Hàm IFERROR VLOOKUP trong Excel – Hướng dẫn chi tiết dễ hiểu

Hàm IFERROR VLOOKUP trong Excel – Hướng dẫn chi tiết dễ hiểu
Học Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel rất phổ biến, ko chỉ sử dụng một mình mà còn kết hợp với nhiều hàm khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách kết hợp hàm IFERROR VLOOKUP trong Excel.

1/ Mục đích hàm IFERROR(VLOOKUP trong excel)

Hàm IFERROR VLOOKUP là gì? Là sự kết hợp của Hai hàm Excel với nhau nhằm mục đích là rà soát một vài bảng cho một trị giá và trả về những thông tin liên quan lúc tìm thấy.

Trước lúc đi tới phần hướng dẫn cách sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP thì Kienit sẽ giới thiệu với mọi người về công thức của Hai hàm Excel này.

Hàm IFERROR

Cú pháp: =IFERROR(value, value_if_error)

Trong đó:

  • Value: Mang thể là một phép tính hoặc là một hàm excel nào đó mà bạn muốn rà soát.
  • Value_if_error: Đây là trị giá bạn đưa ra nếu value bị lỗi.

Hàm VLOOKUP

Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

  • Lookup_value: Trị giá cần dò tìm, với thể điền trị giá trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính.
  • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm.
  • Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trái qua phải.
  • Range_lookup: tìm kiếm xác thực hay tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.
    • Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.
    • Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm xác thực.

Trong chuyên mục học Excel trên website, mình đã với san sẻ chi tiết về từng hàm nên những bạn tìm kiếm công thức để xem qua những ví dụ cụ thể hơn.

2/ Cách sử dụng hàm IFERROR kết hợp VLOOKUP trong Excel

Sau lúc những bạn đã hiểu công thức của từng hàm thì qua tới phần kết hợp hàm IFERROR VLOOKUP những bạn sẽ dễ hiểu hơn.

Article post on: nongdanmo.com

Thông thường nếu bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm thông tin thì như sau.

Cú pháp: =VLOOKUP(C5,$G$5:$H$8,2,1)

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel thuần tuý

Với những trị giá với đầy đủ thì hàm sẽ trả về đầy đủ và ko bị lỗi tuy nhiên nếu tìm ko thấy thì Excel sẽ thông tin lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP, như ví dụ sau.

Lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP

Source: nongdanmo.com

Do hàm VLOOKUP ko tìm thấy ĐTB = 4 sẽ với trị giá nào bên bảng thứ Hai nên Excel sẽ gửi về lỗi #N/A. Để rà soát và khắc phục lỗi này này thì bạn cần kết hợp hàm IFERROR VLOOKUP, nếu phát hiện bị lỗi thì Excel sẽ gửi tới cho bạn một kết quả khác biết sửa lỗi.

Cú pháp: =IFERROR(VLOOKUP(C9,$G$5:$H$8,2,1),”Ko tìm thấy”)

Kết hợp Hai hàm Excel để rà soát lỗi Excel nhanh và thuần tuý

Hàm IFERROR sẽ rà soát trị giá “VLOOKUP(C9,$G$5:$H$8,2,1)” với bị lỗi hay ko. Nếu ko với lỗi thì trả về trị giá đúng còn sai thì hiển thị thông tin “Ko tìm thấy”.

Via @: nongdanmo.com

3/ Một số lưu ý

Sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP thuần tuý và được sử dụng phổ biến để khắc phục những lỗi Excel, tuy nhiên bạn cũng cần nhớ một vài lưu ý như sau:

Cách viết công thức hàm VLOOKUP và hàm IFERROR đều ko phân biệt chữ hoa hay thường.

VLOOKUP với Hai kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước lúc tìm kiếm.
VLOOKUP chỉ tìm kiếm từ trái sang phải.

Nếu value_if_error hoặc value là một dữ liệu trống, IFERROR sẽ xử lý nó dưới dạng một trị giá chuỗi trống ” “.

Ngoài sử dụng hàm IFERROR kết hợp VLOOKUP thì còn sử dụng với một số hàm Excel khác như hàm IFERROR kết hợp SUM hoặc kết hợp INDEX và MATCH. Kỳ vọng bài viết này sẽ mang tới những thông tin hữu ích cho những bạn. Chúc những bạn thành công.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo