Hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự 2023

Hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự 2023

Hợp đồng dân sự là tên gọi chung của rất nhiều loại hợp đồng như hợp đồng tìm bán hàng hóa, hợp đồng tặng cho, hợp đồng ủy quyền… và nó liên quan tới trực tiếp cuộc sống của mỗi tư nhân, liên quan tới việc kinh doanh, hoạt động của những tổ chức.

Vậy hợp đồng dân sự là gì? Hợp đồng dân sự được quy định như thế nào sẽ được Luật Hoàng Phi tư vấn trong bài viết này.

Hợp đồng dân sự là gì?

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận, trao đổi, thống nhất ý chí của những bên để đạt được mục đích là xác lập, thay đổi hay kết thúc những quyền và nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một hình thức của giao dịch dân sự.

Chủ thể giao ước hợp đồng dân sự bao gồm những tư nhân gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam, pháp nhân và hộ gia đình. Những bên chủ thể này phải giải quyết được điều kiện nhất định:

– Tư nhân: mang năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật.

– Pháp phân: Pháp nhân lúc giao ước hợp đồng dân sự phải thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân.

– Với hộ gia đình, hợp tác xã cũng phải thông qua người đại diện hoặc đại diện theo ủy quyền lúc giao ước hợp đồng dân sự.

Theo quy định tại Điều 402 Luật Dân sự 2015, hợp đồng dân sự mang những loại hợp đồng chủ yếu như sau:

– Hợp đồng chính: là loại hợp đồng mang hiệu lực ko phụ thuộc vào hợp đồng còn lại. Tức là hợp đồng độc lập, ko lệ thuộc vào hợp đồng phụ, nếu hợp đồng phụ vô hiệu thì hợp đồng chính vẫn mang hiệu lực pháp lý. Trừ trường hợp những bên mang thỏa thuận khác.

– Hợp đồng phụ: hợp đồng này phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Trường hợp hợp đồng chính vô hiệu thì hợp đồng phụ cũng sẽ vô hiệu. Trừ những giao dịch bảo đảm, hợp đồng phụ sẽ ko lệ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính.

– Hợp đồng đơn vụ: Là hợp đồng làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa những bên tham gia hợp đồng mà chỉ một bên mang nghĩa vụ và một bên mang quyền. Thông thường, loại hợp đồng này ko kể tới vấn đề bồi thường bởi bên mang nghĩa vụ phải thực hiện công việc vì lợi ích của bên cong lại. (ví dụ: những hợp đồng tặng cho tài sản).

– Hợp đồng song vụ: Là hợp đồng làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa những bên mà trong đó những bên đều mang nghĩa vụ đối với nhau. Trong loại hợp đồng này, quyền của bên này sẽ tương ứng với nghĩa vụ của bên kia. (ví dụ: hợp đồng tìm bán).

– Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Là loại hợp đồng mà những bên thực hiện hợp đồng nhằm mang tới lợi ích cho người thứ ba, tức là trong hợp đồng này, người thứ ba là người được lợi quyền.

– Hợp đồng mang điều kiện thực hiện: Là loại hợp đồng mà những bên giao ước mang thể thỏa thuận về điều kiện thực hiện hợp đồng về những quyền và nghĩa vụ; thỏa thuận về những điều kiện làm phát sinh, kết thúc hợp đồng…

Ví dụ về hợp đồng dân sự

Để hiểu hơn về những loại hợp đồng, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ cho từng loại hợp đồng để quý vị mang thể thuận tiện hình dung được:

– Ví dụ về hợp đồng song vụ: Hợp đồng song vụ là loại hợp đồng mặc cả 02 bên đều phải hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng.

Hợp đồng tìm bán tài sản là hợp đồng song vụ bởi bên tìm mang quyền yêu cầu về nhận tài sản và phải trả tiền cho bên bán; bên bán mang quyền nhận tiền bán tài sản và phải bàn giao tài sản cho bên tìm.

– Ví dụ về hợp đồng đơn vụ: Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng mà chỉ một bên mang nghĩa vụ phải hoàn thành để đảm bảo những quyền, lợi ích của bên còn lại.

Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng đơn vụ. Sau lúc bên cho vay đưa tài sản cho bên vay thì hợp đồng phát sinh hiệu lực và chỉ bên vay mang nghĩa vụ phải trả tiền vay.

– Ví dụ hợp đồng chính: hợp đồng chính là loại hợp đồng mà ko phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

Hợp đồng thuê nhà mang kèm theo hợp đồng đặt cọc

– Ví dụ hợp đồng phụ: hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực của nó sẽ phụ thuộc vào hợp đồng chính.

Hợp đồng vay mang thế chấp tài sản, trong đó hợp đồng vay là hợp đồng chính và hợp đồng thế chấp tài sản là hợp đồng phụ.

– Ví dụ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là loại hợp đồng mà trong đó người thứ ba sẽ ko mang bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng gia công và yêu cầu gia công và gửi tới cho một người khác và bên đặt gia công sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

– Ví dụ hợp đồng mang điều kiện: Hợp đồng mang điều kiện là hợp đồng được thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc kết thúc một sự kiện nhất định.

Hợp đồng tặng cho tài sản mang điều kiện thực hiện là sau lúc người được nhận tài sản kết hôn.

Nội dung hợp đồng dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 398 Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng dân sự mang thể bao gồm những nội dung chính như sau: đối tượng hợp đồng; số lượng, kích thước, chất lượng đạt được của sản phẩm, hàng hóa; giá trả tiền và phương thức trả tiền hợp đồng; địa điểm, phương thức, thời kì thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ thỏa thuận của mỗi bên; trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng; hình thức khắc phục tranh chấp…

Trong soạn thảo hợp đồng, những bên chú ý một số vấn đề sau:

– Địa điểm giao ước hợp đồng sẽ do những bên thỏa thuận lựa chọn, nếu ko thỏa thuận thì địa điểm sẽ là nơi trú ngụ của tư nhân, trụ sở đơn vị đề nghị giao ước hợp đồng này.

– Thời khắc giao ước được xác định là thời khắc nhận được chấp nhận giao ước hợp đồng của bên còn lại. Ngoài ra, trong một số trường thống nhất định, thời khắc giao ước hợp đồng cũng mang cách xác định khác như:

+ Nội dung hợp đồng mang thỏa thuận trong một thời kì mà bên nhận được đề nghị lặng lặng tức là chấp nhận giao ước thì thời khắc giao ước được xác định là ngày cuối của thời kì đó.

+ Hình thức hợp đồng dân sự bằng lời nói được xác định thời khắc giao ước là sau lúc những bên thỏa thuận được nội dung.

+ Với hợp đồng bằng văn bản, thời khắc giao ước là thời khắc bên cuối cùng ký vào bản hợp đồng.

– Phát sinh hiệu lực của hợp đồng dân sự: Thời khắc phát sinh hiệu lực của hợp đồng được xác định là thời khắc giao ước hợp đồng trừ trường hợp mang thỏa thuận khác về thời kì mang hiệu lực hay điều kiện mang hiệu lực. Từ sau thời khắc hợp đồng mang hiệu lực, những bên phải tiến hành thực hiện những quyền và nghĩa vụ theo những gì đã thỏa thuận trước đó.

– Ngoài ra, những bên mang thể soạn thảo thêm phụ lục hợp đồng nhằm quy định chi tiết hơn một số điều khoản và phụ lục phải thích hợp với hợp đồng, ko trái với hợp đồng dân sự.

Hình thức hợp đồng dân sự

Như đã nêu ở trên, hợp đồng dân sự là một loại của giao dịch dân sự. Vậy hình thức hợp đồng dân sự là gì?

Hình thức của hợp đồng dân sự là sự thể hiện của hợp đồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng dân sự mang thể được thể hiện dưới những hình thức: lập thành văn bản, thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi.

Cũng theo quy định này, hợp đồng dân sự bằng văn bản mang thể mang hoặc ko cần công chứng, chứng thực vẫn mang trị giá pháp lý.

Mẫu hợp đồng dân sự mới nhất

Download (DOC, Unknown)

Như đã nêu ở đầu bài, hợp đồng dân sự chỉ là tên gọi chung và nó mang rất nhiều đối tượng khác nhau với tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, tên gọi của hợp đồng ko làm thay đổi tính chất của loại hợp đồng này.

Quý vị mang thể tham khảo mẫu hợp đồng dân sự dưới đây.

Mọi thắc mắc về hợp đồng dân sự là gì? Quý vị mang thể tham khảo trực tiếp tại văn bản Luật Dân sự hoặc liên hệ Tổng đài của Luật Hoàng Phi để được tư vấn cụ thể.


--- Cập nhật: 14-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mẫu hợp đồng dân sự cụ thể thông dụng mới từ website luatsux.vn cho từ khoá mẫu hợp đồng thỏa thuận dân sự.

Hiện nay, mang rất nhiều loại hợp đồng trên thị trường. Lúc nhắc tới hợp đồng mang thể thấy rằng rất nhiều loại hợp đồng giao dịch dân sự như trao đổi tìm bán hay thỏa thuận đặt cọc về một vấn đề nào đó, được gọi chung là hợp đồng dân sự. Hợp đồng dân sự mang vai trò quan yếu trong việc đảm bảo quyền và lợi ích cũng như nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng với nhau. Vậy pháp luật quy định về loại hợp đồng này như thế nào? Hãy cùng Trạng sư X tìm hiểu tại nội dung bài viết dưới đây và tải xuống mẫu hợp đồng dân sự cụ thể. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều hữu dụng tới độc giả.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015

Hợp đồng dân sự là gì?

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận, trao đổi, thống nhất ý chí của những bên để đạt được mục đích là xác lập, thay đổi hay kết thúc những quyền và nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một hình thức của giao dịch dân sự.

Chủ thể giao ước hợp đồng dân sự bao gồm những tư nhân gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam, pháp nhân và hộ gia đình. Những bên chủ thể này phải giải quyết được điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

– Tư nhân: mang năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật.

– Pháp phân: Pháp nhân lúc giao ước hợp đồng dân sự phải thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân.

– Với hộ gia đình, hợp tác xã cũng phải thông qua người đại diện hoặc đại diện theo ủy quyền lúc giao ước hợp đồng dân sự.

Theo quy định tại Điều 402 Luật Dân sự 2015, hợp đồng dân sự mang những loại hợp đồng chủ yếu như sau:

– Hợp đồng chính: là loại hợp đồng mang hiệu lực ko phụ thuộc vào hợp đồng còn lại. Tức là hợp đồng độc lập, ko lệ thuộc vào hợp đồng phụ, nếu hợp đồng phụ vô hiệu thì hợp đồng chính vẫn mang hiệu lực pháp lý. Trừ trường hợp những bên mang thỏa thuận khác.

– Hợp đồng phụ: hợp đồng này phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Trường hợp hợp đồng chính vô hiệu thì hợp đồng phụ cũng sẽ vô hiệu. Trừ những giao dịch bảo đảm, hợp đồng phụ sẽ ko lệ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính.

– Hợp đồng đơn vụ: Là hợp đồng làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa những bên tham gia hợp đồng mà chỉ một bên mang nghĩa vụ và một bên mang quyền. Thông thường, loại hợp đồng này ko kể tới vấn đề bồi thường bởi bên mang nghĩa vụ phải thực hiện công việc vì lợi ích của bên cong lại. (ví dụ như những hợp đồng tặng cho tài sản).

– Hợp đồng song vụ: Là hợp đồng làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa những bên mà trong đó những bên đều mang nghĩa vụ đối với nhau. Trong loại hợp đồng này, quyền của bên này sẽ tương ứng với nghĩa vụ của bên kia.

– Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Là loại hợp đồng mà những bên thực hiện hợp đồng nhằm mang tới lợi ích cho người thứ ba, tức là trong hợp đồng này, người thứ ba là người được lợi quyền.

– Hợp đồng mang điều kiện thực hiện: Là loại hợp đồng mà những bên giao ước mang thể thỏa thuận về điều kiện thực hiện hợp đồng về những quyền và nghĩa vụ; thỏa thuận về những điều kiện làm phát sinh, kết thúc hợp đồng…

Nội dung hợp đồng dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 398 Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng dân sự mang thể bao gồm những nội dung chính như: đối tượng hợp đồng; số lượng, kích thước, chất lượng đạt được của sản phẩm, hàng hóa; giá trả tiền và phương thức trả tiền hợp đồng; địa điểm, phương thức, thời kì thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ thỏa thuận của mỗi bên; trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng; hình thức khắc phục tranh chấp…

Trong soạn thảo hợp đồng, những bên chú ý một số vấn đề sau:

Mẫu hợp đồng dân sự cụ thể thông dụng

– Địa điểm giao ước hợp đồng sẽ do những bên thỏa thuận lựa chọn, nếu ko thỏa thuận thì địa điểm sẽ là nơi trú ngụ của tư nhân, trụ sở đơn vị đề nghị giao ước hợp đồng này.

– Thời khắc giao ước được xác định là thời khắc nhận được chấp nhận giao ước hợp đồng của bên còn lại. Ngoài ra, trong một số trường thống nhất định, thời khắc giao ước hợp đồng cũng mang cách xác định khác như:

+ Nội dung hợp đồng mang thỏa thuận trong một thời kì mà bên nhận được đề nghị lặng lặng tức là chấp nhận giao ước thì thời khắc giao ước được xác định là ngày cuối của thời kì đó.

+ Hình thức hợp đồng dân sự bằng lời nói được xác định thời khắc giao ước là sau lúc những bên thỏa thuận được nội dung.

+ Với hợp đồng bằng văn bản, thời khắc giao ước là thời khắc bên cuối cùng ký vào bản hợp đồng.

– Phát sinh hiệu lực của hợp đồng dân sự: Thời khắc phát sinh hiệu lực của hợp đồng được xác định là thời khắc giao ước hợp đồng trừ trường hợp mang thỏa thuận khác về thời kì mang hiệu lực hay điều kiện mang hiệu lực. Từ sau thời khắc hợp đồng mang hiệu lực, những bên phải tiến hành thực hiện những quyền và nghĩa vụ theo những gì đã thỏa thuận trước đó.

– Ngoài ra, những bên mang thể soạn thảo thêm phụ lục hợp đồng nhằm quy định chi tiết hơn một số điều khoản và phụ lục phải thích hợp với hợp đồng, ko trái với hợp đồng dân sự.

Hình thức của hợp đồng dân sự

Hình thức của hợp đồng dân sự là sự thể hiện của hợp đồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng dân sự mang thể được thể hiện dưới những hình thức: lập thành văn bản, thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi.

Cũng theo quy định này, hợp đồng dân sự bằng văn bản mang thể mang hoặc ko cần công chứng, chứng thực vẫn mang trị giá pháp lý.

Tải xuống mẫu hợp đồng dân sự cụ thể

Mời bạn tham khảo mẫu hợp đồng dân sự vay tài sản sau:

Thông tin liên hệ

Nghi vấn thường gặp:


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng từ website phaptri.vn cho từ khoá mẫu hợp đồng thỏa thuận dân sự.

Hợp đồng dân sự là dụng cụ pháp lý hữu hiệu để ghi nhận quyền và nghĩa vụ những bên trong giao dịch dân sự. Bài viết dưới đây sẽ kể tới mẫu hợp đồng dân sự mới nhất.

Để mang đáp án nhanh nhất trong ngành pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận, trao đổi, thống nhất ý chí của những bên để đạt được mục đích là xác lập, thay đổi hay kết thúc những quyền và nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một hình thức của giao dịch dân sự.

Chủ thể giao ước hợp đồng dân sự bao gồm những tư nhân gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam, pháp nhân và hộ gia đình. Những bên chủ thể này phải giải quyết được điều kiện nhất định.

Mẫu hợp đồng dân sự 

Tùy thuộc vào đối tượng trong giao dịch dân sự mà sẽ mang những loại hợp đồng dân sự tương ứng như: hợp đồng vay tài sản, hợp đồng cho thuê….Dưới đây là mẫu hợp đồng vày tài sản.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Số: … /…/HĐVTS/VPLSĐMS

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ …

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của những bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại … chúng tôi gồm mang:

Bên cho vay tài sản (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: …

Liên hệ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Article post on: nongdanmo.com

Email: …

(Trường hợp bên cho vay tài sản hoặc bên vay tài sản là tư nhân thì được ghi như sau):

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên vay tài sản (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: …

Liên hệ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng vay tài sản với những điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Tài sản vay: …

Chủng loại tài sản: …

Số lượng tài sản: …

Chất lượng: …

Điều 2. Kỳ hạn

Kỳ hạn vay tài sản theo hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày …/ …/ …

Điều 3. Lãi suất

Thời khắc tính lãi suất, kể từ ngày …/ …/ …

Mức lãi suất là: … %/ …

(Thời khắc và mức lãi suất vay tài sản do bên A và bên B thỏa thuận và ghi cụ thể vào hợp đồng. Lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác mang liên quan quy định khác).

Điều 4. Mục đích sử dụng tài sản vay

Tài sản vay được sử dụng cho mục đích …

Điều 5. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản vay

Thời hạn bên A giao tài sản vay cho bên B là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Địa điểm bên A giao tài sản vay cho bên B tại: …

Phương thức giao tài sản vay: Bên A giao tài sản vay cho bên B nhận một lần hoặc … lần và trực tiếp.

Điều 6. Thời hạn, địa điểm và phương thức trả tài sản vay

Thời hạn bên B trả tài sản vay cho bên A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Địa điểm bên B trả tài sản vay cho bên A tại: …

Phương thức trả tài sản vay: Bên B trả tài sản vay cho bên A nhận một lần hoặc … lần và trực tiếp.

Điều 7. Quyền sở hữu đối với tài sản vay

Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay, kể từ thời khắc được bên A giao tài sản vay.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của những bên

Quyền, nghĩa vụ của bên A:

Giao tài sản cho bên B đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng theo đúng thời hạn, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Sản xuất thông tin cần thiết cho bên B biết rõ về tình trạng, cũng như những khuyết tật của tài sản cho vay (nếu mang), lúc giao tài sản cho bên B.

Rà soát việc sử dụng tài sản vay của bên B và mang quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.

Những quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu mang).

Quyền, nghĩa vụ của bên B:

Source: nongdanmo.com

Trả tài sản vay cho bên A đầy đủ, đúng chủng loại, chất lượng, số lượng theo đúng thời hạn, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trả lãi suất vay tài sản cho bên A theo đúng thoả thuận trong hợp đồng này.

Những quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu mang).

Điều 9. Tầm giá khác

Lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng này do bên  … chịu trách nhiệm thực hiện trả tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Tầm giá liên quan tới việc vận chuyển, bảo vệ tài sản, … do bên … chịu trách nhiệm thực hiện trả tiền theo đúng quy định của pháp luật (Bên A và bên B tự thỏa thuận và ghi cụ thể vào hợp đồng).

Điều 10. Phương thức khắc phục tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu mang vấn đề phát sinh cần khắc phục, thì bên A và bên B tiến hành thỏa thuận và thống nhất khắc phục kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp bên A và bên B ko thỏa thuận được thì một trong những bên mang quyền khởi kiện tại tòa án mang thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Đoan của những bên

Bên A đoan:

Thông tin về nhân thân, tài sản cho vay ghi trong hợp đồng này là đúng sự thực;

Tài sản cho vay thuộc trường hợp được cho vay theo quy định của pháp luật;

Tại thời khắc giao ước hợp đồng này: Tài sản cho vay ko mang tranh chấp; Tài sản cho vay ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Việc giao ước hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận ghi trong hợp đồng này.

Bên B đoan:

Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thực;

Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản vay tại Điều Một của hợp đồng này và những giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu mang);

Việc giao ước hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

Điều 12. Những thoả thuận khác

Hai bên đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao ước hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng những điều khoản trong hợp đồng này và ko nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, mang trị giá pháp lý như nhau và được ủy quyền bên A … bản, bên B … bản./.

Khuyến nghị của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong ngành pháp luật nêu trên được trạng sư, chuyên gia của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến tri thức pháp luật, hoàn toàn ko nhằm mục đích thương nghiệp.
 2. Bài viết mang sử dụng những tri thức hoặc ý kiến của những chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời khắc trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan niệm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó mang thể chỉ là quan niệm tư nhân người viết
 3. Trường hợp cần tư vấn thắc mắc về vấn đề mang liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, trạng sư của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: [email protected]

--- Cập nhật: 19-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mẫu hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng? từ website luatduonggia.vn cho từ khoá mẫu hợp đồng thỏa thuận dân sự.

  Hiện nay thì nhắc tới hợp đồng mang thể thấy mang rất nhiều loại hợp đồng giao dịch dân sự trao đổi tìm bán khác nhau chúng ta gọi chung là hợp đồng dân sự, hợp đồng dân sự đônga vai trò rất quan yếu trong việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa cụ thực hiện hợp đồng của những bên với nhau. Vậy thì mẫu hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng hiện nay được làm như thế nào? Hãy theo dõi ngay dưới đây nhé.

  Trạng sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

  1. Mẫu hợp đồng dân sự là gì?

  Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì những giao dịch cũng ngày càng phổ biến và phức tạp hơn, tiềm tàng rất nhiều rủi ro cho những bên tham gia. Chính vì vậy, việc hạn chế những rủi ro ngay từ lúc soạn thảo Hợp đồng là hết sức quan yếu, nhất là trong hoạt động kinh doanh.

  Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận, trao đổi, thống nhất ý chí của những bên để đạt được mục đích là xác lập, thay đổi hay kết thúc những quyền và nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một hình thức của giao dịch dân sự.

  Chủ thể giao ước hợp đồng dân sự bao gồm những tư nhân gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam, pháp nhân và hộ gia đình. Những bên chủ thể này phải giải quyết được điều kiện nhất định.

  2. Mẫu hợp đồng dân sự để làm gì?

  Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự mà trong đó những bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi tới sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh những quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới góc độ pháp lý thì hợp đồng dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa những bên về việc xác lập, thay đổi hoặc kết thúc quyền, nghĩa vụ dân sự (theo Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015). Hợp đồng dân sự là một phòng ban những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình dịch chuyển những lợi ích vật chất giữa những chủ thể với nhau.

  Mục đích của pháp luật về Hợp đồng dân sư đó chính là nhằm bảo vệ quyền tự do ý chí của những bên. Quyền tự do ý chí này chỉ bị hạn chế bởi một số ngoại lệ nhằm bảo vệ trật tự công hoặc nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba.

  3. Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng?

  Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

  Số: … /…/HDVTS/DGLAW

  Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

  Căn cứ …

  Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của những bên trong hợp đồng;

  Hôm nay, ngày … tháng … năm 20….., tại … chúng tôi gồm mang:

  Bên cho vay tài sản (sau đây gọi tắt là bên A):

  Tên tổ chức: …

  Liên hệ trụ sở: …

  Mã số doanh nghiệp: …

  Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

  Chức vụ: …

  Via @: nongdanmo.com

  Điện thoại: …

  Email: …

  Họ và tên: …

  Năm sinh: …/ …/ …

  Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

  Chỗ ở hiện tại: …

  Điện thoại: …

  Email: …

  Bên vay tài sản (sau đây gọi tắt là bên B):

  Tên tổ chức: …

  Liên hệ trụ sở: …

  Mã số doanh nghiệp: …

  Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

  Chức vụ: …

  Điện thoại: …

  Email: …

  Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng vay tài sản với những điều khoản như sau:

  Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

  Tài sản vay: …

  Chủng loại tài sản: …

  Số lượng tài sản: …

  Chất lượng: …

  Điều 2. Kỳ hạn

  Kỳ hạn vay tài sản theo hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày …/ …/ …

  Điều 3. Lãi suất

  Thời khắc tính lãi suất, kể từ ngày …/ …/ …

  Mức lãi suất là: … %/ …

  Điều 4. Mục đích sử dụng tài sản vay

  Tài sản vay được sử dụng cho mục đích …

  Điều 5. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản vay

  Thời hạn bên A giao tài sản vay cho bên B là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

  Địa điểm bên A giao tài sản vay cho bên B tại: …

  Phương thức giao tài sản vay: Bên A giao tài sản vay cho bên B nhận một lần hoặc … lần và trực tiếp.

  Điều 6. Thời hạn, địa điểm và phương thức trả tài sản vay

  Thời hạn bên B trả tài sản vay cho bên A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

  Địa điểm bên B trả tài sản vay cho bên A tại: …

  Phương thức trả tài sản vay: Bên B trả tài sản vay cho bên A nhận một lần hoặc … lần và trực tiếp.

  Điều 7. Quyền sở hữu đối với tài sản vay

  Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay, kể từ thời khắc được bên A giao tài sản vay.

  Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của những bên

  Quyền, nghĩa vụ của bên A:

  Giao tài sản cho bên B đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng theo đúng thời hạn, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

  Sản xuất thông tin cần thiết cho bên B biết rõ về tình trạng, cũng như những khuyết tật của tài sản cho vay (nếu mang), lúc giao tài sản cho bên B.

  Rà soát việc sử dụng tài sản vay của bên B và mang quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.

  Những quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu mang).

  Quyền, nghĩa vụ của bên B:

  Trả tài sản vay cho bên A đầy đủ, đúng chủng loại, chất lượng, số lượng theo đúng thời hạn, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

  Trả lãi suất vay tài sản cho bên A theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.

  Những quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu mang).

  Điều 9. Tầm giá khác

  Lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng này do bên  … chịu trách nhiệm thực hiện trả tiền theo đúng quy định của pháp luật.

  Tầm giá liên quan tới việc vận chuyển, bảo vệ tài sản, … do bên … chịu trách nhiệm thực hiện trả tiền theo đúng quy định của pháp luật .

  Điều 10. Phương thức khắc phục tranh chấp

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu mang vấn đề phát sinh cần khắc phục, thì bên A và bên B tiến hành thỏa thuận và thống nhất khắc phục kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp bên A và bên B ko thỏa thuận được thì một trong những bên mang quyền khởi kiện tại tòa án mang thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Điều 11. Đoan của những bên

  Bên A đoan:

  Thông tin về nhân thân, tài sản cho vay ghi trong hợp đồng này là đúng sự thực;

  Tài sản cho vay thuộc trường hợp được cho vay theo quy định của pháp luật;

  Tại thời khắc giao ước hợp đồng này: Tài sản cho vay ko mang tranh chấp; Tài sản cho vay ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  Việc giao ước hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

  Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận ghi trong hợp đồng này.

  Bên B đoan:

  Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thực;

  Đã xem xét kỷ, biết rõ về tài sản vay tại Điều Một của hợp đồng này và những giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu mang);

  Việc giao ước hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

  Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

  Điều 12. Những thỏa thuận khác

  Hai bên đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao ước hợp đồng này.

  Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng những điều khoản trong hợp đồng này và ko nói thêm điều kiện gì khác.

  Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, mang trị giá pháp lý như nhau và được ủy quyền bên A … bản, bên B … bản./.

  BÊN B

  (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu mang))

  BÊN A

  (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu mang))

  4. Hướng dẫn làm mẫu hợp đồng dân sự:

  1. Cơ cấu nội dung dự thảo hợp động:

  – Phần mở đầu.

  – Những nội dung cụ thể của từng loại hợp động.

  – Lúc cần thiết khái niệm những từ ngữ chuyên môn.

  2. Những vấn đề cần lưu ý chặt chẽ trong quan hệ hợp động:

  – Quyền và nghĩa vụ.

  – Thời hiệu hợp động.

  – Hiệu lực về lãnh thổ (địa điểm thực hiện).

  – Thời khắc thực hiện.

  – Những hình thức chế tài về vi phạm.

  – Những trường hợp giảm, miễn trách nhiệm.

  3. Việc kết thúc quan hệ hợp động:

  – Những lý do và điều kiện cho phép kết thúc hợp động.

  – Những hệ quả pháp lý về kết thúc hợp động.

  – Dự kiến tình huống gia hạn, kéo dài hợp động

  4. Phần kết thúc hợp động

  Trên đây là thông tin chúng tôi cung ứng về nội dung ” Mẫu hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng” và những thông tin khác mang liên quan dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích đối với độc giả.

   Article post on: nongdanmo.com

   Recommended For You

   About the Author: Bảo