Đề tài ”Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên”

Đề tài ”Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên”

Tài liệu tương tự

Nội dung

Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là một thành tựu lao động đáng ghi nhận. Để với thể thực hiện và hoàn thành đồ án này, chúng em đã nhận được sự viện trợ và hướng dẫn tận tình của những thầy, những cô và những bạn khoa kỹ thuật thông tin trường đại học Điện Lực. Chúng em xin gửi lời cảm ơn tình thật và sâu sắc tới những thầy cô trong khoa, cảm ơn những thầy, những cô những người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những tri thức cần thiết, những kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt ba niên học tại trường đại học Điện Lực để chúng em với thể tự tín lúc thực hiện đồ án này. Đặc trưng chúng em xin tình thật cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và tương trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Trong thời kì làm đồ án cùng cô, chúng em ko những học hỏi được những tri thức mà còn học hỏi được khả năng làm việc nghiêm túc, độc lập và với trách nhiệm với công việc của mình. Chúng em cũng bộc bạch sự cảm ơn tới anh Đỗ Đức Cường người đã với những đóng góp cho chương trình của chúng em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú đã tạo điều kiện cho chúng em sử dụng dữ liệu từ những khóa sinh viên tốt nghiệp trước để chúng em hoàn thành trật tự kiểm thử cho chương trình được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn những bạn lớp C7Tin những người bạn đường đã nhiệt tình động viên, ủng hộ, viện trợ bọn mình trong suốt thời kì học tập cũng như thời kì thực hiện đồ án này. Cuối cùng, chúng em xin bộc bạch lòng hàm ơn vô hạn đối với cha mẹ và gia đình những người thân xung quanh đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em trong quá trình học tập. Mặc dù chúng em đã với quyết tâm hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng cứng cáp ko tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý thầy cô và những bạn. Hà Nội, tháng 6 năm 2011. Sinh viên thực hiện. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 1Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Phan Thị Nguyệt. Phạm Thị Thơm. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................9 CHƯƠNG Một TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC........................11 1.Một MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐẶT RA KHI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC............................11 1.1.Một Giới thiệu về khoa CNTT- trường đại học Điện Lực................................11 1.1.Hai Cơ cấu tổ chức..........................................................................................12 1.Hai KHẢO SÁT QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTTTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC.................................................................................14 1.2.Một Thứ tự nghiệp vụ đang được sử dụng ở khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực............................................................................................................14 1.2.Hai Những trắc trở và thuận lợi trong quá trình Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên tại khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực........................................15 1.3 BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC.......................................................................................................15 1.4 NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM.......................................................16 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1......................................................................................17 CHƯƠNG Hai TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SỬ DỤNG.......................18 2.Một HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2008...........................................18 2.Hai LINQ...............................................................................................................19 2.3 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ASP.NET MVC........................................19 2.4 ADO.NET ENTITY FRAMEWORK....................................................................20 2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................................20 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN...................................................................................22 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 2Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ...............................................................................................................................22 3.1.Một Khảo sát....................................................................................................22 3.1.Hai Phân tích bài toán.....................................................................................23 3.Hai ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG...........................................................................23 3.2.Một Yêu cầu về chức năng của hệ thống.........................................................23 3.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....................................................................................27 3.3.Một Mô phỏng Use Case mức cao......................................................................27 3.3.1.Một Biểu đồ Use Case................................................................................27 3.3.1.Hai Mô tả khái quát những hệ con.................................................................28 3.3.Hai Phân tích những mô phỏng Use Case chi tiết..................................................28 3.3.2.Một Use Case “Đăng nhập”......................................................................28 3.3.2.Hai Use Case “Đăng ký”...........................................................................30 3.3.2.3 Gói Use Case “Quản lý đồ án tốt nghiệp”..........................................32 3.3.2.4 Gói Use Case “Quản lý giảng viên”...................................................40 3.3.2.5 Gói Use Case “Tìm kiếm”..................................................................43 3.3.2.6 Gói Use Case “Xem thông tin”..........................................................45 3.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.......................................................................................47 3.4.Một Thiết kế hệ thống “ Quản lý và tìm kiếm đồ án”......................................47 3.4.Hai Thiết kế hệ thống “ Quản lý và tìm kiếm giảng viên”..............................47 3.4.3 Biểu đồ thiết kế những lớp thực thể...............................................................48 3.4.4 Biểu đồ quan hệ giữa những thực thể............................................................49 3.4.5 Thiết kế hạ tầng sữ liệu................................................................................50 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................................56 CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG.................57 4.Một LẬP TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG...................................................................57 4.Hai MÔ TẢ HỆ THỐNG............................................................................................57 4.2.Một Một số giao diện tiêu biểu và giảng giải hoạt động..................................57 4.2.1.Một Giao diện trang chủ cho người sử dụng..................................................57 4.2.1.Hai Giao diện trang quản trị cho người quản lý........................................62 4.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4......................................................................................57 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI....................................68 TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................69 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 3Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên PHỤ LỤC Một MỘT SỐ ĐOẠN CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH........................69 LIỆT KÊ CHỮ VIẾT TẮT CNTT Kỹ thuật thông tin CSDL Cơ sở vật chất dữ liệu MVC Model- View- Controller LINQ Language – Integrated Query SQL Structured Query Language STT Số thứ tự UML Unified Modeling Language SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 4Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 2.1TÌM HIỂU LINQ...................................................................................19 HÌNH 3.Hai MÔ HÌNH USE CASE MỨC TỔNG QUÁT.....................................27 HÌNH 3.3 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”.............................................28 HÌNH 3.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP” ..................................................................................................................................29 HÌNH 3.5 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”....30 HÌNH 3.6 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG KÝ”...................................................30 HÌNH 3.7 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”....31 HÌNH 3.8 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”........31 HÌNH 3.9 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”...32 HÌNH 3.10 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”.........................32 HÌNH 3.11 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI” ..................................................................................................................................33 HÌNH 3.12 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”...34 HÌNH 3.13 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”. .35 HÌNH 3.14 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”.............................................................................................36 HÌNH 3.15 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”.........................................................................................................................37 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 5Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 3.16 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “DOWNLOAD ĐỀ TÀI”.........................................................................................................................38 HÌNH 3.17 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”.......................................................................................................40 HÌNH 3.18 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”.......................................................................................................40 HÌNH 3.19 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN”................40 HÌNH 3.20 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN”......................................................................................................................41 HÌNH 3.21 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN”.........................................................................42 HÌNH 3.22 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN”...............................................................................43 HÌNH 3.23 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “TÌM KIẾM”.......................................43 HÌNH 3.24 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”.....................................................................................................................45 HÌNH 3.25 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM” ..................................................................................................................................45 HÌNH 3.26 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “XEM THÔNG TIN”.........................45 HÌNH 3.27 BIỂU ĐỒ HÀNH ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “XEM THÔNG TIN”.........................................................................................................46 HÌNH 3.28 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM ĐỒ ÁN”..............................................................................................47 HÌNH 3.29 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN”..................................................................................47 HÌNH 3.30 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN”.................................................................................48 HÌNH 3.31 MÔ HÌNH QUAN HỆ GIỮA THỰC THỂ......................................49 HÌNH 4.Một GIAO DIỆN TRANG CHỦ WEBSITE..............................................58 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 6Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 4.Hai GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI...................................58 HÌNH 4.3 GIAO DIỆN DOWN LOAD ĐỒ ÁN..................................................59 HÌNH 4.4 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ......59 HÌNH 4.5 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU........................................................................................................60 HÌNH 4.6 GIAO DIỆN XEM CHI TIẾT GIẢNG VIÊN...................................60 HÌNH 4.7 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................61 HÌNH 4.8 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THEO LỚP......................................................................................................61 HÌNH 4.9 GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP................62 HÌNH 4.10 GIAO DIỆN THÊM MỚI ĐỀ TÀI...................................................63 HÌNH 4.11 GIAO DIỆN XÓA ĐỀ TÀI................................................................63 HÌNH 4.12 GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ.........................64 HÌNH 4.13 GIAO DIỆN THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP..................64 HÌNH 4.14 GIAO DIỆN XUẤT ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP.............................65 HÌNH 4.15 GIAO DIỆN QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN...........................................65 HÌNH 4.16 GIAO DIỆN SỬA THÔNG TIN GIẢNG VIÊN..............................66 HÌNH 4.17 GIAO DIỆN TÌM THÔNG TIN GIẢNG VIÊN THEO TÊN........66 DANH MỤC CÁC BẢNG SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 7Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên BẢNG 1.Một DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM.......................................................................................................................13 BẢNG 1.Hai DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN....................................................................13 BẢNG 3.Một MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”................................................29 BẢNG 3.Hai MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG KÝ”.....................................................30 BẢNG 3.3 MÔ TẢ USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”.............................................33 BẢNG 3.4 MÔ TẢ USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.................................................34 BẢNG 3.5 MÔ TẢ USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.................................................35 BẢNG 3.6 MÔ TẢ USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”.........................................37 BẢNG 3.7 MÔ TẢ USE CASE “DOWNLOAD ĐỒ ÁN”..................................38 BẢNG 3.8 MÔ TẢ USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”.........................39 BẢNG 3.9 MÔ TẢ GÓI USE CASE “QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN” ..................................................................................................................................41 BẢNG 3.10 MÔ TẢ USE CASE “TÌM KIẾM”..................................................44 BẢNG 3.11 MÔ TẢ USE CASE “XEM THÔNG TIN”.....................................46 BẢNG 3.12 BẢNG ĐỀ TÀI...................................................................................50 BẢNG 3.13 BẢNG CHỦ ĐỀ.................................................................................50 BẢNG 3.14 BẢNG HƯỚNG DẪN........................................................................51 BẢNG 3.15 BẢNG PHẢN BIỆN..........................................................................51 BẢNG 3.16 BẢNG HỘI ĐỒNG............................................................................51 BẢNG 3.17 BẢNG GIẢNG VIÊN........................................................................52 BẢNG 3.18 BẢNG ĐƠN VỊ..................................................................................52 BẢNG 3.19 BẢNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU......................................................53 BẢNG 3.20 BẢNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU..............................................53 BẢNG 3.21 BẢNG KHOA....................................................................................53 BẢNG 3.22 BẢNG SINH VIÊN............................................................................54 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 8Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên BẢNG 3.23 BẢNG LỚP........................................................................................54 BẢNG 3.24 BẢNG BẬC ĐÀO TẠO.....................................................................55 BẢNG 3.25 BẢNG HỆ ĐÀO TẠO.......................................................................55 BẢNG 3.26 BẢNG KHÓA ĐÀO TẠO.................................................................55 Bảng 3.27 Bảng địa điểm học..................................................................................55 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 9Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên PHẦN MỞ ĐẦU Việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên là một yêu cầu thiết yếu của mỗi trường đại học. Để quản lý đồ án và lưu trữ với hiệu quả thì ko thuần tuý bởi đòi hỏi kỹ năng của người quản lý. Làm sao để vừa với thể kiểm soát được số lượng đề tài của những khóa, những hệ tập huấn khác nhau vừa với thể lưu trữ nó làm tài liệu cho những bạn sinh viên khóa sau đồng thời phân công giảng viên hướng dẫn đồ án một cách hợp lý. Việc quản lý và lưu trữ đồ án trước đây chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công, bản mềm, sourcecode đồ án thường lưu trên đĩa …chiếm diện tích lưu trữ rất to. Do đó, lúc quản lý hay tìm kiếm mất rất nhiều thời kì và công sức mà hiệu quả công việc đem lại ko cao thỉnh thoảng còn xảy ra sơ sót mất mát dữ liệu ko đáng với. Hiện nay công việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của một số trường đại học nói chung và khoa CNTT-Trường đại học Điện Lực nói riêng còn chưa đạt hiệu quả cao. Do đó việc đòi hỏi với một phần mềm chuyên dụng trợ tạo điều kiện cho công việc quản lý và lưu trữ đồ án tốt nghiệp sinh viên là một nhu cầu thế tất để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời kì trong công việc. Lý do chọn đề tài: Trong những năm sắp đây, nền kỹ thuật thông tin của nước ta cũng đã với phát triển trên mọi ngành trong cuộc sống cũng như trong ngành quản lý xã hội khác. Một trong những ngành mà máy tính được sử dụng nhiều nhất là những hệ thống thông tin quản lý nói chung. Tuy nhiên, hiện nay do quy mô, tính phức tạp của công việc ngày càng cao nên việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý ko chỉ là việc lập trình thuần tuý mà phải xây dựng một cách với hệ thống. Trong thời kì học tập tại trường đại học Điện Lực nhận mặt được sự khó khăn trong việc quản lý và lưu trữ đồ án tốt nghiệp sinh viên của khoa CNTTSVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 10Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Trường đại học Điện Lực chúng em đã thực hiện đề tài: ”Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên” với mong muốn đưa ngành kỹ thuật thông tin trở nên thiết thực với cuộc sống và tương trợ công việc quản lý và lưu trữ đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực được tiện lợi và xác thực hơn, đồng thời sẽ là tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau. Trong đồ án này chúng em sẽ trình bày quá trình tìm hiểu cách quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực, miêu tả tổng thể bài toán quản lý, những yêu cầu về hệ thống, tài liệu phân tích thiết kế hệ thống. Cập nhật, lưu trữ thông tin đồ án sinh viên khoa CNTT. Nội dung của đồ án: Đồ án trình bày trật tự xây dựng một bài toán quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên bao gồm tìm hiểu thực trạng quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTTTrường đại học Điện Lực, từ đó đi vào phân tích thiết kế hệ thống để đưa ra một sản phẩm phần mềm với những chức năng cần thiết, cấu trúc đồ án này gồm bốn chương: Chương 1: Tổng quan về Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTTTrường đại học Điện Lực. Chương 2: Tìm hiểu tiếng nói lập trình sử dụng Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 4: Lập trình xây dựng và mô tả hệ thống Kết luận và hướng phát triển đề tài. Đối tượng nghiên cứu: Những quá trình quản lý đồ án, lưu trữ, thống kê, tìm kiếm đồ án, qua đó xây dựng chương trình quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên. Phạm vi nghiên cứu: Chương trình được vận dụng quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 11Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên CHƯƠNG Một TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Trong chương này, chúng em trình bày tổng quan về đề tài: Mục đích và yêu cầu đặt ra lúc xây dựng phần mềm quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên cho khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực. Quá trình khảo sát trật tự quản lý đồ án của khoa hiện nay, từ đó đưa ra phương pháp khắc phục bài toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên. 1.Một Mục đích, yêu cầu đặt ra lúc xây dựng phần mềm Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực 1.1.Một Giới thiệu về khoa CNTT- trường đại học Điện Lực Khoa CNTT trường Đại học Điện lực được thành lập ngày 02/05/2002 theo Quyết định số 487EVN/CĐĐL – TCHC của Hiệu trưởng nhà Trường. Nhiệm vụ của Khoa là tập huấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trong ngành kỹ thuật thông tin với những nhiệm vụ sau: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 12Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Tập huấn nhân lực kỹ thuật thông tin với trình độ kỹ sư, cử nhân phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành điện và sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. - Giảng dạy những môn học thuộc ngành kỹ thuật thông tin cho những ngành tập huấn khác trong trường đại học Điện lực . - Tiến hành những hoạt động chuyển giao kỹ thuật trong ngành kỹ thuật thông tin. - Tham gia tập huấn nhân lực chuyên sâu về Kỹ thuật thông tin. - Nghiên cứu, phát triển, triển khai những nhà sản xuất trị giá gia tăng trên mạng viễn thông, mạng Internet. - Nghiên cứu – phát triển những sản phẩm và nhà sản xuất thuộc ngành Kỹ thuật thông tin phục vụ sự phát triển của ngành điện lực. - Nghiên cứu những phương pháp kỹ thuật mới ứng dụng vào việc triển khai sản xuất phần mềm. - Thực hiện những nhà sản xuất tư vấn nghiên cứu khả thi cho những đề án to về CNTT. Cơ sở vật chất vật chất Toàn bộ phòng học thực hiện đều được đặt tại nhà A (hạ tầng 1) và nhà C (hạ tầng 2), với tổng số máy hiện với lên tới sắp 200 máy. Phòng học thực hiện rộng rãi, thoáng mát được trang bị đầy đủ hệ thống máy lạnh. Sơ đồ phòng máy được sắp xếp hiện đại, đẹp mắt, thuận tiện cho việc thực hiện của sinh viên. Cấu hình máy tính mạnh, tốc độ xử lý cao được nối mạng Internet. Giờ học lý thuyết được minh họa sử dụng máy chiếu giúp sinh viên tiếp thu bài một cách trực quan, sinh động. Hiện nay khoa với 5 phòng máy tính, trong đó: hạ tầng Một với những phòng A201, A202, M302; hạ tầng Hai với những phòng: C201, C202. 1.1.Hai Cơ cấu tổ chức Khoa CNTT – trường Đại học Điện lực với hai bộ môn chính Bộ môn Kỹ thuật phần mềm SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 13Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Bộ môn Khoa học máy tính và những hệ thống thông tin Ban chủ nhiệm khoa: Tiến sĩ: Nguyễn Hữu Quỳnh Trưởng khoa Thạc sĩ: Lê Tấn Đức Phó trưởng khoa Danh sách giảng viên: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm: TT Họ và tên Học hàm, học Vị trí công việc vị Nguyễn Hữu Quỳnh TS Trưởng bộ môn Hoàng Đỗ Thanh Tùng TS Giảng viên Nguyễn Trung Hiếu TS Giảng viên Nguyễn Trường Thắng TS Thỉnh giảng Bùi Khánh Linh ThS Giảng viên Nguyễn Thị Hồng ThS Giảng viên Khánh Nguyễn Thị Ngọc Tú ThS Giảng viên Lê Thị Trang Linh ThS Giảng viên Lê Mạnh Hùng KS Giảng viên Vũ Đức Minh CN Giảng viên Một Hai 3 4 5 6 7 8 9 10 Bảng 1.Một Danh sách giảng viên bộ môn Kỹ thuật phần mềm. Bộ môn Khoa học máy tính và những hệ thống thông tin: TT Họ và tên Một Hai 3 4 5 Nguyễn Thị Thu Hà Ngô Quốc Tạo Phạm Văn Ất Nguyễn Văn Vinh Đặng Thu Hiền Học hàm, học Vị trí công việc vị NCS Trưởng bộ môn PGS, TS Chuyên gia PGS, TS Thỉnh giảng TS Thỉnh giảng TS Thỉnh giảng SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 14Đồ án tốt nghiệp 6 7 8 9 10 11 12 13 Nguyễn Tùng Linh Vũ Văn Định Nguyễn Quỳnh Anh Trần Sơn Hà Lê Tấn Đức Trần Thị Minh Thu Phạm Đức Hồng Ngô Ngọc Thành Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên ThS NCS ThS ThS ThS ThS ThS KS Giảng viên Giảng viên Giảng viên Giảng viên Giảng viên Giảng viên Giảng viên Giảng viên Bảng 1.Hai Danh sách giảng viên bộ môn Khoa học máy tính và những hệ thống thông tin. 1.Hai Khảo sát trật tự Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTTTrường đại học Điện Lực. 1.2.Một Thứ tự nghiệp vụ đang được sử dụng ở khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực Công việc Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT – Trường Đại học Điện Lực hiện nay do cô Nguyễn Thị Ngọc Tú thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban chủ nhiệm khoa. Hàng năm, sau mỗi kỳ làm và bảo vệ đề tài tốt nghiệp của sinh viên, người quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên phải lưu lại những tài liệu liên quan và những thông tin của đồ án tốt nghiệp để làm tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau. Thứ tự quản lý những thông tin đồ án Sau lúc buổi bảo vệ của những bạn sinh viên kết thúc người quản lý đồ án phải lưu lại tất cả những thông tin và tài liệu liên quan của mỗi đồ án. Thông tin được lưu lại bao gồm: quyển báo cáo được lưu lại trong Khoa theo danh sách lớp, sourcecode của đồ án được lưu trữ trên những đĩa CD đi kèm trong mỗi quyển báo cáo, điểm của đồ án như: điểm thầy giáo hướng dẫn, điểm thầy giáo phản biện, SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 15Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên điểm hội đồng bảo vệ của mỗi sinh viên được được lưu theo lớp trên những file Excel. Tuy nhiên, bản mềm đồ án của những bạn sinh viên vẫn chưa được lưu trữ lại. Thứ tự quản lý sinh viên làm đồ án Trong quá trình này, người quản lý cập nhật thông tin chi tiết của những bạn sinh viên đã làm đồ án tương ứng như: Họ tên sinh viên, liên hệ, email, lớp, đề tài đã làm,..v.v. Thứ tự quản lý giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện đề tài Ứng với mỗi một đề tài, người quản lý sẽ cập nhật lại thông tin của những giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện đề tài đó như: Tên giảng viên, đơn vị, học vị, chức vụ, hướng nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu của từng giảng viên đó là gì… Hội đồng bảo vệ Căn cứ vào mỗi đồ án, người quản lý sẽ cập nhật những thông tin của hội đồng bảo vệ chấm điểm cho đồ án đó. Những thông tin cần cập nhật bao gồm: Chủ toạ hội đồng, số thành viên và nhận xét về đồ án của hội đồng đó. 1.2.Hai Những trắc trở và thuận lợi trong quá trình Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên tại khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực Khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực với bề dày kinh nghiệm trong công việc quản lý và cùng với hàng ngũ cán bộ trẻ nhiệt huyết, với trình độ cao, chuyên môn sâu, nhiệt tình trong công việc đây là những yếu tố thuận lợi tạo điều kiện cho việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên trở lên tiện lợi hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu mở rộng mạng lưới tập huấn mà Khoa với nhiều bậc tập huấn, hệ tập huấn với rất nhiều lớp khác nhau. Cho nên việc quản lý và lưu trữ đồ án từng khóa, từng hệ tập huấn…làm tài liệu cho những bạn sinh viên khóa sau là khó khăn cho người quản lý. Hơn nữa việc lưu trữ của Khoa vẫn là thủ công, nên việc mất mát và hỏng dữ liệu là ko tránh khỏi được. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 16Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 1.3 Bài toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực. Từ việc khảo sát trạng thái Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa CNTTTrường đại học Điện Lực như trên, chúng ta cần thấy đưa ra một bài toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên với: Lưu trữ thông tin đồ án tốt nghiệp Là những trật tự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên -Những loại biểu mẫu về thông tin đồ án, danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài. Danh sách hội đồng bảo vệ và giảng viên phản biện đề tài, danh sách điểm đồ án của sinh viên. -Lưu trữ được thông tin bản mềm và Sourcecode đồ án làm tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau. -Thông tin tra cứu, tìm kiếm dữ liệu đồ án phục vụ cho công việc quản lý. Thao tác trên dữ liệu toàn văn - Thứ tự cập nhật, truy nhập dữ liệu trên mỗi đồ án. - Thứ tự quản lý những giảng viên hướng dẫn và những giảng viên phản biện đề tài. - Quá trình cập nhật danh sách những sinh viên làm đồ án. - Quá trình cập nhật hội đồng bảo vệ. - Thao tác tìm kiếm theo tên đề tài, người hướng dẫn, năm bảo vệ, điểm bảo vệ, … Phân quyền người sử dụng Đối với người sử dụng, hệ thống cho phép người sử dụng tra cứu tất cả những thông tin liên quan tới đồ án tốt nghiệp một cách nhanh chóng tránh được thời kì tìm kiếm thủ công. Hệ thống với giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người sử dụng. Hệ SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 17Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên thống cho phép người sử dụng truy cập thường xuyên, đòi hỏi chương trình tổ chức hạ tầng dữ liệu lưu trữ những thông tin của đồ án sao cho tối ưu hiệu quả nhất, tránh tối đa sơ sót và mất mát dữ liệu. Mục tiêu xây dựng phần mềm Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên cho khoa: - Tổ chức thống nhất một hệ thống hạ tầng dữ liệu nhằm lưu trữ thống nhất toàn bộ dữ liệu. - Cập nhật, tìm kiếm, thống kê, lưu trữ đồ án tốt nghiệp sinh viên. Đối tượng người sử dụng Hệ thống Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên ngoài việc phục vụ cho công việc nghiệp vụ của người lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của Khoa, còn phục vụ công việc tra cứu thông tin đồ án của những thầy giáo và những bạn sinh viên khoa CNTT những khóa sau muốn làm tài liệu tham khảo. 1.4 Những ưu nhược điểm của phần mềm Ưu điểm: Với phần mềm Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTTTrường đại học Điện Lực người quản lý đồ án của khoa với thể cập nhật thông tin đồ án một cách đầy đủ, nhanh chóng, và tiết kiệm được thời kì. Người sử dụng với thể truy xuất, tra cứu thông tin đồ án theo những tiêu chí mà mình quan tâm. Mỗi một đồ án với rất nhiều thông tin liên quan như sinh viên làm đồ án, thầy giáo hướng dẫn, thầy giáo phản biện, hội đồng chấm thi, điểm cho đồ án, ...; Lúc đó nhờ sự tương trợ của hệ thống, người quản lý sẽ rất tiện lợi trong việc quản lý, theo dõi, cập nhật những thông tin đó mà ko phải tốn nhiều thời kì tìm kiếm như công việc quản lý thủ công trước kia. Nhược điểm: Phần mềm chưa với chức năng quản lý thẩm định điểm cho giảng viên theo đồ án sinh viên mà mình hướng dẫn. Đây sẽ là hướng phát triển của đề tài. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 18Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 1.5 Kết luận chương Một Trong chương này, chúng em đã trình bày những khảo sát về trật tự quản lý đồ án tốt nghiệp tại khoa CNTT – Trường Đại học Điện Lực. Dựa trên trật tự này, chúng em đã phân tích bài toán và xây dựng chương trình quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của khoa CNTT bằng kỹ thuật web (được trình bày chi tiết ở những chương sau). Dữ liệu được sử dụng là dữ liệu thật của những sinh viên khóa trước và được cung ứng bởi khoa CNTT- trường Đại học Điện Lực. CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SỬ DỤNG Trong chương này em sẽ trình bày lý thuyết và tiếng nói lập trình sử dụng để cài đặt và xây dựng chương trình cho bài toán Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên. Cụ thể, hệ thống được cài đặt trên nền Web, sử dụng tiếng nói ASP.Net MVC với hệ quản trị hạ tầng dữ liệu SQL server 2008. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 19Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 2.Một Hệ quản trị hạ tầng dữ liệu SQL Server 2008 SQL server là một hệ thống quản lý hạ tầng dữ liệu quan hệ (RDBOMS) hay còn được gọi là Realational Database Mannagement Systems. Cơ sở vật chất dữ liệu quan hệ là hạ tầng dữ liệu, mà dữ liệu bên trong nó được tổ chức thành những bảng. Những bảng được tổ chức bằng cách nhóm dữ liệu theo cùng chủ đề và với chứa những cột và những hàng thông tin. Sau đó những bảng này được liên kết với nhau bởi bộ Database Engine lúc với yêu cầu. Cơ sở vật chất dữ liệu quan hệ là một trong những mô phỏng hạ tầng dữ liệu thông dụng nhất hiện nay. Hệ quản trị hạ tầng dữ liệu “SQL Server” là một trong những hệ phần mềm tiện lợi và hiệu quả trong việc phát triển những ứng dụng hạ tầng dữ liệu to, phân tích tích hợp cho cơ quan, tổ chức, địa phương. SQL Server tương trợ tốt trong quá trình quản lý xử lý đồng nhất, bảo mật dữ liệu theo mô phỏng Client/Server trên mạng. SQL Server là một hệ hạ tầng dữ liệu quan hệ đủ mạnh, thích hợp với ASP.Net MVC. Thông qua đó với thể tiện lợi lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm và hiển thị dữ liệu trên SQL Server. Máy chủ SQL Server quản lý việc truy cập dữ liệu sẽ đảm bảo cho việc truy cập và sử dụng dữ liệu đồng thời bởi nhiều người, đảm bảo rằng chỉ với những người sử dụng hợp thức mới với quyền truy cập hạ tầng dữ liệu và làm tăng tốc độ truy cập hạ tầng dữ liệu. Căn cứ vào những ưu điểm đã nêu ở trên SQL Server được chọn làm hệ quản trị hạ tầng dữ liệu của hệ thống. SQL Server 2008 với tác dụng đòn bẩy cho kỹ thuật .NET 3.0 (Dot Net Framework 3.0) với LINQ (Language Integrated Query – tiếng nói truy vấn tích hợp). Thêm vào đó là sự tương trợ hiệu quả hơn cho những thực thể dữ liệu doanh nghiệp cùng với những tùy chọn đồng bộ dữ liệu. 2.Hai LINQ LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là tiếng nói tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa toàn cầu của những đối tượng với toàn cầu của dữ liệu. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 20Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên LINQ là thư viện mở rộng cho những tiếng nói lập trình C# và Visual Basic.NET (với thể mở rộng cho những tiếng nói khác) cung ứng khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu đối tượng, CSDL và XML. Hình 2.1Tìm hiểu LINQ LINQ với đủ những toán tử truy vấn trên dữ liệu đối tượng tương tự như SQL trên CSDL, chẳng hạn như xếp thứ tự (order), điều kiện (where) hay móc nối (join)... 2.3 Tiếng nói lập trình ứng dụng ASP.Net MVC ASP.NET MVC là một nền tảng lập trình web mới của Microsoft (dựa trên nền tảng của ASP.NET) được Microsoft giới thiệu phiên bản chính thức vào tháng 4-2009. Hiện nay ASP.NET MVC được giới lập trình .NET toàn cầu ưu tiên lựa chọn để sử dụng xây dựng những ứng dụng, nhà sản xuất web cho doanh nghiệp của mình. Sở hữu được điều đó là bởi vì MVC (Model – View – Controller) là một mô phỏng phát triển ứng dụng web ưu việt và khắc phục nhiều nhược điểm của ASP.NET Webform. MVC là viết tắt chữ mẫu đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI (User Interface) thành 3 phần tương ứng, đầu vào của những controller là những điều khiển thông qua HTTP request, model chứa những miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt. Sau đây là một vài chi tiết trong ba thành phần của MVC: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 21Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Model: Được giao nhiệm vụ cung ứng dữ liệu cho hạ tầng dữ liệu và lưu dữ liệu vào những kho chứa dữ liệu. Tất cả những nghiệp vụ logic được thực thi ở Model. Dữ liệu vào từ người sử dụng sẽ thông qua View để rà soát ở Model trước lúc lưu vào hạ tầng dữ liệu. Việc truy xuất, xác nhận và lưu dữ liệu là một phần của Model. - View: Hiển thị những thông tin cho người sử dụng của ứng dụng và được giao nhiệm vụ cho việc nhận những dữ liệu vào từ người sử dụng, gởi đi những yêu cầu tới bộ điều khiển, sau đó là nhận lại những phản hồi từ bộ điều khiển và hiển thị kết quả cho người sử dụng. Những trang HTML, JSP, những thư viện thẻ và những file nguồn là một phần của View. - Controller: Là tầng trung gian giữa Model và View. Controller được giao nhiệm vụ nhận những yêu cầu từ phía máy khách. Một yêu cầu được nhận từ máy khách được thực hiện bởi một chức năng logic thích hợp từ thành phần Model và sau đó sinh ra những kết quả cho người sử dụng và được thành phần View hiển thị. ActionServlet, Action, ActionForm, struts-config.xml là những thành phần của Controller. Lợi ích của việc sử dụng phương pháp MVC là sự phân đoạn rõ ràng giữa Models, Views, Controllers bên trong ứng dụng. Một cấu trúc sạch sẽ tạo điều kiện cho việc rà soát ứng dụng tiện lợi hơn. 2.4 ADO.NET Entity Framework Thao tác với hạ tầng dữ liệu là một công việc sắp như ko thể thiếu với hầu hết những ứng dụng. Vì vậy tập đoàn Microsoft cũng đầu tư rất nhiều cho vấn đề này với hàng loạt những kỹ thuật DAO, ADO, ADO.NET, sau đó là LINQ và sắp đây nhất là ADO.NET Entity Framework. ADO.NET Entity Framework là một Object/Relational Mapping (ORM) framework (là một phương pháp lập trình để chuyển đổi từ mô phỏng database sang mô phỏng đối tượng)và là một bộ kỹ thuật thuộc ADO.NET dành cho việc phát triển những ứng dụng tương tác với dữ liệu. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 22Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Cho phép làm việc với dữ liệu quan hệ như là những objects, loại bỏ hầu hết những code cho data access phải viết. Sử dụng Entity Framework, với thể sử dụng và khai thác sức mạnh của LINQ trong việc khai thác dữ liệu. - ADO.NET Entity Framework như giản đồ của những dữ liệu được lưu trữ trong hạ tầng dữ liệu và trình bày giản đồ khái niệm ứng dụng của nó. Giản đồ này được ánh xạ từ cơ sỡ dữ liệu. - Entity là một đối tượng được ánh xạ từ một bảng trong hạ tầng dữ liệu lên bộ nhớ. 2.5 Kết luận chương Hai Qua quá trình tìm hiểu lý thuyết và tiếng nói lập trình sử dụng, chúng ta thấy được những ưu điểm của tiếng nói lập trình ASP.Net MVC và hệ quản trị hạ tầng dữ liệu SQL 2008 trên đây giúp việc cài đặt chương trình được thuận lợi hơn. Do vậy rất thích hợp để xây dựng và phát triển hệ thống. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 23Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN Trong chương này, chúng em sẽ trình bày bản phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực. Những nội dung chi tiết được trình bày bao gồm: khảo sát bài toán Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên, phân tích bài toán Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên, đặc tả yêu cầu hệ thống, phân tích những chức năng hệ thống, thiết kế hệ thống. 3.1. Khảo sát và phân tích bài toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.1.Một Khảo sát Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên là một công việc rất quan yếu và ko thể thiếu trong những trường đại học mà tiêu biểu là khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực. Như đã trình bày trong chương 1, Công việc Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của Khoa hiện nay do cô Nguyễn Thị Ngọc Tú thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban chủ nhiệm khoa. Hàng năm, sau mỗi kỳ làm và bảo vệ đề tài tốt nghiệp của sinh viên, người quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên phải lưu lại những tài liệu liên quan và những thông tin của đồ án tốt nghiệp để làm tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau. Thông tin được lưu lại bao gồm: quyển báo cáo được lưu lại trong Khoa theo danh sách lớp, sourcecode của đồ án được lưu trữ trên những đĩa CD đi kèm trong mỗi SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 24Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên quyển báo cáo, điểm của đồ án như: điểm thầy giáo hướng dẫn, điểm thầy giáo phản biện, điểm hội đồng bảo vệ của mỗi sinh viên được được lưu theo lớp trên những file Excel. Tuy nhiên, bản mềm đồ án của những bạn sinh viên vẫn chưa được lưu trữ lại. Danh sách giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, hội đồng bảo vệ vẫn lưu lại thủ công trên những bản cứng. Trong quá trình quản lý, lúc người quản lý muốn tìm kiếm đề tài theo chủ đề hay theo giảng viên hướng dẫn, khóa, hệ tập huấn,…thì họ phải tìm kiếm rất thủ công, mất nhiều thời kì và công sức cùng với việc lưu trữ lại những đồ án làm tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau rất cồng kềnh mất nhiều diện tích mà ko đầy đủ nhiều lúc còn gây mất mát và hỏng dữ liệu. Từ những thực tế trên, đặt ra một bài toán Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên cho Khoa như sau: Xây dựng hạ tầng dữ liệu để lưu những thông tin liên quan tới đồ án sinh viên, sau đó xây dựng phần mềm Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên thực hiện những thao tác cập nhật những thông tin liên quan tới đồ án, tìm kiếm, lưu trữ bản mềm và sourcecode đồ án. 3.1.Hai Phân tích bài toán Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực nhằm mục đích quản lý và lưu trữ thông tin về đồ án tốt nghiệp sinh viên tiện lợi và xác thực hơn, cho phép người sử dụng cập nhật, thống kê, tìm kiếm những thông tin về Đồ án. Từ những phân tích trên, với thể đưa ra những mục tiêu của hệ thống như sau: Người quản lý: - Cập nhật dữ liệu và tìm kiếm thông tin Đồ án một cách nhanh chóng, xác thực. - Thống kê, tìm kiếm những thông tin đồ án, giảng viên,..v.v theo những tiêu chí khác nhau: - Lưu trữ được bản mềm và sourcecode của đồ án. Người sử dụng: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 25Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Xem những thông tin về đồ án, giảng viên,.v.v.. một cách trực quan với những thông tin chi tiết đi kèm. - Tìm kiếm đồ án, giảng viên theo những tiêu chí khác nhau: như tìm kiếm đồ án theo chủ đề, theo tên, theo giảng viên hướng dẫn…, tìm kiếm giảng viên theo hướng nghiên cứu. - Sở hữu thể download đồ án của những bạn sinh viên khóa trước làm tài liệu tham khảo. 3.Hai Đặc tả yêu cầu hệ thống 3.2.Một Yêu cầu về chức năng của hệ thống Hệ thống cho phép lưu trữ, cập nhật, tìm kiếm, thống kê những thông tin liên quan tới đồ án tốt nghiệp sinh viên. Những chức năng cần đạt được: Chức năng quản lý đồ án : - Quản lý đề tài: Chức năng này cho phép người quản lý được thêm mới những đề tài, sửa, xóa thông tin của đề tài như tên đề tài, chủ đề, số sinh viên tham gia, bản mềm đồ án… và lưu lại trong hạ tầng dữ liệu. Đặc trưng người quản lý với thể lưu trữ được bản mềm và sourcecode đồ án làm tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau. - Quản lý chủ đề: Chức năng này cho phép người quản lý được thêm mới những chủ đề, sửa, xóa thông tin của chủ đề như tên chủ đề… - Quản lý sinh viên thực hiện: Chức năng này cho phép người quản lý thêm, sửa, xóa những thông tin sinh viên thực hiện đề tài theo lớp. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 26Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Quản lý giảng viên hướng dẫn: Chức năng này cho phép người quản lý thêm, sửa, xóa những thông tin nhận xét thẩm định của giảng viên hướng dẫn trong Khoa đối với đề tài mà giảng viên đó hướng dẫn. - Quản lý giảng viên phản biện: Chức năng này cho phép người quản lý thêm, sửa, xóa những thông tin nhận xét thẩm định của giảng viên phản biện trong Khoa đối với đề tài mà giảng viên đó phản biện. - Quản lý hội đồng chấm: Chức năng này cho phép người quản lý thêm, sửa, xóa những thông tin nhận xét thẩm định của hội đồng chấm trong Khoa đối với đề tài tương ứng. - Thống kê điểm: Chức năng này cho phép người quản lý với thể thống kê điểm và xuất điểm ra file Excel cho sinh viên làm đồ án theo lớp. Chức năng quản lý giảng viên: - Quản lý thông tin giảng viên : Chức năng này cho phép người quản lý được thêm mới, sửa, xóa những thông tin của giảng viên trong danh sách những giảng viên của Khoa sẽ tham gia hướng dẫn, phản biện đề tài. - Quản lý hướng nghiên cứu : Chức năng này cho phép người quản lý thêm mới, xem, sửa, xóa thông tin liên quan tới hướng nghiên cứu của những giảng viên tham gia hướng dẫn, phản biện đề tài. - Quản lý thực hiện nghiên cứu: Chức năng này cho phép người quản lý thêm mới, xem, sửa, xóa thông tin liên quan tới việc thực hiện nghiên cứu của những giảng viên tham gia hướng dẫn, phản biện đề tài như hướng nghiên cứu, số lượng dự án đã công bố… Chức năng xem thông tin: - Chức năng xem thông tin đồ án: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể xem những thông tin về đồ án, giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 27Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Chức năng xem thông tin giảng viên: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể xem những thông tin về giảng viên, hướng nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu của giảng viên đó. - Chức năng xem tin tức, thông tin: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể xem những tin tức và thông tin của Khoa trên website. Chức năng tìm kiếm: - Chức năng tìm kiếm thông tin đồ án: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể tìm kiếm đề tài theo những tiêu chí như theo tên đề tài, theo chủ đề, theo giảng viên hướng dẫn. - Chức năng tìm kiếm giảng viên hướng dẫn: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể tìm kiếm những thông tin về tất cả đề tài mà giảng viên đó đã hướng dẫn. - Chức năng tìm kiếm sinh viên: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể tìm kiếm những thông tin về sinh viên thực hiện đề tài theo lớp hoặc theo đề tài. - Chức năng tìm kiếm hướng nghiên cứu: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể tìm kiếm tất cả những giảng viên trong Khoa theo một hướng nghiên cứu nào đó hoặc muốn tìm kiếm một giảng viên để biết thông tin hướng nghiên cứu của giảng viên đó. - Tìm kiếm tài liệu, thông tin: Chức năng này cho phép người quản lý/ người sử dụng với thể tìm kiếm những tài liệu, những thông tin mới của Khoa trên website. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 28GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 29 Xem tin tức, thông tin Xem thông tin về sinh viên thực hiện đồ án Xem thông tin giảng viên Quản lý sinh viên thực hiện Hì nh 3.1 : Sơ đồ ph ân cấp ch ức nă ng Thống kê điểm Down load đồ án Quản lý chủ đề Quản lý hội đồng chấm Quản lý thực hiện nghiê n cứu Tìm kiếm tài liệu, thông tin SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm Tìm kiếm sinh viên Quản lý giảng viên phản biện Quản lý hướng nghiên cứu Tìm kiếm giảng viên hướng dẫn Tìm kiếm hướng nghiên cứu Xem thông tin đồ án Quản lý đề tài Xem thông tin Quản lý đồ án tốt nghiệ p Quản lý giảng viên hướng dẫn Quản lý thông tin giảng viên Tìm kiếm đề tài Quản lý giảng viên Tìm kiếm Q U Ả N LÝ Đ Ồ Á N T Ố T N G HI ỆP SI N H VI ÊN Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viênĐồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.3 Phân tích hệ thống Hệ thống gồm hai nhóm chức năng chính: nhóm chức năng quản trị hệ thống và nhóm chức năng của người sử dụng. Tương ứng với hai nhóm chức năng trên hệ thống gồm hai nhóm tác nhân chính. Hai nhóm tác nhân chính của hệ thống: - Người quản lý: Tác nhân này được cung ứng tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào quản trị hệ thống. Sau lúc đăng nhập thành công họ với thể sử dụng những chức năng để cập nhật (thêm, sửa, xóa) dữ liệu, thống kê, tìm kiếm, lưu trữ bản mềm, sourcecode đồ án, xem những thông tin liên quan tới đề tài, giảng viên, sinh viên..v.v. - Người sử dụng: Nhóm tác nhân này vào hệ thống với thể tìm kiếm thông tin về đồ án, sinh viên thực hiện, giảng viên hướng dẫn… xem tài liệu và xem tin tức. Đăc biệt họ với thể download bản mềm, sourcecode đồ án để làm tài liệu tham khảo nhưng họ phải với tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống muốn vậy họ phải thực hiện chức năng đăng kí của hệ thống. 3.3.Một Mô phỏng Use Case mức cao 3.3.1.Một Biểu đồ Use Case SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 30Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.Hai Mô phỏng Use case mức tổng quát 3.3.1.Hai Mô tả khái quát những hệ con Hệ con của nhóm chức năng quản trị hệ thống: Đăng nhập: Sở hữu tác nhân chính là người quản lý. Họ cần phải đăng nhập vào hệ thống để sử dụng được những chức năng quản trị của hệ thống. Và họ với thể đăng xuất khỏi hệ thống để kết thúc phiên làm việc này của mình. Quản lý đồ án: Người quản lý với thể quản lý và lưu trữ bản mềm, sourcecode và những thông tin liên quan tới đồ án tốt nghiệp như quản lý đề tài, chủ đề, giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, hội đồng chấm thi, sinh viên thực hiện, thống kê điểm đồ án cho sinh viên theo lớp. Quản lý giảng viên: Người quản lý với thể quản lý những thông tin của giảng viên trong Khoa sẽ tham gia hướng dẫn, phản biện đề tài, quản lý hướng nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu của giảng viên đó... Tìm kiếm: Người quản lý với thể tìm kiếm những thông tin về đồ án, giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện… theo những tiêu chí khác nhau phục vụ cho quá trình quản lý tiện lợi và thuận tiện hơn. Hệ con của nhóm chức năng người sử dụng: Tìm kiếm: Người sử dụng với thể tìm kiếm những thông tin về đồ án, giảng viên hướng dẫn, hướng nghiên cứu, sinh viên, tài liệu, thông tin… theo những tiêu chí khác nhau. Xem thông tin: Người sử dụng với thể xem mọi thông tin, tài liệu về đồ án, giảng viên hướng dẫn, xem tin tức mà mình quan tâm tại trang chủ website. Và với thể download đồ án của những bạn sinh viên khóa trước về làm tài liệu tham khảo. 3.3.Hai Phân tích những mô phỏng Use Case chi tiết Nhóm chức năng quản trị SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 31Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.3.2.Một Use Case “Đăng nhập” Hình 3.3 Biểu đồ Use case “Đăng nhập”.  Mô tả chi tiết Use case - Use case “Đăng nhập” Tên use case Đăng nhập Tác nhân Người quản lý Mục đích Đăng nhập vào hệ thống để sử dụng những chức năng của hệ thống. - Người quản lý chọn chức năng đăng nhập hệ thống. - Giao diện đăng nhập hệ thống hiển thị. - Sau đó người quản lý nhập trương mục và password, hệ thống sẽ rà soát thông tin và thông tin kết quả đăng nhập với người quản lý. Mô tả khái quát SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 32Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Bảng 3.Một Mô tả Use case “Đăng nhập” Hình 3.4 Biểu đồ hoạt động thực thi Use case “Đăng nhập” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 33Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.5 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Đăng nhập” 3.3.2.Hai Use Case “Đăng ký” Hình 3.6 Biểu đồ Use case “Đăng ký”  Mô tả chi tiết Use case - Use Case “Đăng ký” Tên use case Đăng ký Tác nhân Người sử dụng Mục đích Đăng ký vào hệ thống để sử dụng được một số chức năng của hệ thống. Mô tả khái quát - Người sử dụng chọn chức năng đăng ký. - Giao diện đăng ký tài khoản hiển thị. - Sau đó người quản lý nhập những thông tin cần thiết, hệ thống sẽ rà soát thông tin và thông tin kết quả đăng ký với người sử dụng. Bảng 3.Hai Mô tả Use case “Đăng ký” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 34Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.7 Biểu đồ hoạt động thực thi Use case “Đăng ký” Hình 3.8 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Đăng ký” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 35Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.3.2.3 Gói Use Case “Quản lý đồ án tốt nghiệp” Hình 3.9 Biểu đồ Use case gói “Quản lý đồ án tốt nghiệp” 3.3.2.3.Một Gói Use Case con “Quản lý đề tài” Hình 3.10 Biểu đồ Use case gói “Quản lý đề tài” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 36Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên  Mô tả chi tiết gói Use case - Gói Use Case con “Quản lý đề tài”  Use Case “Thêm đề tài” Tên use case Thêm đề tài Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng chức năng này để thêm những thông tin của đề tài vào hạ tầng dữ liệu. - Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn Đồ án tốt nghiệp trong trang quản trị và vào đề tài chọn chức năng thêm mới. - Giao diện thêm mới thông tin đề tài hiển thị. - Lúc người quản lý hoàn thành việc nhập thông tin đề tài, hệ thống lưu những thông tin từ form thêm mới vào hạ tầng dữ liệu của hệ thống. Mô tả khái quát Bảng 3.3 Mô tả Use Case “Thêm đề tài” Hình 3.11 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Thêm đề tài” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 37Đồ án tốt nghiệp  Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Use Case “Sửa đề tài” Tên use case Sửa đề tài Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng chức năng này để sửa chữa những thông tin của đề tài. - Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn Đồ án tốt nghiệp trong trang quản trị và vào phần Đề Tài chọn chức năng sửa thông tin đề tài. - Giao diện sửa thông tin đề tài hiển thị. - Lúc người quản lý hoàn thành việc sửa chữa thông tin đề tài, hệ thống lưu những thông tin từ form sửa thông tin vào hạ tầng dữ liệu của hệ thống. Mô tả khái quát Bảng 3.4 Mô tả Use case “Sửa đề tài” Hình 3.12 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Sửa đề tài” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 38Đồ án tốt nghiệp  Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Use Case “Xóa đề tài” Tên use case Xóa đề tài Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng chức năng này để xóa đề tài khỏi hạ tầng dữ liệu của hệ thống. - Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn Đồ án tốt nghiệp trong trang quản trị và vào phần đề tài chọn chức năng xóa thông tin đề tài. - Giao diện xóa đề tài hiển thị. - Lúc người quản lý hoàn thành việc xóa thông tin đề tài, hệ thống thông tin tình trạng xóa cho người quản lý. Mô tả khái quát Bảng 3.5 Mô tả Use case “Xóa đề tài” Hình 3.13 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Xóa đề tài” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 39Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.14 Biểu đồ hoạt động thực thi gói Use case con “Quản lý đề tài” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 40Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Use Case “Lưu trữ đồ án”  Use Case “Upload đề tài” Tên use case Upload đề tài Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng chức năng này để upload bản mềm và sourcecode của đồ án vào hạ tầng dữ liệu. - Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn Đồ án tốt nghiệp trong trang quản trị và vào trong phần đề tài chọn chức năng tải lên. - Giao diện upload thông tin đồ án hiển thị. - Lúc người quản lý hoàn thành việc upload bản mềm và sourcecode đồ án, hệ thống thông tin tình trạng upload cho người quản lý. Mô tả khái quát Bảng 3.6 Mô tả Use Case “Upload đề tài” Hình 3.15 Biểu đồ trình tự thực thi Use Case “Upload đề tài” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 41Đồ án tốt nghiệp  Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Use Case “Download đề tài” Tên use case Download đề tài Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng chức năng này để Download bản mềm và sourcecode của đề tài về. - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn Đồ án tốt nghiệp trong trang quản trị vào phần đề tài và chọn đồ án cần download chọn chức năng tải về. - Giao diện download thông tin đồ án hiển thị. - Lúc người quản lý hoàn thành việc download bản mềm và sourcecode đồ án, hệ thống thông tin tình trạng download cho người sử dụng. Mô tả khái quát Bảng 3.7 Mô tả Use case “Download đồ án” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 42Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.16 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Download đề tài” 3.3.2.3.Hai Use Case con “Thống kê điểm đồ án”  Mô tả chi tiết Use case Tên use case Thống kê điểm đồ án Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng chức năng này để thống kê điểm đồ án của những bạn sinh viên theo lớp. - Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn Đồ án tốt nghiệp trong trang quản trị và vào trong phần thống kê điểm chọn chức năng thống kê. - Giao diện điểm đồ án hiển thị. Mô tả khái quát Bảng 3.8 Mô tả Use case “Thống kê điểm đồ án” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 43Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.17 Biểu đồ hoạt động thực thi Use case “Thống kê điểm đồ án” Hình 3.18 Biểu đồ trình tự thực thi Use case “Thống kê điểm đồ án” 3.3.2.4 Gói Use Case “Quản lý giảng viên” Hình 3.19 Biểu đồ Use Case gói“Quản lý giảng viên” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 44Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.3.2.4.Một Gói Use case con “Quản lý thông tin giảng viên” Hình 3.20 Biểu đồ Use Case gói“Quản lý thông tin giảng viên”  Mô tả chi tiết gói Use case - Gói Use Case “Quản lý thông tin giảng viên” Tên những use case Thêm giảng viên, Sửa giảng viên, Xóa giảng viên. Tác nhân Người quản lý Mục đích Người quản lý sử dụng những chức năng này để thêm, sửa, xóa những thông tin của giảng viên trong hạ tầng dữ liệu. - Người quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Chọn thực đơn giảng viên trong trang quản trị và vào phần thông tin giảng viên chọn chức năng mong muốn. - Giao diện tương ứng được chọn hiển thị. - Lúc người quản lý hoàn thành việc cập nhật thông tin giảng viên, hệ thống lưu những thông tin từ những form trên vào hạ tầng dữ liệu của hệ thống. Mô tả khái quát Bảng 3.9 Mô tả gói Use case “Quản lý thông tin giảng viên” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 45Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.21 Biểu đồ trình tự thực thi gói Use case con “Quản lý thông tin giảng viên” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 46Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.22 Biểu đồ trình tự thực thi gói Use Case “Quản lý thông tin giảng viên” Nhóm chức năng người sử dụng 3.3.2.5 Gói Use Case “Tìm kiếm” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 47Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.23 Biểu đồ Use Case gói “Tìm kiếm”  Mô tả chi tiết gói Use Case -Gói Use Case “Tìm kiếm” Tên use case Tìm kiếm Tác nhân Mục đích Người quản lý/ Người sử dụng Người quản lý/ người sử dụng sử dụng chức năng này để tìm kiếm những đối tượng trên những tiêu chí tự chọn. - Người quản lý/ người sử dụng yêu cầu chức năng tìm kiếm. - Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm - Người quản lý/ người sử dụng lựa chọn đối tượng và nhập những tiêu chí tìm kiếm tương ứng. - Hệ thống truy vấn hạ tầng dữ liệu theo đối tượng và tiêu chí mà người sử dụng nhập vào. - Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm cho người sử dụng. Mô tả khái quát SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 48Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Bảng 3.10 Mô tả Use Case “Tìm kiếm” Hình 3.24 Biểu đồ hoạt động thực thi gói Use case “Tìm kiếm” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 49Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.25 Biểu đồ trình tự thực thi gói Use case “Tìm kiếm” 3.3.2.6 Gói Use Case “Xem thông tin” Hình 3.26 Biểu đồ Use case gói “Xem thông tin”  Mô tả chi tiết Use case SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 50Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên - Use Case “Xem thông tin” Tên use case Xem thông tin Tác nhân Người quản lý/ Người sử dụng Mục đích Người quản lý/ người sử dụng sử dụng chức năng này để xem thông tin chi tiết của những đối tượng. Mô tả khái quát - Người quản lý/ người sử dụng yêu cầu chức năng xem thông tin. - Hệ thống hiển thị danh sách những đối tượng. - Người quản lý/ người sử dụng lựa chọn đối tượng cần xem. - Hệ thống truy vấn hạ tầng dữ liệu để tìm những thông tin tương ứng với đối tượng được chọn. - Hệ thống hiển thị kết quả cho người sử dụng. Bảng 3.11 Mô tả Use case “Xem thông tin” Hình 3.27 Biểu đồ hành động thực thi gói Use case “Xem thông tin” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 51Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.4. Thiết kế hệ thống 3.4.Một Thiết kế hệ thống “ Quản lý và tìm kiếm đồ án” Hình 3.28 Mô phỏng lớp thiết kế gói Use case “ Quản lý và tìm kiếm đồ án” 3.4.Hai Thiết kế hệ thống “ Quản lý và tìm kiếm giảng viên” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 52Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 3.29 Mô phỏng lớp thiết kế gói Use case “ Quản lý và tìm kiếm giảng viên” 3.4.3 Biểu đồ thiết kế những lớp thực thể Dựa vào hai mô phỏng thiết kế lớp của những gói Use Case như Quản lý và tìm kiếm đồ án, Quản lý và tìm kiếm giảng viên ..v.v ta đưa ra mô phỏng lớp những thực thể như sau: Hình 3.30 Mô phỏng lớp thiết kế gói Use case “ Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên” SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 53Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.4.4 Biểu đồ quan hệ giữa những thực thể Hình 3.31 Mô phỏng quan hệ giữa thực thể. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 54Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.4.5 Thiết kế hạ tầng sữ liệu 3.4.5.Một Bảng DeTai: Quản lý chi tiết những thông tin của đề tài STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Một IDDeTai int Khóa chính Hai TenDeTai Nvarchar(50) Tên đề tài 3 ChuDeID int Liên kết với bảng ChuDe 4 SoSVThamGia int Số sinh viên tham gia 5 BanMemDoAn Nvarchar(50) Bản mềm của đồ án 6 SourceCode Nvarchar(50) SourceCode đồ án 7 Nam int Năm thực hiện đồ án 8 NhanXetChung Nvarchar(50) Nhận xét chung 9 HoiDongID int Liên kết với bảng hội đồng Bảng 3.12 Bảng đề tài 3.4.5.Hai Bảng ChuDe: Lưu thông tin những chủ đề của đề tài STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Một IDChuDe int Khóa chính Hai TenChuDe Nvarchar(50) Tên chủ đề Hai GhiChu Nvarchar(50) Ghi chú chi tiết cho chủ đề đó. Bảng 3.13 Bảng chủ đề SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 55Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên 3.4.5.3 Bảng HuongDan: Lưu những thông tin và thẩm định của giảng viên hướng dẫn đề tài STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Một DeTaiID int Liên kết với bảng DeTai Hai GiangVienID int Liên kết với bảng GiangVien 3 NhanXet Nvarchar(50) 4 DiemHuongDan Float Nhận xét của giảng viên hướng dẫn Điểm của giảng viên hướng dẫn Bảng 3.14 Bảng hướng dẫn 3.4.5.4 Bảng PhanBien: Lưu những thông tin và thẩm định của giảng viên phản biện đề tài STT Một Hai 3 Tên trường DeTaiID GiangVienID NhanXet Kiểu dữ liệu int int Nvarchar(50) 4 DiemPhanBien Float Mô tả Liên kết với bảng DeTai Liên kết với bảng GiangVien Nhận xét của giảng viên phản biện Điểm của giảng viên phản biện Bảng 3.15 Bảng phản biện 3.4.5.5 Bảng HoiDong: Lưu những thông tin và thẩm định của hội đồng chấm đề tài đó STT Một Tên trường IDHoiDong Kiểu dữ liệu int SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm Mô tả Khóa chính GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 56Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hai ChuTichHoiDong Nvarchar(50) 3 SoThanhVien int 4 5 NhanXet DiemHoiDong Nvarchar(50) Float Chủ toạ hội đồng chấm đề tài đó Số thành viên của hội đồng chấm Nhận xét của hội đồng chấm Điểm của hội đồng chấm Bảng 3.16 Bảng hội đồng 3.4.5.6 Bảng GiangVien: Quản lý chi tiết những thông tin của giảng viên trong Khoa tham gia vào hướng dẫn và phản biện đề tài STT Một Hai 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tên trường IDGiangVien TenGiangVien GioiTinh NamSinh Email SoDT DiaChi DonViID KhoaID HocVi ChucVu Kiểu dữ liệu int Nvarchar(50) Nvarchar(50) Datetime Nvarchar(50) int Nvarchar(50) int int Nvarchar(50) Nvarchar(50) Mô tả Khóa chính Tên giảng viên Nam nữ Năm sinh Email của giảng viên Số điện thoại Liên hệ của giảng viên Liên kết với bảng DonVi Liên kết với bảng Khoa Học vị của giảng viên Chức vụ của giảng viên Bảng 3.17 Bảng giảng viên 3.4.5.7 Bảng DonVi: Quản lý chi tiết những thông tin của đơn vị mà giảng viên đang công việc STT Tên trường Kiểu dữ liệu SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm Mô tả GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 57Đồ án tốt nghiệp Một Hai 3 4 5 Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên IDDonVi TenDonVi DiaChi SoDT TruongDonVi int Nvarchar(50) Nvarchar(50) int Nvarchar(50) Khóa chính Tên đơn vị Liên hệ của đơn vị Số điện thoại của đơn vị Trưởng đơn vị Bảng 3.18 Bảng đơn vị 3.4.5.8 Bảng HuongNghienCuu: Quản lý chi tiết những thông tin về hướng nghiên cứu của giảng viên STT Tên trường Một IDHuongNghienCu u Hai TenHuongNghienC uu Hai GhiChu Kiểu dữ liệu int Mô tả Khóa chính Nvarchar(50) Tên hướng nghiên cứu Nvarchar(50) Ghi chú hướng nghiên cứu Bảng 3.19 Bảng hướng nghiên cứu 3.4.5.9 Bảng ThucHienNghienCuu: Quản lý chi tiết những thông tin về thực hiện nghiên cứu của giảng viên STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Một GiangVienID int Liên kết với bảng GiangVien Hai HuongNghienCuuID int Liên kết với bảng HuongNghienCuu 3 SoLuongCongTrinhCong Bo Nvarchar(5 0) Số lượng dự án đã công bố SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 58Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Bảng 3.20 Bảng thực hiện nghiên cứu 3.4.5.10 Bảng Khoa: Quản lý chi tiết những thông tin về Khoa STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Một IDKhoa int Khóa chính Hai TenKhoa Tên khoa 3 TruongKhoa Nvarchar(5 0) Nvarchar(5 0) Trưởng khoa Bảng 3.21 Bảng Khoa 3.4.5.11 Bảng SinhVien: Quản lý chi tiết những thông tin của sinh viên làm đồ án STT Một Hai 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên trường IDSinhVien TenSinhVien GioiTinh NamSinh QueQuan HoKhauThuongTr u Email SoDT LopID DeTaiID Kiểu dữ liệu int Nvarchar(50) Nvarchar(50) Datetime Nvarchar(50) Nvarchar(50) Mô tả Khóa chính Tên sinh viên Nam nữ Năm sinh Quê quán của sinh viên Hộ khẩu thường trú Nvarchar(50) int int int Email của sinh viên Số điện thoại Liên kết với bảng Lop Liên kết với bảng DeTai SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 59Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Bảng 3.22 Bảng Sinh viên 3.4.5.12 Bảng Lop: Quản lý chi tiết những thông tin của lớp STT Một Hai 3 4 5 6 Tên trường IDLop TenLop SoSinhVien KhoaID HeDaoTaoID BacDaoTaoID Kiểu dữ liệu int Nvarchar(50) int int int int 7 DiaDiemHocID int 8 KhoaDaoTaoID int Mô tả Khóa chính Tên lớp Số sinh viên Liên kết với bảng Khoa Liên kết với bảng HeDaoTao Liên kết với bảng BacDaoTao Liên kết với bảng DiaDiemHoc Liên kết với bảng KhoaDaoTao Bảng 3.23 Bảng lớp 3.4.5.13 Bảng BacDaoTao: Quản lý chi tiết những thông tin về bậc tập huấn STT Tên trường Một IDBacDaoTao Hai TenBacDaoTao Kiểu dữ liệu Mô tả int Khóa chính Nvarchar(5 Tên bậc tập huấn 0) Bảng 3.24 Bảng bậc tập huấn 3.4.5.14 Bảng HeDaoTao: Quản lý chi tiết những thông tin về hệ tập huấn. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 60Đồ án tốt nghiệp STT Tên trường Một IDHeDaoTao Hai TenHeDaoTao Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Kiểu dữ liệu Mô tả int Khóa chính Nvarchar(5 Tên hệ tập huấn 0) Bảng 3.25 Bảng hệ tập huấn 3.4.5.15 Bảng KhoaDaoTao: Quản lý chi tiết những thông tin về hệ tập huấn STT Tên trường Một IDKhoaDaoTao Hai GhiChu 3 NienKhoa Kiểu dữ liệu int Nvarchar(5 0) Nvarchar(5 0) Mô tả Khóa chính Ghi chú chi tiết cho khóa tập huấn Niên khóa Bảng 3.26 Bảng khóa tập huấn 3.4.5.16 Bảng DiaDiemHoc: Quản lý chi tiết những thông tin về địa điểm học STT Một Hai 3 4 5 Tên trường IDDiaDiemHoc TenDiaDiemHoc DiaChi SoDT NguoiQuanLy Kiểu dữ liệu int Nvarchar(50) Nvarchar(50) int Nvarchar(50) Mô tả Khóa chính Tên địa điểm học Liên hệ của địa điểm học Số điện thoại Người quản lý địa điểm học Bảng 3.27 Bảng địa điểm học 3.5 Kết luận chương 3: Việc phân tích và thiết kế hệ thống là công việc trước nhất và ko thể thiếu lúc xây dựng một hệ thống quản lý thông tin. Từ việc tìm hiểu trạng thái Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực, đã tạo điều kiện cho quá SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 61Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên trình phân tích và thiết kế bài toán bao gồm phân tích những chức năng của bài toán bằng UML như vẽ những biểu đồ use case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự..v.v. Từ đó, thiết kế những biểu đồ lớp, những bảng hạ tầng dữ liệu cho bài toán với những chức năng tương ứng. Chương này em đã trình bày chi tiết quá trình phân tích và thiết kế của bài toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên, tạo điều kiện cho việc thực hiện cài đặt và xây dựng phần mềm được tiện lợi hơn. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 62Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG Sản phẩm phần mềm là kết quả cuối cùng của quá trình tìm hiểu thực tế và phân tích thiết kế hệ thống trong chương Một và chương 3. Trong chương này, em sẽ trình bày và mô tả cách thức xây dựng và hoạt động của phần mềm Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực một cách rõ ràng nhằm giúp người sử dụng với mẫu nhìn tổng quan nhất về hệ thống mà họ sử dụng. Chương này gồm hai nội dung chính, một là phần lập trình xây dựng hệ thống. Hai là trình bày và giảng giải giao diện cùng với cách thức hoạt động của hệ thống. 4.Một Lập trình xây dựng ứng dụng Tiếng nói lập trình được chọn để xậy dựng chương trình Quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên là tiếng nói ASP.Net MVC trên nền .NET Framework. Phương tiện sử dụng là Visual Studio 2010 và hệ quản trị hạ tầng dữ liệu SQL Server 2008. 4.Hai Mô tả hệ thống 4.2.Một Một số giao diện tiêu biểu và giảng giải hoạt động Những nhóm chức năng chính Nhóm chức năng người sử dụng: 4.2.1.Một Giao diện trang chủ cho người sử dụng SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 63Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.Một Giao diện trang chủ website Trên trang chủ website cho phép người sử dụng với thể xem mọi thông tin trên website. Người sử dụng với thể ghé thăm website xem những thông tin về đồ án, giảng viên, xem hướng nghiên cứu của những giảng viên… để với những lựa chọn làm đồ án cho riêng mình. Lúc ghé thăm vào website bạn cũng với thể tìm kiếm những đồ án xem nó đã được làm chưa hay tìm giảng viên theo hướng nghiên cứu nào đó để với lựa chọn giảng viên hướng dẫn cho mình hoặc bạn cũng với thể download bản mềm và sourcecode đồ án của những bạn sinh viên khóa trước về làm tài liệu…Cụ thể như sau: Lúc bạn muốn tìm kiếm một đề tài nào đó ví dụ như tìm đề tài ” Thuật toán ABC” theo tên thì bạn chọn đối tượng là đề tài và nhập tiêu chí tìm kiếm là tên đề tài đó thì kết quả cho bạn sẽ là Hình 4.Hai Giao diện kết quả tìm kiếm đề tài Lúc xem chi tiết nếu cần đồ án này bạn với thể download bản mềm và sourcecode về làm tài liệu tham khảo thì bạn cần đăng nhập với một tài khoản. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 64Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.3 Giao diện down load đồ án Bạn với thể tìm kiếm đề tài theo những chủ đề mà mình quan tâm. Ví dụ lúc bạn quan tâm tới chủ đề kỹ thuật phần mềm và muốn tìm những đề tài của chủ đề này bạn chỉ cần nhấn chuột vào chủ đề đó thì kết quả sẽ là danh sách những đề tài của chủ đề về phần mềm. Hình 4.4 Giao diện kết quả tìm kiếm đề tài theo chủ đề Lúc bạn nhấn chuột vào một đồ án nào đó thì sẽ hiển thị chi tiết của đồ án đó như hình 4.2. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 65Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Lúc bạn quan tâm và muốn tìm giảng viên hướng dẫn cho mình thì bạn với thể tìm kiếm giảng viên theo hướng nghiên cứu. Bạn chọn đối tượng là hướng nghiên cứu và nhập tiêu chí tìm kiếm là tên của hướng nghiên cứu thì kết quả cho bạn sẽ là: Hình 4.5 Giao diện kết quả tìm kiếm giảng viên theo hướng nghiên cứu Để xem thông tin chi tiết về giảng viên bạn chỉ cần nhấn chuột vào giảng viên muốn xem thì hệ thống sẽ hiển thị chi tiết những thông tin của giảng viên SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 66Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.6 Giao diện xem chi tiết giảng viên Lúc bạn muốn xem những đề tài giảng viên đã hướng dẫn thì bạn chỉ cần chọn đối tượng cần tìm là giảng viên hướng dẫn và tiêu chí nhập vào là tên giảng viên đó thì hệ thống sẽ trả về kết quả như sau : Hình 4.7 Giao diện kết quả tìm kiếm giảng viên hướng dẫn Lúc muốn tìm kiếm những sinh viên thực hiện đề tài theo lớp thì người sử dụng chỉ cần chọn đối tượng cần tìm là sinh viên nhập vào tiêu chí tìm kiếm là tên lớp thì kết quả sẽ là: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 67Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.8 Giao diện kết quả tìm kiếm sinh viên thực hiện đồ án theo lớp Nhóm chức năng quản trị: 4.2.1.Hai Giao diện trang quản trị cho người quản lý Chức năng quản lý đồ án tốt nghiệp: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 68Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.9 Giao diện trang quản lý đồ án tốt nghiệp Trong chức năng này cho phép người quản lý cập nhật những thông tin liên quan tới đồ án tốt nghiệp như danh sách những đề tài, giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, hội đồng chấm, chủ đề, sinh viên thực hiện, thống kê điểm đồ án dưới dạng những thư mục. Ứng với mỗi thư mục, hệ thống cho phép người quản lý với thể sửa, xóa, thêm mới, và xem chi tiết những thông tin liên quan. Lúc thêm một đề tài mới, người quản lý sẽ phải nhập toàn bộ những thông tin như tên, chủ đề, nội dung, sinh viên thực hiện, số sinh viên tham gia..v.v. Sau lúc nhập đầy đủ người quản lý sẽ ấn nút thêm. Cụ thể như sau: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 69Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.10 Giao diện thêm mới đề tài Lúc muốn xem chi tiết hoặc sửa thư mục này người quản lý chỉ cần click vào những link tương ứng của thư mục đó. Và những thông tin sẽ hiển thị giống như lúc thêm mới một đề tài. Hoặc lúc người quản lý muốn xóa một đề tài thì hệ thống sẽ hiển thị chi tiết của đề tài đó và đưa ra thông tin xóa: Hình 4.11 Giao diện xóa đề tài Lúc mà số lượng đề tài to thì người quản lý với thể quản lý đề tài theo những chủ đề, để làm được tương tự người quản lý chỉ cần nhập chủ đề cần quản lý sau đó nhấn button tìm kiếm thì hệ thống sẽ trả về danh sách những đề tài của chủ đề đó: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 70Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.12 Giao diện quản lý đề tài theo chủ đề Ngoài ra, người quản lý với thề thống kê điểm đồ án của những bạn sinh viên theo lớp. Hình 4.13 Giao diện thống kê điểm đồ án theo lớp Trong chức năng này người quản lý chỉ cần chọn lớp cần thống kê điểm. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị danh sách điểm của lớp đó và người quản lý với thể xuất ra những file Excel gửi lại cho những bạn sinh viên. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 71Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Hình 4.14 Giao diện xuất điểm đồ án theo lớp Chức năng quản lý giảng viên: Hình 4.15 Giao diện quản lý giảng viên Chức năng quan yếu nhất ở đây là chức năng quản lý thông tin giảng viên. Ở đây, người quản lý sẽ thao tác để nhập liệu thông tin đấy đủ nhất của một giảng viên trong Khoa sẽ tham gia hướng dẫn hoặc phản biện đề tài. Lúc người quản lý chọn chức năng này, hệ thống sẽ hiện ra danh sách những giảng viên với một loạt những chức năng để người quản lý thao tác lên như: Thêm, sửa, xóa những thông tin trong danh sách giảng viên. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 72Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Lúc thêm một giảng viên mới, người quản lý sẽ phải nhập toàn bộ những thông tin như tên, nam nữ, ngày sinh, đơn vị, vị trí công việc..v.v. Sau lúc nhập đầy đủ người quản lý sẽ ấn nút thêm. Lúc muốn xem chi tiết hoặc sửa thư mục này người quản lý chỉ cần click vào những link tương ứng của thư mục đó. Và những thông tin sẽ hiển thị giống như lúc thêm mới một giảng viên. Hình 4.16 Giao diện sửa thông tin giảng viên Ngoài ra, lúc người quản lý muốn tìm kiếm một giảng viên theo tên thì hệ thống sẽ trả lại kết quả như: Hình 4.17 Giao diện tìm thông tin giảng viên theo tên 4.3 Kết luận chương 4: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 73Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Phần mềm Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực là sản phẩm cuối cùng được tạo ra từ những công việc khảo sát trạng thái ban sơ và phân tích thiết kế, phần mềm thực sự đã mang toàn bộ quá trình quản lý thủ công trước đây tóm gọn lại, tạo điều kiện cho quá trình quản lý trở lên tiện lợi, thuận tiện và nhanh gọn hơn rất nhiều. Đặc trưng với phần mềm quản lý này, người quản lý sẽ rất tiện lợi trong việc tìm kiếm thống kê những thông tin thay vì tìm kiếm thủ công trước đây. Cùng với chức năng lưu trữ được bản mềm và Sourcecode đồ án giúp người quản lý bảo đảm được toàn vẹn dữ liệu, tránh được những mất mát dữ liệu ko đáng với, với thể lưu lại làm tài liệu tham khảo cho những bạn sinh viên khóa sau. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 74Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Qua những vấn đề đã trình bày trong đồ án, với thể thấy rằng việc tin học hóa trong quá trình quản lý đem lại những lợi ích to to. Nó tạo điều kiện cho công việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên tiện lợi hơn, tránh được những mất mát và hỏng dữ liệu trong quá trình quản lý. Trong phạm vi của một đồ án, do thời kì nghiên cứu ko nhiều nên những kết quả đạt được chưa cao. Hệ thống khắc phục được những công việc sau: - Tìm hiểu được bài toán quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên. - Lập được bảng phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa CNTT- Trường đại học Điện lực. - Xây dựng được phần mềm quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của Khoa. Phần mềm bao gồm những chức năng : Quản lý đồ án, quản lý giảng viên, tìm kiếm, xem thông tin. Hệ thống giải quyết được một số yêu cầu quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của Khoa. Việc thực hiện đề tài đã giúp chúng em với thể trau dồi lại tri thức đã được học, đồng thời tìm hiểu nghiên cứu những tri thức mới để ứng dụng vào việc phát triển một hệ thống thông tin. Những hạn chế của chương trình Do thời kì thực hiện đồ án tương đối hạn chế và do trình độ hiểu biết về phương tiện cũng như tiếng nói lập trình sử dụng của chúng em còn nông cạn nên chưa khai thác được hết thế mạnh của hệ quản trị hạ tầng dữ liệu SQL Server 2008 và tiếng nói ASP.Net MVC nên chương trình mang lại hiệu quả chưa cao. Hệ thống này còn chưa hoàn chỉnh vì thiếu chức năng thẩm định điểm cho giảng viên hướng SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 75Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên dẫn qua đề tài mà giảng viên đó hướng dẫn làm. Và đây sẽ là hướng phát triển sau này của đề tài. Hướng phát triển của đề tài Hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực sẽ phát triển thêm tính năng thẩm định điểm cho giảng viên tham gia hướng dẫn. Nghiên cứu mở rộng phạm vi quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên cho toàn trường đại học Điện Lực. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý; NXB Khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Hà Nội – 2007. [2] Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lý Thuyết Cơ sở vật chất Dữ liệu; NXB Lao Động – Xã Hội; Hà Nội – 2007. [3] Phạm Hữu Khang, Quản trị SQL Server; NXB Lao Động – Xã Hội; Hà Nôi – 2008. Một số website học ASP.Net MVC: http://asp.net/mvc. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 76Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ ĐOẠN CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH namespace EPUPortal.Controllers { [HandleError] public class DeTaiController : Controller { private QuanLyDoAnTotNghiepEntities db = QuanLyDoAnTotNghiepEntities(); public const int PageDim = 5 // GET: /DeTai/ public ViewResult Index(int? page) { //truy vấn var detais = from p in db.DeTais.OrderBy(x => x.Nam) select p; //tìm kiếm, lọc thông tin (thay thế cho kiểu select where like %) //tiếp phân trang int pageSize = 10; // số hàng trên Một trang int pageIndex = (page ?? 1) - 1; SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm new GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 77Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên return View(detais.ToPagedList(pageIndex, pageSize)); } public ViewResult Index1(string sortOrder, string currentFilter, int? Selecteddetai, int? page) { //T`yên ổn kiem theo ten de tai var chude = db.ChuDes.OrderBy(q => q.TenChuDe); ViewBag.Selecteddetai = new SelectList(chude, "IDChuDe", "TenChuDe", Selecteddetai); int idchude = Selecteddetai.GetValueOrDefault(); // ViewBag.CurrentSort = sortOrder; ViewBag.NameSortParm = String.IsNullOrEmpty(sortOrder) ? "Name desc" : ""; ViewBag.DateSortParm = sortOrder == "Date" ? "Date desc" : "Date"; //Phân trang if (Request.HttpMethod == "GET") { idchude = Convert.ToInt32(currentFilter); } else { page = 1; } ViewBag.CurrentFilter = idchude; //truy vấn var DeTais = from p in db.DeTais where (p.ChuDeID == idchude || !Selecteddetai.HasValue) select p; // Sắp xếp theo trật tự switch (sortOrder) SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 78Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên { case "Name desc": DeTais = DeTais.OrderByDescending(s => s.Nam); break; case "Date desc": DeTais = DeTais.OrderByDescending(s => s.SoSVThamGia); break; default: DeTais = DeTais.OrderBy(s => s.IDDeTai); break; } //tiếp phân trang int pageSize = 5; // số hàng trên Một trang int pageIndex = (page ?? 1) - 1; return View(DeTais.ToPagedList(pageIndex, pageSize)); } // // GET: /DeTai/Details/5 public ViewResult Details(int id) { DeTai detai = db.DeTais.Single(d => d.IDDeTai == id); return View(detai); } public ViewResult Details1(int id) { DeTai detai = db.DeTais.Single(d => d.IDDeTai == id); return View(detai); } public ViewResult ChuDe(int id) SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 79Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên { var detai = from p in db.DeTais where p.ChuDeID == id select p; return View(detai); } // GET: /DeTai/Create public ActionResult Create() { ViewBag.ChuDeID = new SelectList(db.ChuDes, "IDChuDe", "TenChuDe"); ViewBag.HoiDongID = new SelectList(db.HoiDongs, "IDHoiDong", "ChuTichHoiDong"); return View(); } // POST: /DeTai/Create [HttpPost] public ActionResult Create(DeTai detai) { if (ModelState.IsValid) { HttpPostedFileBase banmem = Request.Files["Banmem"]; HttpPostedFileBase sourcecode = Request.Files["Sourcecode"]; if (banmem != null) { detai.BanMemDoAn = banmem.FileName; } if (sourcecode != null) { detai.SourceCode = sourcecode.FileName; } SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 80Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên db.DeTais.AddObject(detai); db.SaveChanges(); return RedirectToAction("Index1"); } ViewBag.ChuDeID = new SelectList(db.ChuDes, "IDChuDe", "TenChuDe", detai.ChuDeID); ViewBag.HoiDongID = new SelectList(db.HoiDongs, "IDHoiDong", "ChuTichHoiDong", detai.HoiDongID); return View(detai); } // GET: /DeTai/Edit/5 public ActionResult Edit(int id) { DeTai detai = db.DeTais.Single(d => d.IDDeTai == id); ViewBag.ChuDeID = new SelectList(db.ChuDes, "IDChuDe", "TenChuDe", detai.ChuDeID); ViewBag.HoiDongID = new SelectList(db.HoiDongs, "IDHoiDong", "ChuTichHoiDong", detai.HoiDongID); return View(detai); } // POST: /DeTai/Edit/5 [HttpPost] public ActionResult Edit(DeTai detai) { if (ModelState.IsValid) { HttpPostedFileBase banmem = Request.Files["Banmem"]; HttpPostedFileBase sourcecode = Request.Files["Sourcecode"]; SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 81Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên if (banmem != null) { detai.BanMemDoAn = banmem.FileName; } if (sourcecode != null) { detai.SourceCode = sourcecode.FileName; } db.DeTais.Attach(detai); db.ObjectStateManager.ChangeObjectState(detai, EntityState.Modified); db.SaveChanges(); return RedirectToAction("Index1"); } ViewBag.ChuDeID = new SelectList(db.ChuDes, "IDChuDe", "TenChuDe", detai.ChuDeID); ViewBag.HoiDongID = new SelectList(db.HoiDongs, "IDHoiDong", "ChuTichHoiDong", detai.HoiDongID); return View(detai); } // GET: /DeTai/Delete/5 public ActionResult Delete(int id) { DeTai detai = db.DeTais.Single(d => d.IDDeTai == id); return View(detai); } // POST: /DeTai/Delete/5 [HttpPost, ActionName("Delete")] public ActionResult DeleteConfirmed(int id) { SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 82Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên DeTai detai = db.DeTais.Single(d => d.IDDeTai == id); db.DeTais.DeleteObject(detai); db.SaveChanges(); return RedirectToAction("Index1"); } protected override void Dispose(bool disposing) { db.Dispose(); base.Dispose(disposing); } public ActionResult ExportToExcel() { var detais = db.DeTais.ToList(); var grid = new GridView(); grid.DataSource = from p in detais select new { Tên_Đề_Tài = p.TenDeTai, Tác_Giả = p.TacGia, Năm_Thực_Hiện=p.Nam, Nhận_Xét_Chung=p.NhanXetChung, }; grid.DataBind(); Response.ClearContent(); Response.AddHeader("content-disposition","attachment; filename=MyExcelFile.xls"); Response.ContentType = "application/excel"; SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 83Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên StringWriter sw = new StringWriter(); HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw); grid.RenderControl(htw); Response.Write(sw.ToString()); Response.End(); return View("Index");} SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 84Đồ án tốt nghiệp SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 85Đồ án tốt nghiệp SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 86

Article post on: nongdanmo.com

Source: nongdanmo.com

Via @: nongdanmo.com

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo