Giấy báo nợ là gì? Những thông tin quan trọng cần biết về giấy báo nợ

Giấy báo nợ là gì? Những thông tin quan trọng cần biết về giấy báo nợ

Giấy báo nợ là gì?

Giấy báo nợ, tên Tiếng Anh là Debit Note, là loại chứng từ do nhà băng nơi doanh nghiệp mở tài khoản trả tiền phát hành, để thông tin cho chủ tài khoản biết số tiền trong tài khoản giảm và những nội dung của giao dịch trả tiền. 

Giấy báo nợ được cung ứng bằng những phương tiện khác nhau bao gồm:

 • Phát hành bằng giấy gửi tới bưu 
 • Phát hành thư điện tử qua 

Mấu iấy báo nợ của nhà băng Á Châu (ACB)

Giấy báo nợ được phát hành lúc nào?

Giấy báo nợ là chứng từ xuất hiện lúc hai doanh nghiệp giao dịch sắm bán với nhau. Tức là sử dụng trong những giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Nhà băng sẽ gửi giấy báo nợ để cung ứng thông tin liên quan tới hóa đơn cần trả tiền sắp tới của doanh nghiệp hoặc đóng vai trò như lời nhắc về những khoản tiền sắp tới hạn của doanh nghiệp.

Giấy báo nợ là chứng từ ko đề xuất. Ko phải tất cả những doanh nghiệp chọn gửi giấy báo nợ cho người sắm đang mang nghĩa vụ nợ. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp, giấy báo nợ là căn cứ để kế toán ghi sổ sách và nó chính là chứng từ để đối chiếu rà soát lúc cần thiết.

Đặc điểm của giấy báo nợ

Những đặc điểm của giấy báo nợ gắn liền với những hoạt động kế toán về công nợ của doanh nghiệp. Đặc điểm cơ bản của giấy báo nợ bao gồm:

 • Giấy báo nợ được nhà băng phát hành để thông tin về việc ghi nợ được thực hiện trên tài khoản của doanh nghiệp đi kèm cùng với lý do cụ thể.
 • Giấy báo nợ ko đề xuất đối với người bán - người sắm nhưng đối với những doanh nghiệp thì chứng từ này được sử dụng làm căn cứ để ghi sổ sách và đối chiếu rà soát lúc cần thiết hoặc lưu trữ nội bộ.
 • Giấy báo nợ được lập như một hóa đơn thông thường và hiển thị số tiền dương.
 • Giấy báo nợ cũng mang thể xem là chứng từ đóng vai trò nhắc nhở về một khoản tiền sắp tới hạn của doanh nghiệp. 

Lưu ý: Nhà băng chỉ phát hành giấy báo nợ lúc doanh nghiệp cần trả tiền một khoản nợ đã ra lệnh chi hoặc một khoản phí mà nhà băng phải thu theo quy định trước đó.

Giấy báo nợ gồm những nội dung gì?

Sẽ mang quy định cụ thể về một mẫu giấy báo nợ theo thông tư 200/2014/TT-BTC  những nhà băng sẽ căn cứ vào mẫu giấy này để phát hành một mẫu giấy báo nợ chuẩn nhất sử dụng cho những giao dịch. Thông thường giấy báo nợ của nhà băng phát hành sẽ chứa những nội dung sau đây: 

 • Tên chứng từ: Giấy báo nợ
 • Ngày in chứng từ
 • Số tài khoản của doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp
 • Mã số khách hàng
 • Liên hệ của khách hàng 
 • Nội dung thông tin của giấy báo nợ
 • Thông tin chi tiết về số tiền, loại tiền, diễn giải lý do, thì giờ mang hiệu lực
 • Những thông tin của người lập phiếu, kiểm soát, kế toán trưởng, giám đốc nhà băng đi kèm chữ ký và ghi rõ họ tên.

 

Mẫu giấy báo nợ theo thông tư 19/2020/TT-BTC của nhà băng Vietinbank

Phân biệt giấy báo nợ với một số loại chứng từ khác

Trong nghiệp vụ hoạt động kế toán công nợ, giấy báo nợ và một số loại chứng từ khác như giấy báo mang, ủy nhiệm chi thường xuyên được sử dụng. Vậy làm sao để phân biệt những loại chứng từ này?

Giấy báo nợ và giấy báo mang

Tuy giấy báo nợ và giấy báo mang đều là những loại chứng từ do nhà băng phát hành nhưng hai loại này mang những điểm khác nhau 

Những tiêu chí so sánh

Giấy báo nợ

Giấy báo mang

Article post on: nongdanmo.com

Khái niệm

Là loại chứng từ do nhà băng nơi doanh nghiệp mở tài khoản phát hành để thông tin cho chủ tài khoản biết số tiền trong tài khoản giảm và nội dung của giao dịch trả tiền.

Là loại chứng từ do nhà băng nơi doanh nghiệp mở tài khoản phát hành để thông tin cho chủ tài khoản biết số tiền trong tài khoản tăng và nội dung của giao dịch trả tiền.

Bên phát hành

Nhà băng

Nhà băng

Ý nghĩa

Tiêu dùng làm căn cứ để ghi sổ sách, phản ánh về một khoản nợ được thực hiện vào tài khoản của doanh nghiệp 

Source: nongdanmo.com

Tiêu dùng để phản ánh một khoản ghi mang được thực hiện vào tài khoản của doanh nghiệp

Mục đích sử dụng

Tiêu dùng để thông tin về một khoản tiền mà doanh nghiệp cần trả tiền hoặc nhắc nhở về một khoản tiền sắp tới hạn. 

Tiêu dùng để thông tin về một khoản tiền đã được ghi Sở hữu vào tài khoản của doanh nghiệp, bao gồm đơn vị đã trả và nội dung chi trả vì mục đích gì.

Giấy báo nợ và ủy nhiệm chi

Trong nghiệp vụ kế toán công nợ thì giấy báo nợ và ủy nhiệm chi là hai loại chứng từ cần thiết. Tuy nhiên hai chứng từ này mang những điểm khác biệt cơ bản như sau: 

Những tiêu chí so sánh

Giấy báo nợ

Uỷ nhiệm chi

Via @: nongdanmo.com

Khái niệm

Là loại chứng từ do nhà băng nơi doanh nghiệp mở tài khoản phát hành để thông tin cho chủ tài khoản biết số tiền trong tài khoản giảm và nội dung của giao dịch trả tiền.

Là một loại chứng từ giao dịch mà phía người trả tiền sẽ lập với mục đích ủy quyền cho nhà băng trả tiền số tiền cho người thụ hưởng.

Mục đích sử dụng

Tiêu dùng để thông tin về một khoản tiền mà doanh nghiệp cần trả tiền hoặc nhắc nhở về một khoản tiền sắp tới hạn.

Tiêu dùng để yêu cầu trích một số tiền trong tài khoản trả tiền của người trả tiền bằng số tiền ghi trên ủy nhiệm chi để trả cho người thụ hưởng

Thời khắc phát hành

Được phát hành lúc được yêu cầu trả tiền một khoản nợ hoặc một khoản phí mà nhà băng phải thu

Được phát hành sau lúc nhận được giấy báo nợ từ nhà băng yêu cầu trả tiền một khoản nợ cho một tài khoản thụ hưởng.

Người phát hành

Do nhà băng lập và phát hành

Do khách hàng lập, ký và nhà băng chỉ căn cứ vào đó để thực hiện lệnh trích tiền 

Giấy báo nợ là một trong những chứng từ phổ biến được nhà băng phát hành để đảm bảo hoạt động kế toán công nợ giữa những doanh nghiệp với nhau. Không những thế với việc mang nhà băng làm trung gian thì giấy báo nợ phần nào cũng thể hiện được sự an toàn trong những giao dịch phát sinh.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo