Lợi thế thương mại trên bảng cân đối kế toán đo lường trong BCTC

Lợi thế thương mại trên bảng cân đối kế toán đo lường trong BCTC

Lợi thế thương nghiệp trên bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính phân phối cho người xem rất nhiều thông tin mang tính khách quan, xác thực. Nó được xem là căn cứ tác động tới những quyết định kinh doanh của người đầu tư.

Lợi thế thương nghiệp trên bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp. Phản ánh tổng quát được toàn bộ tài sản hiện mang cũng như tài chính để hình thành những tài sản của doanh nghiệp tại một thời khắc nhất định. Vì vậy người ta coi bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh toàn bộ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tại một thời khắc thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.

Vai trò của bảng cân đối kế toán:

Bảng cân đối kế toán mang một vai trò quan yếu, bởi

 • Đó là tài liệu để nghiên cứu, thẩm định tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời khắc nhất định.
 • Thời khắc quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.
 • Đồng thời bảng cân đối kế toán còn thể hiện triển vọng kinh tế tài chính của đơn vị.

LỢI THẾ THƯƠNG MẠI TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

XEM THÊM

Khóa học thực hiện làm báo cáo tài chính

Nhà sản xuất tư vấn báo cáo tài chính doanh nghiệp

Con số tài chính nộp cho những cơ quan nào – Thời hạn nộp BCTC

1. Khái niệm lợi thế thương nghiệp (LTTM)

Là một tài sản đại diện cho những lợi ích kinh tế tương lai phát sinh từ những tài sản khác được tậu trong thống nhất kinh doanh mà ko thể xác định và ghi nhận một cách riêng rẽ (International, 2008).

Được xem như một tài sản vô hình trong bản cân đối kế toán bởi vì nó ko phải một tài sản thực tế như nhà xưởng hay trang thiết bị. LTTM thường phản ánh trị giá của tài sản vô hình như thương hiệu mạnh, mối quan hệ tốt với khách hàng, mỗi quan hệ tốt với viên chức hoặc bất cứ bằng sáng chế hay kỹ thuật thích hợp nào.

Hiểu thuần tuý thì lợi thế thương nghiệp là phần chênh lệch giữa số tiền mà một doanh nghiệp bỏ ra để tậu một doanh nghiệp khác với trị giá tài sản thuần của doanh nghiệp được tậu.

2. Đối với phần tài sản (lợi thế thương nghiệp trên bảng cân đối kế toán)

Về mặt pháp lý:

 • Phần tài sản phản ánh trị giá của toàn bộ tài sản hiện mang thời khắc lập báo cáo, thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp

Về mặt kinh tế:

 • Những số liệu ở phần tài sản phản ánh quy mô và kế những loại vốn, tài sản của doanh nghiệp hiện mang tại thời khắc lập báo cáo, tồn tại dưới hình thái vật chất hoặc phi vật chất. Ví dụ như Vốn bằng tiền, những khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản nhất quyết…
 • Thông qua đó, mang thể thẩm định một cách tổng quát quy mô vốn và mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp.

3. Đối với phần tài chính

Về mặt pháp lý:

 • Phản ánh nguồn hình thành những loại tài sản hiện mang của doanh nghiệp tại thời khắc báo cáo.
 • Qua đó cho biết doanh nghiệp mang trách nhiệm pháp lý phải trả đối với khoản nợ là bao nhiêu.
 • Và những chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với những khoản nợ của doanh nghiệp.

Về mặt kinh tế:

 • Số liệu ở phần tài chính thể hiện quy mô và cơ cấu những tài chính được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
 • Thông qua đó mang thể thẩm định một cách khái quát mức độ tự chủ về tài chính và khả năng rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

4. Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Thông qua bảng cân đối kế toán:

 • Ta mang thể xem xét quan hệ cân đối từng phòng ban vốn và tài chính, cũng như những mối quan hệ khác.
 • Thông qua việc nghiên cứu những mối quan hệ đó tạo điều kiện cho người quản lý thấy rõ tình hình huy động tài chính chủ sở hữu và nguồn vay nợ để tậu sắm từng loại tài sản.
 • Hoặc quan hệ giữa công nợ khả năng trả tiền.
 • Rà soát những quá trình hoạt động , rà soát tình hình chấp hành kế hoạch…
 • Từ đó phát hiện được tình trạng mất cân đối. Và mang phương hướng, giải pháp kịp thời đảm bảo những mối quan hệ cân đối vốn cho hoạt động tài chính thực sự trở nên mang hiệu quả, tiết kiệm và mang lợi cho doanh nghiệp.

Thông qua việc xem xét những mối quan hệ trong bảng cân đối kế toán, nhà quản trị mang thể thẩm định trình hình tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở vật chất đó sẽ mang những điều chỉnh và lựa chọn chính sách sao cho phù thống nhất với doanh nghiệp. 


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Lợi thế Thương mại (goodwill) là gì? Cách phân bổ, Hạch toán và Ví dụ Lợi thế thương mại từ website kiemtoanthanhnam.com cho từ khoá lợi thế thương nghiệp trên bảng cân đối kế toán.

Lợi thế thương nghiệp là khái niệm thường được nhắc tới trong những giao dịch M&A và Thống nhất Con số tài chính. Tuy nhiên, vẫn nhiều bạn chưa hiểu rõ về khoản mục này.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ san sớt tới độc giả: Lợi thế thương nghiệp (Goodwill) là gì? Cách phân bổ, Hạch toán và Ví dụ về Lợi thế thương nghiệp

I. Lợi thế Thương nghiệp là gì?

Lợi thế thương nghiệp tiếng AnhGoodwill

Theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC - Hướng dẫn lập Con số tài chính thống nhất

Lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu rẻ (còn được gọi là Bất lợi thương nghiệp hay Lợi thế thương nghiệp âm) được xác định là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và trị giá hợp lý của tài sản thuần mang thể xác định được của doanh nghiệp con tại ngày tậu do doanh nghiệp mẹ nắm giữ (thời khắc doanh nghiệp mẹ nắm giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp con).

II. Cách Phân bổ Lợi thế thương nghiệp

Thời kì phân bổ lợi thế thương nghiệp ko quá 10 năm, khởi đầu kể từ ngày doanh nghiệp mẹ kiểm soát doanh nghiệp con theo nguyên tắc: Việc phân bổ phải thực hiện dần đều qua những năm. Định kỳ doanh nghiệp mẹ phải thẩm định tổn thất lợi thế thương nghiệp tại doanh nghiệp con, nếu mang chứng cớ cho thấy số lợi thế thương nghiệp bị tổn thất to hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương nghiệp bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.

Một số chứng cớ về việc lợi thế thương nghiệp (goodwill) bị tổn thất như:

- Sau ngày kiểm soát doanh nghiệp con, nếu giá phí khoản đầu tư thêm nhỏ hơn phần sở hữu của doanh nghiệp mẹ trong trị giá ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp con được tậu thêm;

- Trị giá thị trường của doanh nghiệp con bị giảm (ví dụ trị giá thị trường cổ phiếu doanh nghiệp con bị giảm đáng kể do doanh nghiệp con liên tục làm ăn thua lỗ);

- Hạng sắp xếp tín nhiệm bị giảm trong thời kì dài; Tổ chức con lâm vào tình trạng mất khả năng trả tiền, tạm ngừng hoạt động hoặc mang nguy cơ giải thể, vỡ nợ, kết thúc hoạt động;

- Những tiêu chí về tài chính bị suy giảm một cách nghiêm trọng và mang hệ thống…

Ví dụ: Giả sử lợi thế thương nghiệp phát sinh là 10 tỉ đồng được phân bổ 10 năm (mỗi năm Một tỉ đồng). Sau lúc phân bổ 3 năm (3 tỉ đồng), nếu mang chứng cớ cho thấy lợi thế thương nghiệp đã tổn thất hết thì năm thứ 4 số lợi thế thương nghiệp được phân bổ là 7 tỉ đồng.

b) Trong giao dịch thống nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, lúc xác định lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu giá rẻ (lợi thế thương nghiệp âm), giá phí khoản đầu tư vào doanh nghiệp con được tính là tổng của giá phí khoản đầu tư tại ngày đạt được quyền kiểm soát doanh nghiệp con cùng với giá phí khoản đầu tư của những lần trao đổi trước đã được thẩm định lại theo trị giá hợp lý tại ngày doanh nghiệp mẹ kiểm soát doanh nghiệp con.

Lưu ý: Nếu sau lúc đã kiểm soát doanh nghiệp con, nếu doanh nghiệp mẹ tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp con để tăng tỷ lệ lợi ích nắm giữ, phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư thêm và trị giá ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp con tậu thêm phải được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và được coi là những giao dịch vốn chủ sở hữu (ko ghi nhận như lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu giá rẻ). Trong trường hợp này, doanh nghiệp mẹ ko thực hiện việc ghi nhận tài sản thuần của doanh nghiệp con theo trị giá hợp lý như tại thời khắc kiểm soát doanh nghiệp con.

Những tiêu chí trong Bảng cân đối kế toán thống nhất và Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất được lập bằng cách cùng từng tiêu chí thuộc Bảng cân đối kế toán và Con số kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức mẹ và những doanh nghiệp con trong tập đoàn sau đó thực hiện điều chỉnh cho những nội dung sau:

a) Trị giá ghi sổ khoản đầu tư của doanh nghiệp mẹ trong từng doanh nghiệp con và phần vốn của doanh nghiệp mẹ trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp con phải được loại trừ toàn bộ đồng thời ghi nhận lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu giá rẻ (nếu mang);

b) Phân bổ lợi thế thương nghiệp;

c) Lợi ích cổ đông ko kiểm soát được trình bày trong Bảng cân đối kế toán thống nhất thành một tiêu chí riêng thuộc phần vốn chủ sở hữu. Phần sở hữu của cổ đông ko kiểm soát trong Con số kết quả kinh doanh của tập đoàn cũng phải được trình bày thành tiêu chí riêng biệt trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất;

Article post on: nongdanmo.com

d) Số dư những khoản mục phải thu, phải trả, cho vay... giữa những đơn vị trong cùng tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn;

đ) Những khoản doanh thu, thu nhập, giá bán phát sinh từ những giao dịch trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ;

e) Những khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ những giao dịch trong nội bộ tập đoàn đang nằm trong trị giá tài sản (như hàng tồn kho, tài sản nhất quyết…) phải được loại trừ hoàn toàn. Những khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ những giao dịch nội bộ đang phản ánh trong trị giá tài sản (hàng tồn kho, tài sản nhất quyết…) cũng phải được loại bỏ trừ lúc giá bán gây ra khoản lỗ đó ko thể thu hồi được.

III. Cách Hạch toán phân bổ lợi thế thương nghiệp (goodwill)

Trường hợp phân bổ lợi thế thương nghiệp (goodwill) trong kỳ trước tiên, kế toán xác định lợi thế thương nghiệp phải phân bổ trong kỳ, ghi:

Nợ Giá bán quản lý doanh nghiệp (Lợi thế thương nghiệp phân bổ trong kỳ)

Sở hữu Lợi thế thương nghiệp (Lợi thế thương nghiệp phát sinh trong kỳ)

Trường hợp phân bổ lợi thế thương nghiệp từ kỳ thứ hai trở đi, kế toán phải phản ánh số phân bổ trong kỳ này và số lũy kế đã phân bổ từ ngày tậu tới ngày đầu kỳ báo cáo và ghi nhận như sau:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước(số LTTM đã phân bổ lũy kế tới cuối kỳ trước)

Nợ Giá bán quản lý doanh nghiệp (Số LTTM phân bổ trong kỳ báo cáo)

Sở hữu Lợi thế thương nghiệp (LTTM đã phân bổ lũy kế tới cuối kỳ báo cáo)

Sau lúc đã phân bổ hết lợi thế thương nghiệp, bút toán điều chỉnh như sau:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước

Sở hữu Lợi thế thương nghiệp.

IV. Trình bày Lợi thế thương nghiệp trên bảng cân đối kế toán thống nhất

Trên Bảng cân đối kế toán thống nhất, Lợi thế thương nghiệp (Goodwill) sẽ được trình bày ở Mã số 269, ở Mục: VI - Tài sản dài hạn khác, Thuộc B - Tài sản dài hạn.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày ... tháng ... năm ...(1)
Đơn vị tính:………………
TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu năm (3)
1 2 3 4 5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100      
I. Tiền và những khoản tương đương tiền 110      
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120      
III. Những khoản phải thu ngắn hạn 130      
IV. Hàng tồn kho 140      
V. Tài sản ngắn hạn khác 150      
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200      
I. Những khoản phải thu dài hạn 210      
II. Tài sản nhất quyết 220      
III. Bất động sản đầu tư 230      
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240      
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250      
VI. Tài sản dài hạn khác 260      
1. Giá bán trả trước dài hạn 261      
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262      
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263      
4. Tài sản dài hạn khác 268      
5. Lợi thế thương nghiệp 269      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270      

V. Ví dụ về lợi thế thương nghiệp

Những bạn mang thể đọc Ví dụ về Lợi thế Thương nghiệp: Tại đây

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã san sớt tới độc giả: Lợi thế thương nghiệp (Goodwill) là gì? Cách phân bổ, Hạch toán và Ví dụ về Lợi thế thương nghiệp

Nếu những độc giả mang thắc mắc gì, hãy để ở dưới phần bình luận, hàng ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để tương trợ, tư vấn mọi thắc mắc từ phía độc giả.

Source: nongdanmo.com--- Cập nhật: 24-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Lợi thế thương mại là gì? Cách tính, phân bổ và hạch toán? từ website luatduonggia.vn cho từ khoá lợi thế thương nghiệp trên bảng cân đối kế toán.

Lợi thế thương nghiệp là một trong số những khái niệm thường được nhắc tới trong những giao dịch M&A và Thống nhất Con số tài chính. Tuy nhiên, vẫn nhiều chủ thể chưa hiểu rõ về khoản mục này. Cho tới hiện nay thì lợi thế thương nghiệp được thẩm định là mang đóng góp đáng kể vào trị giá và thành công của doanh nghiệp. Lợi thế thương nghiệp là gì cũng như cách tính, phân bổ và hạch toán của lợi thế thương nghiệp chắc hẳn là một trong số những thắc mắc được rất nhiều người quan tâm hiện nay.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Lợi thế thương nghiệp là gì?

Ta hiểu về lợi thế thương nghiệp như sau:

Theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập Con số tài chính thống nhất thì ta hiểu về lợi thế thương nghiệp như sau: Lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu rẻ (còn được gọi là Bất lợi thương nghiệp hay Lợi thế thương nghiệp âm) được xác định là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và trị giá hợp lý của tài sản thuần mang thể xác định được của doanh nghiệp con tại ngày tậu do doanh nghiệp mẹ nắm giữ (thời khắc doanh nghiệp mẹ nắm giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp con).

Lợi thế thương nghiệp cũng chính là một khái niệm được sử dụng để nhằm ám chỉ sự khác biệt tại một thời khắc nào đó giữa trị giá thị trường của một doanh nghiệp và tổng trị giá sổ sách của tài sản ròng rã mà nó nắm giữ. Nếu một doanh nghiệp khác muốn tậu doanh nghiệp này, thì lợi thế thương nghiệp được hiểu chính là khoản mà người tậu phải trả thêm ngoài trị giá tài sản của nó, do chỗ nó mang những mối quan hệ thương nghiệp, tiếng tăm, kỹ năng quản lý và kỹ thuật đặc trưng. Lúc một doanh nghiệp mang tiếng xấu thì trị giá thị trường của nó đối với người muốn tậu doanh nghiệp mang thể nhỏ hơn trị giá sổ sách ghi trong bảng tổng kết tài sản. Trong trường hợp đó, lợi thế thương nghiệp bị coi là âm.

Định giá lợi thế thương nghiệp:

Lợi thế thương nghiệp cũng rất khó để định giá, nhưng lợi thế thương nghiệp lại mang đóng góp đáng kể vào trị giá và thành công của doanh nghiệp. Ví dụ cụ thể như là một doanh nghiệp như Coca-Cola đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, tạo ra một sản phẩm vô cùng phổ biến dựa trên một công thức bí mật và thường được công chúng nhận thức, sẽ mang rất nhiều lợi thế thương nghiệp. Một đối thủ khó khăn, một doanh nghiệp soda nhỏ trong khu vực mới chỉ kinh doanh được 5 năm, mang một cơ sở vật chất khách hàng nhỏ, chuyên về soda mang hương vị thất thường và sắp đây phải đối mặt với vụ bê bối về sự nhiễm khuẩn của soda nên sẽ mang lợi thế thương nghiệp giảm đi, thậm chí mang thể bị âm.

Lợi thế thương nghiệp âm sẽ xảy ra lúc một người thâu tóm tậu một doanh nghiệp với trị giá thấp hơn giá thị trường . Điều này cũng sẽ thường xảy ra lúc doanh nghiệp mục tiêu ko thể hoặc sẽ ko thương lượng một mức giá hợp lý cho việc tậu lại nó. Lợi thế thương nghiệp âm thông thường được được ghi nhận là thu nhập trên bảng cân đối của những chủ thể người thâu tóm.

Bởi vì những thành phần tạo nên lợi thế thương nghiệp mang trị giá chủ quan, cũng chính bởi vì vậy mà mang một rủi ro đáng kể là một doanh nghiệp mang thể thẩm định cao lợi thế thương nghiệp trong việc tậu lại. Việc định giá quá cao này cũng sẽ là tin xấu cho những cổ đông của doanh nghiệp tậu lại, vì họ mang thể sẽ thấy trị giá cổ phiếu của họ giảm lúc doanh nghiệp sau đó phải giảm trị giá lợi thế thương nghiệp. Trong thực tế, ta nhận thấy điều này đã xảy ra trong vụ sáp nhập AOL-Time Warner năm 2001.

Lợi thế thương nghiệp tiếng Anh là: Goodwill.

2. Công thức tính và hạn chế của lợi thế thương nghiệp:

Công thức tính lợi thế thương nghiệp:

Công thức tính lợi thế thương nghiệp như sau:

Lợi thế thương nghiệp = P – (A +L)

Trong đó:

– P: là giá tậu của doanh nghiệp mục tiêu

Via @: nongdanmo.com

– A:  là trị giá thị trường hợp lí của tài sản

– L: là trị giá thị trường hợp lí của những khoản nợ

Trị giá của lợi thế thương nghiệp thông thường sẽ phát sinh trong một vụ tậu lại lúc bên thâu tóm tậu một doanh nghiệp mục tiêu. Chênh lệch giữa số tiền mà chủ thể là bên tậu trả cho trị giá sổ sách của doanh nghiệp mục tiêu thường chính là trị giá của lợi thế thương nghiệp.

Lợi thế thương nghiệp như đã phân tích bên trên cũng sẽ mang thể mang trị giá dương hoặc âm. Nếu trị giá thương nghiệp âm thì đó mang thể là trị giá của những bản quyền, kỹ thuật độc quyền,… như những ví dụ trên. Lợi thế thương nghiệp âm tức là bên tậu đã tậu được doanh nghiệp mục tiêu với giá hời.

Hạn chế của lợi thế thương nghiệp:

Lợi thế thương nghiệp thực chất là rất khó định giá và lợi thế thương nghiệp âm mang thể xảy ra lúc bên tậu thâu tóm một doanh nghiệp với giá thấp hơn trị giá thị trường hợp lí của nó. Điều này thường xảy ra lúc doanh nghiệp mục tiêu ko thể hoặc sẽ ko thương lượng mức giá hợp lí cho việc tậu lại.

Bởi vù trị giá của những thành phần trong lợi thế thương nghiệp mang tính chất chủ quan, nên mang thể xảy ra rủi ro to là một doanh nghiệp mang thể định giá quá cao lợi thế thương nghiệp trong vụ tậu bán. Điều này trên thực tế cũng sẽ mang thể trở thành tin xấu cho những cổ đông do mang khả năng to là những doanh nghiệp sẽ buộc phải xoá sổ hoặc ghi giảm trị giá của lợi thế thương nghiệp sau này.

Một rủi ro khác mang thể xảy ra lúc doanh nghiệp phải đối mặt với khả năng trả tiền, dù trước đó nó là một doanh nghiệp thành công. Lúc gặp phải tình trạng này, những chủ thể là những nhà đầu tư cho doanh nghiệp sẽ giảm trừ lợi thế thương nghiệp  lúc tính toán vốn cổ phần còn lại của doanh nghiệp. Lí do cho hành động này đó là lúc một doanh nghiệp mất khả năng trả tiền thì lợi thế thương nghiệp mà nó sở hữu ko hề mang trị giá bán lại.

3. Cách Phân bổ Lợi thế thương nghiệp:

Thời kì phân bổ lợi thế thương nghiệp:

Thời kì phân bổ lợi thế thương nghiệp sẽ ko quá 10 năm, khởi đầu kể từ ngày doanh nghiệp mẹ kiểm soát doanh nghiệp con theo nguyên tắc: Việc phân bổ phải thực hiện dần đều qua những năm. Định kỳ doanh nghiệp mẹ sẽ cần phải thẩm định tổn thất lợi thế thương nghiệp tại doanh nghiệp con, nếu mang chứng cớ cho thấy số lợi thế thương nghiệp bị tổn thất to hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương nghiệp bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.

Một số chứng cớ về việc lợi thế thương nghiệp (goodwill) bị tổn thất như:

– Sau ngày kiểm soát doanh nghiệp con, nếu giá phí khoản đầu tư thêm nhỏ hơn phần sở hữu của doanh nghiệp mẹ trong trị giá ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp con được tậu thêm.

– Trị giá thị trường của doanh nghiệp con bị giảm (ví dụ trị giá thị trường cổ phiếu doanh nghiệp con bị giảm đáng kể do doanh nghiệp con liên tục làm ăn thua lỗ).

– Hạng sắp xếp tín nhiệm bị giảm trong thời kì dài; Tổ chức con lâm vào tình trạng mất khả năng trả tiền, tạm ngừng hoạt động hoặc mang nguy cơ giải thể, vỡ nợ, kết thúc hoạt động.

– Những tiêu chí về tài chính bị suy giảm một cách nghiêm trọng và mang hệ thống.

Những tiêu chí trong Bảng cân đối kế toán thống nhất và Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất được lập bằng cách cùng từng tiêu chí thuộc Bảng cân đối kế toán và Con số kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức mẹ và những doanh nghiệp con trong tập đoàn sau đó thực hiện điều chỉnh cho những nội dung sau:

– Trị giá ghi sổ khoản đầu tư của doanh nghiệp mẹ trong từng doanh nghiệp con và phần vốn của doanh nghiệp mẹ trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp con phải được loại trừ toàn bộ đồng thời ghi nhận lợi thế thương nghiệp hoặc lãi từ giao dịch tậu giá rẻ (nếu mang);

– Phân bổ lợi thế thương nghiệp;

– Lợi ích cổ đông ko kiểm soát được trình bày trong Bảng cân đối kế toán thống nhất thành một tiêu chí riêng thuộc phần vốn chủ sở hữu. Phần sở hữu của cổ đông ko kiểm soát trong Con số kết quả kinh doanh của tập đoàn cũng phải được trình bày thành tiêu chí riêng biệt trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất;

– Số dư những khoản mục phải thu, phải trả, cho vay… giữa những đơn vị trong cùng tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn;

– Những khoản doanh thu, thu nhập, giá bán phát sinh từ những giao dịch trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ;

– Những khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ những giao dịch trong nội bộ tập đoàn đang nằm trong trị giá tài sản (như hàng tồn kho, tài sản nhất quyết…) phải được loại trừ hoàn toàn. Những khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ những giao dịch nội bộ đang phản ánh trong trị giá tài sản (hàng tồn kho, tài sản nhất quyết…) cũng phải được loại bỏ trừ lúc giá bán gây ra khoản lỗ đó ko thể thu hồi được.

4. Cách Hạch toán phân bổ lợi thế thương nghiệp:

Đối với trường hợp phân bổ lợi thế thương nghiệp (goodwill) trong kỳ trước tiên, kế toán xác định lợi thế thương nghiệp phải phân bổ trong kỳ, ghi như sau:

– Nợ Giá bán quản lý doanh nghiệp (Lợi thế thương nghiệp phân bổ trong kỳ).

– Sở hữu Lợi thế thương nghiệp (Lợi thế thương nghiệp phát sinh trong kỳ).

Trường hợp phân bổ lợi thế thương nghiệp từ kỳ thứ hai trở đi, kế toán sẽ cần phải phản ánh số phân bổ trong kỳ này và số lũy kế đã phân bổ từ ngày tậu tới

ngày đầu kỳ báo cáo và ghi nhận như sau:

– Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước(số LTTM đã phân bổ lũy kế tới cuối kỳ trước).

– Nợ Giá bán quản lý doanh nghiệp (Số LTTM phân bổ trong kỳ báo cáo).

– Sở hữu Lợi thế thương nghiệp (LTTM đã phân bổ lũy kế tới cuối kỳ báo cáo).

Sau lúc đã phân bổ hết lợi thế thương nghiệp, bút toán điều chỉnh cụ thể như sau:

– Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước.

– Sở hữu Lợi thế thương nghiệp.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo