Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2 (Có đáp án) 20 đề ôn tập môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2 (Có đáp án)  20 đề ôn tập môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp Hai gồm 20 đề thi học kì 2, mang đáp án kèm theo, giúp những em học trò lớp Hai luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để chuẩn bị thật tốt tri thức cho kỳ thi học kì Hai năm 2022 - 2023.

Với 5 đề ôn thi học kì Hai dành riêng cho sách Kết nối tri thức với cuộc sống và 15 đề ôn thi tiêu dùng chung, thầy cô tiện lợi giao đề ôn tập cho học trò của mình, để những em nắm vững những dạng bài tập từ cơ bản tới tăng. Ngoài ra, mang thể tham khảo thêm 180 bài toán cơ bản và tăng lớp Hai để ôn thi học kì Hai hiệu quả. Vậy mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:

Đề ôn kì Hai môn Toán Hai sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề ôn Toán lớp 2 - Đề 1

Câu 1: Những số 357, 565, 429, 678 được xếp theo thứ tự từ bé tới to là:

Câu 2: Trong phép tính 5 x 4 = 20 thì 4 được gọi là

A. Tích
B. Thừa số
C. Số chia
D. Thương

Câu 4: Số?

Câu 5: Mỗi hàng mang Hai học trò. Hỏi 5 hàng tương tự mang bao nhiêu học trò?

Trả lời: Số học trò 5 hàng tương tự mang là……. học trò.

Câu 6: Nối ?

Câu 7: Đặt tính rồi tính

358 + 214 845 - 120 236 + 523 880 - 54

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 8: Tính:

Câu 9: Cho những số 2, 5,10. Em hãy lập những phép tính nhân, chia thích hợp từ ba số đã cho.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 10: Một shop buổi sáng bán được 345kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 136 kg gạo. Hỏi buổi chiều shop đó bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Đề ôn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: Tính nhẩm

Câu 2: Số liền trước số to nhất mang ba chữ số là

A. 900
B. 987
C. 998
D. 999

Câu 3: 857 = 800 + … + 7 số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 5
B. 50
C. 500
D. 5000

Câu 4: Đặt tính rồi tính

247 + 351 639 + 142 848 – 326 761 - 43

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 5: Đ hay S?

Câu 6: Tính

Câu 7: Hình vẽ dưới đây mang

Câu 8: Tích của 5 và số to nhất mang một chữ số là

A. 5
B. 9
C. 40
D. 45

Câu 9: Số?

Câu 10: Trong vườn ươm mang 657 cây giống, người ta lấy đi 239 cây giống để trồng rừng. Hỏi trong vườn ươm còn lại bao nhiêu cây giống?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Đề ôn tập môn Toán lớp 2

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

Bài 2: Viết những số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ to tới bé:

……………………………………………

……………………………………………

Bài 3:

Một băng giấy dài 96 cm, em cắt bỏ đi 26 cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Bài 4:

Mẹ nuôi gà và vịt, tất cả mang 48 con, trong đó mang 23 con gà. Hỏi mẹ nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

Câu 2: Viết số và dấu để mang phép tính thích hợp.

=

4

=

8

Câu 3: Điền dấu +; -

Câu 4: Tìm một số biết rằng số đó cùng với 40 rồi trừ đi 30 thì được 20.

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Câu 5: Bạn Hà mang số kẹo nhiều hơn 7 kẹo nhưng ít hơn 9 kẹo. Hỏi bạn Hà mang mấy viên kẹo?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 3

Câu 1:

Ngày 3 trong tháng là ngày chủ nhật. Hỏi ngày 10 trong tháng đó nhằm ngày thứ mấy?

Trả lời: ………………………………

Article post on: nongdanmo.com

Câu 2:

Dũng mang một số viên bi, Dũng cho Khánh 14 viên bi. Dũng còn lại 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Dũng mang bao nhiêu viên bi?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Câu 3:

a) Hình vẽ dưới đây mang ..... điểm; mang ..... đoạn thẳng

b) Đọc tên những đoạn thẳng đó: ........................

Câu 4:

Bình mang 78 viên kẹo, Bình cho Đào một số viên kẹo, Bình còn lại 52 viên. Hỏi Bình đã cho Đào bao nhiêu viên kẹo?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Câu 5:

Viết tất cả những số mang hai chữ số sao cho số chục cùng với số đơn vị bằng 5

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 4

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ dòng A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi nghi vấn dưới đây:

Câu 1: Số 95 đọc là:

Câu 2: Số liền trước của 89 là:

Câu 3: Số to nhất mang hai chữ số là:

Câu 4: 14 + 2 = … Số cần điền vào chỗ chấm là:

Câu 5: Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là:

Câu 6: Số thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính:

98 – …. = 90 là:

Câu 7: 2dm 3cm = …cm

Câu 8: Hình bên mang mấy hình tam giác?

Câu 9: Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất mang hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 6, số trừ bằng 68. Số bị trừ là:

II- PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Bài 3: Khối lớp Hai mang 94 học trò. Khối lớp Ba mang ít hơn khối lớp Hai 16 học trò. Hỏi khối lớp Ba mang bao nhiêu học trò?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

Source: nongdanmo.com

…………………………………………….

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ dòng đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Trong những số sau: 345, 235, 354, 253. Số to nhất là:

A. 354               B. 253                C. 345                D. 235

Câu 2: Dãy tính 4 x5 – Hai mang kết quả là:

A. 22                  B. 20                 C. 12                  D. 18

Câu 3: Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9                    B. 17                C. 3

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 5: Tìm X

X : 2 = 10

A. X = 5              B. X = 8              C. X = 20

II. Phần tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

342+ 254

………………

………………

………………

789 – 436

………………

………………

………………

68 + 17

………………

………………

………………

92 – 46

………………

………………

………………

Câu 2: Tính

3 x 8 – 12 = 36 : 4 + 81 =

Câu 3:

Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 6

I. Phần trắc nghiệm khách quan:

Via @: nongdanmo.com

Khoanh vào vào chữ dòng đặt trước phương án trả lời đúng nhất cho mỗi nghi vấn dưới đây:

Câu 1. Kết quả của phép tính 35 + 55 là:

Câu 2. Kết quả của phép tính 79 - 23 là:

Câu 3. Tuần này, thứ hai là ngày 3 tháng 12. Tuần sau, thứ Hai là ngày nào?

Câu 4. Hình sau mang:

Câu 5. Trong phép cùng mang tổng bằng 16, số hạng thứ nhất bằng 9. Hỏi số hạng thứ hai bằng bao nhiêu?

Câu 6. Số liền trước của 83 là số nào?

II. Phần tự luận

Làm những bài tập sau:

Câu 7. Đặt tính rồi tính

Câu 8. Tìm x

Câu 9. Bao gạo nặng 24 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 7 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất mang hai chữ số và số to nhất mang một chữ số.

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 7

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ dòng mang câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (Một điểm) Số to nhất trong những số: 989; 199; 879; 950 là:

Câu 2: (Một điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 =?

Câu 3: (Một điểm) Số bị chia và số chia tuần tự là 36 và 4. Vậy thương là:

Câu 4: (Một điểm) Số liền sau của số to nhất mang ba chữ số là:

Câu 5: (Một điểm) 1km = …m?

Câu 6: (Một điểm) Hình tứ giác bên mang chu vi là:

II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (Hai điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8: (Hai điểm). Lớp em mang 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ mang bao nhiêu bạn?

Lời giải

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Đề ôn tập Toán lớp 2 - Đề 8

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào chữ dòng đặt trước phương án trả lời đúng.)

Câu 1 M1. Số bé nhất mang hai chữ số là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 99

Câu 2 M1. Kết quả của phép tính 35 + 24 là:

A. 59

B. 61

C. 62

D. 71

Câu 3 M2 Điền số thích hợp vào chỗ trống

3dm 4cm=......cm?

A. 7

B. 34

C. 43

D. 70

Câu 4 M2. Tìm x biết 50 - x = 18

A. 42

B. 38

C. 32

D. 28

Câu 5 M3 Tháng Hai tháng 2020 mang bao nhiêu ngày?

A. 30 ngày

B. 31 ngày

C. 29 ngày

D. 28 ngày

Câu 6 M1 Điền vào chỗ trống sau

Hình tứ giác là hình mang..... cạnh

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

II. TỰ LUẬN

Câu 7. M2.

<

=

64 – 5.... 29 + 9

64 – 5 .... 50 + 9

81 - 4.... 79 +4

45 + 5 .... 55 + 5

Câu 8. Đặt tính rồi tính: M3

45 + 55

.......................

.......................

.......................

90 - 46

......................

.......................

.......................

Câu 9. M3 Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

Tài liệu vẫn còn, mời những bạn tải về để xem đáp án

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo