HƯỚNG DẪN TẠO LINETYPE TRONG CAD

HƯỚNG DẪN TẠO LINETYPE TRONG CAD

Nội dung bài viết

Tạo những dạng đường phức tạp

Chỉnh sửa linetype trong Cad

Dấu * : ký hiệu đề nghị để khởi đầu cho Một dòng thông số linetype mới

Chữ “GAS_LINE”: tên cua linetype.

Dòng Gas line —-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS–: Được đặt ngay sau tên của linetype và phân cách với tên linetype bằng Một dấy phẩy (,).

Chữ A: loại linetype cơ bản của CAD.Trị giá .5 ( hay 0.5 cũng vân thế) là khoảng đứt của đường line để mình chèn chữ vào trong đó.Trị giá .2 (hay 0.Hai cũng vẫn thế ):là khoảng cách từ vựng trí đầu của nét đứt tới vị trí mép đầu của chữ chèn trong line.Trị giá cuối cùng của dòng này là .25 ( hay 0.25 cũng vẫn thế) là khoảng cách từ mép cuối của chữ tới đầu của đoạn line đứt tiếp theo.Những trị giá nằm trong hai dấu là những thông số để mình căn chỉnh chữ cần chèn lên line. Trong đó trong dấu ngoặc kép là chữ cần hiện trên line, STANDARD là textstyle của chữ, mình với thể thay thế bằng textsylte khác nhưng nhất định bản vẽ muốn chèn linetype sau này phải với textstyle đó.Dòng S =.Một là trị giá scale tỷ lệ linetype scale,loại này với thể chỉnh sửa lại linetype scale sau lúc đã chèn vào bản vẽ.Dòng R=0.0 là góc nghiên của chữ.Dòng X=… ,Y=…. loại toạ độ của chữ hiện trên line với gốc toạ độ được xác định là trung điểm bề rộng của được line và những đầu đoạn đứt Một khoảng bằng trị giá những từ đầu điểm đứt tới ( trị giá .Hai đã nói ở trên).

Article post on: nongdanmo.com

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo linetype theo cách riêng của mình thì với thể thực hiện theo cách làm dưới đây.

Tạo những dạng đường đơn thuần

Bước 1: Hãy vẽ đường mà những bạn muốn vẽ

Bước 2: Command: mkltypeInitializing… : đặt tên file *.LIN sẽ chứa dạng đường mà chúng ta tạo.Enter linetype name: Đặt tên đường.Enter linetype description: Miêu tả tên đường.Specify starting point for line definition: Chọn điểm đầu (điểm số 1, vị trí ô vuông màu đỏ trên hình).Specify ending point for line definition: Chọn điểm kết thúc (điểm số 2, vị trí ô vuông màu đỏ trên hình, thẳng hàng với điểm số 1).Select objects: Specify opposite corner: 4 found: Chọn đối tượng, quét chọn những đối tượng màu đen ở hình trên.Select objects: Enter để kết thúc chọn đối tượng.Linetype “VD” created and loaded: Dạng đường ví dụ đã được tạo và load vào bản vẽ.Bước 3: Đánh lệnh LineType (lệnh tắt LT) để xem kết quả nhận được như hình dưới:

Tạo những dạng đường phức tạp

Dạng đường phức tạp là dạng đường chứa những hình shape

Cách mô tả những nét gạch khoảng trống và dấu chấm tương tự như trong file mô tả dạng đường đơn thuần.

Source: nongdanmo.com

Bước 1: Vẽ đối tượng cần tạo shape

Bước 2: Tạo Shape

Command: MKSHAPEInitializing… : Chọn tên file .SHX chưa tên shapeEnter the name of the shape: VDShape : Đặt tên shapeEnter resolution : Enter để chọn chế độ mặc địnhSpecify insertion base point: chọn điểm chèn (chọn tâm hình tròn ở trên)Select objects: Một found : chọn hình tròn ở trênSelect objects: Enter để kết thúc chọnDetermining geometry extents…Done.Building coord lists…Done.Formating coords…-Done.Writing new shape…Done.Compiling shape/font description fileCompilation successful. Output file F:Program Files (x86)AutoCAD2007Drawing1.shx contains 161 bytes.Shape “VDSHAPE” created.Use the SHAPE command to place shapes in your drawing.Tương tự ta đã tạo được Một shape là hình tròn.Bước 3: Chèn shape để tạo đạng nhường

EnterSpecify rotation angle : Enter

Via @: nongdanmo.com

Bước 4: Lặp lại bước Hai và bước 3 trong mục Một đối với dạng đường trên.

Dạng đường phức tạp với chứa đối tượng chữ

Cú pháp mô tả đối tượng chữ trong dạng đường phức tạp như sau :

Kết quả ta với dạng đường như sau :

Chú ý: Nếu s=0 thì text sẽ lấy theo font và với cỡ chữ (height) bằng 1.

Kỳ vọng, bài viết đã giúp bạn tạo linetype trong cad thành công, để làm bộ hồ sơ thêm đầy đủ và chi tiết hơn.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo