Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mạng tư sản

Trong lịch sử toàn cầu, cụm từ cách mệnh tư sản rất thân thuộc. Vậy, cách mệnh tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mệnh tư sản như thế nào?

Cách mệnh tư sản là gì?

Theo cách hiểu thông thường, cách mệnh là một hay những cuộc biến đổi nhằm làm thay đổi to, theo chiều hướng tiến bộ, trong ngành nghề nào đó. Đó sở hữu thể là sự thay đổi về quyền lực chính trị hoặc cơ cấu tổ chức diễn ra trong một khoảng thời kì nhất định.

Lịch sử nhân loại ghi nhận rất nhiều cuộc cách mệnh khác nhau và rất phổ biến về phương pháp, thời kì, hệ tư tưởng. Kết quả của những cuộc cách mệnh là những thay đổi to về văn hoá, kinh tế và những thiết chế chính trị xã hội.

Theo triết lí Marx, cách mệnh tư sản là cuộc cách mệnh do giai cấp tư sản (còn được gọi dưới loại tên giai cấp quý tộc mới) lãnh đạo. Mục đích của cuộc cách mệnh này là nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Lịch sử ghi nhận cuộc cách mệnh tư sản trước tiên diễn ra vào thế kỉ thứ 16 và tới thế kỷ 20 mới kết thúc. Cách mệnh tư sản đã thiết lập nền dân chủ vô sản, tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ trong lực lượng sản xuất.

Tuy nhiên, theo nhận định của những chuyên gia, cách mệnh tư sản về bản tính sâu xa vẫn là sự bóc lột. Thay vì chế độ bóc lột của tầng lớp phong kiến thì cách mệnh tư sản đã thay thế bằng sự bóc lột của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Bởi vậy, cách mệnh tư sản được giám định là vẫn còn nhiều hạn chế vì chưa khắc phục triệt để được những vấn đề cơ bản của xã hội, vẫn là chế độ con người bóc lột con người.

Lực lượng của cách mệnh tư sản gồm những người nào?

Giai cấp làm cách mệnh tư sản thường bao gồm: giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân. Trong đó, giai cấp lãnh đạo chính là giai cấp tư sản. Quần chúng nhân dân chủ yếu là nông dân và bình dân thành thị là lực lượng tham gia chính trong cuộc cách mệnh tư sản.

Trong những cuộc cách mệnh tư sản trước tiên đã thể hiện rõ vai trò của quần chúng nhân dân. Thậm chí trong nhiều cuộc cách mệnh tư sản, quần chúng cũng tham gia tích cực và đông đảo tới mức ko sở hữu sự lãnh đạo của tư sản họ vẫn nổi dậy chống chính quyền.

Article post on: nongdanmo.com

Tuy nhiên, cần lưu ý, mối liên minh giữa giai cấp lãnh đạo (giai cấp tư sản) và quần chúng nhân dân trong quá trình cách mệnh tư sản diễn ra chỉ tồn tại trong giai đoạn nhất định. Giai cấp tư lãnh đạo thường sử dụng bạo lực của quần chúng để đạt lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản - mục đích cuối cùng của giải cấp tư sản. Sau lúc đạt được mục đích họ ko quan tâm tới nguyện vọng của quần chúng và quay lưng với quần chúng, đàn áp phong trào của nhân dân mà họ cho là quá khích.

 

Ý nghĩa của cách mệnh tư sản là gì?

Nhìn chung, cách mệnh tư sản diễn ra với mục đích chính là để lật đổ chế độ phong kiến - giai cấp đang cầm quyền nhằm đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. Lúc quyền lực rơi vào tay giai cấp tư sản, họ sẽ đưa quốc gia phát triển theo con đường tư bản.

Tuy nhiên, mỗi cuộc cách mệnh diễn ra ở những quốc gia khác nhau thì đều mang trong mình những mục đích cụ thể và nhiệm vụ nhất định, chẳng hạn:

Source: nongdanmo.com

- Cách mệnh tư sản Anh: Nhiệm vụ chính là mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc mới và tư sản

- Cách mệnh tư sản Hà Lan: Nhiệm vụ chính là lật độ sự cầm quyền của vương triều Tây Ban Nha, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Cách mệnh tư sản Bắc Mỹ: Nhiệm vụ chính là chuẩn bị cho sự ra đời của Hợp chủng quốc Hoa Kì

Via @: nongdanmo.com

- Cách mệnh tư sản Pháp: Nhiệm vụ là lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những cuộc cách mệnh tư sản tiêu biểu trên toàn cầu

Lịch sử toàn cầu ghi nhận, cách mệnh tư sản của Hà Lan là cuộc cách mệnh tư sản trước tiên ở trên toàn toàn cầu, diễn ra vào năm 1566.
Mục đích của cuộc cách mệnh này là để chống lại sự thống trị của Felipe II  - Tây Ban Nha. Năm 1648, cách mệnh Hà Lan đã giành được thắng lại, và quốc gia này đã tiến lên theo con đường chủ nghĩa tư bản.

Cuộc cách mệnh tư sản tiêu biểu thứ hai trên toàn cầu là cách mệnh tư sản của Pháp đã diễn ra từ năm 1789 tới năm 1799. Mục đích của cuộc cách mệnh này là làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Pháp và phóng thích cho toàn thể nhân dân, thiết lập được chế độ mới mà ở đó ruộng nương sẽ được chia đều cho người dân. Ngoài ra, cách mệnh tư sản của Pháp đã thiết lập lên quyền đồng đẳng giữa người với người.

Cuộc cách mệnh tư sản của Anh đã diễn ra từ năm 1642 tới năm 1651. Do nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng nhân dân cách mệnh tư sản của nước Anh đã giành thắng lợi và góp phần dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cách mệnh tư sản ở Bắc Mỹ đã diễn ra từ năm 1765 tới năm 1783 trên 13 thuộc địa của đế quốc Anh ở khu vực Bắc Mỹ. Ngày 4/7/1776 thì bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ đã chính chính được tuyên bố, bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ được xem như lời tuyên bố những quyền tự do dân chủ và khẳng định nền độc lập của những thuộc địa Anh ở khu vực Bắc Mỹ.

Trên đây là trả lời cách mệnh tư sản là gì? Ý nghĩa của cách mệnh tư sản là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được tương trợ.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo