Cách phân biệt và sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

Cách phân biệt và sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ là phần tri thức quan yếu đối với người học tiếng Anh. Relative Clause được phân chia thành mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định. Bạn đã nắm rõ về những loại mệnh đề này chưa? Hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu và phân biệt hai loại mệnh đề quan hệ này nhé.

Khái niệm về mệnh đề quan hệ 

Mệnh đề quan hệ là một phần của câu. Một mệnh đề quan hệ bao gồm nhiều từ hoặc là một cấu trúc giống như một câu. Người ta tiêu dùng mệnh đề quan hệ để bổ sung, giảng giải rõ hơn nội dung được kể trước nó. 

Ví dụ: The skirt that she bought is very expensive. (Loại váy cô đó vừa mới sắm rất đắt tiền.)

Trong câu trên chúng ta với mệnh đề “that she has bought”. Mệnh đề này được tiêu dùng để bổ sung thêm cho danh từ trước đó là “the skirt”.

Mệnh đề quan hệ được phân chia thành hai loại là mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Relative Clause)

Loại mệnh đề này được sử dụng để giúp người đọc, người nghe xác định chuẩn xác người, sự vật, hiện tượng, sự việc đang được nói tới trong câu là người nào, loại gì, vấn đề nào. Chức năng của mệnh đề này là định ngữ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước nó. 

Chúng ta ko thể lược bỏ mệnh đề quan hệ xác định của câu vì sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu đó. 

Ví dụ: He has given me the last diary which she had written before she died. (Anh ta vừa đưa cho tôi cuốn nhật ký cuối cùng mà cô đó đã viết trước lúc qua đời.)

Nếu lược bỏ mệnh đề “which she had written before she died” chúng ta sẽ ko biết cuốn nhật ký được nhắc tới là cuốn nào.

Mệnh đề quan hệ ko xác định (Non-defining Relative Clause)

Mệnh đề này được tiêu dùng để bổ sung ý nghĩa cho một danh từ hoặc cả một mệnh đề trước đó của câu. Vị trí của mệnh đề này thường sau danh từ, hay mệnh đề mà nó bổ nghĩa. Tuy nhiên, mệnh đề ko xác định ko phải là thành phần với ý nghĩa đề xuất phải với trong câu, vì vậy hoàn toàn với thể lược bỏ mà ko tác động tới nghĩa chung của câu muốn diễn đạt.

Ví dụ: The dress which I bought at this shop is very expensive. (Chiếc váy tôi sắm ở shop này, với giá rất đắt.)

Article post on: nongdanmo.com

Mệnh đề “which I bought at this shop” chỉ với tác dụng bổ sung thêm thông tin về chiếc váy. Nếu như lược bỏ mệnh đề này, nó ko với tác động tới nghĩa của câu “the dress is very expensive”.

Một số lưu ý về Non-defining Relative Clause lúc sử dụng 

Lúc sử dụng mệnh đề quan hệ ko xác định, cần lưu ý:

 • Ko thay thế những đại từ who, which, whom bằng đại từ quan hệ that

Ví dụ:

 • Ko lược bỏ đại từ quan hệ

Ví dụ:

 • Sử dụng which với thể bổ sung nghĩa cho cả một mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

 • Non-defining Relative Clause mở đầu bằng những cụm từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Những từ này với thể đặt trước đại từ quan hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi đã gửi tất cả đồ đoàn, cô đó ko nhận được loại nào cả.)

Source: nongdanmo.com

Cách phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định 

Vậy giữa hai mệnh đề đang kể với gì khác nhau? Hãy cùng nhìn vào bảng so sánh sau:

Mệnh đề quan hệ xác định Mệnh đề quan hệ ko xác định
Vai trò xác định sự việc, vật, người. Nếu ko với mệnh đề này sẽ ko biết đó là người nào, loại gì, loại nào…
Ví dụ: The man who is sitting in front of the church is following me. 
Vai trò bổ sung thêm thông tin để cụ thể hơn. Dù ko với mệnh đề này, chúng ta vẫn biết đó là người nào, loại gì, và như thế nào.
Ví dụ: Nam, who is sitting in front of the church, is following me.
Ko ngăn cách những mệnh đề bằng dấu phẩy Sử dụng dấu phẩy để ngăn cách mệnh đề chính và phụ
Bổ sung ý nghĩa ko chỉ cho danh từ, đại từ mặc cả một mệnh đề Chỉ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, ko bổ sung nghĩa cho mệnh đề.
Sự khác nhau giữa mệnh đề xác định và ko xác định

Bài tập vận dụng

Bạn hãy thử kết hợp những câu dưới đây và sử dụng mệnh đề quan hệ xác định, ko xác định nhé:

 1. She sent letters to me. These letters were not delivered to me.
 2. I met a woman. Her son is a student in my class.
 3. We have visited Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam.
 4. Nobody can find the boy. He has been lost since January.
 5. He looks very angry with his daughter. She is wearing a short and red skirt.
 6. We don’t know how to solve this problem. It makes us stressed.
 7. My father has sent some cakes. He made them.
 8. Why don’t you want to eat this ice-cream? She spent a lot of time doing it for you. 

Mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định thường gây nhầm lẫn cho người học, vì thực tế chúng khá giống nhau, đôi lúc sự khác biệt sắp như khó phân định. ELSA Speak đã thiết kế hàng nghìn bài tập tành tiếng Anh, trong đó với bài tập về mệnh đề quan hệ. Để sử dụng thuần thục mệnh đề quan hệ lúc giao tiếp, hãy tải ứng dụng luyện nói tiếng Anh ELSA Speak và trải nghiệm nhé!


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mách bạn cách Phân biệt – Sử dụng Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định từ website onthiielts.com.vn cho từ khoá mệnh đề quan hệ xác định va khong xac dinh.

Via @: nongdanmo.com

Trong bài viết này The IELTS Workshop (TIW) sẽ giảng giải một cách chi tiết sự khác biệt và cách sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định (defining and non-defning relative clauses) cả trong văn nói và văn viết. Cùng tìm hiểu nhé. 

Mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định với gì khác biệt? 

Những ví dụ trong bài viết này được tham khảo từ trang web Cambridge Dictionary. Trước lúc tìm hiểu nội dung này, bạn cần hiểu rõ tri thức cơ bản về mệnh đề quan hệ (relative clause). Trong những ví dụ trong bài viết, mệnh đề quan hệ được in đậm và đối tượng cần làm rõ (hoặc được thêm thông tin) được gạch chân.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses) 

Mệnh đề quan hệ xác định được tiêu dùng để sản xuất thông tin cần thiết nhằm làm rõ người nào hoặc loại gì đang được nói tới. Nếu ko với thông tin này, chúng ta ko thể hiểu được đối tượng đang được nói tới là gì. 

 • They’re the people who want to buy our house.
 • Here are some cells which have been affected.
 • They should give the money to somebody who they think needs the treatment most.
 • She’s now playing a woman whose son was killed in the First World War.

Trong những ví dụ trên, những mệnh đề quan hệ (in đậm) đều ko thể bị lược bỏ vì nếu bỏ chúng đi thì câu sẽ ko với nghĩa hoặc ko rõ nghĩa.

Cách sử dụng:

 • Chúng ta thường tiêu dùng những đại từ quan hệ (relative pronoun) (who, whom, whose, which, that) để khởi đầu một mệnh đề quan hệ xác định. 
 • Mệnh đề quan hệ xác định thường đứng ngay sau danh từ mà nó mô tả.
 • Trong văn nói, người ta thường tiêu dùng that thay cho whom, who, hoặc which
  • They’re the people that want to buy our house.
  • Here are some cells that have been affected.
 • Đại từ quan hệ với thể được lược bỏ lúc nó là tân ngữ (object) của động từ (verb)
  • They’re the people she met at Jon’s party.
  • Here are some cells the researcher has identified.
 • Trong văn viết, ko tiêu dùng dấu phẩy với mệnh đề quan hệ xác định.

Mệnh đề quan hệ ko xác định (Non-defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ ko xác định tiêu dùng để sản xuất thông tin thêm cho người, sự vật, sự việc đang được nói tới. Thông tin thêm này với thể được lược bỏ mà ko làm tác động tới việc hiểu người, sự vật, sự việc đang được nói tới.

 • Clare, who I work with, is doing the London marathon this year.
 • Doctors use the testing kit for regular screening for lung and stomach cancers, which trương mục for 70% of cancers treated in the western world.
 • Alice, who has worked in Brussels and London ever since leaving Edinburgh, will be starting a teaching course in the autumn.

Cách sử dụng

 • Luôn tiêu dùng những đại từ quan hệ (who, whom, whose, which) để khởi đầu một mệnh đề quan hệ ko xác định
 • Ko tiêu dùng that để khởi đầu một mệnh đề quan hệ ko xác định.
  • Allen, who scored three goals in the first game, was the only player to perform well.
  • Not: Allen, that scored three goals in the first game, was the only player to perform well.
 • Trong văn viết, đề xuất tiêu dùng dấu phẩy để khởi đầu và kết thúc mệnh đề quan hệ ko xác định.
  • Etheridge, who is English-born with Irish parents, replaces Neil Francis, whose injury forced him to withdraw last week.
 • Trong văn nói, chúng ta cần ngừng (pause) trước và sau mệnh đề quan hệ ko xác định.
  • Unlike American firms (PAUSE) which typically supply all three big American car makers (PAUSE) Japanese ones traditionally work exclusively with one maker. (formal)
  • And this woman (PAUSE) who I’d never met before (PAUSE) came up and spoke to me. (informal)

Tác giả: Thầy Quang quẻ Đức – Thầy giáo tại The IELTS Workshop TP.HCM 

Tạm kết 

Lúc hiểu rõ tri thức về mệnh đề quan hệ. Bạn với thể thuận tiện hơn trong việc phân biệt và sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và ko xác định. Ngoài ra, để sở hữu thêm những tri thức về grammar khác, đừng quên đọc thêm tại chuyên mục Ngữ pháp của TIW bạn nhé. 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo