Khi nào thêm S và ES vào động từ và danh từ số nhiều?

Khi nào thêm S và ES vào động từ và danh từ số nhiều?

Lúc nào thêm “s” và “es” là thắc mắc chúng ta luôn nhẩm trong đầu trước lúc làm bài tập chia động từ ở thì hiện tại đơn đối với những chủ ngữ ở dạng số ít.  Tuy nhiên, ngoài trường hợp trên, còn một trường hợp ta cần thêm “s” hoặc “es” ở cuối câu là đối với danh từ số nhiều. Vậy lúc nào thêm “s” và “es”? Độc giả hãy cùng Vuihoctienganh tư vấn tại bài viết dưới đây nhé. 

Hướng dẫn cách thêm s và es vào động từ và danh từ số nhiều

Cách chia động từ thêm s và es trong tiếng Anh

Với mỗi dạng bài tập chia động từ chúng ta sẽ vận dụng cách chia động từ khác nhau. Trước lúc tìm hiểu về cách thêm đuôi “s” hay “es” chúng ta cần hiểu thêm một tí về thì hiện tại đơn. 

► Cách phân biệt a/an/the chuẩn trong tiếng anh

Cấu trúc của thì hiện tại đơn 

Dựa vào cấu trúc trên ta thấy rằng những động từ lúc đi với chủ ngữ ở thứ bậc 3 số ít (she, he, it) sẽ được thêm đuôi “s” hoặc “es” ở dạng khẳng định. 

► Cách phát âm ed chuẩn quốc tế

Article post on: nongdanmo.com

Lúc nào thêm “s” và “es” cho động từ? 

Để xác định lúc nào thêm s và es sau những động từ này ta sẽ dựa vào chữ loại cuối cùng để quyết định. 

Example:

 • Write => Writes
 • Learn => Learns
 • Type => Types
 • Live => Lives
 • Buy => Buys
 • Go => Goes
 • Watch => Watches

Dựa vào những ví dụ trên ta xác định như sau: 

Những động từ sở hữu tận cùng là -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss ta thêm đuôi “es” 

Example:

Source: nongdanmo.com

 • Go => Goes (đi)
 • Pass => Passes (vượt qua)
 • Watch => Watches (xem)
 • Wash => Washes (giặt, rửa)
 • Miss => Misses(nhớ)

Nếu động từ kết thúc bằng một phụ âm + -y, ta chuyển -y thành -i và thêm đuôi “es”.

Example:

 • Cry =>Cries (khóc)
 • Study => Studies (học)
 • Fly => Flies (bay)
 • Copy => Copies (sao chép)
 • Apply => Applies (nộp đơn, xin việc)

Nếu động từ kết thúc bằng một nguyên âm + -y, ta thêm -s như thông thường, ko chuyển -y thành -i .

Example: 

 • Play => Plays (chơi)
 • Pray => Prays (nguyện cầu)
 • Pay => Pays (trả tiền)
 • Buy => Buys (sắm)
 • Spray => Sprays (xịt nước) 

Lúc nào thêm s và es đối với danh từ số nhiều

Cách thêm s và es vào danh từ số nhiều

Trong tiếng Anh để xác định danh từ ở số nhiều ta thêm “s” hoặc “es” đằng sau danh từ, điều này chỉ ứng dụng với danh từ đếm được bạn nhé. Dưới đây là quy tắc thêm s hoặc es cho danh từ số nhiều.

Danh từ sở hữu tận cùng bằng chữ loại x, s, ss, sh, ch, z và x sẽ được thêm es vào cuối.

 • Bus => Buses
 • Box=> Boxes
 • Glass=> Glasses
 • Fox=> Foxes
 • Quiz=> Quizes
 • Flash=> Flashes
 • Church => Churches

Danh từ sở hữu tận cùng bằng phụ âm + “o” ta thêm đuôi “es” 

 • Tomato=> Tomatoes
 • Hero=> Heroes
 • Potato=>Potatoes 

Lưu ý, lúc danh từ sở hữu tận cùng là âm “o” nhưng trước đó là một nguyên âm ta chỉ thêm “s” để chuyển thành danh từ số nhiều bạn nhé.

Via @: nongdanmo.com

 • Piano=> Pianos
 • Kilo=> Kilos
 • Bamboo=> Bamboos

Những danh từ tận cùng là một phụ âm + y thì y sẽ được đổi thành i và thêm es.

 • Baby=> Babies
 • Fly=>Flies
 • Lady=>Ladies
 • Country=> Countries

Lưu ý, lúc danh từ tận cùng là những nguyên âm + y ta vẫn giữ nguyên “y” và thêm “s”

 • Boy=> Boys
 • Donkey=>Donkeys
 • Valley=>Valleys
 • Monkey=>Monkeys

Danh từ sở hữu tận cùng là f hoặc fe ta sở hữu hai trường hợp như sau: 

 • Những danh từ thuộc bảng sau sẽ được bỏ f hoặc fe để thêm “ves”: 
Calf calves
Half halves
Knife knives
Leaf leaves
Life lives
Loaf loaves
Self selves
Sheaf sheaves
Shelf shelves
Thief thieves
Wife wives
Wolf wolves
 • Những danh từ còn lại ngoài 12 danh từ trên sở hữu tận cùng bằng f hoặc fe sẽ được giữ nguyên và thêm s như thông thường.
Cliff cliffs
Safe safes
Chief chiefs

Một số những trường hợp đặc thù lúc thêm “s” và “es” 

Danh từ sở hữu nguyên âm ở giữa ko ứng dụng cách thêm s và es như thông thường 

Foot feet
Tooth teeth
Goose geese
Man men
Woman women
Mouse mice
Child children

Một số danh từ chỉ ở dạng số nhiều và luôn được chia với động từ số nhiều như sau: 

Clothes, police, cattle, arms, goods, stairs, riches… 

Với những danh từ sở hữu hình thức số nhiều với s hoặc es nhưng lại mang nghĩa số ít.

News, mumps, darts, bowls, dominoes, shingles…

Những danh từ sở hữu nguồn gốc nước ngoài, Latinh được sử dụng hình thức số nhiều riêng

Radius radii
Basis bases
Oasis oases
Datum data

Cách phát âm của đuôi s và es

Hướng dẫn cách phát âm đuôi s và es

Đuôi s và es sẽ được phát âm là /iz/ lúc đi với những từ sở hữu tận cùng là).

 • Classes – / klɑ:siz/: những lớp học
 • Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ
 • Misses – / misiz/: trượt, nhớ nhung 
 • Causes – / kɔ:ziz/: nguyên nhân

Đuôi s và es sẽ được phát âm là /s/ lúc ở những từ sở hữu tận cùng bằng phụ âm vô thanh ko rung hay những từ sở hữu tận cùng là  

 • Books – /bʊks/: những cuốn sách
 • Lamps – /læmps/ : những loại đèn
 • Laughes – / lɑ:fs/: cười
 • Breathes – / bri:ðs/: thở

Phát âm là /z/ lúc từ tận cùng bằng những âm còn lại tức là những âm hữu thanh sở hữu rung như: 

 • Plays – / pleiz/: chơi
 • Bags – / bægz/: chiếc túi
 • Speeds – / spi:dz/: tốc độ

Tổng hợp lại, chúng ta sở hữu 3 cách phát âm chính của đuôi s và es. Đó là /iz/, /s/ và /z/ mỗi cách phát âm tương ứng với một trường hợp cụ thể. Độc giả nên làm nhiều bài tập và tìm cho mình những ví dụ cụ thể để tiện dụng ghi nhớ cách đọc của đuôi s và đuôi es nhé.

Trên đây là toàn bộ cách hướng dẫn lúc nào thêm s và es của chúng mình lúc những bạn làm bài tập dạng chia động từ của thì hiện tại đơn. Hoặc những bài tập thêm s và es cho danh từ số nhiều. Chúng mình hi vọng rằng với những hướng dẫn chi tiết này độc giả đã nắm được cách thêm s và es đầy đủ nhất. Cảm ơn độc giả đã theo dõi. 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo