Cách tính tiền lương tăng ca 2023 như thế nào

Cách tính tiền lương tăng ca 2023 như thế nào

Bộ luật lao động 2019 mang hiệu lực vào 1/1/2021 cũng mang quy định rất cụ thể, chi tiết về cách tính tiền lương tăng ca 2023 như thế nào?

Theo quy định của pháp luật về lao động tại Điều 98 Bộ luật lao động 2019 thì người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm. Vậy Cách tính tiền lương tăng ca 2023 như thế nào? Người lao động mang thừa hưởng phụ cấp tăng ca hay ko?

Khách hàng đang mang nhu cầu quan tâm, tìm hiểu quy định pháp luật trong ngành lao động nhằm hiểu rõ và bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như để đơn vị sử dụng lao động biết cách tính tiền tăng ca thì vui lòng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Cách tính tiền tăng ca vào ngày lễ, ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần

Vận dụng theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 98 Bộ luật lao động 2019 về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

Tương tự với thắc mắc Cách tính tiền lương tăng ca 2023 như thế nào? chúng ta mang thể tính như sau:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời kì, được trả lương làm thêm giờ lúc làm việc ngoài thời giờ làm việc thường nhật do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc thường nhật X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ lúc làm việc ngoài thời giờ làm việc thường nhật để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số sản phẩm làm thêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời kì, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Article post on: nongdanmo.com

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc thường nhật + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc thường nhật x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc thường nhật được xác định theo điểm a khoản Một Điều 55 Nghị định này.

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật +Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

Source: nongdanmo.com

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời kì, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc thường nhật x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc thường nhật x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc thường nhật hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ mang hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

–  Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc thường nhật x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc thường nhật hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ mang hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Cách tính lương ngày nghỉ như thế nào?

Theo quy định thì Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

Via @: nongdanmo.com

– Ngày Thắng lợi: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Riêng trường hợp người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài những ngày nghỉ theo quy định tại khoản Một Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cựu truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Tương tự trường hợp người lao động nghỉ vào những ngày trên thì Tiền lương trả cho những ngày nghỉ là tiền lương theo hợp đồng lao động chia số ngày làm việc thường nhật trong tháng, nhân với số ngày người lao động nghỉ mang hưởng lương.

Trên đây là san sẻ của chúng tôi về Cách tính tiền lương tăng ca 2023 như thế nào? Khách hàng quan tâm nội dung bài, mang thắc mắc vui lòng phản hồi trực tiếp để viên chức tương trợ.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo