Cách phân biệt Like và As trong tiếng Anh và bài tập ứng dụng

Cách phân biệt Like và As trong tiếng Anh và bài tập ứng dụng

 • Tất tần tật về cấu trúc So that và Such that trong Tiếng Anh
 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản tới tăng
 • Những cấu trúc viết lại câu Tiếng Anh thông dụng nhất và Bài tập

1. Cách tiêu dùng Like trong tiếng Anh

Trước lúc tìm hiểu sự khác biệt giữa as và like, ta hãy cùng nhau xem khái niệm và cách tiêu dùng của like nhé!

1.1. Like là gì?

Ta thường xuyên bắt gặp “like” ở dạng động từ, lúc đó like tức thị thích thú ưa thích hay chấp nhận điều gì đó hoặc người nào đó.

Ví dụ: I like it when a book is so good that you can’t put it down.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp trọng thể, lịch sự ta sở hữu thể sử dụng like với ý tức thị muốn điều gì đó, hoặc sử dụng lúc muốn yêu cầu điều gì đó.

Ví dụ: I’d like to go to Moscow.

Cấu trúc “Like” trong tiếng anh

1.2. Cấu trúc của like

Like được tiêu dùng để diễn đạt về điều gì đó mà người nào đó làm chúng ta cảm thấy thích thú hay cảm thấy sở hữu hứng thú. 

Theo sau like sở hữu thể là một cụm danh từ, động từ ở dạng nguyên mẫu hoặc thêm ing hoặc là một mệnh đề Wh

Ví dụ: I like Sarah but I don’t like her brother much.

Ví dụ: I like swimming before breakfast.

Ví dụ: Do you think she would like us to bring some chocolates or flowers?

Ví dụ: I don’t like what he did.

1.3 Like được sử dụng với vai trò giới từ

Trong trường hợp này, like trở thành một giới từ nên theo sau like sẽ là một danh từ, đại từ hoặc -ing.

Ex:

 • “What does Sue do?” – “She’s a teacher like me“.
 • This dish is very bad. It’s like eating straw. .

Ex: Some video games, like game Pubg, can contain violence.

Trong trường hợp này, cách sử dụng such as và like là như nhau. Tức là chúng đều tiêu dùng để nêu ví dụ.

Tuy nhiên, for example = such as nên ta sở hữu thể sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh thành như sau: Some sports, such as motor racing, can be dangerous.

1.4. Like được sử dụng với vai trò liên từ

Like sẽ được sử dụng như một liên từ để thay thế cho as trong trường hợp, văn phong thân tình, hay văn nói. Nhưng theo Một số cuốn sách ngữ pháp Tiếng Anh cổ điển, cách sử dụng này của like ko được chấp nhận.

Ví dụ: Like you know, they have had some trouble = As you know, they have had some trouble.

2. Cách tiêu dùng As trong tiếng Anh

Chúng ta đã biết về like rồi, vậy thì còn As? As tiêu dùng lúc nào? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé!

2.1. As là gì?

As sở hữu tức thị “bởi vì” hay “lúc”, nhưng nghĩa chính của nó là “như”.

2.2. Cấu trúc của as

Ví dụ: She’s very tall, as is her mother. (Cô đó rất cao, giống như mẹ cô đó.)

2.3. As trong so sánh

Tiêu dùng để so sánh Một trang bị, người, sự việc sở hữu hay ko sở hữu đủ Một tính chất gì đó như một trang bị, người, sự việc khác.

Ví dụ: She loves curry as much as I do.

As if/as though dung trong trường hợp so sánh tình huống thực với tình huống trong tưởng tượng và thường được theo sau bởi Một mệnh đề.

Ví dụ: I felt as if I was floating above the ground.

Cách sử dụng as trong tiếng Anh

2.4. As được sử dụng với vai trò là giới từ

As = in the role of: mang ý tức thị “trong vai trò”, thường sử dụng để diễn tả mục đích sử dụng, chức năng của vật, đồng thời là nghề nghiệp của người. 

Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp thường được sử dụng: work as + job position (accountant/ marketer/ CEO/ leader….)

Ví dụ: Marie has worked as a designer for 3 years.

Ngoài ra, “as” trong “such as” còn tiêu dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ: You should take something soft, such as a towel, to lie on

2.5. As được sử dụng với vai trò liên từ  

Trong trường hợp này, As sẽ thể hiện rất rộng rãi những ngữ nghĩa khác nhau cơ bản sau đây. 

As = When: sở hữu tức thị “lúc”, miêu tả Một hành động đang được tổ chức, Một hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia ở thể tiếp tục

Ví dụ: She came as we were preparing for our dinner.

As = Since = Because: sở hữu tức thị “bởi vì”, tiêu dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, thường được tiêu dùng để đứng ở đầu câu, trong những tình huống văn phòng trọng thể.

Phân biệt với “Because”

As = Since diễn tả những lý do, nguyên nhân đã biết, ko phải nội dung cần thiết để nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since ko đứng riêng lẻ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.

Because tiêu dùng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông tin, nhấn mạnh. Mệnh đề Because sở hữu thể đứng Một mình, được tiêu dùng như cấu trúc trả lời cho nghi vấn khởi đầu bằng Why.

Ngoài ra, sở hữu đôi lúc as được sử dụng đi kèm với một số từ tạo thành những cụm từ được sử dụng một cách thông dụng như: as you know / as I said / as she expected / as I thought / as usual / as always , regard…as ,…

Ex:

 • You are late as usual.
 • Tom failed his final exam, as he expected.

3. Phân biệt As và Like

Sau lúc đã biết được cách sử dụng as và like rồi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu as và like khác nhau như thế nào nhé!

Như ta đã thấy, vị trí của As thường đặt trước chủ ngữ + động từ, trong lúc like thì ko tương tự.

Ex:

 • He spoke exactly as I heard it.
 • They did as they promised.

Mẹo tiêu dùng phân biệt cách tiêu dùng Like và As trong tiếng Anh

Article post on: nongdanmo.com

Trong ngữ pháp tiếng Anh, lúc as là giới từ thì nghĩa sẽ khác “like”, lúc này as = in the position of hoặc as = in the form of

 • As your brother, I must warn you to be careful. (I am your brother.)

Với tư cách là anh trai em, anh phải cảnh báo em nên chăm chút. (Anh là anh trai em.)

 • Like your brother, I must warn you to be careful. (I am not your brother but he and I have similar attitude.)

Như anh trai em, anh phải cảnh báo em nên chăm chút. (Anh ko phải anh em nhưng anh và anh em sở hữu cùng quan niệm.)

Với vai trò là liên từ, thì as sẽ được ưu tiên tiêu dùng cũng phổ biến hơn so với like.

Học ngữ pháp tiếng Anh thật thuận lợi cùng TOPICA Native

Tổng kết lại, ta sở hữu bảng phân biệt khác nhau giữa like và as như sau:

Khác biệt As Like
Ý nghĩa  – chỉ sự tương đồng– bởi vì– trong lúc– tiêu dùng trong câu so sánh– chỉ nghề nghiệp của người hoặc chức năng của vật – chỉ sự tương đồng– yêu thích– ví dụ
Từ loại liên từ, trạng từ trạng từ, liên từ, động từ
Cấu trúc ( + Danh từ) As + danh từ => thể hiện vai trò, vị trí của người/ chức năng của vật Like + danh từ => thể hiện sự giống nhau
Cấu trúc diễn tả sự tương đồng As + mệnh đề Like + danh từ/ cụm danh từ

4. Phân biệt cách tiêu dùng Like và As if/ as though

Phân biệt lúc nào tiêu dùng as và like

Thực tế, like được tiêu dùng tương tự như as if, as though trong những tình huống tiếng Anh giao tiếp thân tình hàng ngày, phổ biến trong cả tiếng Anh Mỹ và Anh Anh.

Ví dụ:

 • Jay was so happy like that was his party. (Jay rất vui như thể bữa tiệc là của anh đó vậy.)
 • Look! It seems like it’s going to rain. (Nhìn kìa! Nhìn trời như sắp mưa.)

5. Phân biệt like và such as

 • Sử dụng “like” sở hữu tức thị “similar to” (tương tự).
 • Sử dụng “such as” ám chỉ “for example” (ví dụ).
 • Sau “like” là một danh từ/cụm danh từ hoặc động từ dạng V-ing.
 • Sau “such as” phải là Hai danh từ trở lên (cụm từ này tiêu dùng để liệt kê) nếu sở hữu dấu phẩy trước such as, còn nếu ko sở hữu dấu phẩy thì chỉ + được với Một noun.

Phân biệt such as và like

6. Bài tập ứng dụng Like và As trong tiếng Anh

Đề bài: Điền “like” hoặc “as” cho mỗi câu dưới đây:

  1. Sue doesn’t look ……. her mother, doesn’t she?
  2. Looks ……something is heard, right?
  3.  It sounds ……….. a kitten’s squeak.
  4. You should have done it …………. showed you .
  5. The news of her death came ………… a great shock.
  6. Everyone is in at home. Our house is……….a hospital.
  7. ………… I told she before, I don’t break the her phone.
  8. She likes the same music…………….. me.
  9. Ann wish she speak French as well…………….. her sister can.
  10. ………….you know, Da Nang City is very beautiful.

Đáp án

Ứng dụng ngữ pháp tiếng Anh về aslike được viết ở trên, ta sở hữu đáp án như sau:

  1. Sue doesn’t look like her mother, doesn’t she?
  2. Looks like something is heard, right?
  3. What’s that noise? It sounds like a baby crying.
  4. You should have done it as showed you 
  5. The news of her death came as a great shock
  6. Everyone is in at home. Our house is like a hospital.
  7. As I told she before, I don’t break the her phone.
  8. She likes the same music as me.
  9. Ann wish she could speak French as well as her sister can.
  10. As you know, Da Nang City is very beautiful.

--- Cập nhật: 25-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Khi nào dùng like, khi nào dùng as? – Sự giống và khác nhau từ website ieltscaptoc.com.vn cho từ khoá like va.

Bạn sở hữu phân biệt được sự khác biệt giữa cách tiêu dùng Like và As ko? Cả Like và As đều là những liên từ đồng thời là giới từ, sở hữu ý nghĩa khá giống nhau nhưng lúc sử dụng trong ngữ pháp lại sở hữu nhiều sự khác biệt.

Hãy cùng ieltscaptoc.com.vn tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây để nắm được cách tiêu dùng cũng như phân biệt Like và As trong tiếng Anh nhé!

1. Khái niệm, cấu trúc và cách tiêu dùng Like trong tiếng Anh

1.1. Like là gì?

Nghĩa thông thường

Ta xét ý nghĩa trước nhất và cũng là ý nghĩa thường gặp nhất của động từ Like, đó là nghĩa thích thú, ưa thích hay chấp nhận điều gì đó hoặc người nào đó.

Ví dụ:

 • I like it when a book is so good that you can’t put it down.
 • I quite like wine but I could live without it.
 • He’s very well-liked (= popular) at work.
 • I like the way he just assumes we’ll listen to him when he doesn’t take in a word anyone else says!
Khái niệm về Like
 • I don’t like upsetting people.
 • He likes to spend his evenings in front of the television.
 • He likes his steak well-done.

Trong trường hợp trọng thể, lịch sự

Ta sở hữu thể sử dụng like với ý tức thị muốn điều gì đó, hoặc sử dụng lúc muốn yêu cầu điều gì đó:

 • I think I’d like the soup for my starter.
 • I’d like to go to Moscow.
 • I would like to say a big thank you to everyone who’s helped to make our wedding such a special occasion!
 • I’d like one of the round loaves, please.
 • I’d like to book a seat for tonight’s performance.
 • I’d like you to send this for me, please.
 • I would like the whole lot finished by the weekend.

1.2. Cấu trúc like

Chúng ta sử dụng like để diễn đạt về điều gì đó hai người nào đó làm chúng ta cảm thấy thích thú hay cảm thấy sở hữu hứng thú. Theo sau like sở hữu thể là một cụm danh từ, động từ ở dạng nguyên mẫu hoặc thêm ung hoặc là một mệnh đề Wh:

Like + noun phrase
 • I like Sarah but I don’t like her brother much.
 • Do you like pasta?
 • She really likes the singing of Luciano Pavarotti.
Like + -ing
 • I like swimming before breakfast.
 • He likes telling jokes.
Like + to-infinitive
 • She likes to go and see her parents at the weekend.
 • I don’t like to cycle in the dark.
 • He likes his friends to call him Hank.
 • Do you think she would like us to bring some chocolates or flowers?
Like + wh-clause
 • I don’t like what he did.
 • We liked how they cooked the fish.

1.3. Cách tiêu dùng Like trong tiếng Anh

Động từ diễn tả sự yêu thích

Đây là cách tiêu dùng vô cùng thân thuộc & phổ biến của like. Trong trường hợp này, like được tiêu dùng với nghĩa yêu thích tương tự như “love, enjoy”. Sau like + V_ing/ danh từ.

Source: nongdanmo.com

Ví dụ:

 • like swimming after school.

Tôi rất thích bơi sau lúc tan học.

 • Henry likes seafood and Chinese food.

Henry thích hải sản và đồ ăn Trung Quốc.

Like được sử dụng với vai trò giới từ

Like = similar to/ the same as: mang hàm tức thị “giống như” (thường diễn đạt ngoại hình hay thói quen), và thường sẽ đi với những động từ như: look, sound, feel, taste, seem …(động từ chỉ cảm giác).

Cách tiêu dùng Like trong tiếng Anh

Với cách tiêu dùng này của like, ta sở hữu thể thêm những từ diễn tả mức độ như: a bit, just, very, so… vào trước like.

Like được sử dụng như một giới từ cho nên sở hữu những tính chất tương tự giới từ như theo sau bởi danh động từ, cụm danh từ.

Ví dụ:

 • She looks like having a sleepless night.
 • That smells very like burning.

Like được sử dụng với vai trò liên từ

Like sẽ được sử dụng như một liên từ để thay thế cho as trong trường hợp, văn phong thân tình, hay văn nói. Nhưng theo Một số cuốn sách ngữ pháp Tiếng Anh cổ điển, cách sử dụng này của like ko được chấp nhận.

Ví dụ:

Like you know, they have had some trouble = As you know, they have had some trouble.

2. Khái niệm, cấu trúc và cách tiêu dùng As trong tiếng Anh

2.1. Khái niệm và cấu trúc về As

As sở hữu tức thị “bởi vì” hay “lúc”, nhưng nghĩa chính của nó là “như”.

Ta sở hữu cấu trúc:

Ví dụ:

She’s very tall, as is her mother.

Cô đó rất cao, giống như mẹ cô đó.

2.2. Cách tiêu dùng As trong tiếng Anh

As được sử dụng với vai trò giới từ

As = in the role of: mang ý tức thị “trong vai trò”, thường sử dụng để diễn tả mục đích sử dụng, chức năng của vật, đồng thời là nghề nghiệp của người. Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp thường được sử dụng: work as + job position (accountant/ marketer/ CEO/ leader….)

Ví dụ:

 • Marie has worked as a designer for 3 years.
 • Students sometimes use pencil as a ruler.

As được sử dụng với vai trò liên từ  

Trong trường hợp này, As sẽ thể hiện rất rộng rãi những ngữ nghĩa khác nhau cơ bản sau đây. As = When: sở hữu tức thị “lúc”, miêu tả Một hành động đang được tổ chức, Một hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia ở thể tiếp tục

Ví dụ:

She came as we were preparing for our dinner.

2.3. Phân biệt As, Since, Because

As = Since = Because: sở hữu tức thị “bởi vì”, tiêu dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, thường được tiêu dùng để đứng ở đầu câu, trong những tình huống văn phòng trọng thể.

 • As = Since diễn tả những lý do, nguyên nhân đã biết, ko phải nội dung cần thiết để nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since ko đứng riêng lẻ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.
 • Because tiêu dùng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông tin, nhấn mạnh. Mệnh đề Because sở hữu thể đứng Một mình, được tiêu dùng như cấu trúc trả lời cho nghi vấn khởi đầu bằng Why.

3. Phân biệt cách tiêu dùng Like và As trong tiếng Anh

3.1. Phân biệt cách tiêu dùng Like và As

Khác biệt As Like
Ý nghĩa  – chỉ sự tương đồng– bởi vì– trong lúc– tiêu dùng trong câu so sánh– chỉ nghề nghiệp của người hoặc chức năng của vật – chỉ sự tương đồng– yêu thích– ví dụ
Từ loại liên từ, trạng từ trạng từ, liên từ, động từ
Cấu trúc ( + Danh từ) As + danh từ => thể hiện vai trò, vị trí của người/ chức năng của vật Like + danh từ => thể hiện sự giống nhau
Cấu trúc diễn tả sự tương đồng As + mệnh đề Like + danh từ/ cụm danh từ
Phân biệt cách tiêu dùng Like và As trong tiếng Anh

Tương tự sự khác biệt cơ bản giữa as và like nằm ở ý nghĩa, từ loại và một số câu trúc câu như câu so sánh hoặc câu sở hữu danh từ đi kèm.

Via @: nongdanmo.com

3.2. Phân biệt cách tiêu dùng Like và As if/ as though

Để so sánh giữa “like” và cụm từ “as if/ as though”, trước tiên hãy tìm hiểu về As if và as though.

As if và as though mang nghĩa như, giống như 

 • Được tiêu dùng để mô tả tình huống lúc suy đoán hoặc nghĩ điều gì đó đúng

Ví dụ:

It sounds as if/ as though we’re going to leave earlier.

Nghe sở hữu vẻ chúng tôi sẽ rời đi sớm hơn.

 • Nói những điều ko thật

Ví dụ:

I feel as if/ as though I’m nearly died.

Tôi thấy như tôi sắp chết.

Like và as if, as though khác biệt như thế nào?

Thực tế, like được tiêu dùng tương tự như as if, as though trong những tình huống tiếng Anh giao tiếp thân tình hàng ngày, phổ biến trong cả tiếng Anh Mỹ và Anh Anh.

Ví dụ:

 • Jay was so happy like that was his party

Jay rất vui như thể bữa tiệc là của anh đó vậy.

 • Look! It seems like it’s going to rain.

Nhìn kìa! Nhìn trời như sắp mưa.

4. Bài tập thực hiện cách tiêu dùng Like và As

Bài tập

Bài tập 1: Điền vào ô trống like/ as

 1. On Friday, __________ on Thursday, we had two meetings.
 2. My brother works __________ a motor mechanic.
 3. He was a non-smoker, __________ were most of his friends.
 4. I don’t smoke or drink, __________ Peter.
 5. Please don’t use that plate __________ an ashtray.
 6. Your sister looks just __________ Brigitte Bardot.
 7. __________ I told you before, I don’t like discos.
 8. She likes the same music __________ me.
 9. I wish I could speak Spanish as well __________ you can.
 10. I wish I could speak Spanish __________ you.
 11. I don’t like things __________ that.
 12. His bedroom looks __________ a pigsty.
 13. __________ I thought, it’s going to rain.
 14. He’s amazing. He can do five things at once __________ a waiter (he isn’t a waiter though).
 15. When she was a student she worked __________ a waitress to earn some extra cash.
 16. We heard a noise __________ a baby crying.
 17. Your English is very fluent. I wish I could speak __________ you.
 18. Don’t take my advice if you don’t want to. You can do __________ you like.
 19. You waste too much time doing things __________ sitting in cafes all day.
 20. I wish I had a car __________ yours.
 21. You don’t need to change your clothes. You can go out …. you are.
 22. My neighbur’s house is full of lots of interesting things. It’s __________ a museum.
 23. We saw Kevin last night. He was very cheerful, __________ always.
 24. Sally has been working __________ a waitress for the last two months.
 25. While we were on holiday, we spent most of our time doing energetic things __________ sailings, water skiing and swimming.
 26. You’re different from the other people I know. I don’t know anyone __________ you.
 27. We don’t need all the bedrooms in the house, so we use one of them __________ a study.
 28. The news that Sue and Gary were getting married came __________ a complete surprised to me.
 29. __________ her father, Catherine has a very good voice.
 30. At the moment I’ve got a temporary job in a bookshop. It’s OK __________ a temporary job, but I wouldn’t like to do it permanently.
 31. __________ you can imagine, we were very tired after such a long journey.
 32. This tea is awful. It tastes __________ water.
 33. I think I prefer this room __________ it was before we decorated it.
 34. That house looks __________ a castle.
 35. He worked for a long time __________ a teacher in Africa.

Bài tập 2: Hoàn thành những câu bằng cách sử dụng like hoặc as + những câu sau

a beginner    blocks of ice    a palace a birhthday present    a child    a church

winter    a tourist guide

 1. This house is beautiful. It’s like a palace.
 2. My feet are really cold. They’re ………………………….
 3. I’ve been playing tennis for years, but I stil play …………
 4. Marion once had a part-time job …………………………..
Bài tập thực hiện cách tiêu dùng Like và As
 1. I wonder what that building with the tower is. It looks …….
 2. My brother gave me this watch …………….. a long time ago.
 3. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………
 4. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Bài tập 3: Trong những câu sau, cần chọn like hay as. Sửa những câu lúc cần thiết

1 It’s raining again. I hate .
2 Andy failed his driving test, as he expected.
3 Do you think Caroline looks as her mother? ……………
4 Tim gets on my nerves. I can’t stand people as him. ……………
5 Why didn’t you do it as I told you to do it? ……………
6 Brian is a student,as most of his friends. ……………
7 You never listen. Talking to you is as talking to the wall. ……………
8 As I said yesterday, I’m thinking of changing my job. ……………
9 Tom’s idea seems a good one. Let’s do as he suggests. ……………
10 I’ll phone you tomorrow as usual, OK? ……………
11 Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding. ……………

Đáp án

Bài tập 1

1. as 2. as 3. as 4. like 5. as
6. like 7. as 8. like 9. as 10. like
11. like 12. like 13. as 14. like 15. as
16. like 17. like 18. as 19. like 20. like
21. as 22. like 23. as 24. as 25. like
26. like 27. like 28. as 29. like 30. as
31. as 32. like 33. as 34. like 35. as

Bài tập 2

1. like a palace 2. like blocks of ice 3. like a beginner 4. as a tourist guide
5. like a church 6. as a birthday present 7. like winter 8. like a child

Bài tập 3

3. like her mother 4. people like him 5. OK
6. like most of his friends 7. like talking to the wall 8. Ok
9. OK 10. OK 11. like a bomb exploding

Hi vọng rằng, với bài viết này đã phần nào tạo điều kiện cho những bạn hiểu rõ hơn cũng như phân biệt cách tiêu dùng like và as trong tiếng Anh một cách tốt nhất. Đừng quên tham hảo những bài học về cấu trúc ngữ pháp khác tại website ieltscaptoc.com.vn nhé! Chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Like và As là gì? Một số tiêu chí so sánh Like và As trong tiếng Anh từ website prep.vn cho từ khoá like va.

Như những bạn đã biết sở hữu một số trường hợp từ “like” ko mang tức thị “yêu thích”; từ “as” ko mang tức thị “bởi vì, lúc” mà chúng lại mang một nghĩa khác hoàn toàn đó chính là “như/ giống như”. Lúc đó, câu sở hữu “as” hoặc “like” sẽ trở thành câu so sánh, ví von. Tuy vậy, trong rất nhiều trường hợp cách tiêu dùng like và as cũng ko hề giống nhau. Vậy, bạn sở hữu biết sự khác nhau giữa hai từ “as” và “like” chưa? Nếu câu trả lời là chưa, hãy cùng tìm hiểu cách phân biệt “like” và “as” trong tiếng Anh và đi vào một số bài tập vận dụng nhé.

Like và As là gì? Làm sao để phân biệt Like và As chi tiết trong tiếng Anh?

I. Tổng quan về Like trong tiếng Anh

Cùng đi tìm hiểu tổng quan về Like trong tiếng Anh trước lúc đi so sánh Like và As bạn nhé, tham khảo cụ thể dưới đây!

1. Like là gì?

Chúng ta thường xuyên nhìn thấy “like” ở dạng động từ, lúc đó “like” mang tức thị thích thú, ưa thích hay chấp nhận người nào đó hoặc điều gì đó. Ví dụ: I like watching BL movies (Tôi thích xem thể loại phim BL).

Tuy nhiên, trong một số văn cảnh trọng thể, lịch sự chúng ta sở hữu thể sử dụng like với ý nghĩa ý là mong muốn điều gì đó, hoặc sử dụng lúc muốn yêu cầu cụ thể điều gì đó. Ví dụ: I’d like to go to Vietnam (Tôi muốn tới Việt Nam).

Like là gì?

2. Cấu trúc của like

Thông thường “like” được tiêu dùng để diễn đạt về một điều gì đó mà người nào đó làm chúng ta cảm thấy thích thú hoặc cảm thấy sở hữu hứng thú. Theo sau “like” sở hữu thể là một động từ, cụm danh từ ở dạng nguyên mẫu hoặc thêm đuôi “ing” hay một mệnh đề Wh:

Cấu trúc của like Ví dụ cụ thể
Like + noun phrase Vicky likes him but she doesn’t like his brother much (Vicky thích anh đó nhưng cô đó ko thích anh trai của anh đó nhiều).
Like + V-ing Victoria likes swimming before breakfast (Victoria thích bơi trước lúc ăn sáng).
Like + to V-infinitive Hey Joan! What would you like to eat? Pizza or Salad? (Này Joan! Bạn muốn ăn gì? Pizza hay Salad?).
Like + wh-clause I don’t really like what she did (Tôi ko thực sự thích những gì cô đó đã làm).

3. Like với vai trò là giới từ

Vai trò của like trong câu: Like = similar to/ the same as (tương tự như/ giống như). Ở trong trường hợp này, “like” trở thành giới từ nên theo sau “like” sẽ là một đại từ, danh từ hoặc V-ing. Ví dụ:

  • “What does Suey do?” – “Well she’s a doctor like me“. (“Suey làm nghề gì vậy?” – ” Cô đó là bác bỏ sĩ giống tôi”)
  • Oh! That dish is very bad. It’s like eating straw. (Ôi món ăn kia vị rất tệ. Nó giống như nhai rơm vậy).
Like với vai trò là giới từ

4. Like với vai trò là liên từ

Trong một số trường hợp, like sẽ được sử dụng như một liên từ để thay thế cho as trong văn nói hay văn phong thân tình (informal). Tuy nhiên theo Một số cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh cổ, cách sử dụng này của “like” lại ko được chấp nhận. Ví dụ: Like you know, she has had some trouble = As you know, she has had some trouble (Như bạn biết đấy, cô đó đã gặp một số rối rắm).

Like với vai trò là liên từ

5. Like tiêu dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Vai trò của like trong câu: Like = for example = such as (ví dụ/ chẳng hạn như). Ví dụ: Some video games, like game LOL, can contain violence (Một vài trò chơi điện tử, ví dụ như trò LOL, sở hữu thể chứa bạo lực).

Ở trường hợp này, cách sử dụng “such as” và “like” là giống nhau. Sở hữu tức thị chúng đều tiêu dùng để nêu lên ví dụ. Tuy nhiên, ta sở hữu for example = such as nên sở hữu thể sử dụng đúng ngữ pháp thành như sau: “Some sports, such as climbing mountains, can be dangerous” (“Một số môn thể thao, chẳng hạn như leo núi, sở hữu thể nguy hiểm”).

Like tiêu dùng để liệt kê, nêu ví dụ

II. Tổng quan về As trong tiếng Anh

Ngoài ra, chúng ta cũng cần nắm vững về khái niệm, cấu trúc và cách tiêu dùng của As trong tiếng Anh trước lúc đi so sánh Like và As chi tiết!

1. As là gì?

Trong tự vị tiếng Anh, as mang ý tức thị “bởi vì” hay “lúc”, tuy nhiên nghĩa chính của nó là “như”. Ví dụ:

  • Chinh will soon be as tall as his father (Chinh sẽ sớm cao như bố anh đó).
  • The banana pie was as good as the one my mom used to make (Bánh chuối cũng ngon như chiếc bánh mẹ tôi thường làm).
As là gì?

2. Cấu trúc của as

Ví dụ: He’s very tall, as is his father. (Anh đó rất cao, giống như bố anh đó.)

3. As tiêu dùng trong so sánh 

Cấu trúc Giảng giải ý nghĩa Ví dụ
As + Tính từ + as Công thức này tiêu dùng để so sánh một người, trang bị, sự việc sở hữu hay ko sở hữu đủ một tính chất gì đó như  một người, trang bị, sự việc khác. Jenny loves chicken as much as I do (Jenny yêu gà nhiều như tôi).
As if/as though + clause As if/as though được tiêu dùng trong trường hợp so sánh về tình huống thực với tình huống trong tưởng tượng nào đó và thường theo sau bởi một mệnh đề. Mani felt as if she was floating above the ground (Mani cảm thấy như thể cô đó đang lửng lơ trên mặt đất).

4. As như liên từ kết nối Hai mệnh đề

Liên từ Giảng giải ý nghĩa Ví dụ
As = since = because

Trong trường hợp này sở hữu tức thị “bởi vì”, được tiêu dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, thường đứng ở đầu câu hay trong những tình huống văn phòng trọng thể (formal).

Trong đó, mệnh đề As, Since ko bao giờ đứng riêng lẻ mà phải được sử dụng tích hợp trong câu; còn mệnh đề Because sở hữu lúc đứng một mình, được sử dụng như cấu trúc trả lời cho những nghi vấn khởi đầu bằng từ Why.

Johnny didn’t want to go to the birthday party as he felt tired after class.
(Johnny ko muốn đi ăn tiệc sinh nhật  vì cảm thấy mệt sau giờ học).
As = ‘while’ or ‘during the time that’ Trong trường hợp này, As được tiêu dùng giống từ while: từ thời kì đó As Tong was arriving, we were leaving. (Chúng ta vừa đi thì Tống tới).
As =When Mang tức thị “lúc”, miêu tả một hành động đang được tổ chức thì một hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau “as” thường chia ở thể tiếp tục He came as we were preparing for our lunch. (Lúc chúng tôi đang chuẩn bị bữa trưa thì ông đó tới).
As = ‘in the way that’ As được sử dụng trong trường hợp mang nghĩa “theo cách đó”  As you know, classes restart on 28 May . (Như những em đã biết, những lớp sẽ đi học lại vào ngày 28 tháng 5).
As I said, I think this exam will be a challenge. (Như tôi đã nói trước đó, tôi nghĩ kì thi này sẽ rất khó khăn)

Tham khảo thêm bài viết:

6. As với vai trò là giới từ

As = in the role of: mang tức thị “trong vai trò”, thông thường được sử dụng để diễn tả mục đích sử dụng, nghề nghiệp của người hoặc chức năng của vật. Cấu trúc nói về nghề nghiệp thường được tiêu dùng là:

Ví dụ: Mary has worked as a CEO for 10 years (Mary đã làm tổng giám đốc trong 10 năm).

III. So sánh Like và as trong tiếng Anh

1. Phân biệt cách tiêu dùng Like và As

Một số tiêu chí so sánh Like và As chi tiết trong tiếng Anh:

Tiêu chí so sánh Like và As Like As
Ý nghĩa Tiêu dùng để chỉ ví dụ, sự yêu thích hoặc tương đồng Tiêu dùng để chỉ sự tương đồng, trong lúc, bởi vì, tiêu dùng trong câu so sánh hay chỉ chức năng của vật hoặc nghề nghiệp của người
Từ loại Động từ, trạng từ, liên từ Trạng từ, liên từ
Cấu trúc ( + Danh từ)

Like + danh từ 

→ diễn tả sự giống nhau

As + danh từ 

→ thể hiện vị trí, vai trò của người/ chức năng của vật

Cấu trúc mô tả sự tương đồng Like + danh từ/ cụm danh từ As + Clause ( Mệnh đề)

2. Phân biệt cách tiêu dùng Like và As if/ as though

Trên thực tế, từ “like” được tiêu dùng tương tự như “as if”, “as though” ở trong những tình huống tiếng Anh giao tiếp thân tình hàng ngày (informal), nó phổ biến trong cả tiếng Anh Anh và Anh Mỹ. Ví dụ về phân biệt Like và As if/ As though:

  • James was so happy like that was his brithday party. (James rất vui như thể bữa tiệc sinh nhật đó là của anh ta vậy.)
  • Oh! It seems like it’s going to snow. (Ôi! Nhìn trời như sắp sở hữu tuyết.)
Phân biệt cách tiêu dùng Like và As if/ as though

IV. Bài tập vận dụng like và as

Làm ngay bài tập phân biệt like và as dưới đây để hiểu hơn về cách tiêu dùng Hai từ này bạn nhé:

Bài tập: Điền “like” hoặc “as” cho những câu dưới đây:

 1. Jinny doesn’t look ……. his mother, doesn’t he?
 2. Looks ……something is heard.
 3. Oh, what’s that noise? It sounds ……….. a baby crying.
 4. Leyla should have done it …………. showed you.
 5. The news of his death came ………… a great shock!
 6. Everyone is at home. Our house is……….a small hospital.
 7. ………… I told her before, I won’t break her phone.
 8. He likes the same movie…………….. me.
 9. Anna wishes she could speak French as well…………….. her older brother can.
 10. ………….you know, Bac Ninh City is very beautiful and gorgeous.

Đáp án

 1. like; 2. like; 3. like; 4. as; 5. as; 6. like; 7. As; 8. as; 9. as ; 10. As

Prep.vn kỳ vọng rằng bài viết đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về khái niệm, cách tiêu dùng và phân biệt like và as trong tiếng Anh. CÙng đón nhận những bài viết tiếp theo của Prep.vn để cập nhật thêm nhiều tri thức tiếng Anh thú vị và hữu dụng hơn nữa bạn nhé!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo