Phó giáo sư là gì? Tiêu chuẩn, quy trình phong hàm phó giáo sư?

Phó giáo sư là gì? Tiêu chuẩn, quy trình phong hàm phó giáo sư?

Chức danh phó giáo sư là một cấp bậc cao của những cán bộ giảng dạy của một cơ sở vật chất giáo dục đại học sở hữu liên quan. Hiện nay, chức danh này được coi là vị trí sở hữu thời hạn trong trường đại học. Những phó giáo sư trên thực tế đóng một vai trò quan yếu trong việc thực hiện nghiên cứu trong một chuyên ngành cụ thể cũng như chính là người giảng dạy và truyền tải thông tin trực tiếp tới sinh viên.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Phó giáo sư là gì? 

Phó giáo sư thấp hơn một bậc so với chức danh giáo sư đầy đủ. Ở những nước trên toàn cầu nói chung, chức vụ phó giáo sư này còn được gọi là người đọc. Phó giáo sư cũng chính là người đã sở hữu bằng Tiến sĩ và những đối tượng này đã sở hữu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu đáng kể nhưng những phó giáo sư lại chưa sở hữu thâm niên trong tương lai giống như một giáo sư.

Chức danh trợ lý giáo sư là yêu cầu đầu vào để những học giả tham gia vào hàng ngũ cán bộ của một trường đại học, thấp hơn một chức vụ phó giáo sư. Trong một số bối cảnh cụ thể thì những phó giáo sư cũng được trao quyền bỏ thăm trong việc ra quyết định ở viện trực thuộc, ví dụ cụ thể như ở Mỹ. Ở gần như những quốc gia trên toàn cầu, những phó giáo sư đóng một vai trò tích cực trong việc giảng dạy. Thực tế thì bản thân những sinh viên thích giáo sư. Với kinh nghiệm, những phó giáo sư cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong một viện. Tuy nhiên, điều quan yếu cần nhớ là trách nhiệm và vai trò công việc của những đối tương là những phó giáo sư cũng sẽ sở hữu thể khác nhau giữa những quốc gia hoặc từng cơ quan.

Phó giáo sư trong tiếng Anh là: Asscociate Professor.

2. Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư:

Theo quy định cụ thể tại Quyết định 25/2020/QĐ-TTg, ngoài việc những ứng viên cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư được quy định tại Điều 4 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg thì những ứng viên chức danh phó giáo sư còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể được nêu sau:

– Những đối tượng là những ứng viên giữ chức danh phó giáo sư sẽ cần phải sở hữu bằng tiến sĩ đủ 03 năm trở lên kể từ ngày ký quyết định cấp bằng tính tới ngày hết hạn nộp hồ sơ.

– Những ứng viên chức danh phó giáo sư phải sở hữu ít nhất 06 năm, trong đó phải sở hữu 03 năm cuối liên tục tham gia tập huấn, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính tới ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Đối với những ứng viên ko đủ 06 năm và ứng viên ko đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này thì phải sở hữu ít nhất gấp hai lần điểm dự án khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ những bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

– Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học.

Những ứng viên chức danh phó giáo sư sẽ cần phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Đối với những ứng viên chức danh phó giáo sư ko đủ dự án khoa học quy định tại điểm này thì phải sở hữu ít nhất 02 trong số những dự án nêu trên và 01 chương sách phục vụ tập huấn do một nhà xuất bản sở hữu uy tín trên toàn cầu xuất bản hoặc sở hữu ít nhất 02 trong số những dự án nêu trên và 01 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản sở hữu uy tín xuất bản.

– Những ứng viên chức danh phó giáo sư phải chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và khoa học cấp cơ sở vật chất hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Ứng viên ko thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và khoa học quy định tại khoản này thì được thay thế bằng 01 bài báo khoa học hoặc một trong số những dự án: Bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

Article post on: nongdanmo.com

– Những ứng viên chức danh phó giáo sư phải hướng dẫn ít nhất 02 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.

Đối với ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 01 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc chưng sĩ nội trú được tính như hướng dẫn 01 học viên được cấp bằng thạc sĩ; ứng viên ko hướng dẫn đủ học viên hoặc nghiên cứu sinh quy định tại khoản này thì được thay thế bằng dự án khoa học quy đổi.

Hướng dẫn 01 học viên được cấp bằng thạc sĩ được thay thế bằng 01 trong số những dự án cụ thể được nêu sau đây: Bài báo khoa học; bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; sách phục vụ tập huấn; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

– Bài báo khoa được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế sở hữu uy tín.

Cần lưu ý đối với những chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan tới bí mật nhà nước thuộc ngành nghề quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế sở hữu uy tín được thay thế bằng những bài báo thay thế.

– Những ứng viên chức danh phó giáo sư phải sở hữu phải sở hữu ít nhất 10,0 điểm dự án khoa học quy đổi, trong đó:

+ Cần phải sở hữu ít nhất 2,5 điểm dự án khoa học được thực hiện trong 03 năm cuối tính tới ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Source: nongdanmo.com

+ Đối với những ứng viên thuộc ngành nghề khoa học tự nhiên, kỹ thuật và khoa học, ngành nghề khoa học sức khỏe phải sở hữu ít nhất 6,0 điểm dự án khoa học tính từ những bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

+ Còn đói với những ứng viên thuộc ngành nghề khoa học xã hội và nhân văn, ngành nghề nghệ thuật, thể dục thể thao phải sở hữu ít nhất 4,0 điểm dự án khoa học tính từ những bài báo khoa học hoặc giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Tương tự, từ những phân tích được nêu trên thì những ứng viên phó giáo sư cũng sẽ cần đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể được nêu cụ thể bên trên theo đúng quy định của pháp luật. Phó giáo sư là một chức danh cao quý và được tôn trọng nên việc ban hành những tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh này là vô cùng cần thiết và để nhằm mục đích đề cao những chuyên gia sở hữu trình độ cao trong ngành nghề của họ.

3. Thứ tự xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư:

Về cơ bản thì thứ tự xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cũng giống với thứ tự xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Cụ thể:

– Trước hết, đối với việc đăng ký và nộp hồ sơ, nhà giáo thuộc biên chế của những cơ sở vật chất giáo dục đại học, nơi sở hữu Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất, đăng ký và nộp hồ sơ tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất đó. Nhà giáo thuộc những đơn vị, nơi ko sở hữu Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất thì đăng ký tại Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

– Sau lúc hồ sơ được gửi, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở vật chất thẩm định để nhằm mục đích xác nhận mỗi hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư phải được ít nhất 3 giáo sư hoặc phó giáo sư cùng ngành chuyên môn với người đăng ký thẩm định, giám định, nhận xét bằng văn bản.

Via @: nongdanmo.com

– Sau đó thì Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất sẽ trao đổi công khai về những ý kiến của những người thẩm định, giám định và kết luận đối với từng hồ sơ; nghe từng người đăng ký xét chức danh trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, khoa học và báo cáo kết quả tập huấn; xác định trình độ ngoại ngữ của từng người.

– Sau lúc thảo luận và thông qua danh sách người đăng ký đủ điều kiện đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất sẽ biểu quyết bằng phiếu kín.

– Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất sẽ tổng hợp kết quả xét xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, lấy xác nhận của thủ trưởng cơ sở vật chất giáo dục đại học nơi sở hữu Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở vật chất, gửi kết quả xét và toàn bộ hồ sơ của những ứng viên lên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đồng thời đó thì sẽ thông tin tới cơ quan chủ quản sở hữu thẩm quyền quản lý nhà giáo.

Sau lúc nhận được toàn bộ hồ sơ, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ phân loại và chuyển cho những Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành. Thứ tự thẩm định hồ sơ và xét xác nhận tiêu chuẩn chức danh tại Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành cũng giống như ở cấp cơ sở vật chất. Sau đó, Hội đồng ngành, liên ngành sẽ báo cáo kết quả và chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Trải qua đầy đủ những bước được nêu cụ thể bên trên, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tổ chức thẩm định kết quả xem xét của những Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, quyết nghị bằng phiếu kín xác nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư cho những nhà giáo.

Chủ toạ Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước căn cứ quyết nghị của hội đồng để ra quyết định xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho những nhà giáo.

Trình tự bổ nhiệm chức danh phó giáo sư:

Thứ nhất thì cơ sở vật chất giáo dục đại học thông tin công khai số lượng  phó giáo sư ở những ngành mà đơn vị sở hữu nhu cầu bổ nhiệm theo cơ cấu hàng ngũ giảng viên trong cơ sở vật chất do Bộ trưởng Giáo dục và Huấn luyện quy định. Nhà giáo sở hữu nguyện vọng được bổ nhiệm chức phó danh giáo sư sẽ nộp hồ sơ tại cơ sở vật chất giáo dục đại học.

Sau đó, thủ trưởng cơ sở vật chất giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của Hội đồng khoa học của cơ sở vật chất, ra quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho những nhà giáo đã được xác nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, rồi báo cáo lên thủ trưởng cơ quan chủ quản cơ sở vật chất tập huấn và Bộ trưởng Giáo dục và Huấn luyện.

Thủ trưởng cơ sở vật chất giáo dục đại học sở hữu trách nhiệm giao nhiệm vụ cho những phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Định kỳ 3 năm một lần, thủ trưởng sẽ cần phải thực hiện rà soát, giám định việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của những phó giáo sư để sở hữu thể từ đó xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo