Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2023

Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2023

  1. Đơn xin xác nhận giảm trừ gia đạo là gì?

  Đơn xin xác nhận giảm trừ gia đạo là mẫu đơn hành chính do tư nhân, hộ gia đình lập ra gửi cho Cơ quan Nhà nước với thẩm quyền xem xét, khắc phục. Việc ghi nhận quyền được giảm trừ gia đạo trước lúc tính thuế thuế thu nhập tư nhân là thích hợp với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo công bằng cho đối tượng nộp thuế.

  Đơn xin xác nhận giảm trừ gia đạo là văn bản ghi nhận những thông tin của tư nhân, hộ gia đình  và lời đề nghị cơ quan với thẩm quyền xác nhận giảm trừ gia đạo. Đồng thời đơn xin xác nhận giảm trừ gia đạo còn làm cơ sở vật chất để cơ quan với thẩm quyền xem xét và thực hiện việc xác nhận giảm trừ gia đạo theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

  2. Mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia đạo:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —–o0o—–

  …., ngày… tháng…. năm…..

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIẢM TRỪ GIA CẢNH

   

  Kính gửi:

  – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………

   – Ông…. – Chủ toạ UBND xã (phường, thị trấn)……….

  (Hoặc những chủ thể khác với thẩm quyền như cơ quan quản lý hộ tịch,…)

  – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

  – Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

  – Căn cứ…;

  – Căn cứ tình hình thực tế.

  Tên tôi là:……                Sinh năm:……

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………. Do CA…….. Cấp ngày…./…../…..

  Liên hệ thường trú:……

  Hiện tại trú ngụ tại:……

  Số điện thoại liên hệ:…

  (Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

  Tên tổ chức/Doanh nghiệp/… :

  Liên hệ trụ sở:……….

  Giấy Chứng thực đăng ký doanh nghiệp số:……… do Sở Kế hoạch và đầu tư……. cấp ngày…./…./……….

  Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……….   Chức vụ:…

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…. Do CA…. Cấp ngày…./…../…..

  Liên hệ thường trú:……

  Hiện tại trú ngụ tại:…

  Số điện thoại liên hệ:…

  Căn cứ đại diện:……..)

  Là:…… (tư cách làm đơn, ví dụ, người nộp thuế……)

  Mã số thuế:…. do Chi cục Thuế………….. cấp ngày…/…./……

  Xin trình bày sự việc sau:

  (người làm đơn trình bày về hoàn cảnh dẫn tới quyết định làm đơn xin xác nhận của người làm đơn, ví dụ, người làm đơn với ủy quyền cho một chủ thể nộp thuế thu nhập tư nhân cho người làm đơn, tuy nhiên, số tiền mà người này thông tin cho người làm đơn lại khác với số tiền những đợt trước nên người làm đơn nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin mà người này đã phân phối cho người làm đơn. Do vậy, người làm đơn cần xin xác nhận của chi cục thuế về những khoản giảm trừ gia đạo mà người làm đơn được trừ trong đợt thuế này để xác định số thuế mà người làm đơn phải nộp với giống như thông tin của người đã nộp thuế ko)

  Vì những lý do sau:

  (Phần này người làm đơn trình bày lý do sử dụng để thuyết phục chủ thể với thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà người làm đơn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

  (Doanh nghiệp) Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét trường hợp trên của ……. và tiến hành xác nhận:…

  (Phần này, người làm đơn đưa ra những thông tin về những khoản giảm trừ gia đạo mà người làm đơn cần xác nhận)

  (Doanh nghiệp) Tôi xin đoan những thông tin mà (tổ chức) tôi đã nêu trên đây là đúng sự thực và xin chịu trách nhiệm về tính xác thực, trung thực của những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị trên và tiến hành xác nhận cho (tổ chức) tôi.

  Trân trọng cảm ơn !

  Xác nhận của…

  Người làm đơn

  Article post on: nongdanmo.com

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  3. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận giảm trừ gia đạo:

  Phần kính gửi thì yêu cầu người làm đơn sẽ ghi cụ thể cơ quan với thẩm quyền xác nhận giảm trừ gia đạo.

  Phần thông tin của tư nhân, hộ gia đình yêu cầu  phân phối đầy đủ, xác thực, chi tiết , rõ ràng những thông tin tư nhân cần thiết nhất.

  Người làm đơn trình bày về hoàn cảnh dẫn tới quyết định làm đơn xin xác nhận của người làm đơn, ví dụ, người làm đơn với ủy quyền cho một chủ thể nộp thuế thu nhập tư nhân cho người làm đơn, tuy nhiên, số tiền mà người này thông tin cho người làm đơn lại khác với số tiền những đợt trước nên người làm đơn nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin mà người này đã phân phối cho người làm đơn. Do vậy, người làm đơn cần xin xác nhận của chi cục thuế về những khoản giảm trừ gia đạo mà người làm đơn được trừ trong đợt thuế này để xác định số thuế mà người làm đơn phải nộp với giống như thông tin của người đã nộp thuế ko

  Phần lý do thì người viết đơn trình bày lý do sử dụng để thuyết phục chủ thể với thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp.

  4. Quy định về giảm trừ gia đạo:

  Những khoản giảm trừ được quy định tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập tư nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: 

  Những khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là những khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của tư nhân trước lúc xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Và việc giảm trừ gia đạo với những ý nghĩa vô cùng quan yếu đối với những người chịu thuế thu nhập tư nhân cũng như đối với những thành viên trong gia đình của họ. Cụ thể như sau:

  “1. Giảm trừ gia đạo

  Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập tư nhân; khoản 4, Điều Một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia đạo được thực hiện như sau:

  a) Giảm trừ gia đạo là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước lúc tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là tư nhân trú ngụ.

  Trường hợp tư nhân trú ngụ vừa với thu nhập từ kinh doanh, vừa với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia đạo một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

  b) Mức giảm trừ gia đạo

  b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

  b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

  c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia đạo

  c.1) Giảm trừ gia đạo cho bản thân người nộp thuế:

  c.1.1) Người nộp thuế với nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời khắc (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia đạo cho bản thân tại một nơi.

  c.1.2) Đối với người nước ngoài là tư nhân trú ngụ tại Việt Nam được tính giảm trừ gia đạo cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng tới Việt Nam trong trường hợp tư nhân lần trước hết với mặt tại Việt Nam tới tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng). 

  c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế tư nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng lúc thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

  c.2) Giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc

  c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

  Source: nongdanmo.com

  c.2.2) Lúc người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc sẽ được cơ thuế quan cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia đạo trong năm kể từ lúc đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia đạo trước ngày Thông tư này với hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia đạo cho tới lúc được cấp mã số thuế.

  c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng lúc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và với đăng ký giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia đạo chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì ko được tính giảm trừ gia đạo cho năm tính thuế đó.

  c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế với chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia đạo vào một người nộp thuế.

  d) Người phụ thuộc bao gồm:

  d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài hôn thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

  d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

  d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, ko với khả năng lao động.

  d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học giỏi, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời kì chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 tới tháng 9 năm lớp 12) ko với thu nhập hoặc với thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả những nguồn thu nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.

  d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

  d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

  d.4) Những tư nhân khác ko nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

  d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

  d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, chưng ruột của người nộp thuế.

  d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

  d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

  đ) Tư nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại những tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng những điều kiện sau:

  đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời những điều kiện sau:

  đ.1.1) Bị khuyết tật, ko với khả năng lao động.

  đ.1.2) Ko với thu nhập hoặc với thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả những nguồn thu nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.

  đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải ko với thu nhập hoặc với thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả những nguồn thu nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.

  e) Người khuyết tật, ko với khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh ko với khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).

  Via @: nongdanmo.com

  g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

  g.1) Đối với con:

  g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu với).

  g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, ko với khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

  g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu với).

  g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

  g.1.3) Con đang theo học tại những bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:

  g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.

  g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai với xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại những trường học đại học, cao đẳng, trung học giỏi, trung học phổ thông hoặc học nghề.

  g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài hôn thú, con riêng thì ngoài những giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần với thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định xác nhận việc nuôi con nuôi, quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước với thẩm quyền…

  g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

  – Bản chụp Chứng minh nhân dân.

  – Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng thực kết hôn.

  Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài những giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần với thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc ko với khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật ko với khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh ko với khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

  g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

  – Bản chụp Chứng minh nhân dân.

  – Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu với cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền.

  Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài những giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần với thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, ko với khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật ko với khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh ko với khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

  g.4) Đối với những tư nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

  g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

  g.4.2) Những giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài những giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần với thêm giấy tờ chứng minh ko với khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật ko với khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh ko với khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

  Những giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

  – Bản chụp giấy tờ xác khái niệm vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu với).

  – Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu với cùng sổ hộ khẩu).

  – Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu ko cùng sổ hộ khẩu).

  – Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế với xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế trú ngụ về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

  – Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế với xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang trú ngụ về việc người phụ thuộc hiện đang trú ngụ tại địa phương và ko với người nào nuôi dưỡng (trường hợp ko sống cùng).

  g.5) Tư nhân trú ngụ là người nước ngoài, nếu ko với hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải với những tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

  g.6) Đối với người nộp thuế làm việc trong những tổ chức kinh tế, những cơ quan hành chính, sự nghiệp với bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại những tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế với xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.

  Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với những nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế; những nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.

  h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc

  h.1) Người nộp thuế với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống ko phải khai người phụ thuộc.

  h.2) Người nộp thuế với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia đạo đối với người phụ thuộc khai như sau:

  h.2.1) Đối với người nộp thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công

  h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc

  h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

  Người nộp thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, tư nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

  Tổ chức, tư nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý cùng thời khắc nộp tờ khai thuế thu nhập tư nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

  Riêng đối với tư nhân trực tiếp khai thuế với cơ thuế quan thì tư nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời khắc nộp tờ khai thuế thu nhập tư nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.”

   Article post on: nongdanmo.com

   Recommended For You

   About the Author: Bảo