Chi tiết cách chỉnh sửa linetype trong Cad

Chi tiết cách chỉnh sửa linetype trong Cad

Linetype là định dạng kiểu nét vẽ trong Autocad. Tùy vào từng chi tiết, đối tượng cụ thể trong bản vẽ mà chúng ta mang thể sử dụng  dạng đường này là nét đứt, nét liền, hay những đường tâm,…Thông thường, ta phân dạng đường làm hai loại: Dạng đường thuần tuý – Dạng đường chỉ bao gồm những đoạn thẳng, khoảng trống và đấu chầm; Dạng đường phức tạp – Dạng đường ko chỉ chứa những đoạn thẳng, khoảng trống, dấu chấm mà còn chứa những đối tượng khác như đối tượng Shape hay phông chữ. Cách tạo linetype thuần tuý nhất là lấy ngay Một loại linetype của cad và chỉnh sửa nó lại theo ý mình.

Chỉnh sửa linetype trong Cad

GAS_LINE,Gas line —-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS–
A,.5,-.2,[“GAS”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
Trong đó:

Dấu * : ký hiệu đề nghị để khởi đầu cho Một dòng thông số linetype mới

Chữ “GAS_LINE”: tên cua linetype.

Bài viết liên quan

Dòng Gas line —-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS–: Được đặt ngay sau tên của linetype và phân cách với tên linetype bằng Một dấy phẩy (,).

Dòng dưới gồm: A,.5,-.2,[“GAS”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25.

  • Chữ A: loại linetype cơ bản của CAD.
  • Trị giá .5 ( hay 0.5 cũng vân thế) là khoảng đứt của đường line để mình chèn chữ vào trong đó.
  • Trị giá .2 (hay 0.Hai cũng vẫn thế ):là khoảng cách từ vựng trí đầu của nét đứt tới vị trí mép đầu của chữ chèn trong line.
  • Trị giá cuối cùng của dòng này là .25 ( hay 0.25 cũng vẫn thế) là khoảng cách từ mép cuối của chữ tới đầu của đoạn line đứt tiếp theo.
  • Những trị giá nằm trong hai dấu [ ] là những thông số để mình căn chỉnh chữ cần chèn lên line. Trong đó trong dấu ngoặc kép là chữ cần hiện trên line, STANDARD là textstyle của chữ, mình mang thể thay thế bằng textsylte khác nhưng nhất định bản vẽ muốn chèn linetype sau này phải mang textstyle đó.
  • Dòng S =.Một là trị giá scale tỷ lệ linetype scale,mẫu này mang thể chỉnh sửa lại linetype scale sau lúc đã chèn vào bản vẽ.
  • Dòng R=0.0 là góc nghiên của chữ.
  • Dòng X=… ,Y=…. loại toạ độ của chữ hiện trên line với gốc toạ độ được xác định là trung điểm bề rộng của được line và những đầu đoạn đứt Một khoảng bằng trị giá những từ đầu điểm đứt tới ( trị giá .Hai đã nói ở trên).

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo linetype theo cách riêng của mình thì mang thể thực hiện theo cách làm dưới đây.

Tạo những dạng đường thuần tuý

Bước 1: Hãy vẽ đường mà những bạn muốn vẽ

Article post on: nongdanmo.com

Bước 2: Command: mkltype
Initializing… : đặt tên file *.LIN sẽ chứa dạng đường mà chúng ta tạo.
Enter linetype name: Đặt tên đường.
Enter linetype description: Miêu tả tên đường.
Specify starting point for line definition: Chọn điểm đầu (điểm số 1, vị trí ô vuông màu đỏ trên hình).
Specify ending point for line definition: Chọn điểm kết thúc (điểm số 2, vị trí ô vuông màu đỏ trên hình, thẳng hàng với điểm số 1).
Select objects: Specify opposite corner: 4 found: Chọn đối tượng, quét chọn những đối tượng màu đen ở hình trên.
Select objects: Enter để kết thúc chọn đối tượng.
Linetype “VD” created and loaded: Dạng đường ví dụ đã được tạo và load vào bản vẽ.
Bước 3: Đánh lệnh LineType (lệnh tắt LT) để xem kết quả nhận được như hình dưới:

Tạo những dạng đường phức tạp

Dạng đường phức tạp là dạng đường chứa những hình shape

Cách mô tả những nét gạch khoảng trống và dấu chấm tương tự như trong file mô tả dạng đường thuần tuý.

Bước 1: Vẽ đối tượng cần tạo shape

Source: nongdanmo.com

Bước 2: Tạo Shape

Bước 4: Lặp lại bước Hai và bước 3 trong mục Một đối với dạng đường trên.

Via @: nongdanmo.com

Dạng đường phức tạp mang chứa đối tượng chữ

Cú pháp mô tả đối tượng chữ trong dạng đường phức tạp như sau :

[“text”,textstylename,scale,rotation,xoffset,yoffset]​
Text : chuỗi ký tự được chèn vào.
Style : Tên kiểu chữ mà AutoCAD sẽ lấy để định dạng cho text.
Scale,rotation,xoffset,yoffset: Tương tự như trên những thông số của transform.
Ví dụ :

*HOT_WATER_SUPPLY1,—- HW —- HW —- HW —- HW —- HW —-
A,.5,-.2,[“HW”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2

Kết quả ta mang dạng đường như sau :

Chú ý: Nếu s=0 thì text sẽ lấy theo font và mang cỡ chữ (height) bằng 1.

Kỳ vọng, bài viết đã giúp bạn tạo linetype trong cad thành công, để làm bộ hồ sơ thêm đầy đủ và chi tiết hơn.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo