Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu các phần mềm

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu các phần mềm

1. Phần mềm kế toán Misa

1.1. Sao lưu dữ liệu

-Cho phép sao lưu dữ liệu hiện với để phục hồi xem lại lúc cần.

Cách thao tác

• Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán

• Chọn dữ liệu cần sao lưu trên danh sách.

• Chọn chức năng Sao lưu trên thanh công cụ.

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm misa

• Đặt lại tên cho tệp sao lưu (nếu muốn đổi tên tệp).

• Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau lúc sao lưu, nếu muốn giảm dung lượng của tệp sao lưu được lưu trữ trên máy tính.

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm misa

• Nhấn Sao lưu, file dữ liệu sau lúc sao lưu với định dạng đuôi là .mbz, với thể sử dụng luôn file này để phục hồi dữ liệu vào phần mềm mà ko cần giải nén dữ liệu.

1.2. Phục hồi dữ liệu

Cho phép phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó

Cách thao tác

• Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán (chi tiết xem tại đây).

Article post on: nongdanmo.com

• Chọn chức năng Phục hồi trên thanh công cụ.

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm

• Chọn dữ liệu cần phục hồi:

▪ Nhấn vào biểu tượng để chọn tệp dữ liệu cần phục hồi (là các tệp sao lưu có định dạng .mbk, .mbz, .zip).

▪ Đặt lại tên của dữ liệu sẽ được phục hồi (nếu muốn thay đổi).

▪ Trường hợp tệp dữ liệu được sao lưu theo chế độ sao lưu tiếp nối, cần chọn bản sao lưu cần phục hồi từ danh sách.

Source: nongdanmo.com

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm misa

• Nhấn Phục hồi.

2. Phần mềm HTKK

Cách 1: Bạn sẽ thực hiện sao lưu và phục hồi tự động (An toàn ko bị mất dữ liệu)

B1: Đăng nhập vào HTKK cũ

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK

B2: Thực hiện sao lưu dữ liệu

Via @: nongdanmo.com

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm htkk

B3: Lưu file dữ liệu

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK

B4: Sau lúc cài hoặc chuyển phần mềm mới, bạn đăng nhập lại

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK

B5: Thực hiện phục hồi dữ liệu

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK

B6: Chọn đúng dữ liệu bạn đã sao lưu để đưa vào phần mềm HTKK mới HTKK3.3.2

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK 

Kết quả:

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK 

Cách 2: Thực hiện sao lưu và phục hồi thủ công (Sở hữu rủi ro bị mất dữ liệu)

Đối với những bạn muốn sao lưu một phần hoặc sao lưu thủ công dữ liệu HTKK kê khai thì với thể thực hiện theo những bước sau:

B1: Những bạn vào đường dẫn sau:

– Hoặc vào Run (Tổ hợp phím “Windowns+ R”) gõ hoặc Copy đường dẫn:  C:Program FilesHTKK320DataFiles

Chọn một MST mà bạn muốn sao lưu chuyển sang HTKK 3.3.2 mới nhất

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK
Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu những phần mềm HTKK

B3: Bạn vào lại phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất , đăng nhập vào MST vừa sao lưu và rà soát dữ liệu

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo