân nước ngoài phải kê khai thuế theo quý trực tiếp tại những cơ thuế quan.
 • Nếu người lao động ko làm việc đủ 12 tháng hoặc với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ những đơn vị khác thì trong trường hợp này, người lao động ko thể yêu cầu người nộp thuế quyết toán thuế thay cho họ và phải khai thuế trực tiếp tại những cơ thuế quan. Để khai thuế, tư nhân phải chuẩn bị Thư xác nhận thu nhập từ người nộp thuế trước + Chứng từ khấu trừ thuế tại nguồn thu nhập dựa trên thu nhập (với biên lai khấu trừ). Dựa trên thu nhập từ đơn vị hiện tại và những nguồn thu nhập khác với Chứng từ khấu trừ thuế, tư nhân cần chuẩn bị Tờ khai Quyết toán thuế năm và khai thuế trực tiếp tại cơ thuế quan. Đây ko phải là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà là vấn đề tư nhân của người lao động (với nghĩa rằng, quyết toán thuế cuối cùng của đơn vị sẽ ko bao gồm bản quyết toán thuế của tư nhân đó).

2) Người lao động nước ngoài sẽ nộp thuế theo phương thức lũy tiến hoặc theo tỷ lệ nhất thiết

 • Để xác định phương thức kê khai thuế thu nhập tư nhân (PIT) hợp thức cho người nước ngoài, cơ thuế quan sẽ dựa trên hộ chiếu, hợp đồng lao động, thư bổ nhiệm / chứng từ khấu trừ thuế, hợp đồng thuê nhà.
 • Tuỳ theo trường hợp là tư nhân trú ngụ hay ko trú ngụ thì cũng phải kê khai và quyết toán thuế TNCN cho những thu nhập phát sinh ở Việt Nam hoặc thu nhập toàn cầu. Những khoản chịu thuế / thuế suất giữa tư nhân trú ngụ và ko trú ngụ là hoàn toàn khác nhau. Việc ko kê khai thuế TNCN rõ ràng và hợp thức sẽ dẫn tới những khoản tiền phạt cho cơ thuế quan trong những năm tiếp theo.
 • Một nhà tư vấn tốt sẽ tương trợ khách hàng quản lý hồ sơ viên chức / những báo cáo theo yêu cầu pháp luật cũng như những báo cáo / kê khai để đảm bảo những hồ sơ phải xác thực ngay từ ban sơ và cho 3 hoặc 5 năm tiếp theo.

3) Những trường hợp phổ biến người trả thu nhập phải thực hiện khai thuế thu nhập tư nhân

 • Tổ chức, tư nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp trong tháng hoặc trong quý, tổ chức, tư nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế thu nhập tư nhân thì ko phải khai thuế.
 • Việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý sẽ được xác định một lần kể từ tháng trước hết với phát sinh khấu trừ thuế, và được ứng dụng cho cả năm tính thuế.

4) Những trường hợp phổ biến về việc tư nhân trú ngụ với những khoản thu nhập từ tiền lương và kinh doanh phải kê khai thuế thu nhập tư nhân

Tư nhân trú ngụ, hoặc nhóm tư nhân trú ngụ với thu nhập từ kinh doanh phải khai thuế trực tiếp tại những cơ thuế quan bao gồm: tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai là tư nhân, nhóm tư nhân thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; và tư nhân, nhóm tư nhân ko tách biệt những khoản giá tiền với doanh thu thì khai thuế theo quý; tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh nộp thuế theo

Phương thức khoán là những người ko thực hiện đúng quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, ko xác định được doanh thu, giá tiền và thu nhập chịu thuế thực hiện khai thuế theo năm; những tư nhân kinh doanh lưu động phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập; tư nhân kinh doanh mà sử dụng hóa đơn do cơ thuế quan bán lẻ theo từng số khai thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài theo từng lần phát sinh thu nhập; tư nhân ko kinh doanh mà với phát sinh hoạt động bán hàng hoặc cung ứng nhà cung cấp mà cần phải phát hành hóa đơn cho khách hàng phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập; tư nhân hoặc nhóm tư nhân với thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê mặt nước và những loại tài sản khác phải khai thuế theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Tư nhân với thu nhập từ tiền lương, kinh doanh phải quyết toán thuế lúc phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc với số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ những trường hợp sau:

 • Tư nhân với số thuế phải nộp thấp hơn số thuế tạm nộp mà ko với yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau;
 • Tư nhân kinh doanh, nhóm tư nhân kinh doanh chỉ với một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán;
 • Tư nhân hoặc hộ gia đình chỉ với một nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã khai thuế, nộp thuế tại nơi với nhà, quyền sử dụng đất cho thuê;
 • Người lao động thỏa thuận lao động từ 03 tháng trở lên mà với thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác bình quân tháng ko quá 10 triệu đồng trong năm, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu ko với yêu cầu thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
 • Người lao động thỏa thuận lao động từ 03 tháng trở lên mà với thêm nguồn thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất, với mức doanh thu bình quân tháng trong năm ko quá 20 triệu đã nộp thuế tại nơi với nhà cho thuê, với quyền sử dụng đất cho thuê nếu ko với yêu cầu thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Người lao động với thể ủy quyền tổ chức hoặc tư nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cho mình trong trường hợp:

 • Người lao động chỉ với thu nhập từ tiền lương từ hợp đồng lao động với thời hạn từ 03 tháng trở lên và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời khắc ủy quyền quyết toán, cho dù tư nhân đó ko làm việc đủ 12 tháng trong năm;
 • Tổ chức, tư nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho tư nhân đối với phần thu nhập mà tư nhân nhận được từ tổ chức, tư nhân trả thu nhập.

5) Nguyên tắc khai quyết toán thuế thu nhập tư nhân đối với một số trường hợp

 • Tư nhân trú ngụ với thu nhập phát sinh ở nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập tư nhân ở nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ ko được vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.
 • Tư nhân trú ngụ với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày với mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch trước hết là dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên, kỳ tính thuế trước hết là 12 tháng liên tục kể từ ngày vào Việt Nam, kỳ tính thuế lần hai là theo năm dương lịch.
 • Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
 • Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số tiền còn phải nộp trong năm tính thuế thứ hai được xác định như sau:
 • Tư nhân trú ngụ là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ thuế quan trước lúc xuất cảnh.
 • Đối với tư nhân cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước và tài sản khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài.
 • Trường hợp tư nhân khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh đối với hợp đồng với kỳ hạn trả tiền từ 01 năm trở xuống thì thực hiện quyết toán thuế như đối với tư nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai.
 • Tư nhân với thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan nếu thuộc diện quyết toán thuế.
 • Tư nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa thiến, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan.
 • Tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh ko trú ngụ nhưng với địa điểm kinh doanh nhất thiết trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế, quyết toán thuế như đối với tư nhân, nhóm tư nhân kinh doanh là đối tượng trú ngụ.

THUẾ SUẤT

1) Tư nhân trú ngụ:

 • Tư nhân với mặt từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước hết với mặt tại Việt Nam, trong đó với ngày tới và ngày đi được tính là 01 ngày. Ngày tới và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của tư nhân lúc tới và rời khỏi Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày trú ngụ.
 • Tư nhân với nơi ở thường xuyên tại Việt Nam:
 • Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi tư nhân sinh sống thường xuyên, ổn định ko với thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về trú ngụ.
 • Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú, hoặc nơi ở tạm trú lúc đăng ký cấp thẻ tạm trú do cơ quan với thẩm quyền cấp.

Tư nhân ko trú ngụ là người ko đáp ứng những điều kiện nêu trên.

2) Thuế suất và cách tính thuế đối với tư nhân ko trú ngụ

Thuế suất thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền người lao động (x) với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ tiền lương, tiền công của tư nhân trú ngụ.

Thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài từ tiền lương, tiền công trong trường hợp tư nhân ko trú ngụ làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng ko tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam sẽ được tính như sau:

a) Đối với trường hợp tư nhân nước ngoài ko hiện diện tại Việt Nam:

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với trường hợp tư nhân nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

3) Thuế suất và căn cứ tính thuế đối với tư nhân trú ngụ với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập tính thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền công, tiền lương là những khoản thu nhập với thể giám định được và thuế suất. Những khoản thu nhập với thể giám định được tương đương với những khoản thu nhập chịu thuế trừ (-) đi những khoản giảm trừ sau:

 • Những khoản giảm trừ gia đạo.
 • Những khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và khuyến học.

4) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập tư nhân cho người nước ngoài đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được ứng dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể:

Bậc Thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Tới 60 Tới 5 5
2 Trên 60 tới 120 Trên 5 tới 10 10
3 Trên 120 tới 216 Trên 10 tới 18 15
4 Trên 216 tới 384 Trên 18 tới 32 20
5 Trên 384 tới 624 Trên 32 tới 52 25
6 Trên 624 tới 960 Trên 52 tới 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là đơn vị tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng nghìn khách hàng tiếng tăm từ năm 2006. Nhà cung cấp của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Pháp luật trong kinh doanh – Kế toán và quản lý thuế – Quản trị quan hệ lao động – Tài chính doanh nghiệp – Thủ tục hành chính trong kinh doanh. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước những rủi ro, tối ưu giá tiền, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

Chúng tôi liên tục cải tiến và tích hợp năng lực để  tạo ra trị giá gia tăng cho từng khách hàng bằng cách cung ứng những nhà cung cấp theo cách may đo và độc quyền liên quan tới việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tín nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt theo qui định tại Việt Nam.

VIVA  đã phục vụ thành công nhiều nghìn khách hàng là những doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu tới từ những Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Hongkong, Trung Quốc… dưới những mô phỏng đơn vị với vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đồng thời cung ứng nhà cung cấp giúp những doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam phát triển kinh doanh theo cách vững bền và tối ưu.

 • Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết
 • 4 bước thành lập văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam
 • Giấy phép lao động tại Việt Nam – những qui định và hướng dẫn
 • Thuế tại Việt Nam – Những điều cần biết
 • Những khoản thu nhập ko chịu thuế người lao động cần biết (p1)
 • Những khoản thu nhập ko chịu thuế người lao động cần biết (p2)
 • Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam – những đIều cần biết
 • Những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương người lao động cần biết
 • Hồ sơ và thủ tục tuân thủ dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 • Trưởng văn phòng đại diện – chi nhánh tại Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội đề xuất
 • Những thủ tục tuân thủ theo qui định địa phương đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

--- Cập nhật: 18-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết [Mới] Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước từ website www.meinvoice.vn cho từ khoá thuế thu nhập tư nhân với người nước ngoài.

Quá trình quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài đang làm việc tại những doanh nghiệp được quy định và thực hiện như thế nào? Điều kiện và thời khắc quyết toán thuế TNCN cho nhóm đối tượng này ra sao? Cùng hóa đơn điện tử MISA MeInvoice tìm hiểu những điểm cần lưu ý trong bài viết sau đây nhé!

1. Xác định những trường hợp quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Trên thực tế, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được phân ra thành nhiều trường hợp khác nhau. Chính vì thế, tương ứng với từng trường hợp cụ thể sẽ cách quyết toán thuế TNCN khác nhau.

1.1. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam được quy định là người mang quốc tịch của một nước khác, ko với quốc tịch Việt Nam mà trú ngụ, làm ăn và sinh sống trong khoảng thời gian dài ở Việt Nam. Nếu người nước ngoài muốn được phép trú ngụ hợp pháp tại Việt Nam thì phải xin cấp thẻ thường trú.

Đối với việc quyết toán thuế TNCN, tư nhân là người nước ngoài đang trú ngụ tại Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ những quy định tại thời khắc phát sinh thu nhập chịu thuế giống như công dân Việt Nam. Trường hợp người lao động nước ngoài nhận được thu nhập bằng đồng ngoại tệ thì theo quy định phải quy đổi sang đồng tiền Việt theo tỷ giá bình quân.

Điều kiện để một tư nhân được xem là người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam:

– Thứ nhất: Tư nhân là người nước ngoài phải với mặt tại Việt Nam tối thiểu từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục hoặc Một năm kể từ ngày trước hết. Ngày tư nhân tới Việt Nam và rời khỏi được tính là Một ngày.

– Thứ hai: Tại Việt Nam, tư nhân là người nước ngoài phải với nơi ở thường xuyên. Trong đó, họ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc đăng ký thường trú. Tức thị với nơi ở đăng ký và được ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú được cấp bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; hoặc thuê nhà để ở với thời hạn hợp đồng cho thuê từ tối thiểu 90 ngày trở lên trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Hướng dẫn cách tính thuế cho người nước ngoài trú ngụ:

– Trường hợp người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người đó được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như sau: (ĐVT: triệu đồng)

Bậc thuế Phần TNTT/tháng Thuế suất (%) Cách tính thuế phải nộp
1 Tới 5 5 5% x TNTT
2 Trên 5 tới 10 10 10% x TNTT – 0.25
3 Trên 10 tới 18 15 15% x TNTT – 0.75
4 Trên 18 tới 32 20 20% x TNTT – 1.65
5 Trên 32 tới 52 25 25% x TNTT – 3.25
6 Trên 52 tới 80 30 30% x TNTT – 5.85
7 Trên 80 35 35% x TNTT – 9.85

– Trường hợp người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 10%.

1.2. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài ko trú ngụ tại Việt Nam

Lao động là người nước ngoài ko trú ngụ tại Việt Nam tức là ko đáp ứng đủ những điều kiện trú ngụ tại Việt Nam ở trên thì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định như sau:

– Người lao động làm việc tại Việt Nam là sự với mặt của tư nhân đó tại lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục được tính kể từ ngày trước hết người đó với mặt tại Việt Nam (căn cứ vào ngày nhập cảnh được đóng dấu trên Hộ chiếu).

– Người lao động nước ngoài ko với nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, ko đăng ký chỗ ở thường trú theo quy định của pháp luật hoặc ko với hợp đồng thuê nhà dài hạn tại Việt Nam.

Ví dụ: Ông Wichapas là người Thái Lan tới Việt Nam làm đầu bếp từ ngày 18/3/2018. Trong năm 2018 tính tới ngày 31/12/2018, ông hiện diện tại Việt Nam tổng cùng 163 ngày. Vì thời kì ông ở Việt Nam dưới 183 ngày nên trong trường hợp này ông được xác định là tư nhân ko trú ngụ.

Trong đó:

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài ko trú ngụ ủy quyền quyết toán thuế: Tư nhân đó với thu nhập tại tổ chức với hợp đồng từ 3 tháng thì vào thời khắc quyết toán thuế TNCN sẽ với thể ủy quyền thực hiện quyết toán thuế. Đơn vị nhận ủy quyền quyết toán sẽ chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập mà tư nhân được tổ chức chi trả.

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài ko trú ngụ trực tiếp quyết toán thuế: Tư nhân đó với thu nhập từ tiền lương, kinh doanh hoặc từ nhiều người chịu thuế mà với số thuế phải nộp thừa hoặc nộp thêm hoặc bù trừ vào những kỳ khai tiếp theo thì tự quyết toán thuế TNCN.

Hướng dẫn cách tính thuế cho người nước ngoài ko trú ngụ:

Cho dù Hợp đồng lao động của người nước ngoài ko trú ngụ tại Việt Nam với thời hạn ký kết dưới 3 tháng hay từ 3 tháng trở lên thì đều tính thuế theo biểu Toàn phần x Thuế suất 20%:

[Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất 20%]

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế của tư nhân ko trú ngụ là thu nhập phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam, ko phân biệt tổ chức hoặc nơi chi trả thu nhập này. Phần thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của tư nhân ko trú ngụ thì ko phải thực hiện quyết toán.

Ngoài ra, đối với trường hợp đặc trưng là người nước ngoài hiện diện tại lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch trước hết nhưng lại từ 183 ngày tính trong 12 tháng liên tục thì thực hiện quyết toán thuế TNCN theo những quy định riêng.

1.3. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài nghỉ việc

Tư nhân là người nước ngoài nghỉ việc tức là người ko làm việc tại tổ chức này nhưng vẫn làm việc tại tổ chức khác ở Việt Nam. Lúc này, tổ chức chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) được ủy quyền thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài nghỉ việc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp này vẫn phải cân nhắc, giám định xem người nước ngoài đó với đang trú ngụ tại Việt Nam hay ko.

Đối với người lao động nước ngoài với thu nhập vãng lai từ nhiều nguồn khác nhau thì phải tự thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định, chứ ko được ủy quyền.

Tìm hiểu thêm:


 • [Mới] Thu nhập vãng lai là gì? Hướng dẫn tính thuế thu nhập vãng lai

1.4. Quyết toán thuế TNCN cho tư nhân là người nước ngoài về nước

Quy định về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước được ứng dụng trong trường hợp trước đó tư nhân là đối tượng trú ngụ tại Việt Nam, với thu nhập từ tiền lương tiền công tại Việt Nam và với mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên đồng thời đã đăng ký tạm trú thì cần phải quyết toán thuế TNCN.

Trước lúc xuất cảnh về nước, tư nhân với trách nhiệm thực hiện khai báo thuế với cơ quan. Tổ chức nơi chi trả thu nhập là nơi tư nhân sẽ ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Trong trường hợp này, thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày người nước ngoài xuất cảnh.

2. Điều kiện thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Ko phải người lao động nước ngoài nào tại Việt Nam cũng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, do đó, doanh nghiệp phải nắm vững những quy định để tránh nhầm lẫn hoặc sơ sót.

Điều kiện tiên quyết phải với để thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài bao gồm:

– Tư nhân trú ngụ phải với thu nhập từ tiền công, tiền lương; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thì mới phải quyết toán thuế TNCN. Trong đó, số thuế phải nộp to hơn thuế đã khấu trừ và phải với yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Hoặc tư nhân là người nước ngoài trú ngụ sau lúc kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam thì cũng cần phải quyết toán thuế thu nhập tư nhân trước lúc xuất cảnh về nước.

3. Thủ tục thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Những điều khoản về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài, bao gồm hồ sơ, thời khắc và địa điểm nộp hồ sơ đều được quy định chi tiết và rõ ràng trong thông tư của Bộ Tài chính.

Tuy vậy, để giúp người đang cần thực hiện quyết toán thuế với thể nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất thì AMIS MISA xin tóm gọi lại thủ tục quyết toán như sau:

Thủ tục thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài
Hồ sơ khai quyết toán thuế Hồ sơ được chia thành 3 trường hợp cụ thể. Mỗi trường hợp sẽ với mẫu giấy kê khai khác nhau, cụ thể là:

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài nhận thu nhập từ tổ chức quốc tế hay nhận thu nhập từ nước ngoài thì cần phải với chứng cớ chứng minh hoặc xác nhận về khoảng tiền đã trả. Kèm theo đó là thư xác nhận thu nhập theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Trường hợp tư nhân là người nước ngoài chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ phải nộp thêm giấy tờ liên quan khác được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán.

– Thực tế, cơ thuế quan ở nước ngoài ko cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp thì tư nhân phải chụp lại hình ảnh giấy chứng thực khấu trừ thuế hoặc bản chụp chứng từ nhà băng thể hiện rõ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Tất cả những bản chụp này phải được tư nhân đó cam kết và chịu trách nhiệm về tính xác thực.

Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế – Nộp hồ sơ tại Cục Thuế nếu người nước ngoài chỉ nhận thu nhập từ tiền công, tiền lương và người đó thuộc diện khai thuế trực tiếp trong năm 2019.

– Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức đã chi trả thu nhập cuối cùng đối với trường hợp người nước ngoài nhận thu nhập từ 02 nơi trở lên và người đó thuộc diện tự quyết toán.

– Nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi trú ngụ nếu người nước ngoài thay đổi nơi làm việc nhưng ko tính giảm trừ gia đạo tại tổ chức làm việc cuối cùng. Ngoài ra, đối với một số trường hợp như người nước ngoài ko thỏa thuận lao động hay thỏa thuận dưới 3 tháng hoặc nhận thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời khắc quyết toán thì ko làm việc ở đâu kỳ đâu hết thì cần nộp hồ sơ quyết toán tại nơi người nước ngoài trú ngụ.

– Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh nếu rơi vào những trường hợp sau:

 • Người nước ngoài là tư nhân hoặc nhóm tư nhân kinh doanh tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại Chi Cục nơi đó.
 • Người nước ngoài là đại lý với giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Nộp hồ sơ tại nơi cấp mã số thuế trước hết nếu tư nhân là người nước ngoài kinh doanh ở nhiều nơi.

Thời hạn nộp hồ sơ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được Nhà nước công bố sau lúc kết thúc kỳ đóng thuế của năm đó.
1. [Mới] Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN online
2. [Mới] Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập tư nhân chi tiết

3. Lời kết

Trên đây là những quy định mà doanh nghiệp cần chú ý về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài. Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy san sẻ thêm tới những người khác bạn nhé.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78, Tổ chức cổ phần MISA đã phát hành phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất, cùng với nhiều lợi ích tuyệt vời như:

 • Sản xuất bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư 78, đơn vị sử dụng mẫu này nộp đăng ký với Cơ thuế quan.
 • Đáp ứng thiết lập mẫu, lập và ký điện tử mẫu chứng từ khấu trừ theo Nghị định 123, Thông tư 78.
 • Xử lý những chứng từ đã lập lúc với sơ sót.
 • Lập và nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gửi Cơ thuế quan.
Giao diện module “Chứng từ khấu trừ thuế” trên phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN

Video giới thiệu phần mềm MISA Amis Thuế TNCN

Nếu Quý doanh nghiệp quan tâm và với nhu cầu tư vấn miễn phí về phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN, hãy nhanh tay đăng ký tại đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời kì sớm nhất:

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo