Hướng dẫn cách dùng lệnh AL trong Cad

Hướng dẫn cách dùng lệnh AL trong Cad

Lệnh AL trong Cad hay còn gọi là lệnh Aligns. Đây là lệnh với chức năng: Dịch chuyển, xoay và Scale tỉ lệ cho đối tượng 2D hoặc 3D. Bạn với thể tiêu dùng 1, Hai hoặc 3 cặp điểm để xác định vị trí, di chuyển, xoay đối tượng gốc ban sơ so với đối tượng mới. Vậy, cách tiêu dùng với 1, Hai hay 3 cặp điểm với lệnh AL thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thiện kỹ năng này một cách thạo.

Bước 1: Gọi lệnh AL trong Cad

Cách 1: Gõ lệnh Align từ Command line

Cách 2: Chọn Al, nhấn Enter.

Bài viết liên quan

Bước 2: Select objects

Bước 3: Xác định một, hai hoặc ba cặp điểm nguồn và điểm đích để sắp xếp những đối tượng chọn

Sử dụng một cặp điểm (First source point, First destination point)

Lúc bạn chỉ chọn một cặp điểm gốc và điểm đích, những đối tượng được chọn sẽ di chuyển ở dạng 2D hoặc 3D từ điểm nguồn (1) tới điểm đích (2).

Sử dụng Hai cặp điểm (First and Second source and destination points)

Chỉ định một điểm gốc (1) và sau đó là điểm đích tương ứng (2). Sau đó chỉ định điểm gốc thứ hai (3) và điểm đích thứ hai (4).

Article post on: nongdanmo.com

Lúc bạn chọn hai cặp điểm, bạn với thể dời, quay và tỉ lệ những đối tượng chọn trong 2D hoặc 3D để sắp xếp với những đối tượng khác.

Cặp điểm trước tiên (1, 2) xác định điểm gốc cho Align. Cặp điểm thứ hai (3, 4) xác định góc quay. Sau lúc bạn nhập cặp điểm thứ hai, bạn sẽ được nhắc chia tỷ lệ đối tượng. Khoảng cách giữa những điểm đích thứ nhất và thứ hai (2, 4) được sử dụng làm độ dài tham chiếu mà đối tượng được chia tỷ lệ. Chia tỷ lệ chỉ khả dụng lúc bạn căn chỉnh những đối tượng bằng hai cặp điểm.

Trường hợp bạn sử dụng hai điểm nguồn và đích để thực hiện việc sắp xếp 3D trên những mặt phẳng làm việc ko vuông góc thì bạn nhận được những kết quả ko đoán trước được.

Source: nongdanmo.com

Sử dụng 3 cặp điểm (First, Second, and Third source and destination points)

Specify first source point: Chọn điểm nguồn thứ nhất (1).

Specify first destination point: Chọn điểm đích thứ nhất (2).

Specify second source point: Chọn điểm nguồn thứ hai (3).

Specify second destination point: Chọn điểm đích thứ hai (4).

Via @: nongdanmo.com

Specify third source point: Chọn điểm nguồn thứ ba (5).

Specify third destination point: Chọn điểm đích thứ ba (6).

Lúc bạn chọn ba cặp điểm, bạn với thể di chuyển và xoay những đối tượng đã chọn trong 3D để căn chỉnh với những đối tượng khác.

Những đối tượng được chọn di chuyển từ điểm gốc (1) tới điểm đích (2). Đối tượng được chọn được xoay (1, 3) sao cho nó thẳng hàng với đối tượng đích (2, 4). Đối tượng được chọn sau đó được xoay một lần nữa (3, 5) để nó thẳng hàng với đối tượng đích (4, 6).

Bước 4: Nhấn Enter để kết thúc lệnh AL trong CAD

Thay vì sử dụng một loạt những lệnh move, rotate, scale, bạn chỉ cần duy nhất lệnh AL để căn chỉnh đối tượng với đối tượng khác trong 2D và 3D. Vì thế, thạo cách sử dụng lệnh AL trong Cad sẽ giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng và chuẩn xác hơn rất nhiều.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo