Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mới nhất 2023

Hiện nay, hình thức tuyển dụng những công việc viên tại những doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. Bởi lẽ đây là vị trí mang tính chất linh hoạt, chỉ nhằm thực hiện một công việc mà doanh nghiệp cần tương trợ trong thời kì ngắn.

Tuy nhiên, trong thực tế, những doanh nghiệp cũng như công việc viên lúc tham gia giao ước hợp đồng vẫn chưa nắm rõ đầy đủ những quyền và nghĩa vụ của mình đối với loại hợp đồng mà mình đã ký.

Chính vì lý do này, Luật Hoàng Phi xin giới thiệu tới quý khách hàng bài viết về Hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh mới nhất.

Hợp tác viên là gì?

Hợp tác viên là tư nhân làm việc tự do, ký kết hợp đồng với một cơ quan, tổ chức để thực hiện, tương trợ một số công việc trong thời kì nhất định mang tính chủ động cao, ko gò bó về thời kì, địa điểm làm việc và được chi trả đầy đủ những khoản thù lao theo khối lượng công việc đã được giao.

Hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh là gì?

Theo pháp luật hiện hành, chưa mang một văn nào quy định cụ thể về Hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh. Thực ra hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh chỉ đơn thuần là tên hợp đồng.

Còn muốn xác định đây là loại hợp đồng nào thì cần phải dựa vào những điều khoản về quyền và nghĩa vụ của những bên cũng như đối tượng điều chỉnh của hợp đồng.

Do đó, Hợp đồng hiệp tác viên mang thể bao gồm 02 loại như sau:

1/ Hợp đồng được điều chỉnh theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Lúc những bên tiến hành ký kết hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định về hợp đồng nhà sản xuất tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015.

Theo đó, Hợp đồng công việc viên kinh doanh sẽ mang tính chất là sự cam kết của những bên tham gia hợp đồng, Hợp tác viên là bên cung ứng nhà sản xuất thực hiện cùng việc do bên sử dụng nhà sản xuất là cơ quan, tổ chức tiếp nhận hiệp tác. Và những cơ quan, tổ chức này mang trách nhiệm chi trả những mức giá nhà sản xuất cho hiệp tác viên.

2/ Hợp đồng theo quy định của Bộ luật lao động 2019

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm mang trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng mang nội dung thể hiện về việc làm mang trả công, tiền lương và sự quản lý, quản lý, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Trong trường hợp này, lúc những bên cam kết thực hiện hợp đồng thì sẽ phát sinh quan hệ lao động, quan hệ này ràng buộc những bên ngoài phải thực hiện đúng, đủ theo quy định pháp luật thì còn phải tuân theo những nguyên tắc, quy chế được thể hiện trong điều lệ, nội quy của cơ quan, tổ chức tuyển dụng hiệp tác viên.

Theo đó hợp đồng này gồm 02 loại: Hợp đồng ko xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh mang phải đóng bảo hiểm xã hội ko?

Tùy thuộc vào loại hợp đồng cụ thể mà Hợp đông hiệp tác viên kinh doanh mang thẻ mang hoặc ko phải đóng bảo hiểm xã hội.

1/ Đối với hợp đồng ký kết theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Như ta đã biêt, trong quan hệ dân sự thường đề cao sự thỏa thuận giữa những bên cũng như trách nhiệm đền bù về dân sự. Do đó, quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng này chỉ mang tính chất mang đi mang lại như những điều khoản mà những bên đã cam kết, cụ thể:

Article post on: nongdanmo.com

– Về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức tiếp nhận hiệp tác (bên sử dụng nhà sản xuất).

+ Quyền: đề nghị hiệp tác viên thực hiện đầy đủ công việc theo những tiêu chuẩn như đã thỏa thuận; mang quyền đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng hoặc yêu cầu trách nhiệm bồi thường lúc hiệp tác viên vi phạm những điều khoản trong hợp đồng.

+ Nghĩa vụ: đưa ra đầy đủ, chuẩn xác những thông tin, giấy tờ liên quan để công việc viên tiến hành công việc, thực hiện chi trả những công việc mà công việc viên đã thực hiện theo thỏa thuận.

– Về quyền và nghĩa vụ của hiệp tác viên (bên cung ứng nhà sản xuất)

+ Quyền: được đề nghị cơ quan, tổ chức tiếp nhận cung ứng những thông tin, tài liệu liên quan tới công việc mà công việc viên được giao thực hiện; trong trường hợp nhận thấy cơ quan, tổ chức mang thể bị thiệt hại thì công việc viên được thay đổi điều kiện thực hiện công việc nhưng phải thông tin ngay với bên kia; nhận thù lao.

+ Nghĩa vụ: hoàn thành công việc theo những yếu tố như đã thỏa thuận; ko được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện nếu ko mang sự đồng ý của bên kia; giữ gìn, bàn giao lại toàn bộ những tài liệu do cơ quan, tổ chức cung ứng lúc hoàn thành công việc; bảo mật thông tin công việc nếu mang thỏa thuận; bồi thường do vi phạm.

Tương tự, mang thể thấy theo quy định của hợp đồng dân sự thì những bên trong hợp đồng này sẽ ko mang trách nhiệm phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội.

2/ Đối với hợp đồng ký kết theo quy định Bộ luật lao động

Như đã phân tích ở trên, lúc ký kết hợp đồng này theo hình thức hợp đồng lao động thì những bên sẽ phát sinh quan hệ lao động, theo đó Cơ quan, tổ chức tuyển dụng là bên sử dụng lao động và Hợp tác viên là người lao động.

Source: nongdanmo.com

Theo khoản Một Điều 168 Bộ luật lao động thì: Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động thừa hưởng những chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện nay, theo quy định với hợp đồng lao động mang thời hạn từ 3 tháng trở lên, người lao động và người lao động mang trách nhiệm tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp hợp đồng mang thời hạn từ Một tháng trở lên mang trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội. Trường hợp ko thực hiện đúng trách nhiệm đóng bảo hiểm mang thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Năm 2023 mang được thỏa thuận hiệp tác viên?

Hợp đồng hiệp tác viên ko được pháp luật quy định cụ thể. Theo đó cũng ko mang quy định cấm hay cho phép thỏa thuận hiệp tác viên. Như thông tin chúng tôi đã cung ứng trên đây, hợp đồng hiệp tác viên mang thể theo dạng hợp đồng nhà sản xuất của Bộ luật dân sự hoặc hợp đồng lao động của Bộ luật lao động. Do đó, thực tế, doanh nghiệp và tư nhân làm việc vẫn mang thể giao ước, thực hiện hợp đồng hiệp tác viên.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề mang liên quan:

1/ Cần xác định đúng tính chất hợp đồng

2/ Cần thể hiện những nội dung trong hợp đồng thích hợp

3/ Sở hữu những tài liệu chứng minh cho quan hệ hợp đồng hiệp tác viên đã giao ước.

Via @: nongdanmo.com

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng mang nội dung thể hiện về việc làm mang trả công, tiền lương và sự quản lý, quản lý, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Do đó, nếu lập hợp đồng hiệp tác viên để ko đóng bảo hiểm, tuy nhiên, lúc xác định tính chất quan hệ phát sinh từ hợp đồng dựa trên nội dung hợp đồng là quan hệ lao động, doanh nghiệp và người làm việc vẫn mang những trách nhiệm về lao động, bảo hiểm. Trách nhiệm nào chưa được thực hiện đúng quy định mang thể bị truy thu, xử phạt.

Trường hợp là hợp đồng hiệp tác viên dưới góc độ hợp đồng nhà sản xuất của pháp luật dân sự, Quý vị cần lưu ý tới khía cạnh thuế lúc kê khai.

Mẫu hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh mới nhất

Theo những quy định đã phân tích ở trên, mẫu hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh mới nhất cũng sẽ căn cứ theo loại hợp đồng mà những bên muốn ký kết. Vì vậy, mẫu hợp đồng cũng gồm 02 loại:

1/ Mẫu hợp đồng theo hợp đồng nhà sản xuất Bộ luật dân sự 2015

Download (DOCX, Unknown)

Trong mẫu hợp đồng này, ghi rõ căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015 và xác định hợp đồng này được xem như là hợp đồng nhà sản xuất.

Thỏa thuận về những điều khoản như trong hợp đồng nhà sản xuất như công việc, thời kì làm việc, quyền và nghĩa vụ của những bên và thời khắc kết thúc hợp đồng.

Phần ký ghi 02 chủ thể là Hợp tác viên và Đại diện bên sử dụng.

2/ Mẫu hợp đồng theo hợp đồng lao động Bộ luật lao động

Download (DOC, Unknown)

Được soạn thảo theo như những hợp đồng lao động cho những đối tượng khác. Trong đó, những điều khoản trong hợp đồng mang thể: thời hạn, công việc, chế độ làm việc, quyền và nghĩa vụ của những bên, những thỏa thuận khác.

Phần ký tên ghi rõ những bên tham gia ký kết là người lao động và người sử dụng lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Hoàng Phi về Hợp đồng hiệp tác viên kinh doanh mới nhất. Mọi thông tin thắc mắc hay cần trả lời chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện 1900 6557 để được tương trợ.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo