Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Cho tôi hỏi: Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay như thế nào? Thắc mắc của chị Thảo tới từ Bình Định.

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay như thế nào?

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức được ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức:

Tải Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất: tại đây.

Mẫu Giấy chấp thuận đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Cán bộ, công chức nghỉ việc ko phép với bị vận dụng hình thức kỷ luật khiển trách ko?

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Tương tự theo quy định trên thì ko với quy định cụ thể về việc sẽ vận dụng hình thức xử lý kỷ luật nào đối với trường hợp cán bộ, công chức nghỉ việc ko phép.

Tuy nhiên, quy định trên với đề cấp tới việc vi phạm quy chế, nội quy tại nơi làm việc lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng sẽ kỷ luật theo hình thức khiển trách.

Article post on: nongdanmo.com

Do đó, cán bộ, công chức nghỉ việc ko phép với bị vận dụng hình thức kỷ luật khiển trách hay ko sẽ căn cứ vào nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị mà người đó công việc và hậu quả của chuyện nghỉ việc ko phép để xem xét kỷ luật.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

Căn cứ tại Điều hai Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

-. Khách quan, công bằng; công khai, sáng tỏ; nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời khắc xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức với từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và vận dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật vận dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; ko tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với những hình thức kỷ luật khác nhau.

Source: nongdanmo.com

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời kì thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục với hành vi vi phạm thì bị vận dụng hình thức kỷ luật như sau:

+ Nếu với hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì vận dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành.

+ Nếu với hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì vận dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật vận dụng đối với hành vi vi phạm mới.

Via @: nongdanmo.com

- Lúc xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục thiếu sót, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

- Ko vận dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính ko thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm tới mức bị xử lý hình sự.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.

- Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, ý thức, danh dự, phẩm giá trong quá trình xử lý kỷ luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức với hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật với hiệu lực với cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm; ngoài thời hạn 24 tháng thi hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng lúc xem xét xử lý kỷ luật.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo