Mẫu biên bản định giá tài sản (Cập nhật mới nhất 2023)

Mẫu biên bản định giá tài sản (Cập nhật mới nhất 2023)

Mẫu biết bản định giá tài sản là gì? Cách viết như thế nào? Phí định giá tài sản bao nhiêu? Tất cả những thắc trên sẽ được ACC tư vấn trong bài viết Mẫu biên bản định giá tài sản (Cập nhật mới nhất 2022)

1. Mẫu biên bản định giá tài sản là gì?

Mẫu biên bản định giá tài sản là mẫu biên bản được lập ra lúc sở hữu sự làm việc về định giá tài sản của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của buổi định giá, nêu rõ thành phần tham gia, nội dung tiến hành định giá tài sản của doanh nghiệp.

2. Đặc điểm của định giá tài sản

Việc định giá tài sản sẽ sở hữu những đặc điểm nhất định, cụ thể:

Mục đích của việc đấu giá tài sản:

– Việc định giá phải được giám định tại thời khắc, địa điểm cụ thể. Tức thị, phải phụ thuộc vào trị giá trường tại nơi sở hữu tài sản cần định giá. Chẳng hạn, ko thể lấy giá đất ở thành xã Hồ Chí Minh để định giá cho tài sản ở tỉnh Long An.

– Định giá phải được thông quá những hình thức cụ thể và khách quan. Bằng việc giám định qua giá chuẩn khuông giá, giá giới hạn.

Nguyên tắc định giá tài sản:

– Định giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật,vị trí, quy mô, tính chất, thực trạng của tài sản và giá của thị trường tại thời khắc định giá. Tức thị việc định giá phải dựa vào nhiều yếu tố liên quan tới đặc điểm của tài sản cần định giá. Ví dụ như thực trạng của tài sản sở hữu còn mới hay ko, tiêu hao bao nhiêu phần trăm so với tài sản cùng loại lúc đang mới.

– Định giá tài sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật. Đây là một trong những yếu tố quan yếu của việc định giá. Nhằm đưa ra quyết định khắc phục vụ án chuẩn xác nhất. Bởi vậy, việc lựa chọn hội đồng định giá rất quan yếu và nghiệm ngặt.

3. Mẫu biên bản định giá tài sản

Mẫu số 10-DS (Ban hành kèm theo Quyết nghị số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân vô thượng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BIÊN BẢN

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Hồi……giờ……..phút, ngày………..tháng………năm……,

tại (1)

Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……của Tòa án nhân dân………., gồm sở hữu:

1) Ông (Bà) ………………………………… chức vụ

công việc tại ………………………………………………………. là Chủ toạ Hội đồng.

2) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ

công việc tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) ………………………………..chức vụ

công việc tại ………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) ………………………………….chức vụ

công việc tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …………………………………..chức vụ

công việc tại ……………………………………………………. là thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản sở hữu liên quan trong vụ việc về (2)

giữa:

Nguyên đơn:………………………………………………………(sở hữu mặt)

Bị đơn:…………………………………………………………….(sở hữu mặt)

Người sở hữu quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………………………..(sở hữu mặt)

Chứng kiến việc định giá: Đại diện Ủy ban nhân dân………………………… ông (bà)……………………………………..chức vụ……………………………….(nếu sở hữu)

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)…………………………..-Thư ký Tòa án

Tài sản định giá:(3)

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:(4)

………………………………………………………………………………

Ý kiến của các đương sự trong vụ việc dân sự:(5)

Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị của tài sản:

Những lưu ý khác (nếu sở hữu)…………………………………………………

Việc định giá tài sản kết thúc vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày. Biên bản định giá đã được đọc lại cho tất cả những người sở hữu mặt cùng nghe.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

Article post on: nongdanmo.com

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc lăn tay)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn điền mẫu số 10-DS:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc sở hữu tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, trị giá của tài sản được định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời khắc và địa điểm cần định giá, những đặc điểm khác của tài sản sở hữu tác động tới trị giá của tài sản.

(4) Ghi rõ các ý kiến khác nhau về trị giá của từng loại, từng phần tài sản được định giá.

(5) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự.

4. Phí định giá tài sản

Phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho công việc định giá tài sản và do Hội đồng định giá tính căn cứ vào quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ chịu giá thành định giá tài sản được quy định tại điều 165 BLTTDS:

3. Trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Bộ luật này thì nghĩa vụ chịu giá thành định giá tài sản được xác định như sau:

a) Đương sự phải chịu giá thành định giá tài sản quy định tại khoản Một Điều này nếu kết quả định giá chứng minh quyết định định giá tài sản của Tòa án là sở hữu căn cứ;

b) Tòa án trả giá thành định giá tài sản nếu kết quả định giá tài sản chứng minh quyết định định giá tài sản của Tòa án là ko sở hữu căn cứ.

4. Trường hợp đình chỉ khắc phục vụ án quy định tại điểm c khoản Một Điều 217, điểm b khoản Một Điều 299 của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì nguyên đơn phải chịu giá thành định giá tài sản.

Trường hợp đình chỉ khắc phục việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản Một Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu giá thành định giá tài sản.

5. Những trường hợp đình chỉ khắc phục vụ án khác theo quy định của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người yêu cầu định giá tài sản phải chịu giá thành định giá tài sản.

5. Thắc mắc thường gặp

✅ Nhà cung cấp thành lập doanh nghiệp ⭕ ACC cung ứng nhà sản xuất thành lập doanh nghiệp/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn giỏi tới quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục yêu cầu phải thực hiện để tư nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Nhà cung cấp ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng sở hữu thể tương trợ và viện trợ bạn
✅ Nhà cung cấp kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Nhà cung cấp kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung ứng chất lượng nhà sản xuất tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay những hoạt động khác
✅ Nhà cung cấp làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời kì nhận hộ chiếu, tương trợ khách hàng những nhà sản xuất liên quan và cam kết bảo mật thông tin

--- Cập nhật: 25-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mẫu biên bản xác định giá tài sản (mẫu 62/PTHA) chi tiết nhất từ website luatduonggia.vn cho từ khoá mẫu biên bản định giá tài sản.

Source: nongdanmo.com

Xác định giá tài sản kê biên là việc mà chấp hành viên thực hiện ở giai đoạn sau lúc tiến hành kê biên tài sản mà những bên đương sự chưa tự thỏa thuận định giá tài sản kê biên hoặc chưa tự thỏa thuận về việc chọn tổ chức thẩm định giá. Vậy sở hữu những lưu ý gì lúc xác định giá tài sản và biên bản xác định giá tài sản sở hữu nội dung và hình thức ra sao? Bài viết dưới đây sẽ đi vào tìm hiểu những vấn đề liên quan tới xác định giá tài sản cũng như biên bản xác định giá tài sản kê biên để giúp người đọc hiểu rõ hơn về mẫu biên bản này.

Trạng sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Biên bản xác định giá tài sản là gì, mục đích của mẫu biên bản?

Xác định giá tài sản kê biên sở hữu thể hiểu là việc Chấp hành viên tiến hành sau lúc kê biên tài sản, đó là việc chấp hành viên tính toán, ước lượng về giá trị tài sản đó trên cơ sở khả năng phán đoán về giá của mình từ việc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn, giá cả thị trường tại thời điểm đó và các yếu tố cần thiết khác để xác định giá của tài sản.

Việc xác định giá tài sản kê biên được tiến hành sau lúc kê biên để xác định giá khởi điểm. Sau lúc bán đấu giá mới xác định được giá của tài sản đã kê biên. Vì vậy, đối với việc xác định giá này, Chấp hành viên phải cân nhắc để quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Theo Khoản 3 Điều 98 Luật thi hành án dân sự 2014 thì Chấp hành viên xác định giá trong những trường hợp sau đây:

+ Ko thực hiện được việc thỏa thuận nhà sản xuất đối với những trường hợp: Đương sự ko thỏa thuận được về giá và ko thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá; Tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc thỏa thuận nhà sản xuất;

+ Tài sản kê biên thuộc loại tươi sống, mau hỏng hoặc sở hữu trị giá nhỏ mà đương sự ko thỏa thuận được với nhau về giá. Chính phủ quy định về tài sản sở hữu trị giá nhỏ.

Biên bản xác định giá tài sản là văn bản được lập ra để ghi chép về việc xác định giá tài sản, nội dung biên bản nêu rõ nội dung xác định, thông tin tài sản…

Mục đích của mẫu biên bản xác định giá tài sản: biên bản xác định giá tài sản kê biên được những bên lập ra nhằm ghi nhận và xác nhận gia của tài sản kê biên dưới sự xác định gia của Chấp hành viên.

2. Biên bản xác định giá tài sản theo mẫu số 62/PTHA:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN

Về việc xác định giá tài sản

Vào hồi.(1)… giờ ….. ngày ….. tháng…. năm …… tại:

Chúng tôi gồm: (2)

Ông (bà):………, chức vụ:

Ông (bà): …………, chức vụ…………………, đại diện

Với sự tham gia của: (3)

Ông (bà):…….., chức vụ: …., đại diện Viện kiểm sát quân sự

Ông (bà):………….., đại diện

Via @: nongdanmo.com

Người được thi hành án: (4)

Người phải thi hành án: (5)

Người sở hữu quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu sở hữu) (6)

Tiến hành xác định giá tài sản của ông (bà)

Trú tại:

Để đảm bảo thi hành Bản án, Quyết định số(7) …….ngày ….. tháng ….. năm ….. của Tòa án ………

Sau lúc xem xét, giám định chất lượng từng loại tài sản, xác định giá như sau: (ghi rõ tình trạng từng loại tài sản, căn cứ định giá, giá của từng loại tài sản) (8)

Tổng cùng:

Bằng chữ:

Biên bản lập xong hồi …………….. giờ ……………. cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, ko người nào sở hữu ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN VKSQS….

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN….(cơ quan chuyên môn)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản:

Biên bản cần được đảm bảo chuẩn xác cả nội dung và hình thức, do đó người viết cần chú trọng những vấn đề lúc soạn thảo văn bản, dưới đây là hướng dẫn về nội dung biên bản:

(1) Người viết biên bản ghi rõ địa điểm và tháng ngày năm thực hiện biên bản;

(2) Ghi rõ họ tên và chức vụ của người đại diện;

(3) Ghi rõ họ tên và chức vụ của viện kiểm sát quân sự;

(4) Ghi Họ tên và liên hệ của bên được thi hành án;

(5) Ghi Họ tên và liên hệ của bên phải thi hành án;

(6) Ghi Họ tên và liên hệ của người sở hữu quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;

(7) Ghi rõ số quyết định của Tòa án;

(8) Ghi rõ kết quả xác định giá tài sản kê biên.

4. Quy định về xác định giá tài sản kê biên:

Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự sở hữu quy định về xác định giá đối với tài sản kê biên như sau:

– Trường hợp ko ký được hợp đồng nhà sản xuất theo những trường hợp sau:

+ Đương sự ko thỏa thuận được về giá và ko thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá;

+ Tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc thỏa thuận nhà sản xuất;

 + Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án lúc sở hữu yêu cầu thi hành án;

Thì Chấp hành viên sở hữu thể lựa chọn và thỏa thuận với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành xã trực thuộc Trung ương nơi sở hữu tài sản kê biên; trường hợp vẫn ko thể ký được hợp đồng thì Chấp hành viên tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, ngành của tài sản kê biên trước lúc xác định giá của tài sản kê biên. Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn sở hữu liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản sở hữu chữ ký của Chấp hành viên và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chấp hành viên mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn ko sở hữu ý kiến bằng văn bản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sở hữu văn bản đề nghị Chủ toạ Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo những cơ quan chuyên môn sở hữu ý kiến để Chấp hành viên xác định giá tài sản kê biên.

Việc xác định giá tài sản kê biên lúc những đương sự sở hữu quyền tự thỏa thuận được về giá tài sản hoặc về tổ chức thẩm định giá với nhau nhưng lại ko thỏa thuận hoặc tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc thỏa thuận nhà sản xuất thì Chấp hành viên sở hữu thể lựa chọn và thỏa thuận với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành xã trực thuộc Trung ương nơi sở hữu tài sản kê biên nhằm xác định được giá của tài sản kê biên. Nếu trường hợp vẫn ko thể ký được hợp đồng với tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, ngành của tài sản kê biên trước lúc tiến hành xác định giá của tài sản kê biên. Đối với trường hợp tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, ngành của tài sản mà hết thời hạn mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn ko sở hữu ý kiến bằng văn bản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sở hữu văn bản đề nghị Chủ toạ Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo những cơ quan chuyên môn sở hữu ý kiến để Chấp hành viên xác định giá tài sản kê biên.

– Khoản Hai Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự quy định tài sản kê biên được Chính phủ quy định về tài sản sở hữu trị giá nhỏ theo Điểm b Khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự là tài sản mà tại thời khắc xác định giá, tài sản y chang hoặc tương tự chưa qua sử dụng sở hữu giá tậu bán trên thị trường ko quá 10.000.000 đồng.

Tương tự pháp luật đã quy định rõ về việc xác định giá tài sản kê biên sau lúc tiến hành kê biên nếu những đương sự ko thỏa thuận hoặc tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc thỏa thuận nhà sản xuất. Việc xác định giá tài sản kê biên phải được tiến hành theo quyền hạn và thời hạn nhất định do Luật thi hành án dân sự quy định. trường hợp vẫn ko thể ký được hợp đồng với tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, ngành của tài sản kê biên trước lúc tiến hành xác định giá của tài sản kê biên. Còn đối với tài sản kê biên được Chính phủ quy định về tài sản sở hữu trị giá nhỏ sở hữu thể hiểu là tại thời khắc xác định giá, tài sản y chang hoặc tương tự chưa qua sử dụng sở hữu giá tậu bán trên thị trường ko quá 10.000.000 đồng.

Tóm lại, qua những phân tích ở trên, ta sở hữu thể thấy việc xác định giá tài sản kê biên sở hữu vai trò xác định giá tài sản kê biên để làm giá khởi điểm cho đấu giá tài sản. Giá của tài sản sau lúc kết thúc đấu giá sẽ là giá của tài sản kê biên. Cơ quan thi hành án sẽ sử dụng giá sau lúc đấu giá để làm hạ tầng tiếp tiến hành thi hành án.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo