Phương Thức Tính Lương Theo Chuyến của tài xế bằng B2

Phương Thức Tính Lương Theo Chuyến của tài xế bằng B2

Giờ hành chính theo quy định cty 7h sáng tới 17h chiều.

Quy định sáng 7h mang mặt rà soát nước nhớt ,giấy tờ xe ,về sinh xe sạch sẽ trước lúc mang lệnh nhận hàng mới .Qua thời kì 17h nếu ko thấy mang lệnh nhận hàng mới mang thể về nhà.nếu mang lệnh vẫn chạy thông thường và tính tăng ca theo quy định.nếu 17h nhắm mình ko đi hàng được để lại tin nhắn tối em mang việc ko chạy được tránh tình trạng mang Một cuốc hàng gọi nhiều tài xế .

► Mức lương thử việc : Lương cơ bản + Trách Nhiệm bảo quản xe + Điện thoại =  200.000 vnđ 

► Tăng ca :

 • Từ 5h => 24h đêm tính 50.000.
 • Qua 24h => 6h sáng hôn sau tính 100.000 .
 • Yêu cầu đi trước  6h giờ sáng tính 100k
 • 1km => 50km tính 50.000/chuyến.
 • 50km => 100km  =  100.000/ chuyến  + tăng ca theo quy định
 • 100km => 300 km = 200.000/ chuyến + 100.000 cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 300km => 400km = 300.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày  + tăng ca theo quy định
 • 400km => 500 km = 400.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 500km => 600 km = 1000.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 600 km => 700km = 1200.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 700km => 800km = 1400.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 800km => 900km = 1600.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 •  900km => 1000km = 1800.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1000km =>1100km = 2000.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1100km => 1200km = 2100.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1200km => 1300km = 2200.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1300km => 1400km = 2300.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1400km => 1500km = 2400.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1500km => 1600km = 2500.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1600km => 1800km = 2600.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1800km => 1900km = 2700.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định
 • 1900km => 2000km = 2800.000/ chuyến + 100.000 tiền cơm/Một ngày + tăng ca theo quy định

► Trường Hợp 1:  lệnh nhận hàng 19h Tối lấy hàng cho khách A để sáng đi trước 6h ngày hôm sau vào nội thành vẫn là tiền tăng ca 100.000 vnđ.

Article post on: nongdanmo.com

 • Ví dụ cụ thể cho Trường Hợp Một này như sau : Lệnh  1/2/2021 Liên hệ anh …17h tối Lấy hàng  , Quận Bình Tân =>=> Sáng Trước 6h Giao Quận 1, chuyến này ghi theo mẫu dước đây.
 • Ví dụ cụ thể cho Trường Hợp Hai này như sau : Lệnh  1/2/2021 . Liên Lạc Anh Khách A …17h tối Lấy hàng .Quận Bình Tân =>=> Quận 1.  và giao xong anh A  liên lạc anh B   sáng 1h  2/2/2021  ghé quận 7 => Quận 5.Ghi chuyến như mẫu dưới đây.
 1. Chuyến Một khách A: ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao Hàng  Quận 1 .Chuyến 50k…. Tăng ca 50 (17h => 23h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú …..
 2. Chuyến Hai Khách B : ► Ngày 2 – tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy Hàng  Quận 7  => Điểm Giao Hàng  Quận 5 .Chuyến 50k…. Tăng ca 100 (1h => 5h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác … Ghi Chú ….

Tương tự rất rỏ ràng Một chuyến của Một khách mà  sườn giờ 17h => 6h Sáng Hôm sau vẫn tính theo quy định 100.000vnđ chứ k phải 150.000vnđ nhé!

 • Ví dụ cụ thể cho Trường Hợp 3 này như sau : Lệnh 29/4 Lấy hàng Quận 1 => Bình Tân  và quay đầu 3  chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.
 1. Chuyến 1  : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca 50k  .(17h => 19h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…..
 2. Chuyến 2  : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca .. (19h => 20h ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…..
 3. Chuyến 3 :  ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 50k…. Tăng ca .. (20h => 23h30 ) … Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú…..

Tương tự nếu cứ quay đầu nhiều chuyến, thì mình chỉ mang ghi tiền chuyến và cùng đúng Một sườn giờ tăng ca nhé !

 • Ví dụ cụ thể Trường Hợp 4 này như sau :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng,lệnh này nhận lệnh  lúc 23h30 và quay đầu nhiều chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.   .
 • Chuyến 1  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca 100 ( 23h30=>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú……
 • Chuyến 2  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca ..( 23h30=>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú……
 • Chuyến 3  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca .. ( 23h30=>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú……
 • Chuyến 4  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca .. ( 23h30=>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú……
 • Chuyến 5  :► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng   => Điểm Giao Hàng  .Chuyến 100k…. Tăng ca .. ( 23h30=>5h45 )… Bốc Xếp …Vé Trạm ….Thu …. Chi Phí Khác …. Ghi Chú……
 • Ví dụ cụ thể Trường Hợp 5 này như sau : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân   => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu, quay đầu nhiều chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.
 • Chuyến 1 : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 200k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 100kPhí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
 • Chuyến 2: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 200k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm  00…Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
 • Chuyến 3: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy Hàng Bình Tân => Điểm Giao Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 200k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 00 …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
 • Ví dụ cụ thể Trường Hợp 6 này như sau: Lệnh điều .13h chiều Lấy hàng Bình Tân => Củ Chi   giao xong lúc 16h.

 Muốn nghĩ thì xin trừ lương cơ bản ngày đó ra . Ngày Ko mang hàng vẫn trã lương cơ bản thông thường.

Hình thức trả lương: Cuối tháng chốt số tổng chuyến ngày 10 lãnh lương.Nếu xin nghĩ luôn báo trước 15 -30 ngày để cong ty xắp xếp nhân sự sớm và lương tạm giữ lại 5tr để xem mang vi phạm tốc độ bị ghi hình hay ko .

Source: nongdanmo.com

Bốc Xếp Tổ chức Chất Lượng .Hàng tuýp nhôm bốc xếp tính thùng nhỏ 500đ/thùng, thùng to tính 1000đ/Thùng ,thùng to nhất 3000đ/thùng

Tiền thưởng tết:quy đinh 500.000/tháng tính từ tháng làm việc tới tết nhân ra số tiền tương ứng được thưởng theo quy định và lặp lại hằng năm ko thay đổi.

Via @: nongdanmo.com

Mẫu GIấy Ghi Thời Gian Chờ

Hướng dẫn ghi yêu cầu đổ dầu

Ngày – tháng – năm: xe biển số  …đổ …Lít  

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo