Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Trong bài viết này Gia đình kế toán sẽ san sớt với những tất cả về kế toán nghiệp vụ sắm hàng hóa. Từ những vấn đề chung, chứng từ sổ sách sử dụng tới kế toán tổng hợp sắm hàng hóa trong nước. Những bạn theo dõi chi tiết nhé! phòng hành chính nhân sự

1. Những vấn đề chung về kế toán quá trình sắm hàng hóa trong nước

1.1. Khái niệm và đặc điểm quá trình sắm hàng hóa

a. Khái niệm

Sắm hàng là giai đoạn trước hết của quá trình lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương nghiệp, là quá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa từ người bán sang doanh nghiệp và đồng thời chuyển quyền sở hữu về tiền tệ từ doanh nghiệp sang người bán hoặc doanh nghiệp mang trách nhiệm phải trả tiền cho người bán. học kế toán cho người mới khởi đầu

b. Đặc điểm

– Hàng hóa phải được thông qua một phương thức sắm, bán trả tiền tiền hàng nhất định.

– Doanh thu đã nắm được quyền sở hữu về hàng hóa, mất quyền sở hữu về tiền tệ hay Một loại hàng hóa khác.

– Hàng hóa sắm vào với mục đích bán ra hoặc gia công sản xuất rồi bán.

1.2. Thời khắc xác định hàng sắm

Hàng sắm được ghi nhận lúc hàng hóa đã chuyển giao quyền sở hữu từ bên bán sang bên sắm, bên sắm đã trả tiền tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Tùy thuộc từng phương thức sắm mà thời khắc xác định hàng sắm khác nhau: lớp học kế toán thuế

– Sắm hàng theo phương thức giao trực tiếp: Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, bên sắm cử cán bộ thu sắm mang giấy ủy nhiệm tới kho bên bán để nhận hàng, bên sắm chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa về doanh nghiệp. Thời khắc xác định hàng sắm là lúc đã hoàn thành thủ tục giao nhận hàng, bên sắm đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền tiền hàng.

– Sắm hàng theo phương thức chuyển hàng: Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, bên bán chuyển hàng tới cho bên sắm và giao hàng tại kho bên sắm hoặc địa điểm đã quy định trong hợp đồng. Thời khắc xác định hàng hóa là hàng sắm lúc bên sắm đã nhận hàng do bên bán chuyển bán, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền tiền hàng. học kế toán thực hiện ở đâu tốt nhất hà nội

Ý nghĩa của việc xác định thời khắc hàng sắm: Thời khắc xác định hàng sắm là thời khắc chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa, do đó đây cũng là điểm mốc để phân định tổn thất về hàng hóa và sự tranh chấp khiếu nại. Hơn nữa, việc xác định đúng đắn thời khắc hàng sắm mang ý nghĩa to to trong công việc quản lý tài sản của doanh nghiệp.

1.3. Nguyên tắc giám định

Trị giá thực tế HH nhập kho = Giá sắm ghi trên hóa đơn + Thuế ko hoàn lại (nếu mang) + Giá bán thu sắm – Những khoản giảm trừ: Khuyến mãi hàng sắm, chiết khấu thương nghiệp và hàng sắm trả lại

Giá sắm ghi trên hóa đơn:

+ Phương pháp khấu trừ: Giá sắm ghi trên hóa đơn là giá sắm chưa thuế GTGT

+ Phương pháp trực tiếp: giá sắm ghi trên hóa đơn là giá đã mang thuế GTGT (giá trả tiền).

Giá bán thu sắm: giá thành vận chuyển, bốc xếp, giá thành bảo quản, bảo hiểm, hao hụt hợp lý trên phố đi, tiền thuê kho bãi, giá thành của phòng ban thu sắm độc lập…. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Thuế ko hoàn lại: gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc trưng, thuế bảo vệ môi trường (nếu mang), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu ko được khấu trừ).

Khuyến mãi hàng sắm: là số tiền người bán chấp thuận ưu đãi cho doanh nghiệp do hàng sắm ko đảm bảo chất lượng, ko đúng quy cách… lỗi tại người bán

Chiết khấu thương nghiệp: là số tiền người bán thưởng cho doanh nghiệp do doanh nghiệp sắm hàng với số lượng to, trị giá to.

Hàng sắm trả lại: là trị giá hàng tồn kho doanh nghiệp đã sắm nhưng từ chối, trả lại do chất lượng ko đảm bảo, ko đúng quy cách, chủng loại… lỗi tại người bán.

Giá gốc của hàng hóa sắm vào được tính theo từng nguồn nhập và phải theo dõi phản ánh riêng biệt trị giá sắm và giá thành thu sắm hàng hóa.

Trường hợp sắm hàng hóa được nhận kèm theo sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế (để phòng hỏng hóc), kế toán phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thể theo trị giá hợp lý. Gía trị hàng hòa nhập kho là giá đã trừ trị giá sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán sắm hàng

– Theo dõi, ghi chép và phản ánh kịp thời, xác thực tiêu chí sắm hàng về số lượng, chủng loại, qui cách, thời khắc ghi nhận sắm hàng.

– Theo dõi, rà soát, giám sát để thực hiện tốt kế hoạch sắm hàng theo từng nguồn hàng, từng nhà cung ứng, từng đơn đặt hàng với người bán và tình hình trả tiền với nhà cung ứng.

– Cung ứng thông tin kịp thời, xác thực cho doanh nghiệp để xác định mức dự trữ hợp lý.

2. Kế toán quá trình sắm hàng hóa trong nước

2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng

a. Chứng từ

– Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường.

Bảng kê thu sắm hàng hóa sắm vào ko mang hóa đơn.

– Phiếu nhập kho

– Biên bản kiểm nghiệm

– Chứng từ trả tiền: Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo Nợ…

b. Sổ sách

– Sổ chi tiết sắm hàng

– Sổ chi tiết nhập, xuất, tồn hàng hóa

– Thẻ kho

2.2. Kế toán tổng hợp sắm hàng hóa trong nước

2.2.1. Đối với doanh nghiệp ứng dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho

a. Tài khoản sử dụng

– Tài khoản 156 “Hàng hóa” khóa học xuất nhập khẩu

Tài khoản này dung để phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động tăng, giảm những loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại những kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản.

Ghi bên NỢ:

 • Trị giá sắm của hàng hóa theo hóa đơn sắm hàng (Bao gồm những loại thuế ko được hoàn lại);
 • Giá bán thu sắm hàng hóa;
 • Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (Gồm giá sắm và giá thành gia công);
 • Trị giá hàng hóa đã bán bị người sắm trả lại;
 • Trị giá hàng hóa phát hiện thừa lúc kiểm kê;
 • Kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho cuối kỳ (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
 • Trị giá hàng hóa bất động sản sắm vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu tư.

Ghi bên CÓ:

 • Trị giá của hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, ủy quyền đơn vị phụ thuộc; thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh;
 • Giá bán thu sắm phân bổ cho hàng hóa trong kỳ;
 • Chiết khấu thương nghiệp hàng sắm thừa hưởng
 • Những khoản ưu đãi hàng sắm thừa hưởng;
 • Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán;
 • Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu lúc kiểm kê;
 • Kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
 • Trị giá hàng hóa bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản đầu tư, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản nhất quyết.

Số dư cuối kỳ ghi bên nợ:

 • Trị giá sắm của hàng hóa tồn kho;
 • Giá bán thu sắm của hàng hóa tồn kho;

Tài khoản cấp 2:

 • TK 1561 “Giá sắm hàng hóa”
 • TK 1562 “Giá bán thu sắm hàng hóa”
 • TK 1567 “Hàng hóa bất động sản”

Tài khoản 151 “Hàng sắm đang đi đường”

Tài khoản này phản ánh trị giá của những loại hàng hóa, vật tư sắm ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho của doanh nghiệp, còn đang trên phố vận chuyển, đang ở bến cảng hoặc đã về tới doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

Kết cấu tài khoản: khoa hoc logistic

 • Ghi bên NỢ: Trị giá hàng hóa, vật tư đã sắm đang đi đường
 • Ghi bên CÓ: Trị giá hàng hóa vật tư đã sắm đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách hàng
 • Số dư cuối kỳ bên nợ: Trị giá hàng hóa, vật tư đã sắm nhưng còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp)

b. Phương pháp hạch toán

(1) Trường hợp hàng và hóa đơn cùng về nhập kho: Kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho mang đối chiếu với hóa đơn và những chứng từ liên quan:

(1.1) Hàng hóa nhập kho đủ (số thực tế = số ghi trên hóa đơn)

+ Phương pháp khấu trừ thuế: hs code

Nợ 1561: Trị giá sắm chưa thuế GTGT

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1561: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

(1.2) Hàng hóa nhập kho thiếu (số thực tế < số ghi trên hóa đơn)

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa thực nhập kho

Nợ 632: Trị giá hàng hóa thiếu trong định mức

Nợ 1381: Trị giá hàng hóa thiếu chưa xác định được nguyên nhân

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền theo hóa đơn

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa thực nhập kho theo giá mang thuế

Nợ 632: Trị giá hàng hóa thiếu trong định mức theo giá mang thuế

Nợ 1381: Trị giá hàng hóa thiếu chưa xác định được nguyên nhân theo giá mang thuế

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền theo hóa đơn

Hạch Toán Mua Hàng Chi Tiết Chuẩn Nghiệp Vụ Quy Định Lúc xử lý hàng hóa thiếu: 

+ Trường hợp do người bán giao thiếu:

* Người bán giao bổ sung:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa thiếu

Sở hữu 1381: Trị giá hàng hóa thiếu

* Người bán ko còn hàng giao bổ sung:

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1561: Trị giá trả tiền của số hàng thiếu

Sở hữu 1381: Trị giá hàng hóa thiếu chưa mang thuế GTGT

Sở hữu 133: Thuế GTGT của số hàng hóa thiếu

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 111, 112, 331: Trị giá trả tiền của số hàng thiếu

Sở hữu 1381: Trị giá trả tiền của số hàng thiếu

+ Trường hợp do tư nhân làm mất hàng hóa phải bồi thường hoặc tính vào giá vốn hàng bán:

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1388: Phải thu khác

Nợ 632: Tính vào giá vốn hàng bán trị giá hao hụt mất mát sau lúc trừ số thu hồi, bồi thường

Nợ 334: Số bồi thường trừ vào lương người lao động

Sở hữu 1381: Trị giá hàng hóa thiếu chưa thuế GTGT

Sở hữu 133: Thuế GTGT của số hàng hóa thiếu

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1388, 334,…: Bồi thường vật chất

Nợ 632: Tính vào giá vốn hàng bán

Sở hữu 1381: Trị giá hàng hóa thiếu bao gồm cả thuế GTGT

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1561: Trị giá sắm chưa thuế GTGT theo hóa đơn

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331, 141…: Tổng giá trả tiền

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1561: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 111, 112, 331, 141,…: Tổng giá trả tiền

Article post on: nongdanmo.com

Hạch Toán Mua Hàng Chi Tiết Chuẩn Nghiệp Vụ Quy Định Lúc xử lý hàng hóa thừa:

+ Trường hợp do người bán giao thừa:

Doanh nghiệp đồng ý sắm số hàng hóa thừa đó:

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1561: Trị giá sắm chưa thuế GTGT

Nợ 133: Thuế GTGT của số hàng hóa thừa

Sở hữu 111, 112, 331,…: Giá trả tiền số hàng hóa thừa sắm bổ sung

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1561: Trị giá trả tiền số hàng hóa thừa sắm bổ sung

Sở hữu 111, 112, 331,…: Giá trả tiền số hàng hóa thừa sắm bổ sung

+ Trường hợp hàng hóa thừa ko xác định được nguyên nhân:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa thừa

Sở hữu 711: Tính vào thu nhập khác

Sở hữu 632: Ghi ưu đãi vốn hàng bán

(2) Trường hợp hàng về chưa mang hóa đơn: Doanh nghiệp vẫn phải nhập kho hàng hóa và lưu phiếu nhập kho vào hồ sơ “hàng về chưa mang hóa đơn”. Nếu trong tháng, hóa đơn về thì kế toán ghi sổ như trường hợp hàng và hóa đơn cùng về. Nếu tới cuối tháng, hóa đơn vẫn chưa về thì kế toán ghi sổ theo giá tạm tính:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa theo giá tạm tính

Sở hữu 331: Trị giá hàng hóa theo giá tạm tính

Sang tháng sau, lúc hóa đơn về kế toán xóa bút toán giá tạm tính (tháng trước đã ghi sổ) bằng bút toán đỏ (âm) sau đó ghi bút toán thường theo giá hóa đơn:

+ Xóa bút toán giá tạm tính:

Nợ 1561: (Trị giá hàng hóa theo giá tạm tính)

Sở hữu 331: (Trị giá hàng hóa theo giá tạm tính)

+ Ghi bút toán thường theo giá hóa đơn:

Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa sắm chưa thuế

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1561: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 111, 112, 331: Tổng giá trả tiền

(3) Trường hợp hóa đơn về nhưng hàng chưa về:

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 151: Trị giá hàng hóa sắm chưa thuế

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 151: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 111, 112, 331: Tổng giá trả tiền

Sang tháng sau, lúc hàng về nhập kho:

– Hàng nhập kho đủ:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa thực nhập kho

Sở hữu 151: Trị giá hàng hóa thực nhập kho

– Hàng nhập kho thiếu:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa thực nhập kho

Nợ 632: Trị giá hàng hóa thiếu trong định mức

Nợ 1381: Trị giá hàng hóa thiếu ngoài định mức

Sở hữu 151: Trị giá hàng hóa theo hóa đơn

– Hàng nhập kho thừa:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa theo hóa đơn

Sở hữu 151: Trị giá hàng hóa theo hóa đơn

Hạch Toán Mua Hàng Chi Tiết Chuẩn Nghiệp Vụ Quy Định Xử lý hàng thiếu, thừa tương tụ trường hợp hàng và hóa đơn cùng về

Source: nongdanmo.com

(4) Trường hợp doanh nghiệp đặt trước tiền sắm hàng cho người bán:

– Lúc đặt trước tiền sắm hàng hóa cho người bán:

Nợ 331: Số tiền trả trước

Sở hữu 111, 112,…: Số tiền trả trước

– Lúc nhận hàng hóa:

Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1561: Trị giá hàng hóa sắm chưa thuế

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 331,…: Tổng giá trả tiền

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1561: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 331: Tổng giá trả tiền

– Trường hợp số tiền doanh nghiệp trả trước < số phải trả, số chênh lệch doanh nghiệp cung cấp tiền trả tiền thêm cho người bán: cách sử dụng hàm sumif

Nợ 331: Số tiền chênh lệch

Sở hữu 111, 112,…: Số tiền chênh lệch

Nợ 111, 112: Số tiền chênh lệch

Sở hữu 331: Số tiền chênh lệch

(5) Trường hợp hàng hóa mang bao suy bì đi kèm:

– Trường hợp bao suy bì đi kèm tính giá riêng: Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1532: Bao suy bì luân chuyển (Trị giá bao suy bì chưa thuế)

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1532: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

– Trường hợp bao suy bì đi kèm ko tính giá riêng mà trả lại cho người bán:

Doanh nghiệp chủ động theo dõi trên hệ thống quản trị và ghi chép thông tin trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Đồng thời nếu doanh nghiệp phải ký cược cho người bán về trị giá bao suy bì:

Nợ 244: Số tiền ký cược

Sở hữu 111, 112,…: Số tiền ký cược

(6) Trường hợp hàng hóa sắm vào sau đó chuyển bán thẳng ko qua kho:

Phương pháp khấu trừ:

Nợ 632: Bán thẳng ko qua kho (chưa mang thuế GTGT)

Nợ 157: Gửi bán thẳng ko qua kho

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,….: Tổng giá trả tiền

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 632: Bán thẳng ko qua kho

Nợ 157: Gửi bán thẳng ko qua kho

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

(7) Giá bán thu sắm hàng hóa phát sinh:

Phương pháp khấu trừ:

Nợ 1562: Giá bán thu sắm chưa thuế

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 1562: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 111, 112, 331,…: Tổng giá trả tiền

(8) Trường hợp phát sinh chiết khấu thương nghiệp, ưu đãi hàng sắm, hàng sắm trả lại:

Phương pháp khấu trừ:

Via @: nongdanmo.com

Nợ 111, 112, 331: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 1561: Ghi giảm trị giá hàng hóa theo giá chưa thuế

Sở hữu 133: Ghi giảm thuế GTGT được khấu trừ tương ứng

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 111, 112, 331: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 1561: Tổng giá trả tiền

(9) Chiết khấu trả tiền thừa hưởng:

Nợ 111, 112, 331: Số tiền chiết khấu trả tiền thừa hưởng

Sở hữu 515: Số tiền chiết khấu trả tiền thừa hưởng

2.2.2. Đối với doanh nghiệp ứng dụng phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho

a. Tài khoản sử dụng

*Tài khoản 611 “Sắm hàng”

Phản ánh trị giá nguyên vật liệu, dụng cụ dụng cụ, hàng hóa sắm vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ.

Kết cấu tài khoản:

Ghi bên NỢ:

 • Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng tồn kho, tồn quầy; đang đi đường, gửi bán đầu kỳ từ TK 156, 151, 157.
 • Trong kỳ, trị giá hàng hóa sắm vào trong kỳ.

Ghi bên CÓ:

 • Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng tồn kho, tồn quầy; đang đi đường; gửi bán cuối kỳ sang TK 156, 151, 157.
 • Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa tiêu thụ trong kỳ.

*Tài khoản 156 “Hàng hóa”

Phản ánh trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy đầu kỳ và cuối kỳ.

 • Ghi bên NỢ: Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy cuối kỳ từ TK 611
 • Ghi bên CÓ: Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy đầu kỳ sang TK 611
 • Số dư cuối kỳ bên nợ: Trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy cuối kỳ

*Tài khoản 151 “Hàng sắm đang đi đường”

Tiêu dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, vật tư sắm đang đi đường đầu kỳ và cuối kỳ

 • Ghi bên NỢ: Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa sắm đang đi đường cuối kỳ từ TK 611
 • Ghi bên CÓ: Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa sắm đang đi đường đầu kỳ sang TK 611
 • Số dư cuối kỳ: Trị giá hàng hóa, vật tư sắm đang đi đường cuối kỳ

*Tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán”

Tiêu dùng để phản ánh trị giá sản phẩm, hàng hóa gửi đi bán đầu kỳ và cuối kỳ

Kết cấu tài khoản:

 • Ghi bên NỢ: Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa còn gửi bán cuối kỳ từ TK 611
 • Ghi bên CÓ: Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng hóa gửi đầu kỳ sang TK 611
 • Số dư cuối kỳ: Trị giá hàng hóa còn gửi bán cuối kỳ

b. Phương pháp hạch toán

(1) Đầu kỳ, kết chuyển trị giá thực tế hàng hóa tồn kho, tồn quầy; đang đi đường, gửi bán đầu kỳ:

Nợ 611: Trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy; đang đi đường; gửi bán đầu kỳ

Sở hữu 156: Trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy

Sở hữu 151: Trị giá hàng hóa sắm đang đi đường

Sở hữu 157: Trị giá hàng hóa gửi bán

(2) Trong kỳ, kế toán phản ánh trị giá hàng hóa sắm vào trong kỳ:

Phương pháp khấu trừ:

Nợ 611: Trị giá hàng hóa sắm chưa thuế

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Sở hữu 111, 112, 331, 141,…: Tổng giá trả tiền

Phương pháp trực tiếp:

Nợ 611: Trị giá hàng hóa sắm mang thuế

Sở hữu 111, 112, 331, 141: Tổng giá trả tiền

Trường hợp phát sinh chiết khấu thương nghiệp, ưu đãi hàng sắm, hàng sắm trả lại:

+ Phương pháp khấu trừ:

Nợ 111, 112, 331: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 611: Ghi giảm trị giá hàng hóa theo giá chưa thuế

Sở hữu 133: Ghi giảm thuế GTGT được khấu trừ tương ứng

+ Phương pháp trực tiếp:

Nợ 111, 112, 331: Tổng giá trả tiền

Sở hữu 611: Ghi giảm trị giá hàng hóa theo giá mang thuế

(3) Cuối kỳ, kiểm kê hàng hóa tồn kho, tồn quầy, đang đi đường; gửi bán cuối kỳ, xác định trị giá hàng hóa cuối kỳ, kế toán kết chuyển:

Nợ 156: Trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy

Nợ 151: Trị giá hàng hóa sắm đang đi đường

Nợ 157: Trị giá hàng hóa gửi bán

Sở hữu 611: Trị giá hàng hóa tồn kho, tồn quầy, đang đi đường, gửi bán cuối kỳ

(4) Cuối kỳ, căn cứ vào trị giá hàng hóa tồn đầu kỳ, sắm vào trong kỳ và tồn cuối kỳ, kế toán xác định trị giá hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và phản ánh:

Nợ 632: trị giá hàng hóa tiêu thụ trong kỳ

Sở hữu 611: trị giá hàng hóa tiêu thụ trong kỳ

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của gia đình kế toán sẽ mang ích cho độc giả!


--- Cập nhật: 26-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Hạch Toán Mua Hàng Chi Tiết Chuẩn Nghiệp Vụ Quy Định từ website accnet.vn cho từ khoá kế toán nghiệp vụ sắm hàng.

Hạch toán sắm hàng được xem là một công việc diễn ra khá thường xuyên tại những doanh nghiệp. Những người làm kế toán điều nắm vững trật tự và nghiệp vụ này. Để đi sâu và hiểu chi tiết hơn về cách hạch toán sắm hàng hãy cùng Accnet tìm hiểu bài viết sau nhé.

1. Hạch toán sắm hàng là gì?

Hạch toán sắm hàng là việc quan sát, đo lường tính toán và ghi chép những hoạt động kinh tế. Nhằm quản lý những quá trình đó được chặt chẽ hơn.  Liên quan tới những biến động về dòng tiền, vốn đầu tư và tài sản của doanh nghiệp.

Nguyên tắc thực hiện việc hạch toán sắm hàng:

 • Tài khoản được sử dụng để phản ánh trị giá nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa sắm vào, hàng hóa nhập kho hoặc hàng hóa đưa vào sử dung trong kỳ. Với tài khoản 611 “Sắm hàng” chỉ được ứng dụng đối với những doanh nghiệp thực hiện kế toán tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 • Trị giá nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa sắm vào được phản ánh trên tài khoản 611 “Sắm hàng” lúc thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.
 • Còn trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho thực hiện theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Doanh nghiệp cần phải kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ để xác định số lượng và trị giá nguyên vật liệu, sản phẩm và công dụng cụ tồn để xác định trị giá xuất vào sử dụng và xuất bán trong kỳ.
 • Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì lúc sắm nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa. Sẽ căn cứ vào hóa đơn: sắm hàng, vận chuyển, phiếu nhập kho, thuế nhập khẩu phải nộp. Nhằm thực hiện việc ghi nhận giá gốc hàng sắm vào tài khoản 611 “Sắm hàng”. Để lúc xuất bán hoặc sử dụng chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán làm căn cứ kiểm kê.
 • Thực hiện mở sổ để hạch toán giá gốc hàng tồn kho lúc sắm vào theo nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa.

2. Nội dung phản ảnh tài khoản 611

Đối với bên Nợ:

 • Thực hiện việc kết chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, công dụng cụ tồn đầu kỳ dựa trên kết quả kiểm kê.
 • Giá gốc của hàng hóa, nguyên vật liệu, công dụng cụ sắm trong kỳ

Đối với bên mang:

 • Thực hiện việc kết chuyển giá gốc hàng hóa, nguyên vật liệu, công dụng cụ tồn cuối kỳ dựa trên kết quả kiểm kê.
 • Giá gốc của hàng hóa, nguyên vật liệu, công dụng cụ xuất để sử dụng trong kỳ, hoặc mang thể là giá gốc hàng hóa xuất bán nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ.
 • Giá gốc của nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa sắm vào để trả lại sức bán hoặc ưu đãi.

Tài khoản 611 ko mang số dư cuối kỳ.

Tài khoản 611 – Sắm hàng, mang Hai tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 6111 thực hiện sắm vật liệu, vật liệu: sử dụng để phản ánh trị giá của nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa sắm vào
 • Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa sắm vào, xuất sử dụng trong kỳ kế toán và kết chuyển trị giá nguyên vật liệu, công dụng cụ, hàng hóa sắm tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ

Tài khoản 6112 – Sắm hàng: để phản ánh trị giá hàng hoá sắm vào xuất bán trong kỳ và kết chuyển trị giá vào tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ.

3. Hạch toán sắm hàng đúng nghiệp vụ quy định

Một số nghiệp vụ hạch toán sắm hàng theo quy định thường gặp:

3.Một Sắm hàng nhập kho

Căn cứ vào những hóa đơn trị giá gia tăng (GTGT), thực hiện lập phiếu nhập kho để ghi nhận:

 • Nợ TK 152,156: trị giá hàng nhập
 • Nợ TK 1331: tiền thuế GTGT
 • Sở hữu TK 111/112/131: tổng trị giá trả tiền

3.Hai Hạch toán sắm hàng ko qua nhập kho

Thường là những trường hợp doanh nghiệp sắm về để sử dụng ngay hoặc chuyển bán cho khách hàng ko phải nhập kho, nên hạch toán sắm hàng vào giá vốn và giá thành.

 • Sắm nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng hoặc chuyển bán ngay:

Nợ TK 621/632: Giá sắm g chưa thuế trị giá gia tăng

Nợ TK 1331: Tiền thuế trị giá gia tăng

Sở hữu TK 111/112/331: Tổng tiền trả tiền.

 • Sắm công dụng cụ sử dụng ngay:

Nợ TK 242: Trị giá công dụng cụ phần bổ nhiều lần

Nợ TK 641/642: Trị giá công dụng cụ phân bổ Một lần

Nợ TK 1331: Tiền thuế trị giá gia tăng

Sở hữu TK 111/112/331: Tổng giá trả tiền.

3.3 Hạch toán sắm hàng về trước, hóa đơn mang sau

Sắm hàng để nhập kho nhưng nhà cung ứng chưa gửi hóa đơn GTGT. Kế toán vẫn phải làm thủ tục nhập kho nhưng ko hạch toán và kê khai thuế GTGT. Nhưng để chứng minh việc sắm hàng về trước hóa đơn bổ sung sau thì trong hợp đồng mà Hai bên giao ước cần thể hiện rõ những thông tin: giao nhận hóa đơn, hàng hóa, phiếu xuất kho, nhập kho.

Và  lúc nhập kho kế toán sẽ ghi trị giá:

Nợ TK 156, 153, 152…: Giá ước tính

Sở hữu TK 331: Giá ước tính

Sau lúc nhận được hóa đơn từ nhà cung ứng hạch toán sắm hàng bổ sung thuế GTGT:

Nợ TK 133

Sở hữu TK 331

3.4 Sắm hàng mang hóa đơn về trước, hàng về sau

Trong trường hợp đã nhận được hóa đơn GTGT nhưng hàng vẫn chưa về thì kế toán ghi nhận rằng hàng sắm đang đi đường.

Lúc mang hóa đơn thì kế toán ghi nhận:

 • Hạch toán sắm hàng ghi nhận “Nợ TK 151: Hàng sắm đang đi đường”
 • Ghi nhận “Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT”
 • Ghi nhận “Sở hữu TK 111, TK 112, TK 331: Tổng giá trả tiền”

Lúc hàng đã về và nhập kho thì:

 • Nợ TK 152/156/1561: Hàng nhập kho.
 • Sở hữu TK 151: Hàng sắm đi đường

3.5 Hạch toán sắm hàng mang phát sinh giá thành sắm hàng

Đối với những trường hợp sắm hàng mang phát sinh những giá thành  liên quan như: : bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho bãi, vận chuyển, bốc xếp, bảo quản…thì căn cứ vào những hóa đơn, giá thành sắm hàng liên quan. Kế toán sắm hàng sẽ phân bổ giá thành đó vào những mặt hàng đã sắm theo số lượng hoặc trị giá hàng hóa.

Đối với việc sắm vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp:

 • Nợ TK 152, 153, 156, 641, 642…
 • Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, nếu mang.
 • Sở hữu TK 111, 112, 331…

Giá bán phát sinh lúc sắm hàng

 • Nợ TK 152, 156, 641, 642… Giá bán sắm hàng
 • Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, nếu mang
 • Sở hữu TK 111, 112, 331… Tổng giá trả tiền

3.6 Hạch toán trả lại hàng sắm

Hàng hóa sắm ngoài ko đúng quy cách, phẩm chất theo như mô tả và thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế phải trả lại cho người bán thì kế toán ghi nhận:

 • Nợ những TK 111, 112,… đã trả tiền và được người bán trả lại tiền
 • Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán nếu chưa trả tiền
 • Sở hữu TK 156, 152, 153 – Hàng hóa
 • Sở hữu TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) nếu mang.

3.7 Hạch toán sắm hàng trả chậm, trả góp

Kế toán sẽ thực hiện định khoản những khoản như:

 • Nợ TK 156, 152, 153… – Hàng hóa theo giá sắm trả tiền ngay.
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ nếu mang.
 • Nợ TK 242 – Giá bán trả trước [phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ thuế GTGT (nếu được khấu trừ)]
 • Sở hữu TK 331 – Phải trả cho người bán

Định kỳ, tính số lãi sắm hàng trả chậm, trả góp phải trả vào giá thành tài chính, ghi:

 • Nợ TK 635 – Giá bán tài chính
 • Sở hữu TK 242 – Giá bán trả trước.

4. Hạch toán sắm hàng tiện lợi cho doanh nghiệp nhờ phần mềm kế toán AccNet

Xu hướng số hóa đang được chú trọng vào tất cả những ngành nghề, ngành. Nếu cứ mãi dậm chân với lối làm việc truyền thống, sẽ làm phòng ban kế toán khó khắn thể kiểm soát công việc và dẫn tới những trắc trở trong công việc quản trị nói chung, và phòng ban kế toán nói riêng. Với phần mềm kế toán AccNet Cloud :

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán theo những thông tư, quyết định mới nhất của Bộ Tài Chính và cơ thuế quan.
 • Tự động hóa trong việc tổng hợp những số liệu, kết chuyển doanh thu, lập tờ khai thuế, báo cáo tài chính chỉ với Một cú click chuột.
 • Ứng dụng kỹ thuật điện toán đám mây, người sử dụng tiện lợi sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
 • Đáp ứng đầy đủ tất cả những nghiệp vụ kế toán phụ hợp với những chuẩn mực kế toán.

Đã tới lúc doanh nghiệp nên thay đổi để thích hợp với xu hướng ngày càng phát triển của tương lai.

Kỳ vọng những thông tin về hạch toán sắm hàng giúp chuyên viên kế toán và doanh nghiệp thực hiện đúng xác thực nghiệp vụ kế toán này.

Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tương trợ và tư vấn về phần mềm kế toán doanh nghiệp.

 • Tổ chức Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
 • 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: [email protected]
 • Phone: 0901555063
 • Hạch toán kế toán bán hàng
 • Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200
 • Trích khấu hao tài sản nhất quyết

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo