Công ty Điện lực Hà Đông: Giám đốc ký 4 gói thầu liên tiếp cho nhà thầu “quen”?

Công ty Điện lực Hà Đông: Giám đốc ký 4 gói thầu liên tiếp cho nhà thầu “quen”?

VHDN: Chỉ trong thời kì ngắn, ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Tổ chức Điện lực Hà Đông ký liên tục 4 gói thầu cho Tổ chức cổ phần đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống. Vậy đây là “kịch bản” lên trước hay ngẫu nhiên trúng thầu?

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Tổ chức Điện lực Hà Đông.

“KỊCH BẢN” HAY NGẪU NHIÊN TRÚNG THẦU?

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhận được phản ánh về việc hai nhà thầu liên tục trúng thầu những gói thầu sở hữu tổng trị giá hàng tỷ đồng do Tổ chức điện lực Hà Đông làm chủ đầu tư sở hữu tín hiệu “ưu ái” nhà thầu quen, một số gói thầu sở hữu duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu….

Cụ thể, trong thời kì khoảng sắp một tháng (từ 10/07/2018 – 06/08/2018 ) Tổ chức cổ phần đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống trúng liên tục 4 gói thầu do Tổ chức Điện lực Hà Đông làm chủ đầu tư như: Gói thầu số 09/2018-HTHĐ.10-ĐTXD: “Hoàn trả hè đường” Dự án: Xây dựng mới những TBA trên khu vực quận Hà Đông năm 2018 – Đợt 4 sở hữu giá trúng thầu 372.947.950 VNĐ. Thời khắc mở thầu ngày 10/07/2018 do ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Tổ chức Điện lực Hà Đông ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời kì thực hiện hợp đồng là 86 ngày.

Sau 3 ngày ký kết gói thầu trên, tới ngày 13/07/2018, ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Tổ chức Điện lực Hà Đông lại tiếp tục ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09/2018-HTHĐ.09-ĐTXD: “Hoàn trả hè đường” Dự án: Xây dựng mới những TBA trên khu vực quận Hà Đông năm 2018 – Đợt 3 sở hữu giá trúng thầu 336.477.400 VNĐ, thời kì thực hiện hợp đồng là 85 ngày.

Article post on: nongdanmo.com

Tới ngày 27/07/2018, ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Tổ chức Điện lực Hà Đông lại tiếp tục ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06/2018-HTHĐ.08-ĐTXD: “Hoàn trả hè đường Dự án: “Xây dựng liên kết mạch vòng cho nhánh nhà ở BTL Thủ Đô, Vạn phúc 10” sở hữu giá trúng thầu 336.422.806 VNĐ, thời kì thực hiện hợp đồng là 85 ngày. Chưa giới hạn lại, ngày 24/08/2018, ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Tổ chức Điện lực Hà Đông lại tiếp tục ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09/2018-HTHĐ.11-ĐTXD: “Hoàn trả hè đường” Dự án: Xây dựng mới những TBA trên khu vực quận Hà Đông năm 2018 – Đợt 5 sở hữu giá trúng thầu 871.481.015 VNĐ, thời kì thực hiện hợp đồng là 85 ngày.

Thông tin Tổ chức trúng thầu trên mạng đấu thầu Quốc gia.

DẤU HIỆU “LẠ” TRONG GÓI THẦU?

Source: nongdanmo.com

Trong 4 gói thầu trên, chỉ sở hữu duy nhất Tổ chức cổ phần đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống tham gia và trúng thầu. Trong lúc đơn vị này sở hữu 15 viên chức, vốn điều lệ 2,9 tỷ đồng (theo thông tin trên hệ thống đấu thầu). Vậy 4 gói thầu trên trong phần yêu cầu về năng lực nhân sự sở hữu đáp ứng đủ yêu cầu hay ko? Với số lượng 15 viên chức của đơn vị trúng thầu sẽ phân bổ về 4 gói thầu, mỗi gói thầu sở hữu 4 người và một gói thầu sở hữu 3 người? Liệu những viên chức này sở hữu được đáp ứng đầy đủ về lương, bảo hiểm theo đúng quy định?

Đáng chú ý, việc ông Lê Ánh Dương – Giám đốc Tổ chức Điện lực Hà Đông ký liên tục 4 gói thầu do Tổ chức cổ phần đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống trúng thầu sở hữu quan tâm về hồ sơ năng lực của 4 gói thầu giống hay khác nhau? Nếu hồ sơ năng lực giống nhau liệu sở hữu giải quyết được những yêu cầu về lựa chọn nhà thầu hay ko? Đồng thời một chỉ huy, chủ nhiệm, công nhân của đơn vị tham gia gói thầu trong một thời kì phải thực hiện công việc của cả 4 gói thầu liệu sở hữu quá tải?  Để rộng đường dư luận, phóng viên đã sở hữu buổi làm việc với đại diện Tổ chức Điện lực Hà Đông là ông Nguyễn Tiến Lương – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Tổ chức Điện lực Hà Đông, ông Nguyễn Văn Ninh – Phó phòng Kế hoạch Vật tư Tổ chức Điện lực Hà Đông.

Trước đề nghị phân phối thông tin năng lực tài chính, hợp đồng tương đương, thông tin năng lực kinh nghiệm của Tổ chức CP Đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống, phía Tổ chức Điện lực Hà Đông lại nêu ra phía chủ đầu tư căn cứ vào Khoản 6, Khoản 12 Điều 74 và Điểm g, Điểm i Khoản 1, Điều 75 và Điều 74 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định bảo mật những tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Nhưng đối chiếu với Khoản 6, Khoản 12 Điều 74 và Điểm g, Điểm i Khoản 1, Điều 75 và Điều 74 Luật Đấu thầu năm 2013 lại chỉ ra rõ việc bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình diễn ra lựa chọn nhà thầu. Nhưng theo Điều 38 Luật Tin báo năm 2016, người sở hữu phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, những cơ quan, tổ chức, người sở hữu trách nhiệm sở hữu quyền và nghĩa vụ phân phối thông tin cho tin báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã phân phối. Vậy tốt Tổ chức Điện lực Hà Đông đang “né tránh” phân phối thông tin, hồ sơ cho phóng viên?

Via @: nongdanmo.com

Ngoài ra, trong công văn phía chủ đầu tư còn chỉ ra Tổ chức CP đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống sở hữu vốn điều lệ là 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối chiếu với thông tin trên mạng đấu thầu Quốc gia, Tổ chức CP đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống chỉ sở hữu vốn điều lệ là 2,9 tỷ đồng. Ko những vậy, lúc phóng viên đặt ra những thắc mắc về hợp đồng tương tự của đơn vị trúng thầu và căn cứ xây dựng giá gói thầu thì cả ông Lương và ông Tiến đều từ chối và chỉ trả lời theo công văn trên.

Trước những thông tin trên, vậy sở hữu hay ko việc Tổ chức Điện lực Hà Đông “ưu ái” cho Tổ chức CP đầu tư xây dựng và thương nghiệp Nhất Thống liên tục trúng thầu? Đề nghị Tổng Tổ chức Điện lực Thành phường Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước, Công an kinh tế nhanh chóng vào cuộc thanh rà soát và làm rõ những thất thường tại những gói thầu trên, đồng thời xử lý trong trường hợp nếu để xảy ra sai phép?

Nhóm PV

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo