Xây dựng khu vườn tại gia

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi: Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay như thế nào? Câu hỏi của chị Thảo đến từ Bình Định.

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay như thế nào?

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức được ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức:

giay nghi phep

Tải Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất: tại đây.

xin nghi phep cua can bo cong chuc

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Cán bộ, công chức nghỉ việc không phép có bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách không?

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Như vậy theo quy định trên thì không có quy định cụ thể về việc sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nào đối với trường hợp cán bộ, công chức nghỉ việc không phép.

Tuy nhiên, quy định trên có đề cấp đến việc vi phạm quy chế, nội quy tại nơi làm việc lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng sẽ kỷ luật theo hình thức khiển trách.

Do đó, cán bộ, công chức nghỉ việc không phép có bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách hay không sẽ căn cứ vào nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị mà người đó công tác và hậu quả của chuyện nghỉ việc không phép để xem xét kỷ luật.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

Căn cứ tại Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

-. Khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật.

– Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật như sau:

+ Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành.

+ Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

– Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

– Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.

– Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm; ngoài thời hạn 24 tháng thi hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

nongdanmo Company Inc

Website: https://nongdanmo.com

Facebook: https://facebook.com/nongdanmocom

Twitter: @nongdanmocom

Copyright © 2023 | Design by NongDanMo