Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

Khắc phục lỗi thường gặp

Sau đây là một số lỗi kích hoạt phổ biến nhất kèm theo những giải pháp khả thi cho Windows 11. Nếu bạn nhận được mã lỗi ko được liệt kê trên trang này, hãy liên hệ với phòng ban hỗ trợ khách hàng.

Nếu bạn đã nâng cấp Windows 11 miễn phí và thiết bị của bạn ko được kích hoạt, hãy đảm bảo rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 11. Phiên bản này đã cải thiện cách kích hoạt và khắc phục lỗi kích hoạt. Để biết thêm thông tin về cách cập nhật Windows, hãy xem Windows Update: Thắc mắc thường gặp.

 • Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quá trình kích Windows 11 hoặc Windows 10, hãy xem mục Kích Windows.

 • Để biết thêm thông tin về cách kích hoạtWindows 7 hoặc Windows 8.Một bao gồm cách kích hoạt bằng điện thoại, hãy xem Kích hoạt Windows 7 hoặc Windows 8.1.

Lỗi

Ý nghĩa và cách khắc phục

Windows đã báo cáo rằng bạn đã thay đổi phần cứng của thiết bị.

0xC004F211

Giấy phép Windows được liên kết với phần cứng của thiết bị. Nếu bạn đã thực hiện những thay đổi quan yếu đối với phần cứng, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows sẽ ko thể tìm thấy giấy phép thích hợp vào lần phát động thiết bị tiếp theo. Nếu Windows đã được cài đặt sẵn trên thiết bị và bạn đã thực hiện một thay đổi chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, bạn sẽ cần một giấy phép mới.

Ngoài ra, Microsoft sẽ sản xuất một đường dẫn ngoại lệ để chuyển Giấy phép Windows sau lúc thay đổi phần cứng. Bạn sẽ cần đăng nhập vào cùng một tài khoản Microsoft trước lúc thực hiện thay đổi phần cứng và sử dụng đường dẫn ngoại lệ.  

Khóa sản phẩm đã sử dụng trên thiết bị này ko hoạt động với phiên bản Windows này. Bạn sở hữu thể cần liên hệ với tổ chức hoặc shop mà bạn đã tìm Windows, nhập khóa sản phẩm khác hoặc chuyển tới Store để tìm Windows xịn.

0xC004F212 

Lúc bạn cài đặt Windows 11 bằng giấy phép kỹ thuật số, bạn sẽ được yêu cầu chọn cài đặt phiên bản nào. Bạn sở hữu thể gặp lỗi này nếu chọn phiên bản khác với phiên bản bạn đã được cấp phép sử dụng.  

Windows đã báo cáo ko tìm thấy khóa sản phẩm nào trên thiết bị của bạn. 

0xC004F213

Giấy phép Windows được liên kết với phần cứng của thiết bị. Nếu bạn đã thực hiện những thay đổi quan yếu đối với phần cứng, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows sẽ ko thể tìm thấy giấy phép thích hợp vào lần phát động thiết bị tiếp theo. Nếu Windows đã được cài đặt sẵn trên thiết bị và bạn đã thực hiện một thay đổi chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, bạn sẽ cần một giấy phép mới.

Ngoài ra, Microsoft sẽ sản xuất một đường dẫn ngoại lệ để chuyển Giấy phép Windows sau lúc thay đổi phần cứng. Bạn sẽ cần đăng nhập vào cùng một tài khoản Microsoft trước lúc thực hiện thay đổi phần cứng và sử dụng đường dẫn ngoại lệ.  

Cảnh báo "Giấy phép Windows Của bạn Sắp Hết hạn"

Điều này sở hữu thể xảy ra nếu bạn đã cài đặt một máy khách cấp phép số lượng to. Windows 11 Pro cấp phép số lượng to được những tổ chức to sử dụng để triển khai Windows 11 tới hàng trăm hoặc hàng nghìn máy tính.

Trong trường hợp này, việc kích hoạt thường do tổ chức của bạn quản lý. Vì vậy, bạn cần liên hệ với người quản trị hệ thống để được tương trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem khắc phục Windows cố hết hạn giấy phép.

0x803f7001

Nếu bạn thấy mã lỗi 0x803F7001, điều đó sở hữu tức thị ko thể tìm thấy giấy phép Windows 11 hợp thức để kích hoạt Windows trên thiết bị của bạn. Dưới đây là cách kích hoạt Windows:

 1. Nếu bạn sở hữu khóa sản phẩm hợp thức, hãy chọn Thay đổi khóa sản phẩm, rồi nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự vào. Nếu bạn ko sở hữu khóa sản phẩm hợp thức, hãy chọn Chuyển tới Microsoft Store và làm theo hướng dẫn để tìm giấy phép kỹ thuật số cho Windows.
  Mở cài đặt Kích hoạt

Lưu ý: Khóa sản phẩm nằm trong email xác nhận mà bạn đã nhận được sau lúc tìm Windows, trong bao gói sản phẩm đi kèm với thiết bị hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) được dán vào phía sau hoặc bên dưới thiết bị.

Để được trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục mã lỗi 0x803F7001, hãy xem mục Khắc phục Windows lỗi kích 0x803F7001.

0x800704cF

Lỗi này sở hữu tức thị hệ thống ko tìm thấy giấy phép Windows hợp thức cho thiết bị của bạn.

Bạn phải sử dụng khóa sản phẩm hợp thức để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm nằm trong email xác nhận mà bạn đã nhận được sau lúc tìm Windows, trong bao gói sản phẩm đi kèm với thiết bị hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) được dán vào phía sau hoặc bên dưới thiết bị.

Để được trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

Nếu bạn sở hữu khóa sản phẩm hợp thức, hãy sử dụng khóa đó để kích hoạt Windows: 
 

 1. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm 25 ký tự.
  Mở cài đặt Kích hoạt

Nếu bạn đã thực hiện một thay đổi to cho phần cứng của thiết bị, chẳng hạn như thay thế bảng trắng, hãy chạy Trình khắc phục sự cố kích hoạt Windows nằm trên trang cài đặt kích hoạt. Lưu ý rằng bạn sở hữu thể được yêu cầu trải qua quá trình kích hoạt lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc kích hoạt.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách kích hoạt Windows 7 hoặcWindows 8.Một hãy xem kích hoạt Windows 7 hoặc Windows 8.1.

 • Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách kích hoạt Đăng nhập Windows 11, hãy xem mục Kích Windows.

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Lý do làm cho bạn sở hữu thể thấy những lỗi này:

 • Bạn đã nhập khóa sản phẩm ko thể tiêu dùng để kích hoạt Windows. Nhập khóa sản phẩm khác hoặc tìm khóa sản phẩm mới.

 • Bạn đã nâng cấp lên Windows 11, nhưng máy chủ kích hoạt lại bận. Nếu bạn đã nâng cấp từ bản sao đã kích hoạt của Windows 7 hoặc Windows 8.1, bản sao Windows 11 của bạn sẽ tự động được kích hoạt hoặc bạn sở hữu thể chờ một lúc rồi chọn Kích hoạt. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố với việc kích hoạt, hãy liên hệ với phòng ban hỗ trợ khách hàng.

 • Bạn đã nâng cấp lên Windows 11 bằng cách sử dụng ưu đãi nâng cấp miễn phí, nhưng Windows 11 sẽ ko được kích hoạt sau lúc cài đặt lại. Bản sao Windows 11 của bạn sẽ tự động được kích hoạt miễn sao bạn ko thực hiện bất kỳ thay đổi phần cứng quan yếu nào cho thiết bị của mình (chẳng hạn như thay thế bảng mẹ). Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố với việc kích hoạt, hãy liên hệ với phòng ban hỗ trợ khách hàng.

0xC004C003

Bạn sở hữu thể thấy lỗi này do Windows khóa sản phẩm 11 mà bạn nhập vào ko hợp thức. Khóa sản phẩm là duy nhất—được gán cho một người tiêu dùng cụ thể để cài đặt trên một thiết bị duy nhất. Nếu khóa được sử dụng (hoặc đã tìm cách sử dụng) trên nhiều thiết bị, khóa đó sẽ được đánh dấu là ko hợp thức. Để kích Windows, bạn sẽ cần sản xuất một mã bản địa Windows khác cho thiết bị của mình.   

Article post on: nongdanmo.com

If you bought a device from a reseller of Windows 11 and expected the key to be valid, contact the reseller. Nếu thiết bị của bạn đã được tìm với bản cài sẵn Windows 11 và bạn nhận được lỗi kích hoạt này lúc bật lần đầu, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn. 

Nếu lỗi bạn gặp khác với những lỗi trong danh sách kể trên, hãy thử cách sau: 

 • Hãy rà soát xem bạn sở hữu bản sao giấy khóa sản phẩm Windows 25 ký tự của mình ko, bạn sở hữu thể nhập để kích hoạt khóa Windows 11. 

 • Nếu thiết bị của bạn sắp đây đã được sửa chữa tại một hoạt động sửa chữa độc lập, hãy liên hệ với họ để xem liệu những sửa chữa này sở hữu yêu cầu giấy phép Windows 11 hay ko. 

 • Nếu là thiết bị mới và chưa được kích hoạt, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn. 

0xC004F034

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này nếu đã nhập một khóa sản phẩm ko hợp thức hoặc khóa sản phẩm dành cho một phiên bản Windows khác.

Nhập khóa sản phẩm hợp thức khớp với phiên bản và phiên bản Windows 11 được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Nếu Windows được cài đặt trên thiết bị kết nối với máy chủ Nhà cung cấp Quản lý Khóa (KMS), hãy liên hệ với viên chức tương trợ thuộc tổ chức của bạn để biết thêm thông tin về cách kích hoạt Windows.

0xC004F210

Bạn sở hữu thể thấy lỗi này lúc nhập khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác với phiên bản đã cài đặt trên thiết bị. Bạn cũng sở hữu thể gặp lỗi này nếu trước đó bạn đã nâng cấp lên Windows 11, nhưng phiên bản Windows hiện tại được cài đặt trên thiết bị của bạn ko khớp với phiên bản giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Bạn sở hữu thể nhập khóa sản phẩm hợp thức khớp với phiên bản Windows được cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc cài đặt lại phiên bản Windows 11 thích hợp với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Nếu thiết bị của bạn đang chạy Windows 11 (Phiên bản 1607 trở lên), Trình khắc phục sự cố kích hoạt sở hữu thể giúp bạn cài đặt phiên bản Windows xác thực trên thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc kích hoạt.

0xC004E016, 0xC004F210

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này lúc nhập khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác. Ví dụ: ko thể sử dụng khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows 11 để kích hoạt Windows 11 Home hoặc Windows 11 Core.

Nhập khóa sản phẩm thích hợp với phiên bản Windows được cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc tìm bản sao Windows mới từ Microsoft Store.

0xC004FC03

Bạn sở hữu thể thấy lỗi này lúc chưa kết nối internet hoặc cài đặt tường lửa đang ngăn cản Windows hoàn thành quá trình kích hoạt trực tuyến.

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối internet và cài đặt tường lửa ko chặn Windows thực hiện thao tác kích hoạt. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử kích hoạt Windows bằng điện thoại. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập SLUI 04, chọn SLUI 04 từ danh sách kết quả, rồi làm theo những hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt những Windows.

Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Windows 11 Pro EDU hoặc Windows 11 Pro dành cho Máy trạm, bạn phải kích hoạt Windows qua internet—ko thể sử dụng kích hoạt điện thoại và sử dụng SLUI 04. Xem mục Cách kích hoạt Windows 11 cho máy trạm Pro và Windows 11 Pro EDU.

0xC004E028

Source: nongdanmo.com

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này nếu cố kích hoạt thiết bị hiện đang trong quá trình kích hoạt. Thiết bị của bạn sẽ được kích hoạt sau lúc đã hoàn thành yêu cầu trước tiên.

0x8007267C

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này lúc bạn ko sở hữu kết nối internet hoặc máy chủ kích hoạt tạm thời ko khả dụng. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối internet và cài đặt tường lửa ko chặn Windows thực hiện thao tác kích hoạt.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Nếu máy chủ kích hoạt tạm thời ko khả dụng, bản sao Windows của bạn sẽ được kích hoạt tự động lúc nhà cung cấp trực tuyến trở lại.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này lúc khóa sản phẩm đã được sử dụng trên một thiết bị khác hoặc đang được dùng trên nhiều thiết bị hơn số lượng mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, hãy tìm cho mỗi thiết bị một khóa sản phẩm để kích hoạt Windows trên những thiết bị đó.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 11, bạn sở hữu thể tìm Windows từ ứng dụng Microsoft Store:

 1. Chọn Đi tới Microsoft Store, sau đó làm theo hướng dẫn để tìm Windows 11.
  Mở cài đặt Kích hoạt

Lưu ý: 

 • Nếu bạn ko thấy Chuyển tới Microsoft Store trên trang Kích hoạt, hãy liên hệ với người tương trợ trong tổ chức của bạn.

 • Nếu bạn đã thực hiện thay đổi phần cứng đáng kể cho thiết bị (như thay thế bo mạch chủ) và bạn sở hữu khóa sản phẩm hợp thức, hãy thử kích hoạt Windows bằng điện thoại. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập SLUI 04, chọn SLUI 04 từ danh sách kết quả, rồi làm theo những hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt những Windows. Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt lại Windows 11 (Phiên bản 1607 trở lên) sau lúc thay đổi phần cứng, hãy xem Kích hoạt lại Windows sau lúc thay đổi phần cứng.

 • Nếu bạn đang chạy Windows 11 Pro EDU hoặc Windows 11 Pro dành cho Máy trạm, bạn phải kích hoạt Windows qua internet—ko thể sử dụng kích hoạt điện thoại và sử dụng SLUI 04. Tìm hiểu thêm về Windows 11 Pro EDU hoặc Windows 11 Pro dành cho Máy trạm.

0xC004F00F

Bạn sở hữu thể thấy lỗi này nếu bạn đã nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 11 Home hoặc Windows 11 Pro. Nhập khóa sản phẩm thích hợp với phiên bản Windows trên thiết bị của bạn.

0xC004C020

Lỗi này xảy ra lúc Giấy phép Số lượng to (giấy phép được tổ chức tìm từ Microsoft để cài đặt Windows trên nhiều thiết bị) được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, bạn sở hữu thể phải sử dụng khóa sản phẩm khác để kích hoạt Windows trên thiết bị của mình. Hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn để biết thêm thông tin.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Bạn sở hữu thể thấy lỗi này nếu bạn đã nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 11 Home hoặc Windows 11 Pro. Hãy thử nhập khóa sản phẩm thích hợp với phiên bản Windows trên thiết bị của bạn.

 • Ngoài ra, bạn sở hữu thể gặp lỗi này nếu đang tìm cách kích hoạt thiết bị làm việc của mình lúc chưa kết nối vào mạng ở nơi làm việc. Nếu đã kết nối vào mạng nơi làm việc mà vẫn gặp lỗi này, bạn cần phải thay đổi cài đặt mạng. Hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn để biết thêm thông tin.

  Via @: nongdanmo.com

 • Nếu tổ chức của bạn ko sở hữu người tương trợ, bạn sở hữu thể phải nhập lại khóa sản phẩm của mình:

 1. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự của bạn.
  Mở cài đặt Kích hoạt

Bạn sở hữu thể được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

0x80072F8F

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này nếu ngày và giờ của thiết bị ko xác thực hoặc Windows gặp sự cố lúc kết nối với nhà cung cấp kích hoạt trực tuyến và ko thể xác minh khóa sản phẩm của bạn.

Cách rà soát kết nối internet của bạn:

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập trình khắc phục sự cố mạng, sau đó chọn Xác định và sửa chữa những sự cố mạng từ danh sách kết quả.

 2. Làm theo hướng dẫn để khắc phục mọi sự cố với mạng.

Nếu bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc mạng ko tìm thấy bất kỳ sự cố nào với kết nối mạng của bạn, hãy thử phát động lại thiết bị để xem sở hữu thể khắc phục được sự cố hay ko.

0xC004E003

Bạn sở hữu thể gặp lỗi này sau lúc cài đặt phần mềm bên thứ ba đã làm thay đổi những tệp hệ thống. Kích hoạt Window cần một số tệp hệ thống nhất định để hoàn thành kích hoạt. Bạn sở hữu thể quyết tâm phục hồi những tệp hệ thống về một thời khắc trước đó. Thao tác này sẽ xóa bất kỳ phần mềm nào bạn đã cài đặt sau thời khắc đó mà ko tác động tới những tệp tư nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục về cách khôi phục từ điểm khôi phục hệ thống trong tùy chọn Phục hồi Windows.

0x80004005

Mở cài đặt Kích hoạt

Nếu cách này ko hiệu quả, bạn sở hữu thể phải đặt lại thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trong Tùy chọn phục hồi Windows.

0x87e10bc6

Lúc bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc hoàn thành, hãy chọn Chuyển tới Microsoft Store để cho chạy ứng dụng Microsoft Store. Nếu ứng dụng Microsoft Store thông tin đã xảy ra sự cố, hãy chọn Thử lại. Sau một vài phút, bạn sẽ thấy thông tin cảm ơn bạn đã kích hoạt Windows xịn, sau đó là một thông tin khác cho biết Windows đã được kích hoạt.

Để biết thêm thông tin về bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc kích hoạt.

0x80070652

Lỗi này sở hữu thể xảy ra nếu những cấu phần cập nhật bị thiếu hoặc bị hỏng trên máy tính. Lỗi này cũng sở hữu thể xảy ra do kết nối mạng mà hệ thống nhận được sở hữu chất lượng kém.

Sử dụng Bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc bản cập nhật Windows để rà soát xem sở hữu cấu phần hoặc bản cập nhật nào bị thiếu hoặc bị hỏng ko. Việc chạy bộ hướng dẫn khắc phục trục trặc này sẽ giúp bạn tìm ra sự cố và sở hữu thể khắc phục sự cố đó trong một số trường hợp.

Ngoài ra, hãy rà soát độ mạnh của kết nối internet.

Tất cả những mã lỗi khác

Đi tới Windows trợ giúp, nhập mã lỗi vào hộp Tìm kiếm Trợ giúp ở phía trên cùng bên phải và chạy tìm kiếm. Xem kỹ những kết quả tìm kiếm để đảm bảo bạn chỉ thử những kết quả thích hợp với trường hợp của mình.


--- Cập nhật: 17-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Active Win là gì? Hướng dẫn cách kiểm tra Win 7 đã Active chưa từ website laptopstar.vn cho từ khoá ko active win 7 sở hữu sao ko.

Thường với những máy tính Windows mới tìm thì sau khoảng Một thời kì sử dụng sẽ xuất hiện thông tin với dòng chữ Activate Windows hiện trên màn hình cho biết máy tính chưa được cài đặt Win chính thức. Vậy sở hữu cách rà soát Win 7 đã Active chưa hay ko? Hãy cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau.

Active Win là gì? Vì sao phải Active Win?

Hầu hết máy tính Windows tại shop hiện nay đầu được tương trợ cài đặt hệ quản lý Windows phiên bản tiêu dùng thử miễn phí. Do đó, sau một khoảng thời kì sử dụng hết thời hạn tiêu dùng thử thì trên màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “Activate Windows – Go to Settings to activate Windows” dù thiết bị vẫn sử dụng thường ngày. Nội dung thông tin này cho biết máy tính của bạn chưa được cài Win bản quyền mà chỉ là bản tiêu dùng thử và cần Active Windows để được sử dụng đầy đủ những tính năng.

Activate Windows được hiểu là thao tác kích hoạt hệ quản lý để sở hữu thể sử dụng đầy đủ những chức năng trên Windows. Activate Windows được thực hiện thông qua đoạn mã khoá (Product Key) tiêu dùng để kích hoạt những chức năng đang bị tạm khóa sau lúc phiên bản Windows tiêu dùng thử hết thời hạn.

Việc Active Win ko chỉ cho phép người tiêu dùng sử dụng những đầy đủ những tính năng của Windows mà còn tăng khả năng bảo mật thông tin hệ thống tốt hơn. Qu đó người tiêu dùng cũng ý thức hơn về việc sử dụng hệ quản lý bản quyền chính thức. Hơn nữa, sau lúc Activate Windows, bạn sẽ nhận được sự tương trợ và nhiều lợi ích hơn từ trung tâm chăm sóc khách hàng và bảo hành của Microsoft. 

Cách rà soát Win Active hay chưa?

Để rà soát xem Win đã Active hay chưa, mọi người sở hữu thể tham khảo một số cách được san sớt dưới đây.

1/ Cách rà soát Win 7 đã Crack chưa? Hoặc cần Active

Ngoài cách trên, người tiêu dùng còn sở hữu thể rà soát Win 7 đã active chưa qua CMD để kiên cố về trạng thái Windows đang tiêu dùng.

Bước 2: Nhập lệnh “slmgr/xpr” và nhấn Enter để rà soát. Nếu kết quả nhận sở hữu nội dung “The machine is permanently activated” sở hữu nghĩa Win trên máy tính đã sở hữu bản quyền hợp pháp. Trái lại với Win ko được kích hoạt bản quyền sẽ hiện bảng thông tin ko sở hữu bản quyền kèm thời kì hết thời kì tiêu dùng Win miễn phí.

2/ Cách rà soát Win 10 đã Active chưa

Trên windows 10, bạn sở hữu thể tham khảo Hai cách rà soát Win 10 đã Active chưa theo hướng dẫn sau.

Cách 1: Rà soát bằng câu lệnh trong Command Prompt

Trên máy tính Win 10, người tiêu dùng sử dụng câu lệnh trong Command Prompt để rà soát Win đã được Active hay chưa như sau:

Bước 1: Nhập lệnh “CMD” vào khuông tìm kiếm của Start để mở cửa sổ Command Prompt.

Bước 2: Nhập tiếp lệnh “slmgr/xpr” vào bảng Command Prompt rồi nhấn Enter. Kết quả giấy phép Windows trả về sẽ hiển thị với thông tin “Actived” đã kích hoạt và số ngày còn lại khả dụng của giấy phép.

Cách 2: Rà soát trạng thái trong mục cài đặt hệ thống

Ngoài cách trên, bạn cũng sở hữu thể rà soát Win 10 đã Active chưa theo cách sau:

Bước 2: Tại bảng thông tin Activation hiển thị đầy đủ những thông số của Windows 10 đang sử dụng trên máy tính, gồm phiên bản và nội dung giấy phép bản quyền để biết Windows đang sử dụng đã được kích hoạt bản quyền hay chưa. 

Kỳ vọng với những san sớt cách rà soát Win 7 đã crack chưa cũng như tương tự trên Win 10 sở hữu thể giúp ích được người tiêu dùng trong quá trình sử dụng thiết bị để đảm bảo máy tính của mình luôn được trang bị phiên bản Windows sở hữu bản quyền hợp pháp.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo