Cách tính tần suất Toán 7

Cách tính tần suất Toán 7

Tín hiệu, Tần số, Tần suất, Số trung bình cùng, Vẽ biểu đồ

1. Tín hiệu

Số liệu thống kê là những số liệu thu thập được lúc khảo sát về một tín hiệu. Mỗi số liệu là một trị giá của tín hiệu.

 • Tín hiệu, Tần số, Tần suất, Số trung bình cùng, Vẽ biểu đồ
 • 1. Tín hiệu
 • 2. Tần số
 • 3. Tần suất
 • 4. Số trung bình cùng
 • 5. Mốt của tín hiệu
 • 6. Vẽ biểu đồ
 • Số thập phân, cách làm tròn số thập phân
 • Lý thuyết và bài tập Đại số 7 cả năm
 • Bài tập tỉ lệ thức lớp 7
 • Bài tập: Trị giá tuyệt đối của một số hữu tỉ
 • Một số bài tập tăng Đại số 7
 • Bài tập: Tìm trị giá nhỏ nhất, to nhất của biểu thức Đại số 7
 • Bài tập: Nhân, chia số hữu tỉ Đại số 7
 • Video liên quan

Ví dụ 1: Số cân nặng (tính tròn tới kg) của 20 học trò ghi lại như sau:

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29
30 37 35 35 42 28 35 29 37 20

Tín hiệu ở đây là: số cân nặng của mỗi học trò

2. Tần số

Bảng tần số thường được lập như sau:

Vẽ một sườn hình chữ nhật gồm hai dòng

Dòng trên ghi những trị giá khác nhau của tín hiệu theo thứ tự tăng dần

Dòng dưới ghi những tần số tương ứng với mỗi trị giá đó.

Ví dụ: Lập bảng tần số của VD1

Số cân (x) 28 29 30 35 37 42
Tần số (n) 2 3 4 6 4 1

3. Tần suất

Tần suất f của một trị giá được tính theo công thức: , trong đó N là số những trị giá, n là tần số của một trị giá, f là tần suất của trị giá đó. Người ta thường trình diễn tần suất dưới dạng tỉ số phần trăm.

Ví dụ: Lập bảng tần suất trong VD1:

Số cân (x) 28 29 30 35 37 42
Tần số (n) 2 3 4 6 4 1
Tần suất (f)

10%

15%

Article post on: nongdanmo.com

20%

30%

20%

5%

4. Số trung bình cùng

Dựa vào bảng tần số, ta với thể tính số trung bình cùng của một tín hiệu (kí hiệu ) như sau:

Nhận từng trị giá với tần số tương ứng;

Cùng tất cả những tích vừa tìm được;

Source: nongdanmo.com

Chia tổng đó cho số những trị giá (tức là tổng những tần số).

Công thức tính: trong đó:

là k trị giá khác nhau của tín hiệu X.

là k tần số tương ứng.
N là số những trị giá.

Ví dụ: Số trung bình cùng trong VD1 là:

5. Mốt của tín hiệu

Mốt của tín hiệu là trị giá với tần số to nhất trong bảng tần số, kí hiệu là

Via @: nongdanmo.com

Ví dụ: Mốt của tín hiệu trong VD1 là: 35.

6. Vẽ biểu đồ

Biểu đồ đoạn thẳng:

Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành trình diễn những trị giá x, trục tung trình diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục với thể khác nhau).

Xác định những điểm với tọa độ là cặp số gồm trị giá và tần số của nó (trị giá viết trước, tần số viết sau).

Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành với cùng hoành độ.

Biểu đồ hình chữ nhật:

Những đoạn thẳng trong biểu đồ đoạn thẳng được thay bằng hình chữ nhật.

Biểu đồ hình quạt:

Đó là một hình tròn được chia thành những hình quạt mà góc ở tâm của những hình quạt tỉ lệ với tần suất.

Đại số 7 - Tags: biểu đồ, tín hiệu, số trung bình cùng, tần số, tần suất, thống kê, toán 7

 • Số thập phân, cách làm tròn số thập phân

 • Lý thuyết và bài tập Đại số 7 cả năm

 • Bài tập tỉ lệ thức lớp 7

 • Bài tập: Trị giá tuyệt đối của một số hữu tỉ

 • Một số bài tập tăng Đại số 7

 • Bài tập: Tìm trị giá nhỏ nhất, to nhất của biểu thức Đại số 7

 • Bài tập: Nhân, chia số hữu tỉ Đại số 7

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo