Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí theo thông tư 133 năm 2016

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí theo thông tư 133 năm 2016

Để phục vụ nguyên tắc thích hợp, doanh thu luôn đi kèm với giá bán, kế toán cần ghi nhận những khoản cùng với nhau. Vậy Nguyên tắc ghi nhận doanh thu giá bán  được thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin san sẻ nội dung những ghi nhận như sau:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu giá bán theo thông tư 133 năm 2016

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm của những cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời khắc giao dịch phát sinh, lúc kiên cố thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo trị giá hợp lý của những khoản được quyền nhận, ko phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

2. Doanh thu và giá bán tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc thích hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc thích hợp sở hữu thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào bản tính giao dịch để phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

– Một hợp đồng kinh tế sở hữu thể bao gồm nhiều giao dịch. Kế toán phải nhận diện những giao dịch để ứng dụng những điều kiện ghi nhận doanh thu thích hợp.

– Doanh thu phải được ghi nhận thích hợp với bản tính hơn là hình thức hoặc tên gọi của giao dịch và phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, nhà sản xuất.

+ Ví dụ: Khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại lúc tậu sản phẩm hàng hóa của đơn vị (như tậu Hai sản phẩm được tặng thêm một sản phẩm) thì bản tính giao dịch là khuyến mãi hàng bán, sản phẩm tặng miễn phí cho khách hàng về hình thức được gọi là khuyến mại nhưng về bản tính là bán vì khách hàng sẽ ko được lợi nếu ko tậu sản phẩm. Trường hợp này trị giá sản phẩm tặng cho khách hàng được phản ánh vào giá vốn và doanh thu tương ứng với trị giá hợp lý của sản phẩm đó phải được ghi nhận.

– Đối với những giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ của người bán ở thời khắc hiện tại và trong tương lai, doanh thu phải được phân bổ theo trị giá hợp lý của từng nghĩa vụ và được ghi nhận lúc nghĩa vụ đã được thực hiện.

3. Doanh thu, lãi hoặc lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện nếu doanh nghiệp còn sở hữu trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ trong tương lai (trừ nghĩa vụ bảo hành thông thường) và chưa kiên cố thu được lợi ích kinh tế; Việc phân loại những khoản lãi, lỗ là thực hiện hoặc chưa thực hiện ko phụ thuộc vào việc đã phát sinh dòng tiền hay chưa.

Những khoản lãi, lỗ phát sinh do thẩm định lại tài sản, nợ phải trả ko được coi là chưa thực hiện do tại thời khắc thẩm định lại, đơn vị đã sở hữu quyền đối với tài sản và đã sở hữu nghĩa vụ nợ hiện tại đối với những khoản nợ phải trả, ví dụ: Những khoản lãi, lỗ phát sinh do thẩm định lại tài sản mang đi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, thẩm định lại những tài sản tài chính theo trị giá hợp lý đều được coi là đã thực hiện.

4. Doanh thu ko bao gồm những khoản thu hộ bên thứ ba, ví dụ;

– Những loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc thù, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp;

– Số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng do bán hàng đại lý;

– Những khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán đơn vị ko được lợi;

– Những trường hợp khác.

Trường hợp những khoản thuế gián thu phải nộp mà ko tách riêng ngay được tại thời khắc phát sinh giao dịch thì để thuận lợi cho công việc kế toán, sở hữu thể ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán bao gồm cả số thuế gián thu nhưng định kỳ kế toán phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Tuy nhiên, lúc lập Thống kê tài chính, kế toán yêu cầu phải xác định và loại trừ toàn bộ số thuế gián thu phải nộp ra khỏi những mục tiêu phản ánh doanh thu gộp.

5. Thời khắc, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế sở hữu thể khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập Thống kê tài chính phải tuân thủ những nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp ko nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.

6. Doanh thu được ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của kỳ báo cáo. Những tài khoản phản ánh doanh thu ko sở hữu số dư, cuối kỳ kế toán phải kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận giá bán

1. Giá thành là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời khắc giao dịch phát sinh hoặc lúc sở hữu khả năng tương đối kiên cố sẽ phát sinh trong tương lai ko phân biệt đã cung cấp tiền hay chưa.

2. Việc ghi nhận giá bán ngay cả lúc chưa tới kỳ hạn trả tiền nhưng sở hữu khả năng kiên cố sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo toàn vốn. Giá thành và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc thích hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc thích hợp sở hữu thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào bản tính của giao dịch để phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

3. Kế toán phải theo dõi chi tiết những khoản giá bán phát sinh theo yếu tố, tiền lương, nguyên vật liệu, giá bán tậu ngoài, khấu hao TSCĐ…

4. Những khoản giá bán ko được coi là giá bán được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng sở hữu đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì ko được ghi giảm giá bán kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

5. Những tài khoản phản ánh giá bán ko sở hữu số dư, cuối kỳ kế toán phải kết chuyển tất cả những khoản giá bán phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.

Mời những bạn xem tiếp bài viết

 • Tài khoản 611 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 631 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 632 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 642 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 635 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 711 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 811 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 821 theo thông tư 133 năm 2016
 • Tài khoản 911 theo thông tư 133 năm 2016

--- Cập nhật: 20-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí từ website nguyenlyketoan.net cho từ khoá nguyên tắc ghi nhận giá bán.

Article post on: nongdanmo.com

Lúc ghi nhận giá bán kế toán cần dựa vào những điều kiện gì? Để giúp những bạn thuận lợi trong việc xác định và ghi nhận giá bán dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ san sẻ khái niệm giá bán và điều kiện ghi nhận giá bán trong kế toán.

Sở hữu thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hiện ở đâu tốt tại Hà Nội

Khái niệm giá bán

Giá thành là tổng trị giá những khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức những khoản tiền chi ra, những khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh những khoản nợ dẫn tới làm giảm vốn chủ sở hữu, ko bao gồm khoản phân phối cho chủ sở hữu. học xuất nhập khẩu online

Để sở hữu được kết quả từ những hoạt động kinh doanh, đơn vị kế toán phải tiêu hao một nguồn lực kinh tế nhất định.

Ví dụ, để sở hữu thể thu được thu nhập từ hoạt động bán hàng, đơn vị kế toán phải cung cấp tiền trả lương cho viên chức bán hàng, chi cho quảng cáo, trị giá hàng hóa trao cho khách hàng… trị giá của những khoản này được hiểu là khoản tiêu hao trị giá nguồn lực kinh tế incoterms 2020

Giá thành của đơn vị kế toán phải được xác định cho từng kỳ kế toán cụ thể

Biểu hiện của giá bán phát sinh là trị giá tài sản giảm xuống hoặc nợ phải trả tăng lên. Nếu trả tiền ngay nhà sản xuất quảng cáo được đơn vị kế toán khác cung ứng bằng tiền mặt thì tiền mặt của đơn vị kế toán giảm xuống, nếu chưa trả tiền thì sẽ phát sinh khoản giá bán chưa trả tiền, làm phát sinh khoản nợ phải trả.

Do tài sản của đơn vị kế toán rất phổ biến và phong phú, sự giảm lợi ích kinh tế của chúng trong từng kỳ kế toán ko giống nhau. Sở hữu những tài sản mà trị giá của nó giảm toàn bộ trong một kỳ kế toán, do đó toàn bộ trị giá của nó được tính vào giá bán của kỳ kế toán đó. Nguyên vật liệu, hàng hóa…là những ví dụ minh họa cho loại tài sản này. học logistics

Mặt khác, sở hữu những tài sản mà trị giá của nó giảm dần dần qua nhiều kỳ kế toán khác nhau, do đó toàn bộ trị giá của nó được xác định, tính chuyền dần dần vào giá bán trong từng kỳ kế toán một cách thích hợp. Tài sản nhất quyết là một ví dụ minh họa cho loại tài sản này.

Giá thành phản ánh một trong hai mặt của quá trình kinh doanh, phản ánh nỗ lực của đơn vị kế toán nhằm sở hữu được thu nhập. Nếu thu nhập làm vốn chủa sở hữu tăng lên thì giá bán là nguyên nhân làm vốn chủ sở hữu giảm xuống. Tuy nhiên, ko phải toàn bộ trường hợp giảm vốn chủ sở hữu đều làm phát sinh giá bán.

Đại phòng ban những khoản giá bán sở hữu mối quan hệ trực tiếp hoặc gián đếp tới thu nhập. Sở hữu những khoản giá bán phát sinh ko liên quan tới thu nhập. Ví dụ như khoản tổn thất do hỏa thiến, thiên tai hoặc bị mất trộm

Điều kiện ghi nhận giá bán

Để ghi nhận một khoản giá bán được trình bày trên báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh, ba điều kiện sau phải được thỏa mãn mẫu phiếu thu tiền

Source: nongdanmo.com

 1. Sự giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai sở hữu liên quan tới giảm trị giá tài sản hoặc tăng nợ phải trả
 2. Mức giảm đó phải được xác định một cách đáng tin cậy.
 3. Mức giá bán đó phải đảm bảo nguyên tắc thích hợp với thu nhập

Tiêu chuẩn thứ nhất làm căn cứ gia nhận giá bán đã được phân tích trên đây

Tiêu chuẩn thứ hai làm căn cứ ghi nhận giá bán nhằm đảm bảo tính những đặc trưng của thông tin kế toán. Thông thường, những tài sản lúc lợi ích kinh tế của nó sở hữu thể thu được trong nhiều kỳ kế toán thì cần phải xác định được mức giảm trị giá của nó trong từng kỳ kế toán một cách hợp lý

Tiêu chuẩn thứ ba để ghi nhận giá bán nhằm phân biệt giữa giá bán phát sinh trong kỳ với giá bán phải thích hợp với thu nhập trong việc xác định kết quả kinh doanh khóa học đầu tư chứng khoán online

Những khoản giá bán phát sinh trong kỳ kế toán nhưng ko được loại trừ khỏi thu nhập theo nguyên tắc thích hợp sẽ được vốn hóa, ghi nhận nó như là tài sản của đơn vị kế toán.

Những loại giá bán

Phân loại giá bán được thực hiện tương tự như phân loại thu nhập diễn đàn kế toán trưởng

Dưới đây là sơ đồ phản ánh những loại giá bán theo đặc điểm hoạt động của đơn vị kế toán

Trên đây Nguyên lý kế toán đã thông tin tới những bạn những điều kiện ghi nhận giá bán trong kế toán. Mong rằng bài viết này hữu ích với độc giả.

Tags:

 • giá bán là gì

--- Cập nhật: 20-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Thời điểm ghi nhận chi phí kế toán doanh nghiệp là khi nào? Thực hiện đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp như thế nào? từ website thuvienphapluat.vn cho từ khoá nguyên tắc ghi nhận giá bán.

Cho tôi hỏi: Thời khắc ghi nhận giá bán kế toán doanh nghiệp là lúc nào? Thực hiện đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp như thế nào? Thắc mắc của chú Lân tới từ Thái Bình.

Thời khắc ghi nhận giá bán kế toán doanh nghiệp là lúc nào?

Căn cứ tại khoản Một Điều 82 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

Via @: nongdanmo.com

Tương tự theo quy định trên giá bán kế toán doanh nghiệp được ghi nhận tại thời khắc giao dịch phát sinh hoặc lúc sở hữu khả năng tương đối kiên cố sẽ phát sinh trong tương lai ko phân biệt đã cung cấp tiền hay chưa.

Thời khắc ghi nhận giá bán kế toán doanh nghiệp là lúc nào? Thực hiện đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp như thế nào? (Hình từ Internet)

Chế độ kế toán doanh nghiệp ứng dụng đối với nhà thầu nước ngoài như thế nào?

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định chế độ kế toán doanh nghiệp ứng dụng đối với nhà thầu nước ngoài như sau:

- Nhà thầu nước ngoài sở hữu hạ tầng thường trú hoặc trú ngụ tại Việt Nam mà hạ tầng thường trú hoặc trú ngụ ko phải là đơn vị độc lập sở hữu tư cách pháp nhân thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam như sau:

+ Những nhà thầu sở hữu đặc thù ứng dụng theo Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành riêng cho nhà thầu;

+ Những nhà thầu ko sở hữu Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành riêng thì được lựa chọn ứng dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hoặc vận dụng một số nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thích hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình.

+ Trường hợp nhà thầu lựa chọn ứng dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì phải thực hiện nhất quán cho cả niên độ kế toán.

+ Nhà thầu phải thông tin cho cơ thuế quan về Chế độ kế toán ứng dụng ko chậm hơn 90 ngày kể từ thời khắc khởi đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Lúc thay đổi thể thức ứng dụng Chế độ kế toán, nhà thầu phải thông tin cho cơ thuế quan ko chậm hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

- Nhà thầu nước ngoài phải kế toán chi tiết theo từng Hợp đồng nhận thầu (từng Giấy phép nhận thầu), từng giao dịch làm hạ tầng để quyết toán hợp đồng và quyết toán thuế.

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ứng dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhưng sở hữu nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì phải đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ được thực hiện lúc sở hữu ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính sở hữu trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho nhà thầu nước ngoài về việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán.

Thực hiện đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp như thế nào?

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định thực hiện đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Đối với hệ thống tài khoản kế toán:

+ Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán thích hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải thích hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của những tài khoản tổng hợp tương ứng.

+ Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp Hai hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp Hai về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước lúc thực hiện.

+ Doanh nghiệp sở hữu thể mở thêm những tài khoản cấp Hai và những tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản ko sở hữu qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại Phụ lục Một ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà ko phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

- Đối với Thống kê tài chính:

+ Doanh nghiệp căn cứ biểu mẫu và nội dung của những mục tiêu của Thống kê tài chính tại Phụ lục Hai ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để chi tiết hoá những mục tiêu (sở hữu sẵn) của hệ thống Thống kê tài chính thích hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị.

+Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung những mục tiêu của Thống kê tài chính phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước lúc thực hiện.

- Đối với chứng từ và sổ kế toán:

+ Những chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (ko yêu cầu), doanh nghiệp sở hữu thể lựa chọn ứng dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC này hoặc được tự thiết kế thích hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung ứng những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và những văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

+ Tất cả những biểu mẫu sổ kế toán (kể cả những loại Sổ Mẫu, sổ Nhật ký) đều thuộc loại ko yêu cầu. Doanh nghiệp sở hữu thể ứng dụng biểu mẫu sổ theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán thích hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ rà soát, kiểm soát.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo