DD/MM/YYYY LÀ GÌ ? NGHĨA CỦA TỪ MM/DD/YY LÀ GÌ ? NGHĨA CỦA TỪ MM/DD/YY

DD/MM/YYYY LÀ GÌ ? NGHĨA CỦA TỪ MM/DD/YY LÀ GÌ ? NGHĨA CỦA TỪ MM/DD/YY

Những kiểu dữ liệu ngày và thời kì với nhiều định dạng khác nhau để giúp đáp ứng những trường hợp duy nhất của bạn. Lúc định dạng bạn với ba lựa chọn: giữ định dạng mặc định, vận dụng định dạng được xác định trước hoặc tạo định dạng tùy chỉnh. Lúc bạn vận dụng định dạng cho một trường bảng, với cùng định dạng được tự động vận dụng cho bất kỳ biểu mẫu hoặc điều khiển báo cáo nào mà bạn sau đó sẽ gắn kết với trường bảng đó. Chỉ định dạng thay đổi cách hiển thị dữ liệu và ko tác động tới cách dữ liệu được lưu trữ hoặc cách người sử dụng với thể nhập dữ liệu.Bạn đang xem: Mm/dd/yyyy là gì

Trong bài viết này

Tổng quan về định dạng ngày và thời kì

Access sẽ tự động hiển thị tháng ngày và thời kì trong định dạng ngày và thời kì dài. Tháng ngày xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và as, dd/mm/yyyy bên ngoài Hoa Kỳ, trong đó mm là tháng, dd là ngày và yyyy là năm. Thời kì được hiển thị như, HH: mm: SS/ch, trong đó HH là giờ, mm là phút, và SS là giây.

Access tự động cung ứng một mức độ xác thực dữ liệu nhất định với liên quan tới định dạng ngày và giờ. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày ko hợp thức, chẳng hạn như 32.11.2018, một thông tin sẽ xuất hiện và bạn sẽ với tùy chọn nhập một trị giá mới hoặc chuyển đổi trường từ kiểu dữ liệu ngày/giờ tới kiểu dữ liệu văn bản. Trị giá ngày hợp thức từ-657.434 (ngày Một tháng 1 100 AD) tới 2.958.465 (ngày 31 tháng 12, 9999 AD). Trị giá thời kì hợp thức từ .0 tới. 9999, hoặc 23:59:59.

Lúc bạn muốn chuyển nhập tháng ngày và thời kì theo định dạng cụ thể, hãy sử dụng tín hiệu nhập. Ví dụ, nếu bạn vận dụng tín hiệu nhập vào tháng ngày ở định dạng châu Âu, người nào đó nhập dữ liệu trong cơ sở vật chất dữ liệu của bạn sẽ ko thể nhập ngày ở định dạng khác. Sở hữu thể vận dụng tín hiệu nhập vào những trường trong bảng, bộ kết quả truy vấn và để điều khiển trên những biểu mẫu và báo cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục điều khiển định dạng nhập dữ liệu bằngdấu hiệu nhập.

Đầu Trang

Ứng dụng định dạng được xác định trước

Access cung ứng một số định dạng được xác định trước cho dữ liệu ngày và thời kì.

Trong bảng

Mở bảng ở Dạng xem thiết kế.

Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường ngày/giờ mà bạn muốn định dạng.

Trong phần tính chất trường , hãy bấm vào mũi tên trong hộp tính chất định dạng , rồi chọn một định dạng từ danh sách thả xuống.

Sau lúc bạn chọn một định dạng, nút tùy chọn Cập Nhật tính chất sẽ xuất hiện và cho phép bạn vận dụng định dạng mới cho bất kỳ trường bảng nào khác và những điều khiển biểu mẫu sẽ kế thừa nó. Để vận dụng những thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở vật chất dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, rồi bấm vào Cập Nhật định dạng ở mọi nơi tên trường được sử dụng. Trong trường hợp này, tên trường là tên của trường ngày/giờ của bạn.

Lưu những thay đổi của bạn và chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu để xem với định dạng nào đáp ứng nhu cầu của bạn hay ko.

Ghi chú Những biểu mẫu, báo cáo hoặc dạng xem mới mà bạn tạo dựa trên bảng này với định dạng của bảng, nhưng bạn với thể ghi đè này trên biểu mẫu, báo cáo hoặc dạng xem mà ko thay đổi định dạng của bảng.

Trong một biểu mẫu hoặc báo cáo

Mở dạng xem xếp đặt biểu mẫu hoặc báo cáo hoặc dạng xem thiết kế.

Đặt con trỏ trong hộp văn bản với ngày và thời kì.

Nhấn F4 để hiển thị bảng tính chất.

Đặt tính chất định dạng cho một trong những định dạng ngày được xác định trước.

Trong một truy vấn

Mở truy vấn trong dạng xem thiết kế.

Bấm chuột phải vào trường ngày, rồi bấm tính chất.

Trong bảng tính chất, hãy chọn định dạng bạn muốn từ danh sách tính chất định dạng .

Trong một biểu thức

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng được xác định trước

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày kiểu Chung

Mặc định Hiển thị trị giá ngày dưới dạng số và trị giá thời kì như giờ, phút và giây theo sau là sáng hoặc ch. Đối với cả hai kiểu trị giá, Access sử dụng dấu tách ngày và thời kì được xác định trong thiết đặt khu vực Windows của bạn. Nếu trị giá ko với thành phần thời kì, Access sẽ chỉ hiển thị ngày. Nếu trị giá ko với cấu phần ngày, Access sẽ chỉ hiển thị thời kì.

Ngày dạng Dài

Chỉ hiển thị trị giá ngày, như được xác định theo định dạng ngày dài trong thiết đặt vùng Windows của bạn.

Thứ hai, 27 tháng tám, 2018

Ngày dạng Trung bình

Hiển thị ngày dưới dạng dd/Mmm/YY, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows của bạn.

Article post on: nongdanmo.com

27/tháng Tám/18 27 tháng Tám-18

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị trị giá ngày, như được xác định theo định dạng ngày ngắn trong thiết đặt vùng Windows của bạn.

Thời kì dạng Dài

Hiển thị giờ, phút và giây theo sau là sáng hoặc ch. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời kì trong thiết đặt vùng Windows của bạn.

10:10:42 AM

Thời kì dạng Trung bình

10:10 AM

Thời kì dạng Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời kì trong thiết đặt vùng Windows của bạn.

10:10

Đầu Trang

Ứng dụng định dạng tùy chỉnh

Lúc bạn vận dụng một định dạng tùy chỉnh cho trường ngày/giờ, bạn với thể kết hợp những định dạng khác nhau bằng cách với hai phần, một cho ngày và thời kì khác. Trong ví dụ này, bạn sẽ tách những phần bằng khoảng trắng. Ví dụ, bạn với thể kết hợp những định dạng ngày và thời kì dài như sau: m/dd/yyyy h:mm: SS.

Mở bảng ở Dạng xem thiết kế.

Trong phần trên của lưới thiết kế, chọn trường ngày/giờ hoặc ngày/thời kì mở rộng mà bạn muốn định dạng.

Trong phần tính chất trường , chọn tab chung , bấm vào ô kế bên hộp định dạng và nhập những ký tự cụ thể dựa trên nhu cầu định dạng của bạn.

Sau lúc bạn nhập một định dạng, nút tùy chọn Cập Nhật tính chất sẽ xuất hiện và cho phép bạn vận dụng định dạng cho bất kỳ trường bảng nào khác và những điều khiển biểu mẫu sẽ kế thừa nó. Để vận dụng những thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở vật chất dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, rồi bấm vào Cập Nhật định dạng tên trường ở mọi nơi. Trong trường hợp này, tên trường là tên của trường ngày/giờ của bạn.

Lưu những thay đổi của bạn, rồi chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu để xem liệu định dạng với đáp ứng nhu cầu của bạn hay ko.

Source: nongdanmo.com

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh

Dưới đây là một số ví dụ về những cách khác nhau để định dạng ngày 13 tháng 1, 2012:

Để định dạng ngày như...

Nhập mã này vào hộp tính chất định dạng :

YYYY-mm-dd

2012

yyyy

Ngày 13 tháng 1 2012

đ

13.01.2012

dd.mm.YYYY (Access thêm dấu gạch nối tự động)

Thứ sáu 1/13

DDD m/d

2/6

WW/w

Ngày 13 tháng 1, 2012

Mmm d "," yyyy

Via @: nongdanmo.com

Đầu Trang

Ký tự định dạng tùy chỉnh

Để tạo một định dạng tùy chỉnh, hãy sử dụng những ký tự sau đây làm chỗ dành sẵn và dấu tách. Định dạng tùy chỉnh tranh chấp với thiết đặt Ngày/Giờ đã xác định trong thiết đặt vùng Windows bị bỏ qua. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi dung mạo của một số kiểu dữ liệu.

Ko với ký tự định dạng tùy chỉnh cho phần nanosecond của kiểu dữ liệu ngày/thời kì được mở rộng.

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho ngày, tháng và năm. Sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, bằng tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng dấu gạch chéo (/).

Dấu tách thời kì

Điều khiển nơi truy nhập vị trí tách những giờ, phút và giây. Sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, bằng tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng dấu hai chấm (:).

c

Hiển thị định dạng ngày chung.

d hoặc dd

Hiển thị ngày trong tháng dưới dạng một hoặc hai chữ số. Đối với một chữ số, hãy sử dụng một chỗ dành sẵn đơn lẻ; Đối với hai chữ số, hãy sử dụng hai chỗ dành sẵn.

ddd

Abbreviates ngày của tuần thành ba chữ loại.

dddd

Cho phép tất cả những ngày trong tuần.

ddddd

Hiển thị định dạng ngày ngắn.

dddddd

Hiển thị định dạng ngày dài.

w

Hiển thị một số tương ứng với ngày trong tuần. (Một tới 7)

ww

Hiển thị một số tương ứng với tuần trong năm (Một tới 53).

m hoặc mm

Hiển thị tháng dưới dạng số một chữ số hoặc hai chữ số.

mmm

Abbreviates tên của tháng thành ba chữ loại. Ví dụ, tháng một xuất hiện là tháng một.

mmmm

q

Hiển thị số lượng quý lịch hiện tại (1-4). Ví dụ, nếu bạn thuê một viên chức trong tháng năm, Access sẽ hiển thị Hai là trị giá quý.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo