Chi phí cố định là gì? Công thức tính chi phí cố định và ví dụ

Chi phí cố định là gì? Công thức tính chi phí cố định và ví dụ

Việc nắm rõ giá bán nhất định hết sức quan yếu lúc xem xét tới báo cáo tài chính hay cân đối chi tiêu trong doanh nghiệp. Sự thay đổi về giá bán nhất định tác động rất to tới giá bán sản xuất hàng hóa, chiến lược bán hàng. Vậy giá bán nhất định là gì? Công thức tính giá bán nhất định ra sao hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Giá tiền nhất định là gì?

Giá tiền nhất định (tiếng anh: Fixed cost) là loại giá bán ko bị tác động bởi bất kỳ một hoạt động nào của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, sẽ ko tăng lên hay giảm đi lúc sở hữu sự thay đổi về quy mô, sản lượng hay doanh số trong phạm vi nhất định. Giá tiền nhất định gồm: Lương, Giá tiền thuê nhà, Bảo hiểm, Khấu hao tài sản nhất định,…

Công thức tính giá bán nhất định

Cách tính giá bán nhất định:

Giá tiền nhất định = (Giá tiền hoạt động cao nhất – Giá tiền hoạt động thấp nhất)/ (Đơn vị hoạt động cao nhất – Đơn vị hoạt động thấp nhất).

Trong đó:

Giá tiền hoạt động cao nhất: Giá tiền cao nhất trong một khoảng thời kì nhất định ( Ví dụ: Doanh thu tháng cao nhất).

Giá tiền hoạt động thấp nhất: Giá tiền thấp nhất trong một khoảng thời kì nhất định ( Ví dụ: Doanh thu tháng thấp nhất).

Đơn vị hoạt động cao nhất: Ví dụ: Số lượng sản phẩm được tạo ra cao nhất trong một tháng.

Đơn vị hoạt động thấp nhất: Ví dụ: Số lượng sản phẩm được tạo ra thấp nhất trong một tháng.

Đặc trưng của giá bán nhất định

– Ko giống như giá bán biến đổi, những giá bán nhất định ko bị tác động bởi mức độ hoạt động. Giá tiền nhất định vẫn giữ nguyên bất kể mức độ hoạt động tăng lên hay giảm xuống.

– Những khoản giá bán nhất định phát sinh bởi sự đầu tư ban sơ vào máy móc thiết bị, nhà xưởng sẽ được xem là giá bán khấu hao. Tức là khoản giá bán này sẽ được chia để trong một khoảng thời kì nhất định.

Phân loại giá bán nhất định

Dựa vào đặc điểm thì chúng ta sở hữu thể phân loại giá bán nhất định thành nhiều nhóm khác nhau. Chẳng hạn như phân loại dựa trên cách thức quản lý hoặc cách thức phân bổ.

Article post on: nongdanmo.com

1. Phân loại giá bán nhất định theo cách thức quản lý

Với những phân loại theo cách thức quản lý, chúng ta sở hữu thể phân chia giá bán nhất định thành hai nhóm là: Giá tiền nhất định đề xuất và ko đề xuất.

– Giá tiền nhất định đề xuất: là khoản giá bán đề xuất mà doanh nghiệp phải chi trả để sở hữu thể thực hiện những hoạt động sản xuất kinh doanh. Những khoản giá bán này ko thể thay thế hay trì hoãn bằng cách này hay cách khác. Những khoản giá bán nhất định đề xuất thông thường là những khoản sở hữu liên quan tới tới máy móc thiết bị, cơ sở vật chất vật chất và tổ chức cơ bản.

– Giá tiền nhất định ko đề xuất: là những khoản giá bán khởi đầu phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Những khoản giá bán này được tạo nên dựa vào những quyết định của những cấp quản lý trong một thời khắc nhất định. Những khoản giá bán nhất định ko đề xuất này thường được xem là khoản đầu tư cho chiến dịch. Một số giá bán nhất định này thường gặp như: Bổ sung nhân sự, Marketing, Giá tiền nghiên cứu, phát triển,…

2. Phân loại giá bán nhất định theo cách thức phân bổ

Phân loại theo cách thức phân bổ hay còn được gọi là phân loại theo thời kì. Những loại giá bán nhất định theo cách thức phân bổ bao gồm: Giá tiền định kỳ và giá bán sở hữu khả năng phân bổ.

Giá tiền nhất định theo định kỳ: là khoản giá bán nhất định đã được tính toán trước và sở hữu sự lặp đi lặp lại trong một mốc thời kì nhất định. Những khoản giá bán nhất định định kỳ sẽ là những khoản tiền đề xuất doanh nghiệp phải giải ngân. Chủ yếu những khoản giá bán như tiền lương, tiền nhà, mạng internet, bảo hiểm, điện nước,…

Giá tiền nhất định sở hữu thể phân bổ: thông thường đây là những khoản giá bán đầu tư một lần. Những khoản giá bán này được phân chia theo tỷ lệ nhất định dựa theo mốc thời kì nhất định. Giá tiền này sở hữu thể được thay đổi dựa theo từng mốc thời kì phụ thuộc nhiều vào quy ước trong quá trình tính. Giá tiền nhất định này chỉ phụ thuộc vào khoảng thời kì phân bổ, hay còn gọi là giá bán khấu hao.

Source: nongdanmo.com

Giá tiền nhất định cấp bậc

Giá tiền nhất định cấp bậc là một trường hợp đặc trưng trong quá trình sản xuất kinh doanh của giá bán nhất định. Đây là loại giá bán được dự trù lúc xuất hiện sự thay đổi về mức độ hoạt động tới hạn. Điều này sở hữu nghĩa rằng chúng sở hữu thể thay đổi lúc bị tác động từ bên ngoài hay một yêu cầu đặc trưng tới từ bên trong.

– Yếu tố bên ngoài tác động tới giá bán cấp bậc: một doanh nghiệp lúc sở hữu bất kỳ sự thay đổi bởi sự tác động từ bên ngoài thì phần giá bán nhất định sẽ tăng lên. Chẳng hạn như giá bán điện, nước, giá bán thuê nhân lực tăng,…

Yếu tố bên trong tác động tới giá bán cấp bậc: Lúc xuất hiện sự biến đổi về quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Chúng yêu cầu sở hữu sự thay đổi để phục vụ tốt nhất nhu cầu phát sinh đó, làm giá bán nhất định tăng lên.

Ý nghĩa của giá bán nhất định đối với doanh nghiệp

Giá tiền nhất định chính là giá bán ko thể tránh khỏi của bất kỳ doanh nghiệp. Chúng mang tới sự tác động và tác động to to tới những yếu tố trong quản trị doanh nghiệp. Lúc xuất hiện sự thay đổi về giá bán nhất định, sẽ tác động nhất định tới cơ cấu nhân sự, tổ chức, giá thành sản phẩm, khả năng thu hồi vốn cũng như sức ép doanh số.

Lúc một doanh nghiệp sở hữu sản lượng thấp nhưng khoản đầu tư cho giá bán nhất định cao thì doanh nghiệp cần đẩy giá sản phẩm lên, hay chấp nhận giảm lợi nhuận xuống. Nếu như giá bán nhất định tăng quá cao và doanh thu ko tương xứng thì tỷ suất lợi nhuận sẽ bị tác động nhất định.

Cả Hai yếu tố doanh số và sản lượng đè nặng lên những yếu tố khác của doanh nghiệp, lúc này đề xuất nhà quản trị phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp sao cho thích hợp.

Via @: nongdanmo.com

So sánh giá bán nhất định và giá bán biến đổi

Giá tiền nhất định là loại giá bán ko thay đổi theo sự biến đổi về số lượng của đơn vị sản xuất. Giá tiền biến đổi là giá bán sở hữu thể thay đổi được theo số lượng đơn vị sản xuất.

– Giá tiền nhất định sở hữu sự liên quan tới thời kì, tức là nó sẽ ko thay đổi trong một khoản thời kì. Giá tiền biến đổi lại sở hữu sự quan tới khối lượng, tức là nó sẽ thay đổi nếu sở hữu sự thay đổi về khối lượng.

– Giá tiền nhất định là giá bán xác định sẵn, nó sẽ ko phát sinh kể cả lúc ko sở hữu đơn vị sản xuất. Giá tiền biến đổi chỉ phát sinh lúc doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất.

– Giá tiền biến đổi ko thay đổi trong mỗi đơn vị, còn giá bán nhất định thay đổi giá bán trong mỗi đơn vị. 

– Giá tiền nhất định ko được tính tới tại thời khắc định giá hàng tồn kho nhưng đã bao gồm giá bán biến đổi.

Cơ sở vật chất để so sánh Giá tiền nhất định  Giá tiền biến đổi
Ý nghĩa Giá tiền vẫn giữ nguyên, bất kể khối lượng sản xuất, được gọi là giá bán nhất định. Giá tiền thay đổi theo sự thay đổi của đầu ra được coi là giá bán biến đổi.
Yếu tố tác động Liên quan tới thời kì  Khối lượng liên quan
Phát sinh Giá tiền nhất định là xác định, chúng phát sinh cho dù những đơn vị được sản xuất hay ko. Giá tiền biến đổi chỉ phát sinh lúc những đơn vị được sản xuất.
Đơn giá Thay đổi giá bán nhất định theo đơn vị, tức là lúc những đơn vị sản xuất tăng, giá bán nhất định trên mỗi đơn vị giảm và trái lại, do đó giá bán nhất định trên mỗi đơn vị tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm được sản xuất. Giá tiền biến đổi vẫn giữ nguyên, trên mỗi đơn vị.
Tính bất biến Ko đổi trong một khoảng thời kì nhất định.  Nó thay đổi với sự thay đổi ở mức đầu ra.
Thành phần cấu thành Giá tiền sản xuất nhất định, giá bán quản lý nhất định và giá bán bán hàng và phân phối nhất định. Vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, giá bán trực tiếp, giá bán sản xuất biến, giá bán bán hàng và phân phối thay đổi.
Ví dụ Khấu hao, cho thuê, tiền lương, bảo hiểm, thuế, vv Vật liệu tiêu thụ, tiền lương, hoả hồng bán hàng, giá bán đóng gói, v.v.

Trả lời một số thắc mắc liên quan tới giá bán nhất định

1. Giá tiền nhất định gồm những gì?

Những loại giá bán nhất định thường gặp như: Lương, Giá tiền thuê nhà, Bảo hiểm, Khấu hao tài sản nhất định,…

2. Giá tiền điện nước là giá bán nhất định hay biến đổi?

Giá tiền điện nước là giá bán nhất định theo định kỳ ko phải giá bán biến đổi.

3. Giá tiền khấu hao là giá bán biến đổi hay nhất định?

Giá tiền hấu hao là giá bán nhất định sở hữu thể phân bổ được phân chia theo tỷ lệ nhất định dựa theo mốc thời kì nhất định.

4. Liệt kê giá bán nhất định?

Giá tiền nhất định thường gặp là: tiền điện, nước, thuê nhà xưởng, văn phòng, lương viên chức, khấu hao tài sản, tìm sắm trang thiết bị, vật tư sản xuất…

Tạm kết giá bán nhất định là gì?

Giá tiền nhất định là loại giá bán ko bị tác động bởi bất kỳ một hoạt động nào của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giá tiền nhất định này sẽ ko tăng lên hay giảm đi lúc sở hữu sự thay đổi về quy mô, sản lượng hay doanh số trong phạm vi nhất định. Những loại giá bán nhất định thường gặp như: Lương, Giá tiền thuê nhà, Bảo hiểm, Khấu hao tài sản nhất định,… Công thức tính giá bán nhất định =(Giá tiền hoạt động cao nhất – Giá tiền hoạt động thấp nhất)/ (Đơn vị hoạt động cao nhất – Đơn vị hoạt động thấp nhất)

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo