Cách định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

Cách định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

Khái niệm phương pháp chiết khấu dòng tiền là một khái niệm quan yếu trong ngành đầu tư chứng khoán, kế bên những phương pháp định giá quan yếu khác. Chiết khấu dòng tiền giúp tính toán số tiền đầu tư, phân tích doanh nghiệp cũng như phục vụ nhiều mục đích trong phân tích và giao dịch. Vậy cụ thể phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền là gì? Phương pháp này với những ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Ý nghĩa phương pháp này, công thức xác định và cách ứng dụng chiết khấu dòng tiền trong giao dịch đầu tư ra sao? Tất cả sẽ được trả lời qua bài viết ngay sau đây. Nhà đầu tư hãy cùng theo dõi để với thêm nhiều thông tin và tri thức hữu ích về phương pháp định giá chứng khoán quan yếu này nhé!

Chiết khấu dòng tiền là gì?

Chiết khấu dòng tiền (DCF) được biết tới là một phương pháp định giá giúp ước tính trị giá của một khoản đầu tư thông qua những dòng tiền trong tương lai của nó. Phương pháp định giá này tìm ra trị giá của một doanh nghiệp hiện nay, căn cứ theo những dự đoán về số tiền mà doanh nghiệp đó sẽ tạo ra trong tương lai. 

Công thức chiết khấu dòng tiền 

Dòng tiền chiết khấu được xác định bằng cách lấy tổng dòng tiền trong mỗi thời kỳ chia cho một cùng với mức lãi suất chiết khấu (WACC) tăng theo khả năng của số kỳ.

Công thức định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

Trong đó: 

 • DCF: là ký hiệu Mô phỏng dòng tiền chiết khấu
 • CF: là ký hiệu dòng tiền trong kỳ
 • r: là ký hiệu lãi suất hoặc lãi suất chiết khấu
 • n: là ký hiệu số kỳ

Dòng tiền trong kỳ (CF)

Dòng tiền trong kỳ (CF) là trị giá đại diện cho những khoản trả tiền bằng tiền mặt miễn phí mà nhà đầu tư nhận được xét trong một khoảng thời kì nhất định để với thể sở hữu được một chứng khoán nhất định (cổ phiếu, trái phiếu,...)

Thường lúc mô phỏng tài chính của doanh nghiệp được xây dựng thì CF là dòng tiền tự do ko được kiểm soát. Lúc ứng dụng trong định giá một trái phiếu, CF sẽ là tiền lãi và tiền gốc.  

Tỷ lệ chiết khấu (r)

Thông thường đối với mục đích định giá kinh doanh thì tỷ lệ chiết khấu sẽ là Tầm giá vốn bình quân gia quyền (ký hiệu là WACC) của doanh nghiệp. WACC đại diện cho tỷ suất sinh lợi yêu cầu mà những nhà đầu tư mong đợi lúc đầu tư vào một doanh nghiệp do đó nó được sử dụng khá phổ biến bởi những nhà đầu tư. 

Còn đối với trái phiếu, lãi suất chiết khấu sẽ bằng với lãi suất đảm bảo. 

Số kỳ (n)

Mỗi dòng tiền sẽ gắn liền với một thời kỳ, thông thường là năm, quý hoặc tháng. Những khoảng thời kì này với thể được lấy bằng nhau, hoặc khác nhau. Trong trường hợp chúng khác nhau thì chúng sẽ được biểu thị dưới dạng số thập phân. 

Công thức chiết khấu dòng tiền được sử dụng để làm gì?

Công thức DCF được sử dụng nhằm mục đích xác định trị giá của một doanh nghiệp hoặc một chứng khoán. Trị giá này đại diện cho số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng chi trả cho một khoản đầu tư, thông qua tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu trên khoản đầu tư của họ (hay còn gọi là tỷ lệ chiết khấu).  

Một số ứng dụng cho công thức DCF:

 • Định giá toàn bộ doanh nghiệp
 • Định giá một khoản đầu tư hoặc dự án một doanh nghiệp
 • Định giá một cổ phiếu trong doanh nghiệp
 • Định giá một trái phiếu
 • Định giá tài sản tạo ra thu nhập
 • Phân tích lợi ích của sáng kiến tiết kiệm mức giá tại một doanh nghiệp
 • Định giá bất kỳ thứ gì tạo ra hoặc với tác động tới dòng tiền

Điều quan yếu lúc giám định một khoản đầu tư tiền năng đó là phải tính tới trị giá thời kì của tiền hoặc tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu mà nhà đầu tư mong đợi nhận được. 

Công thức DCF sẽ xác định số tiền bạn mong muốn kiếm được cũng như trị giá kết quả là số tiền mà bạn sẵn sàng chi trả cho một thứ gì đó, từ đó nhận được chuẩn xác tỷ lệ lợi nhuận đó. Trường hợp bạn chi trả ít hơn so với trị giá DCF, tỷ lệ hoàn vốn của bạn sẽ cao hơn so với tỷ lệ chiết khấu. Còn nếu bạn chi trả nhiều hơn so với trị giá DCF, tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ nhỏ hơn so với chiết khấu. 

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp DCF sản xuất cho những nhà đầu tư cũng như nhà sáng lập góc nhìn đa chiều hơn lúc giám định một doanh nghiệp. Thường những nhà đầu tư sẽ sử dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau, tùy theo góc nhìn của mỗi người.

Cụ thể, định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền giúp giám định một doanh nghiệp dựa theo kỳ vọng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó trong tương lai. Điều này khác với định giá theo phương pháp dựa trên tài sản (dựa vào những khoản chi tiêu của người sáng lập từ thời khắc thành lập doanh nghiệp, tức là xét trong quá khứ) và phương pháp định giá dựa trên sự so sánh (so sánh những doanh nghiệp tương tự trên thị trường, tức là xét ở hiện tại). 

Sau lúc kết hợp nhiều phương pháp để định giá, nhà đầu tư với thể nhận được nhiều con số khác nhau, chúng giúp bạn xác định nơi định giá doanh nghiệp giảm. Việc còn lại đó là thực hiện giao dịch giữa nhà sáng lập với những nhà đầu tư để đưa ra kết quả cuối cùng.  

Ưu điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá theo phương pháp DCF dựa trên năng lực tài chính của doanh nghiệp trong tương lai do đó sẽ vô cùng thích hợp với những doanh nghiệp, đặc trưng là những đơn vị khởi nghiệp, với đặc điểm là trị giá của họ sẽ được tạo ra trong tương lai chứ ko phải ở hiện tại. 

Đặc thù trong thời đại bùng nổ của những startup kỹ thuật như hiện nay, những doanh nghiệp này ko với nhiều tài sản nhất quyết (khó định giá được qua tài sản), hay họ ko với dòng tiền dương hoặc đang khám phá một thị trường mới nên khó định giá vì với ít hãng tương tự, lúc đó những phương pháp định giá khác ko hiệu quả bởi ko xem xét tới trị giá tương lai của những doanh nghiệp. 

Phương pháp DCF sẽ thích hợp hơn cả trong những trường hợp này. Và cũng bởi những đơn vị khởi nghiệp hầu hết đều với những đặc điểm này do đó phương pháp chiết khấu dòng tiền cũng được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng để định giá những đơn vị khởi nghiệp.  

Nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền

Việc định giá theo chiết khấu dòng tiền dựa trên kỳ vọng của doanh nghiệp về hiệu quả kinh doanh trong tương lai, vì vậy vững chắc sẽ với rủi ro lúc thực hiện việc dự đoán tương lai. Thông qua công thức DCF trên đây, với thể thấy chúng ta cần dự đoán hai điều, đó là tỷ lệ chiết khấu (r) và dòng tiền (CF) mà doanh nghiệp dự kiến tạo ra trong tương lai. 

Việc dự đoán dòng tiền sẽ gặp vấn đề bởi một số yếu tố sau đây:

 • Trong giai đoạn đầu từ 1-Hai năm thành lập của những đơn vị khởi nghiệp thường ko với nhiều dữ liệu trong quá khứ để làm cơ sở vật chất cho việc dự đoán dòng tiền trong tương lai.
 • Nhiều đơn vị khởi nghiệp ở Việt Nam ko lập báo cáo tài chính hợp lý làm xảy ra việc thiếu dữ liệu cho việc dự đoán.
 • Khác với những doanh nghiệp truyền thống với đồ thị tăng trưởng khá đồng đều qua những năm, thì những đơn vị khởi nghiệp với đồ thị tăng trưởng thường rất đột ngột và khó đoán trước.
 • Dự đoán tỷ lệ chiết khấu cũng ko thuận lợi, bởi ko người nào với thể dự đoán được chuẩn xác những số liệu như khủng hoảng tài chính, tỷ lệ lạm phát hay thậm chí là Covid. 

Ứng dụng chiết khấu dòng tiền trong việc định giá doanh nghiệp

Để ứng dụng chiết khấu dòng tiền trong việc định giá doanh nghiệp, với 5 bước sau đây mà nhà đầu tư cần nắm được. 

Bước 1: Cần lập dự toán tài chính cho doanh nghiệp

Một trong hai điều bạn cần dự đoán đó chính là sức mạnh tài chính của doanh nghiệp trong những năm tới, và điều đó được phản ánh trong dòng tiền tài doanh nghiệp. Những doanh nghiệp thường sẽ đưa ra dự đoán trong vòng 5 năm tới (thỉnh thoảng là 10 năm). 

Ngoài ra, trong dự đoán tài chính, bạn sẽ cần dự đoán về doanh thu, mức giá và khoản đầu tư cho những năm tới, được thể hiện qua báo cáo P&L (Phân tích lãi - lỗ), Thống kê lưu chuyển tiền và Bảng cân đối kế toán, cũng như những KPI chính của doanh nghiệp để làm cơ sở vật chất cho những dự đoán.   

Bước 2: Xác định “Dòng tiền tự do”

Dòng tiền tự do là những con số thể hiện sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, là dòng tiền cần thiết để duy trì cho doanh nghiệp tồn tại được trong ngắn hạn. Cụ thể dòng tiền tự do là lượng tiền mặt còn lại của doanh nghiệp sau lúc trừ đi tất cả những mức giá ngắn hạn. 

Cách xác định dòng tiền tự do:

 • Bước 1: Khởi đầu với EBIT (Earnings before Interests and Taxes) - Lợi nhuận trước thuế và lãi suất của doanh nghiệp thể hiện trong báo cáo P&L.
 • Bước 2: Trừ đi những khoản thuế vận hành (Operational taxes): Đây là thuế đánh trực tiếp vào kết quả tài chính của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Điều chỉnh theo những khoản đầu tư (Investment): Đây là những khoản đầu tư vào máy móc, công xưởng. Nếu như bạn xây công xưởng, sắm máy móc thì con số này sẽ được trừ đi khỏi Free Cash Flows, và sẽ được cùng vào lại lúc bạn bán máy móc/công xưởng đi. Số liệu này được lấy tại Thống kê Dòng tiền hoặc Bảng Cân đối kế toán.
 • Bước 4: Cùng lại Khấu hao (Depreciation): Khấu hao được tính chính là mức giá lúc tính toán EBIT trong báo cáo P&L. Tuy nhiên, đây ko phải dòng tiền thực sự rời khỏi doanh nghiệp, do đó nó cần được cùng lại vào Free Cash Flows. 
 • Bước 5: Điều chỉnh lại đầu tư vào Vốn lưu động (Working capital): Được xác định dựa trên Tài sản và Nợ phải trả ngắn hạn. Vốn lưu động chính bằng tài sản ngắn hạn trừ đi nợ phải trả ngắn hạn. 

Bước 3: Tính toán những hệ số chiết khấu

Hệ số chiết khấu trong công thức chính là những số hạng 1/(1+ )^n, chúng biểu thị cho lượng CF trong tương lai sẽ còn lại với trị giá hiện tại. Vấn đề của chúng ta chính là xác định r. Đối với chỉ số này, khuyến nghị nhà đầu tư nên sử dụng mức giá vốn bình quân gia quyền (WACC) để xác định. 

Về cơ bản, WACC đại diện cho rủi ro của dòng tiền trong tương lai, WACC càng cao thì rủi ro càng to, theo đó hệ số chiết khấu càng nhỏ, định giá doanh nghiệp cũng nhỏ hơn. Ở phạm vi bài viết này chúng ta sẽ ko đi sâu vào WACC mà sẽ tìm hiểu về chỉ số này và cách xác định nó ở một bài viết chuyên sâu khác. 

Tương tự, bạn đã dự đoán được dòng tiền tài doanh nghiệp trong 5 năm tới, tuy nhiên ko doanh nghiệp nào lại với kế hoạch đóng cửa trong 5 năm nữa cả. Vì vậy, cần thêm bước tính dòng chảy tự do của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo. 

Bước 4: Tính toán trị giá đầu cuối

 

Bước 5: Cùng những dòng tiền chiết khấu lại với nhau

Đối với những dòng tiền chiết khấu, ta chỉ cần cùng chúng lại với nhau để ra được định giá của đơn vị khởi nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

Trên đây là toàn bộ những san sớt về phương pháp chiết khấu dòng tiền mà nhà đầu tư cần nắm được. Đây là một phương pháp định giá quan yếu và hiệu quả nhà đầu tư với thể ứng dụng trong việc định giá doanh nghiệp trước lúc ra quyết định đầu tư. Kỳ vọng với những tri thức trên đây, cũng như phương pháp chiết khấu dòng tiền ví dụ thì bạn với thể vận dụng hiệu quả trong quá trình đầu tư của mình. Chúc những nhà đầu tư luôn với những giao dịch đúng đắn và thành công.


--- Cập nhật: 14-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết 5 điểm, 5 bước A-Z thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF? từ website tranvietmb.com cho từ khoá phương pháp định giá doanh nghiệp dcf.

Xin chào những bạn, mình là Trần Việt MB – Chuyên gia tài chính, bảo hiểm thuộc đơn vị bảo hiểm nhân thọ Quân đội. Mình đã với một bài viết rất chi tiết về phương pháp định giá cổ phiếu theo P/E (tại đây) và ngày hôm nay, mình sẽ cùng những bạn thực hiện việc phân tích phương pháp định giá cổ phiếu chiết khấu dòng tiền để đưa tới cho những bạn một góc nhìn mới và một sự tham khảo mới trong quá trình đầu tư cổ phiếu nhé. 

1. Chiết khấu dòng tiền là gì ?

Công thức tính chiết khấu dòng tiền

PV = FV / (1 + r)^n

Trong đó:

 • r: lãi suất chiết khấu
 • n: năm tính (giả sử năm thứ 5 hoặc năm thứ 10)
 • FV: Trị giá tương lai của tiền được hiểu là trị giá tương tai của một khoản tiền hoặc dòng tiền ở thời khắc hiện tại.

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A trong tương lai tạo ra dòng tiền là 100.000.000 đồng/ năm , tỷ suất sinh lợi là 10%, dòng tiền này vào năm thứ 10 (n) sẽ tương đương bao nhiêu tiền ở thời khắc hiện tại ? Lúc đó trị giá hiện tại của doanh nghiệp PV = 100.000.000 / (1 + 0,1)^10 = 38.610.000 đồng (tương đối)

Và lúc chúng ta thực hiện công thức này với khoản đầu tư của mình từ năm 1, năm 2, năm 3…. năm n, thì lúc đó trị giá hiện tại của doanh nghiệp sau 10 năm bằng tổng của PV của từng năm (lúc tính theo công thức trên) và đó chính là trị giá hiện tại của doanh nghiệp.

Từ công thức chiết khâu dòng tiền trên, lúc xem xét giám định một doanh nghiệp thì chỉ số FV được thay thế bởi Dòng tiền tự do của doanh nghiệp theo hàng năm.

Công thức tính trị giá tương lai của dòng tiền PV

Trường hợp 1: Tính theo lãi đơn (là tiền lãi chỉ được tính trên số dư vốn gốc, mà ko ghép lãi)

Trị giá tương lai tính theo lãi đơn hay còn gọi là trị giá đơn được xác định theo công thức:

Bước 3: Tính những thừa số chiết khấu

Thừa số chiết khấu chính là những hạng tử 1/(1+r)^n trong công thức, thể hiện xem CF trong tương lại sẽ được còn lại bao nhiêu phần trị giá ở thời khắc hiện tại. Và bài toán của chúng ta là xác định r.

Người ta thưởng sử dụng WACC (Weighted Average Cost of Capital – Tầm giá sử dụng vốn bình quân) cho r (WACC = r) . WACC thể hiện mức giá sử dụng vốn ở toàn bộ những nguồn, nó bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và nợ. Tầm giá của từng loại được tính theo tỉ lệ chiết khấu để tính trị giá hiện tại thuần của một doanh nghiệp.

Mục đích của WACC chính là xác định mức giá của từng cấu trúc vốn của đơn vị dựa trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu, nợ và cổ phiếu ưu đãi mà nó với. Mỗi thành phần sẽ với một mức giá cho đơn vị. Tổ chức sẽ trả lãi suất nhất quyết cho những khoản nợ, cùng thêm lãi suất nhất quyết trên cổ phiếu ưu tiên của doanh nghiệp.

Về cơ bản, WACC đại diện cho rủi ro trong tương lai của những dòng tiền, WACC càng cao tương ứng với rủi ro càng to, dẫn tới Thừa số chiết khấu càng nhỏ, và định giá doanh nghiệp cũng càng nhỏ.

WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)

Trong đó:

E: Trị giá thị trường của vốn chủ sở hữu

D: Trị giá thị trường của nợ đơn vị

V: Tổng trị giá vốn (Vốn chủ sở hữu + Nợ)

E / V: Phần trăm vốn chủ sở hữu

D / V: Phần trăm vốn nợ

Re: Tầm giá vốn chủ sở hữu (Tỷ suất lợi nhuận đề xuất)

Rd: Tầm giá nợ (Lãi suất tới hạn trên nợ hiện với)

T: Thuế

Article post on: nongdanmo.com

Qua cách tính trên, lưu ý rằng chúng ta mới chỉ đang tính trị giá của dòng tiền tương lai về dòng tiền hiện tại ở một số năm nhất định nào đó, dự kiến với thể là 5 – 10 năm, và giờ chúng ta sang bước cuối cùng là tính trị giá dòng tiền tự do của những năm sau đó (giả thiết)

Bước 4: Tính Terminal Value – Trị giá cuối cùng 

Trị giá cuối cùng là trị giá hiện tại của tất cả những dòng tiền trong tương lai, với giả thiết tăng trưởng ổn định vĩnh viễn. Trị giá cuối cùng thường bao gồm một tỉ lệ to trong tổng trị giá được giám định.

Để tính giới hạn này, ta sẽ giả sử tỷ lệ tăng trưởng CF sau mỗi năm là g. Lúc đó Terminal Value sẽ với trị giá là:

Mô phỏng mô tả cách tính chiết khấu dòng tiền trong 5 năm và trị giá cuối cùng Terminal Value

Bước 5: Cùng những dòng tiền đã chiết khấu lại với nhau 

Với những dòng tiền đã chiết khấu, ta chỉ cần cùng chúng lại với nhau là ra được định giá của startup theo phương pháp DCF.

4. Những loại hình định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Hiện tại, những nhà phân tích đang sử dụng 3 phương pháp chiết khấu dòng tiền là:

 • Chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)
 • Chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)
 • Chiết khâu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) – Chúng ta đã phân tích phương pháp này ở trên

Ở những bài sau mình sẽ phân tích về những loại chiết khấu dòng tiền còn lại nhé.

5. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền 

Dù bạn với đầy đủ dự kiện, thì bạn chỉ với thể kiểm soát, đối chiếu và dự đoán kết quả tương lai một cách tương đối. Dự đoán tương lai là một việc thực sự khó khăn. Lúc chúng ta uớc tính tất cả những dòng tiền trong tương lai mà một khoản đầu tư nên tạo ra, chiết khấu chúng về trị giá hiện tại của chúng và tổng hợp tất cả chúng lại với nhau thành trị giá hợp lý của khoản đầu tư, là cả một nghệ thuật và khoa học.

Nếu khoản đầu tư của bạn đạt được dòng tiền trong tương lai mà bạn mong đợi, thì phương trình sẽ tính cho bạn biến số mà bạn đang cần tìm (DCF), cho dù đó là giá hợp lý hay tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Nếu bạn biết dòng tiền trong tương lai và tỷ suất lợi nhuận mục tiêu của bạn, điều này sẽ cho bạn biết một cách khoa học mức tối đa bạn nên trả cho khoản đầu tư.

Vấn đề là ước tính của bạn về dòng tiền trong tương lai cần phải chuẩn xác, đó là lý do vì sao đây cũng là một nghệ thuật. Nếu bạn sai về dòng tiền trong tương lai mà bạn sẽ nhận được, thì phương trình sẽ ko tác dụng cho bạn. Thỉnh thoảng những dự án thất bại, và thỉnh thoảng những doanh nghiệp gặp phải những trở ngại mà ko nào ngờ tới, và những điều này với thể làm gián đoạn dòng tiền. Ngoài ra, một sản phẩm với thể bán gấp 10 lần so với mọi người nghĩ và dòng tiền trong tương lai với thể cao hơn nhiều so với bất kỳ người nào dám kỳ vọng.

Vì ko người nào trong chúng ta với thể nhìn thấy tương lai, dòng tiền trong tương lai mà chúng ta đặt vào phương trình chỉ là ước tính. Điều tốt nhất chúng ta với thể làm là chia vấn đề thành những phần nhỏ và đảm bảo rằng ước tính của chúng ta cho những phần đó là hợp lý.

Để bù đắp cho điều này, những nhà đầu tư với kinh nghiệm làm hai việc.

 1. Ứng dụng một biên độ an toàn. Nếu sau lúc sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, giá của cổ phiếu là 50, thì chúng ta sẽ sắm với giá 40, nếu là 100 thì chúng ta sẽ sắm với giá 80. Theo cách đó, ngay cả lúc đơn vị ko hoạt động tốt như họ mong đợi, họ vẫn với một tỷ lệ sơ sót để vẫn nhận được tỷ suất hoàn vốn mà họ mong muốn.
 2. Phổ quát hóa thành nhiều khoản đầu tư bằng cách chia khả năng tài chính của bạn ra nhiều loại hình đầu tư để tránh rủi ro.

Lúc hai phương thức này được kết hợp, điều đó với tức là bạn giám định một cách với hệ thống trị giá hợp lý của những khoản đầu tư, chỉ sắm chúng với giá thấp hơn trị giá hợp lý của chúng và đủ nhiều để ngay cả lúc bạn thỉnh thoảng sai, bạn vẫn sẽ tiếp tục.

Phân tích dòng tiền chiết khấu là một loại sườn mạnh mẽ để xác định trị giá hợp lý của bất kỳ khoản đầu tư nào dự kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền. Và hãy nhớ bất kỳ một phương pháp định giá nào cũng là một nhánh của cách này hay cách khác và đều mang tính chất tương đối và làm cơ sở vật chất dữ liệu cho việc phân tích. 

Bài viết với tham khảo, bổ sung và sử dụng một số hình ảnh trên Internet

————————————

Về tớ – Trần Việt MB

 • Gương mặt tư vấn tài chính xuất sắc trên Website MB Ageas: Tại đây 
 • Vietnamnet: Tại đây

———————————–

Ngành hoạt đông tại MB Bank

1. Tư vấn bảo hiểm nhân thọ Quân đội MB Ageas (BHNT Quân đội)(Tớ luôn cam kết nếu ko tư vấn đầy đủ hoàn tiền 100%)

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán tại Chứng khoán MB – MBS.

3. Tư vấn đầu tư quỹ mở MB Capital.

Bạn với thể chỉ dành 5 phút mở tài khoản MB Bank để nhận được chính sách:

 • Miễn 6 loại phí nhà băng: Phí quản lý tài khoản; phí chuyển tiền trọn đời; Phí thông tin số dư biến động; Phí duy trì, Phí rút tiền, Phí phát hành
 • Miễn phí Số đẹp + Tài khoản số điện thoại

Mình gửi link đăng ký tương trợ mở tài khoản: Tại đây

4. Khoá học:” Money Game Winner – Thắng lợi trò chơi tiền nong” , mình với xây dựng và triển khai khoá học ưu đãi 599.000 đồng trong 3 buổi học liên tục (Giá gốc 1.800.000 đồng). Bạn với thể xem tại đây

———————————–

Tương trợ miễn phí

Source: nongdanmo.com

 • Điều chỉnh tư vấn hợp đồng bảo hiểm lỗi.
 • Tương trợ trật tự khắc phục quyền lợi bảo hiểm của 18 đơn vị trên thị trường

———————————–

Một số kênh liên hệ:

 1. Nhóm Zalo dành cho khách hàng đang tìm hiểu: Tại đây
 2. Nhóm Facebook tương trợ tư vấn viên” Tại đây  / Nhóm Zalo tương trợ tư vấn viên: Tại đây
 3. Nhóm San sẻ trị giá về Kỹ năng làm cha mẹ: Tại đây

Kênh mạng xã hội

1. Fanpage: Trần Việt MB 

2. Zalo: 090.226.1286

3. Email: [email protected] / [email protected]

4.Website: Trần Việt MB

5. Youtube: Trần Việt MB


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Phương pháp định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền từ website accgroup.vn cho từ khoá phương pháp định giá doanh nghiệp dcf.

Trong thời buổi hiện nay, cổ phiếu ko còn là thuật ngữ quá xa lạ đối với tất cả mọi người. Cổ phiếu được coi như một hình thức kinh doanh, đầu tư của những chủ thể với điều kiện cũng như với thị hiếu đối với cổ phiếu. Vậy, cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền là như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của ACC để được trả lời thắc mắc và biết thêm thông tin chi tiết về cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền.

1.Công thức tính chiết khấu dòng tiền

Lúc tìm hiểu cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền, chủ thể cần biết được công thức tính chiết khấu dòng tiền. Cụ thể:

PV = FV / (1 + r)^n

Trong đó:

r: lãi suất chiết khấu

n: năm tính (giả sử năm thứ 5 hoặc năm thứ 10)

FV: Trị giá tương lai của tiền được hiểu là trị giá tương tai của một khoản tiền hoặc dòng tiền ở thời khắc hiện tại.

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A trong tương lai tạo ra dòng tiền là 100.000.000 đồng/ năm , tỷ suất sinh lợi là 10%, dòng tiền này vào năm thứ 10 (n) sẽ tương đương bao nhiêu tiền ở thời khắc hiện tại ? Lúc đó trị giá hiện tại của doanh nghiệp PV = 100.000.000 / (1 + 0,1)^10 = 38.610.000 đồng (tương đối)

Và lúc chúng ta thực hiện công thức này với khoản đầu tư của mình từ năm 1, năm 2, năm 3…. năm n, thì lúc đó trị giá hiện tại của doanh nghiệp sau 10 năm bằng tổng của PV của từng năm (lúc tính theo công thức trên) và đó chính là trị giá hiện tại của doanh nghiệp.

Từ công thức chiết khâu dòng tiền trên, lúc xem xét giám định một doanh nghiệp thì chỉ số FV được thay thế bởi Dòng tiền tự do của doanh nghiệp theo hàng năm.

2.Cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền

Cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền cụ thể như sau:

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền theo tiếng anh là Discount Cash flow, viết tắt là DCF. Đây là phương pháp định giá cổ phiếu được thực hiện dựa trên một nguyên lý:

Trị giá nội tại (intrinsic value) của doanh nghiệp hiện tại là tổng những dòng tiền tương lai mà đơn vị sẽ trả cho cổ đông của mình. Từ đó nhà phân tích sẽ tìm cách dự trù trị giá của đơn vị trong tương lai 5 – 10 năm tới. Sau đó chiết khấu lại về trị giá hiện tại.

Trị giá nội tại của một doanh nghiệp là gì ?

Trị giá nội tại của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng được xác định bởi dòng tiền ra và dòng tiền chảy vào – được chiết khấu với lãi suất thích hợp – mà với thể được dự kiến sẽ xảy ra trong suốt quá trình hoạt động còn lại của doanh nghiệp.

Đây là phương pháp định giá doanh nghiệp thông qua việc dự đoán dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp đó rồi chiết khấu về thời khắc hiện tại, với giả thiết rằng trị giá của doanh nghiệp bằng tổng trị giá hiện tại của dòng tiền mà doanh nghiệp đó kỳ vọng tạo ra trong tương lai.

Công thức định giá doanh nghiệp theo phương pháp DCF:

Trong đó:

  CF: Dòng tiền dự kiến của đơn vị trong những năm 1, 2,…,n.

Via @: nongdanmo.com

  r: Tỷ lệ chiết khấu.

  DCF (Discounted Cash Flows): Những dòng tiền đã được chiết khấu, đại diện cho Trị giá của doanh nghiệp.

3.Những bước để tính trị giá dòng tiền chiết khấu của doanh nghiệp 

Việc tìm hiểu những bước để tính trị giá dòng tiền chiết khấu của doanh nghiệp cũng là điều rất cần thiết lúc tìm hiểu cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền.

Bước 1: Lên dự toán tài chính cho đơn vị

Như đã nói ở trên, bạn cần dự đoán năng lực tài chính của đơn vị trong những năm tới, và năng lực tài chính này thể hiện ở dòng tiền tài đơn vị . Thường thường những đơn vị thường dự đoán cho 5 năm (thỉnh thoảng là 10 năm) tới.

Trong dự toán tài chính, bạn sẽ cần dự đoán doanh thu, những khoản mức giá và đầu tư trong những năm tới, thể hiện thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ làm cơ sở vật chất để dự toán tương lai.

Bước 2: Xác định “Dòng tiền tự do” (Free Cash Flows)

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (Free Cashflow for the firm – FCFF) là dòng tiền còn lại sau lúc tài trợ cho những dự án ròng rã với hiệu quả cho doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh và phân tích sức khoẻ tài chính cũng như là định giá cổ phiếu.

Dòng tiền tự do là những con số đại diện cho năng lực tài chính của đơn vị. Dòng tiền tự do được định tức là dòng tiền cần thiết để giữ đơn vị vận hành trong thời kì ngắn, cụ thể là lượng tiền còn lại của đơn vị sau lúc đã trừ đi tất cả những mức giá ngắn hạn.

Mang nhiều công thức để xác định dòng tiền tự do, một công thức phổ biến trong số đó là:

FCFF = EBIT x (1 – thuế suất thuế TNDN) + khấu hao – mức giá vốn – tăng giảm vốn lưu động

Bước 3: Tính những thừa số chiết khấu

Thừa số chiết khấu chính là những hạng tử 1/(1+r)^n trong công thức, thể hiện xem CF trong tương lại sẽ được còn lại bao nhiêu phần trị giá ở thời khắc hiện tại. Và bài toán của chúng ta là xác định r.

Người ta thưởng sử dụng WACC (Weighted Average Cost of Capital – Tầm giá sử dụng vốn bình quân) cho r (WACC = r) . WACC thể hiện mức giá sử dụng vốn ở toàn bộ những nguồn, nó bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và nợ. Tầm giá của từng loại được tính theo tỉ lệ chiết khấu để tính trị giá hiện tại thuần của một doanh nghiệp.

Mục đích của WACC chính là xác định mức giá của từng cấu trúc vốn của đơn vị dựa trên tỷ lệ vốn chủ sở hữu, nợ và cổ phiếu ưu đãi mà nó với. Mỗi thành phần sẽ với một mức giá cho đơn vị. Tổ chức sẽ trả lãi suất nhất quyết cho những khoản nợ, cùng thêm lãi suất nhất quyết trên cổ phiếu ưu tiên của doanh nghiệp.

Về cơ bản, WACC đại diện cho rủi ro trong tương lai của những dòng tiền, WACC càng cao tương ứng với rủi ro càng to, dẫn tới Thừa số chiết khấu càng nhỏ, và định giá doanh nghiệp cũng càng nhỏ.

WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)

Trong đó:

E: Trị giá thị trường của vốn chủ sở hữu

D: Trị giá thị trường của nợ đơn vị

V: Tổng trị giá vốn (Vốn chủ sở hữu + Nợ)

E / V: Phần trăm vốn chủ sở hữu

D / V: Phần trăm vốn nợ

Re: Tầm giá vốn chủ sở hữu (Tỷ suất lợi nhuận đề xuất)

Rd: Tầm giá nợ (Lãi suất tới hạn trên nợ hiện với)

T: Thuế

Qua cách tính trên, lưu ý rằng chúng ta mới chỉ đang tính trị giá của dòng tiền tương lai về dòng tiền hiện tại ở một số năm nhất định nào đó, dự kiến với thể là 5 – 10 năm, và giờ chúng ta sang bước cuối cùng là tính trị giá dòng tiền tự do của những năm sau đó (giả thiết)

Bước 4: Tính Terminal Value – Trị giá cuối cùng

Trị giá cuối cùng là trị giá hiện tại của tất cả những dòng tiền trong tương lai, với giả thiết tăng trưởng ổn định vĩnh viễn. Trị giá cuối cùng thường bao gồm một tỉ lệ to trong tổng trị giá được giám định.

Để tính giới hạn này, ta sẽ giả sử tỷ lệ tăng trưởng CF sau mỗi năm là g. Lúc đó Terminal Value sẽ với trị giá là:

Mô phỏng mô tả cách tính chiết khấu dòng tiền trong 5 năm và trị giá cuối cùng Terminal Value

Bước 5: Cùng những dòng tiền đã chiết khấu lại với nhau

Với những dòng tiền đã chiết khấu, ta chỉ cần cùng chúng lại với nhau là ra được định giá của startup theo phương pháp DCF.

Những loại hình định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Hiện tại, những nhà phân tích đang sử dụng 3 phương pháp chiết khấu dòng tiền là:

 • Chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)
 • Chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)
 • Chiết khâu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

Những vấn đề với liên quan tới cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền và những thông tin cần thiết khác đã được trình bày cụ thể và chi tiết trong bài viết. Lúc nắm được thông tin về cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền sẽ giúp chủ thể hiểu rõ ràng và chuẩn xác hơn về vấn đề này.

Nếu quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan tới cách định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền  cũng như những vấn đề với liên quan, hãy liên hệ ngay với ACC.

Tổ chức luật ACC chuyên sản xuất những nhà cung cấp tư vấn pháp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời kì sớm nhất với thể.

✅ Nhà sản xuất thành lập đơn vị ⭕ ACC sản xuất nhà cung cấp thành lập đơn vị/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn nhiều năm kinh nghiệm tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục đề xuất phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà sản xuất ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng với thể tương trợ và viện trợ bạn
✅ Nhà sản xuất kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà sản xuất kiểm toán ⭕ Đảm bảo sản xuất chất lượng nhà cung cấp tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà sản xuất làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà cung cấp liên quan và cam kết bảo mật thông tin

--- Cập nhật: 19-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết DCF là gì? Ứng dụng và cách tính DCF từ website www.dnse.com.vn cho từ khoá phương pháp định giá doanh nghiệp dcf.

Trong kinh doanh, DCF được sử dụng nhằm xác định trị giá của khoản đầu tư vào một dự án hay doanh nghiệp. Từ đó, biết được tín dụng đó với đem về lãi suất hay ko. Vậy DCF là gì? Ứng dụng DCF như thế nào?

DCF là gì?

DCF là gì?

DCF viết tắt của Discounted Cash Flow, dịch là dòng tiền chiết khấu được hiểu là một phương pháp định giá một khoản đầu tư vào doanh nghiệp hay dự án nào đó, dựa trên dòng tiền tương lai của nó. Hiểu thuần tuý thì DCF tạo điều kiện cho nhà đầu tư biết được thời cơ đầu tư đó với mang về lợi nhuận hay ko.

Lúc đầu tư vào một đơn vị, nếu như trị giá DCF của đơn vị đó cao hơn trị giá đầu tư ở thời khắc hiện tại thì đây là một thời cơ đầu tư sinh lời quyến rũ.

Công thức tính chỉ số DCF

Vậy làm thế nào để tính được trị giá DCF? Cách tính cũng rất thuần tuý, dựa theo công thức như sau.

Công thức tính chỉ số DCF

Trong đó:

 • CF = Dòng tiền trong kỳ n
 • r = lãi suất chiết khấu dựa trên mức độ rủi ro của dòng tiền
 • n = số kỳ/tuổi thọ của tài sản

Giảng giải ý nghĩa công thức tính dòng tiền chiết khấu

1. Dòng tiền (CF) 

Lúc định giá doanh nghiệp, dòng tiền (CF) chỉ thuần tuý là số lượng tiền mặt được tạo ra bởi một doanh nghiệp và khả năng chia cho những nhà đầu tư hoặc tái đầu tư vào doanh nghiệp.

Dòng tiền tài doanh nghiệp thường là dòng tiền tự do chưa được kiểm soát bởi vì dòng tiền tương lai dễ bị thay đổi.

Lúc định giá trái phiếu, CF sẽ là tiền lãi và tiền gốc, là những khoản chi trả tiền mặt để nhà đầu tư sở hữu một bảo đảm nhất định (trái phiếu, cổ phiếu, v.v.)

2. Tỷ lệ chiết khấu (r) 

Tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ lợi nhuận mà những nhà đầu tư đạt được từ việc đầu tư vào đơn vị. Tỷ suất chiết khấu (r) được xác định bằng mức giá sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp.

3. Số kỳ (n) 

Số kỳ là khoảng thời kì liên kết với mỗi dòng tiền. Thường số kỳ là số năm, quý, hoặc tháng. Những khoảng thời kì thường bằng nhau, hoặc nếu khác nhau thì chúng được biểu thị dưới dạng thập phân.

Công thức dòng tiền chiết khấu cho biết điều gì?

Công thức dòng tiền chiết khấu cho biết điều gì?

Lúc sử dụng DCF để định giá doanh nghiệp hoặc dự án, nhà đầu tư với thể biết được trị giá tín dụng đó với thể tạo ra trong tương lai, chứ ko liên quan tới trị giá quá khứ hay hiện tại.

Trị giá của DCF giúp nhà đầu tư giám định được tính khả thi và mức độ quyến rũ của dự án. Nếu nhà đầu tư trả nhiều hơn trị giá DCF tính ra thì thời cơ đầu tư này rất rủi ro và ko nên tham gia.

Hình ảnh bên dưới là ví dụ cách tính DCF. Mang thể thấy, trị giá của những dòng tiền bằng nhau đang bị giảm theo thời kì, do hiệu ứng khuyến mãi tác động tới dòng tiền.

DCF với thể được ứng dụng ở nhiều trường hợp. Ví dụ như định giá toàn bộ doanh nghiệp; định giá trái phiếu, cổ phiếu trong đơn vị; định giá lợi ích của một sáng kiến hiệu quả tại một đơn vị. Nói tóm lại, DCF sử dụng để định giá bất cứ thứ gì tạo ra (hoặc với tác động tới) dòng tiền.

Ưu điểm và nhược điểm của DCF

Ưu điểm và nhược điểm của DCF

Ưu điểm

DCF thích hợp để định giá những doanh nghiệp đang kêu gọi đầu tư ở trên thị trường. Từ trị giá doanh nghiệp với thể tạo ra trong tương lai. Đặc thù, những start-up kỹ thuật ko sở hữu tài sản nhất quyết nhiều nên rất khó với thể định giá doanh nghiệp thông qua tài sản hay mức độ khó khăn trên thị trường. Vì vậy, sử dụng DCF để định giá doanh nghiệp kỹ thuật là phương pháp phù thống nhất.

Nhược điểm

Nhược điểm của DCF là chưa phòng chống được rủi ro cho quá trình định giá. Bất kỳ điều chỉnh nhỏ nào về dòng tiền cũng làm cho trị giá DCF giao động mạnh mẽ. Những yếu tố với thể làm cho định giá DCF sai lệch:

 • Doanh nghiệp ko sáng tỏ về doanh thu, mức giá hoạt đồng và khoản đầu tư.
 • Tỷ lệ lạm phát và tình trạng khủng hoảng tài chính.
 • Tình hình dịch bệnh.

Những chuyên ra còn chỉ ra điểm yếu chính của phương pháp này là trị giá đầu cuối chiếm to hơn so với tổng trị giá. Lúc đó, việc thay đổi nhỏ trong những giả thiết về cuối kỳ cũng làm cho việc định giá cuối cùng bị tác động mạnh mẽ.

Trên đây là những thông tin cơ bản trả lời cho nghi vấn DCF là gì. Kỳ vọng nội dung bài viết này đã tạo điều kiện cho độc giả với thêm những tri thức hữu ích về dòng tiền chiết khấu.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo