Recovery nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Recovery nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

1. “ Recovery” trong tiếng Việt mang tức thị gì?

 

Ở nghĩa này nó đồng nghĩa với một số từ sau:  improvement, return to health, rally, healing 

( Hình ảnh về ý nghĩa của “ Recovery”)

Ví dụ:

 • Lan made a full recovery from the operation.
 •  Lan đã phục hồi hoàn toàn sau ca phẫu thuật.
 •  
 • We're sorry to hear you're ill, and wish you a speedy recovery.
 • Chúng tôi rất tiếc lúc biết bạn bị ốm và chúc bạn nhanh chóng phục hồi. 
 •  
 • She made a remarkable recovery from a shin injury. 
 • Cô đấy đã hồi phục đáng kể sau chấn thương ống chân.
 •  
 • She had been given less than a one in 500 chance of recovery by her doctors.
 • Cô ta đã được những chưng sĩ cho ít hơn một trong 500 thời cơ hồi phục.

Ở nghĩa này, nó đồng nghĩa với một số từ sau:  retrieval, repossession, reclamation, restoration 

Ví dụ:

Article post on: nongdanmo.com

 • At last the economy is showing signs of recovery.
 • Cuối cùng, nền kinh tế đang mang tín hiệu phục hồi.
 •  
 •  A substantial reward is being offered for the recovery of a painting by Turner.
 • Một phần thưởng đáng kể đang được trao cho việc phục hồi bức tranh của Turner.
 •  
 • He has a reasonable prospect of recovery from the insurer.
 • Anh đấy mang một triển vọng phục hồi hợp lý từ tổ chức bảo hiểm.

( Hình ảnh về ý nghĩa của “ Recovery”)

Ví dụ:

Source: nongdanmo.com

 • The police arranged the recovery of the body from the river.
 • Cảnh sát đã xếp đặt vớt thi thể xuống sông.
 •  
 • They must be careful not to do anything that might endanger the economic recovery.
 • Họ phải chu đáo để ko làm bất cứ điều gì mang thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế.
 •  
 • We were astonished at the speed of her recovery.
 • Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về tốc độ hồi phục của cô đấy.
 •  
 • Well, you've made a miraculous recovery since last night!
 • Chà, bạn đã hồi phục thần kỳ kể từ đêm qua!  
 •  
 • The prognosis after the operation was for a full recovery.
 • Tiên lượng sau ca mổ là hồi phục hoàn toàn.
 •  
 • She began to show signs of recovery.
 • Cô đấy khởi đầu mang tín hiệu hồi phục.

Ví dụ:

 •  The economy is showing signs of recovery.
 •  Nền kinh tế đang mang tín hiệu phục hồi.
 •  
 • The story deals with the recovery of stolen jewelry.
 • Câu chuyện nhắc tới việc thu hồi đồ trang sức bị đánh cắp.

2. Một số cụm từ đi kèm với “ Recovery” trong tiếng Anh.

 

Via @: nongdanmo.com

( Hình ảnh về ý nghĩa của “ Recovery”)

 • bad debt recovery: thu hồi nợ khó đòi: thứ tự pháp lý buộc người nào đó phải trả nợ.
 • disaster recovery: khắc phục thảm họa:  công việc hoặc hoạt động trợ giúp những người bị tác động bởi một sự kiện thiệt hại nghiêm trọng như hỏa hoán vị, bão hoặc tai nạn nghiêm trọng
 • asset recovery: thu hồi tài sản
 • chance of recovery: thời cơ phục hồi
 • complete recovery: hoàn toàn hồi phục
 • economic recovery: phục hồi kinh tế
 • faster recovery: phục hồi nhanh hơn
 • full recovery: hồi phục hoàn toàn
 • fumble recovery: lần mò phục hồi
 • functional recovery: phục hồi chức năng
 • gradual recovery: phục hồi dần dần
 • hope of recovery: kỳ vọng hồi phục
 • long-term recovery: phục hồi trong tương lai
 • miraculous recovery: phục hồi kỳ diệu
 • modest recovery: phục hồi khiêm tốn
 • pace of recovery: tốc độ phục hồi
 • partial recovery: phục hồi một phần
 • patient recovery: phục hồi bệnh nhân
 • prospect of recovery: triển vọng phục hồi
 • quick recovery: khôi phục nhanh
 • rapid recovery: phục hồi nhanh chóng
 • recovery effort: nỗ lực phục hồi
 • recovery package: gói phục hồi
 • recovery plan: kế hoạch phục hồi
 • recovery programme: chương trình phục hồi
 • remarkable recovery: phục hồi đáng kể
 • sign of recovery: tín hiệu phục hồi
 • slight recovery: hồi phục nhẹ
 • speedy recovery: phục hồi nhanh chóng
 • spontaneous recovery: tự phục hồi
 • stage of recovery: giai đoạn phục hồi

Trên đây là những tri thức liên quan tới “ Recovery” là gì? Thông qua bài viết này những bạn mang thể nắm rõ được những tri thức liên quan tới “ recovery”. Ngoài ra Studytienganh.vn còn mang lại cho những bạn những cụm từ liên quan tới “ recovery” trong tiếng Anh. Chúc những bạn mang một buổi học thú vị và hiệu quả cùng Studytienganh.vn và hãy cùng theo dõi những bài viết sắp tới của Studytienganh.vn nhé!

 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo