Hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200

Hạch toán Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200

Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200. Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn những bạn cách Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200.

Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200

Mời những bạn theo dõi bài viết.

Tài khoản sử dụng.

Để Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200, chúng ta sử dụng tài khoản 154.

Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang: Là TK tiêu dùng để phản ánh giá bán sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; giá bán sản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, nhà sản xuất hoàn thành trong kỳ; giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của những hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở những DN sản xuất hoặc ở những DN kinh doanh nhà sản xuất. 

Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200.

Căn cứ vào những phương pháp hạch toán hàng tồn kho của DN, kế toán sẽ hạch toán theo những trường hợp cụ thể sau:

 Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.

Kế toán hạch toán những nghiệp vụ chủ yếu phát sinh như sau:

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc kết chuyển cuối kỳ.

Kết chuyển giá bán vật liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp giá bán.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632: Trị giá giá bán NVL trên mức thông thường

Với TK 621: Trị giá giá bán NVL trực tiếp.

Kết chuyển giá bán nhân lực trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp giá bán.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632: Trị giá giá bán nhân lực trên mức thông thường

Với TK 622: Trị giá giá bán nhân lực trực tiếp.

Phân bổ và kết chuyển toàn bộ giá bán sản xuất chung cho từng đối tượng tập hợp giá bán (Lúc mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất thông thường).

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Với TK 627: Giá tiền sản xuất chung.

Phân bổ giá bán sản xuất chung nhất mực vào giá bán chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thông thường,  khoản giá bán sản xuất chung nhất mực ko phân bổ ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ (Lúc mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường).

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632: Trị giá giá bán sản xuất chung nhất mực ko phân bổ vào giá thành sản phẩm

Với TK 627: Giá tiền sản xuất chung.

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc vật liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 152: Trị giá vật liệu, vật liệu

Với TK 154: Trị giá vật liệu, vật liệu.

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc người gây ra thiệt hại sản phẩm hỏng bồi thường.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 1388: Phải thu khác 

Nợ TK 334 : Phải trả người lao động

Với TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc phản ánh Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 155: Thành phẩm

Với TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu tiêu dùng nội bộ ngay hoặc tiếp tục xuất tiêu dùng cho hoạt động XDCB ko qua nhập kho.

Kế toán hạch toán:

Nợ những TK 641, 642, 241

Với TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc sản phẩm sản xuất xong, ko tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người sắm hàng.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Với TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

 Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ.

Kế toán hạch toán những nghiệp vụ chủ yếu phát sinh như sau:

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc kết chuyển cuối kỳ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Với TK 631: Giá thành sản xuất.

 Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200 lúc kết chuyển đầu kỳ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 631: Giá thành sản xuất

Với TK 154: Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

Kế toán Hà Nội vừa hướng dẫn những bạn Hạch toán Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang theo TT 200. Cảm ơn những bạn đã theo dõi.


--- Cập nhật: 20-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì? (chi tiết 2023) từ website accgroup.vn cho từ khoá tài khoản giá bán sản xuất kinh doanh dở dang.

Đối với những doanh nghiệp, giá bán sản xuất là một khái niệm kế toán vô cùng quan yếu. Bởi nó sở hữu liên quan mật thiết tới lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh. Vậy giá bán sản xuất kinh doanh dở dang là gì? Cách hạch toán giá bán như thế nào? Kết cấu và nội dung của giá bán như thế nào là xác thực? Tất cả sẽ được tư vấn trong bài viết dưới đây.

Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang là gì? (chi tiết 2023)

1. Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang là gì?

Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang, tên tiếng anh là work in progress phản ánh giá bán sản xuất và kinh doanh phát sinh trong kỳ phục vụ cho việc tính toán giá thành sản phẩm và nhà sản xuất của doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. Ngoài ra, giá bán sản xuất kinh doanh dở dang còn phản ánh giá bán sản xuất, kinh doanh của từng khối lượng sản phẩm và nhà sản xuất hoàn thành trong kỳ.

Lúc hạch toán loại giá bán này cần phải ghi chi tiết địa điểm phát sinh giá bán (theo phân xưởng, phòng ban sản xuất, đội sản xuất), theo từng loại và nhóm sản phẩm hoặc theo từng chi tiết và phòng ban sản phẩm, theo từng loại nhà sản xuất. Giá tiền sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm những giá bán:

 • Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp
 • Giá tiền nhân lực trực tiếp
 • Giá tiền sử dụng máy thi công đối với những hoạt động xây lắp
 • Giá tiền sản xuất chung

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Sau lúc đã biết được khái niệm giá bán sản xuất kinh doanh dở dang là gì, những kế toán viên cũng cần nắm rõ kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154. Đây là tài khoản phản ánh tổng hợp những giá bán sản xuất và kinh doanh nhằm mục đích tính giá thành sản phẩm và nhà sản xuất ở doanh nghiệp hạch toán những hàng hóa tồn kho. Kết cấu giá bán sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm hai phần:

Kết cấu và nội dung phản ánh giá bán sản xuất kinh doanh dở dang ở tài khoản 154 như thế nào?

Bên Nợ:

 • Những giá bán vật liệu và vật liệu trực tiếp, giá bán nhân lực trực tiếp, giá bán sử dụng máy thi công và những giá bán sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới việc sản xuất sản phẩm và thể hiện nhà sản xuất
 • Những giá bán vật liệu và vật liệu trực tiếp, giá bán nhân lực trực tiếp, giá bán sử dụng máy thi công và những giá bán sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới giá thành sản phẩm lúc xây lắp dự án hoặc giá thành xây lắp theo mức giá khoán nội bộ
 • Kết chuyển giá bán sản xuất và kinh doanh dở dang cuối kỳ, trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ.

Bên Với: 

 • Giá thành sản xuất thực tế của những sản phẩm đã sản xuất xong nhập kho, chuyển đi bán và tiêu tiêu dùng nội bộ ngay hoặc tiêu dùng vào những hoạt động xây dựng cơ bản
 • Giá thành sản xuất những sản phẩm xây lắp đã hoàn thành bàn giao từng phần hay bàn giao toàn bộ tiêu thụ trong kỳ, hoặc bàn ủy quyền những doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp, và bao gồm cả giá thành sản phẩm xây dựng xong hoàn toàn chờ tiêu thụ.
 • Giá tiền thực tế của toàn bộ khối lượng nhà sản xuất đã phân phối cho khách hàng
 • Trị giá phế truất liệu thu hồi hoặc trị giá của sản phẩm hỏng ko thể sửa chữa được
 • Trị giá vật liệu, vật liệu và cả hàng hóa gia công xong nhập lại kho
 • Phản ánh giá bán nguyên vật liệu cũng như giá bán nhân lực vượt quá mức thông thường và giá bán sản xuất chung nhất mực mà ko được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn của sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp sản xuất theo từng đơn đặt hàng hoặc doanh nghiệp sản xuất theo chu kỳ dài hạn mà hàng kỳ kế toán đã kết toán giá bán sản xuất chung nhất mực vào trong tài khoản 154 – giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang tới lúc sản phẩm hoàn thành thì mới xác định được giá bán sản xuất chung nhất mực. Vậy thì giá bán này ko được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn của hàng bán.
 • Kết chuyển giá bán sản xuất và kinh doanh dở dang đầu kỳ đối với những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ.

3. Cách hạch toán giá bán kinh doanh dở dang

Điều mà nhiều kế toán thắc mắc nhất chính là phương pháp hạch toán giá bán sản xuất kinh doanh dở dang là gì? Tùy thuộc vào mỗi ngành mà sẽ sở hữu những cách hạch toán khác nhau. Bài viết này sẽ chỉ hướng dẫn cách hạch toán hàng tồn kho bằng phương pháp kiểm kê định kỳ.

Cách hạch toán trong ngành công nghiệp và nông nghiệp

Phương pháp hạch toán đối với những hoạt động kinh tế chính được quy định ở tài khoản 154 của ngành Nông nghiệp và Công nghiệp là tương tự nhau.

Cần hạch toán xác thực giá bán sản xuất kinh doanh dở dang

Vào cuối mỗi kỳ kế toán, dựa vào kết quả kiểm kê thực tế và xác định trị giá thực tế của giá bán sản xuất kinh doanh dở dang, những kế toán thực hiện việc kết chuyển, ghi:

 • Nợ TK 154 – giá bán sản xuất kinh doanh dở dang
 • Với TK 631- giá thành sản xuất sản phẩm

Vào đầu kỳ kế toán, kế toán viên tiến hành kết chuyển giá bán thực tế sản xuất và kinh doanh dở dang, ghi:

 • Nợ TK 631 – giá thành sản xuất sản phẩm
 • Với TK 154 – giá bán sản xuất và kinh doanh dở dang

Cách hạch toán trong ngành kinh doanh nhà sản xuất

Phương pháp hạch toán những hoạt động kinh tế chính cho những doanh nghiệp thuộc nhóm kinh doanh nhà sản xuất cũng tương tự như đối với ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, cần phải lưu ý:

Hạch toán giá bán kinh doanh trong ngành nhà sản xuất

Nghiệp vụ kết chuyển trị giá thực tế của khối lượng nhà sản xuất đã hoàn thành cũng như đã chuyển ủy quyền người sắm và được xác nhận đã bán trong kỳ kế toán, ghi:

 • Nợ TK 632 – giá vốn hàng hóa
 • Với TK 154 – giá bán sản xuất và kinh doanh dở dang

Lúc sử dụng những nhà sản xuất tiêu tiêu dùng nội bộ, ghi

 • Nợ những TK 642
 • Với TK 154 – giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang
✅ Nhà sản xuất thành lập doanh nghiệp ⭕ ACC phân phối nhà sản xuất thành lập doanh nghiệp/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn nhiều năm kinh nghiệm tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục đề xuất phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà sản xuất ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng sở hữu thể tương trợ và viện trợ bạn
✅ Nhà sản xuất kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà sản xuất kiểm toán ⭕ Đảm bảo phân phối chất lượng nhà sản xuất tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà sản xuất làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà sản xuất liên quan và cam kết bảo mật thông tin

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Phương pháp kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ theo TT 200 và TT 133 từ website amis.misa.vn cho từ khoá tài khoản giá bán sản xuất kinh doanh dở dang.

Article post on: nongdanmo.com

Như những bạn đã biết được cách thẩm định giá bán (sản phẩm) dở dang cuối kỳ ở bài trước thì tiếp theo ở bài viết này MISA hướng dẫn những bạn về tài khoản kế toán và phương pháp kết chuyển giá bán dở dang cuối kỳ.

Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang được Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho tất cả những doanh nghiệp và Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đều hướng dẫn kế toán sử dụng quy định để phản ánh và ghi nhận giá bán sản xuất kinh doanh dở dang tăng giảm trong kỳ và tồn cuối kỳ. Tuy nhiên, giữa Hai Thông tư sở hữu những điểm khác biệt trong cách ghi nhận và hạch toán với cùng tài khoản 154. 

Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu phương pháp kết chuyển giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ theo TT 200 và TT 133 trong những phần của bài viết nhé!

1. Bút toán kết chuyển giá bán sản xuất

Bút toán kết chuyển giá bán sản xuất là bút toán mà kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện vào cuối kỳ, lúc thực hiện tổng hợp giá bán cả kỳ. Để xác định tổng giá bán đã sử dụng trong kỳ thì thực hiện bút toán kết chuyển giá bán là điều trước tiên kế toán cần làm. Đọc thêm những bút toán kết chuyển tại bài viết: Hạch toán những bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán cần ghi nhớ

2. So sánh hướng dẫn kế toán Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

2.1. Giống nhau

 • Nguyên tắc kế toán

– Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang tiêu dùng để phản ánh, tổng hợp giá bán sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, nhà sản xuất ở doanh nghiệp vận dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.

Ở những doanh nghiệp vận dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh trị giá thực tế của sản phẩm, nhà sản xuất dở dang cuối kỳ.

– Tài khoản 154 phản ánh giá bán sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; giá bán sản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, nhà sản xuất hoàn thành trong kỳ; giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của những hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở những doanh nghiệp sản xuất hoặc ở những doanh nghiệp kinh doanh nhà sản xuất…

– Tài khoản 154 cũng phản ánh giá bán sản xuất, kinh doanh của những hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc phân phối nhà sản xuất của những doanh nghiệp thương nghiệp, nếu sở hữu tổ chức những loại hình hoạt động này.

– Giá tiền sản xuất, kinh doanh hạch toán trên Tài khoản 154 phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh giá bán (phân xưởng, phòng ban sản xuất, đội sản xuất, công trường,…); theo loại, nhóm sản phẩm, hoặc chi tiết, phòng ban sản phẩm; theo từng loại nhà sản xuất hoặc theo từng thời kỳ nhà sản xuất.

– Giá tiền sản xuất, kinh doanh phản ánh trên Tài khoản 154 gồm những giá bán sau:

+ Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp;

+ Giá tiền nhân lực trực tiếp;

+ Giá tiền sử dụng máy thi công (đối với hoạt động xây lắp);

+ Giá tiền sản xuất chung.

Lưu ý: Giá tiền vật liệu, vật liệu, giá bán nhân lực vượt trên mức thông thường và giá bán sản xuất chung nhất mực ko phân bổ ko được tính vào trị giá hàng tồn kho (ko hạch toán vào Tài khoản 154) mà phải tính/hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán (Tài khoản 632).

Ko hạch toán vào tài khoản 154 những giá bán sau:

  • Giá tiền bán hàng;
  • Giá tiền quản lý doanh nghiệp;
  • Giá tiền tài chính;
  • Giá tiền khác;
  • Giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Chi đầu tư xây dựng cơ bản;
  • Những khoản chi được trang trải bằng nguồn khác.
 • Những điểm giống nhau trong kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 trong Hai Thông tư như sau:

Về kết cấu:

Hình 2: Kết cấu TK 154

Bên Nợ:

+ Những giá bán vật liệu, vật liệu trực tiếp, giá bán nhân lực trực tiếp, giá bán sử dụng máy thi công, giá bán sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới sản xuất sản phẩm và giá bán thực hiện nhà sản xuất;

+ Những giá bán vật liệu, vật liệu trực tiếp, giá bán nhân lực trực tiếp, giá bán sử dụng máy thi công, giá bán sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan tới giá thành sản phẩm xây lắp dự án hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ;

+ Kết chuyển giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Với:

+ Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho, chuyển đi bán, tiêu tiêu dùng nội bộ ngay hoặc sử dụng ngay vào hoạt động XDCB;

+ Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn ủy quyền doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ;

+ Giá tiền thực tế của khối lượng nhà sản xuất đã hoàn thành phân phối cho khách hàng;

+ Trị giá phế truất liệu thu hồi, trị giá sản phẩm hỏng ko sửa chữa được;

+ Trị giá vật liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho;

+ Phản ánh giá bán nguyên vật liệu, giá bán nhân lực vượt trên mức thông thường và giá bán sản xuất chung nhất mực ko phân bổ ko được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

+ Kết chuyển giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: Giá tiền sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.

2.Hai Khác nhau

Tài khoản 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngoài những điểm giống nhau còn sở hữu những điểm khác nhau cơ bản như sau:

 • Điểm khác trong nguyên tắc kế toán

Nội dung

Source: nongdanmo.com

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Kết chuyển giá bán sản xuất chung cuối kỳ

  Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển giá bán sản xuất chung nhất mực vào giá bán chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thông thường (Với TK 627, Nợ TK 154). Giá tiền sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào giá bán chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo giá bán thực tế phát sinh.

 

     

    Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường thì kế toán phải tính và xác định giá bán sản xuất chung nhất mực phân bổ vào giá bán chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thông thường. Khoản giá bán sản xuất chung nhất mực ko phân bổ (ko tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Định khoản: Nợ TK 632/Với TK 627

 

  Cuối kỳ, phân bổ giá bán sản xuất chung nhất mực và giá bán sản xuất chung biến đổi vào giá bán chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo giá bán thực tế phát sinh. Do theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC chỉ sử dụng TK 154 để tập hợp giá bán mà ko sở hữu TK 627 nên sẽ ko cần định khoản trong trường hợp này.

 

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường thì kế toán phải tính và xác định giá bán sản xuất chung nhất mực phân bổ vào giá bán chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thông thường. Khoản giá bán sản xuất chung nhất mực ko phân bổ (ko tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Định khoản: Nợ TK 632/Với TK 154

Giá tiền ko hạch toán vào tài khoản 154 Chi sự nghiệp, chi dự án.

Ko sở hữu khoản “Chi sự nghiệp, chi dự án”.

 • Điểm khác trong kết chuyển và tập hợp giá bán sản xuất trước lúc ghi nhận vào tài khoản 154

Nội dung

Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

Tài khoản tập hợp giá bán sản xuất phát sinh trong kỳ 

Sử dụng những tài khoản:

TK 621- Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp

TK 622- Giá tiền nhân lực trực tiếp

TK 623- Giá tiền sử dụng máy thi công

TK 627- Giá tiền sản xuất chung

Chỉ sử dụng Một tài khoản:

TK 154-Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang 

Tùy theo thực tế hoạt động của doanh nghiệp kế toán chủ động mở những tài khoản con để theo dõi chi tiết.

Kết chuyển giá bán sản xuất đã tập hợp trong kỳ vào tài khoản 154 Phải kết chuyển toàn bộ giá bán sản xuất ở những tài khoản:

TK 621- Giá tiền vật liệu, vật liệu trực tiếp

TK 622- Giá tiền nhân lực trực tiếp

TK 623- Giá tiền sử dụng máy thi công

TK 627- Giá tiền sản xuất chung

sang tài khoản 154.

Ko phải kết chuyển giá bán sản xuất sang tài khoản 154. Vì trong kỳ đã tập hợp trực tiếp ở bên Nợ TK 154.

3. Kết chuyển 154 – hương pháp vận dụng Tài khoản 154 và hướng dẫn kết chuyển giá bán dở dang cuối kỳ

3.1. Trường hợp 1: Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên bao gồm: chủ yếu là những doanh nghiệp sản xuất, những doanh nghiệp xây lắp hoặc những doanh nghiệp công nghiệp. Những doanh nghiệp chuyên kinh doanh những mặt hàng, thiết bị sở hữu trị giá cao như máy móc, hàng chất lượng và kỹ thuật cao.

Bài tập ví dụ: Trong tháng 2/2021, tại Đơn vị Cổ phần HKT là doanh nghiệp sản xuất chuyên sản xuất sản phẩm A, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên sở hữu phát sinh những nghiệp vụ kinh tế liên quan tới sản xuất như sau: ĐVT: triệu đồng.

1) Ngày 01/02/2021 xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm A trị giá 5.000

Via @: nongdanmo.com

2) Ngày 28/02/2021

– Tính lương người lao động sản xuất là: 2.000, lương quản lý phân xưởng: 300

– Trích khấu hao TSCĐ máy móc thiết bị sản xuất: 500

– Tính tiền điện sản xuất phải trả người bán chưa trả tiền: 80

3) Ngày 28/02/2021 nhập kho 1000 sản phẩm A hoàn thành, ko sở hữu sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm A theo phương pháp giản đơn và định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Biết rằng ko sở hữu sản phẩm A dở dang đầu kỳ tháng 2/2021.

– Phương pháp kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Hình 3: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 tiêu dùng chung cho những ngành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

* Giải bài tập ví dụ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC như sau:

 • Tính giá thành 1000 sản phẩm A theo phương pháp giản đơn tại tháng 2/2021:

Nội dung

Giá tiền dở dang đầu kỳ (Dđk) Giá tiền sản xuất phát sinh trong kỳ

(C)

Giá tiền dở dang cuối kỳ (Dck) Tổng giá thành sản phẩm (Z)

Giá thành đơn vị sản phẩm (Zđv)

Giá tiền nguyên vật liệu trực tiếp

0 5.000 0 5.000 5
Giá tiền nhân lực trực tiếp 0

2.000

0 2.000 2

Giá tiền sản xuất chung

0 880 

(= 500+300+80)

0

880

0.88

Cùng 0 7.880 0 7.880

7.88

– Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ĐVT: triệu đồng

1)

Nợ TK 154: 5.000

Với TK 152: 5.000

2)

Nợ TK 154: 2.880

Với TK 334: 2.000 + 300 = 2.300

Với TK 214: 500

Với TK 331: 80

3) Nhập kho sản phẩm A hoàn thành:

Nợ TK 155: 7.880

Với TK 154: 7.880

– Phương pháp kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Hình 4: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Từ Hai sơ đồ kế toán bên trên ta thấy rằng điểm khác biệt to nhất lúc hạch toán giá bán dở dang cuối kỳ ở Hai Thông tư là việc ghi nhận trực tiếp những giá bán sản xuất vào Tài khoản 154 hay hạch toán chi tiết vào những tài khoản trung gian đầu 6 (TK 621, 622, 623, 627) rồi cuối kỳ mới ghi nhận kết chuyển sang Tài khoản 154.

* Giải bài tập ví dụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC như sau:

– Tính giá thành 1000 sản phẩm A theo phương pháp giản đơn tại tháng 2/2021 (giống như bảng tính giá thành sản phẩm A theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC bên trên).

– Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ĐVT: triệu đồng

1)

Nợ TK 621: 5.000

Với TK 152: 5.000

2) Tính lương người lao động sản xuất:

Nợ TK 622: 2.000

Với TK 334: 2.000

Tính lương quản lý phân xưởng, trích khấu hao TSCĐ và tính tiền điện phải trả:

Nợ TK 627: 880

Với TK 334: 300

Với TK 214: 500

Với TK 331: 80

3) Kết chuyển giá bán sản xuất kinh doanh dở dang:

Nợ TK 154: 7.880

Với TK 621: 5.000

Với TK 622: 2.000

Với TK 627: 880

Nhập kho sản phẩm A hoàn thành:

Nợ TK 155: 7.880

Với TK 154: 7.880

2.2. Trường hợp 2. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC đều thực hiện giống nhau như sau:

Những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ bao gồm: Những doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại và vật tư, kinh doanh những hàng hóa, mẫu mã sở hữu quy cách khác nhau, những mặt hàng sở hữu trị giá thấp hoặc những mặt hàng được sản xuất thường xuyên…

– Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, xác định trị giá thực tế giá bán sản xuất, kinh doanh dở dang và thực hiện việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Với TK 631 – Giá thành sản xuất.

– Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá bán thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Với TK 154 – Giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

3. Kết luận

Kỳ vọng những san sẻ của MISA trong bài này sẽ giúp những bạn kế toán hiểu rõ hơn về tài khoản kế toán, phương pháp kết chuyển giá bán dở dang cuối kỳ và biết cách vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp của mình.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS mang tới giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn thuần, thông minh vừa an toàn xác thực. Phần mềm cho phép kế toán viên:

 • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet: giúp kế toán viên nói riêng và ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung sở hữu thể kịp thời đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
 • Kết nối nhà băng điện tử: những quy định hiện nay khiến cho việc doanh nghiệp phải giao dịch qua nhà băng ngày càng phổ biến hơn, đồng thời, nhà băng cũng đóng vai trò quan yếu đối với hoạt động của doanh nghiệp vì vậy phần mềm online MISA AMIS cho phép kết nối nhà băng điện tử mang tới lợi ích về thời kì, công sức và tiền tài cho doanh nghiệp và cho kế toán.
 • Kết nối với Cơ quan Thuế: Việc kê khai và nộp thuế điện tử hiện nay đang là xu thế và phần mềm online MISA AMIS với tiện ích mTax cho phép kế toán sở hữu thể kê khai và nộp thuế ngay trên phần mềm.
 • Kết nối với hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: Phần mềm online MISA AMIS nằm trong một hệ sinh thái gồm nhiều phần mềm quản lý mang tới giải pháp tổng thể cho quản trị doanh nghiệp.….

Người tổng hợp: Nguyễn Kế Toán

 6,704 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo