Hàm Vlookup trong Excel – Ý nghĩa và cú pháp

Hàm Vlookup trong Excel – Ý nghĩa và cú pháp

Nội dung bài viết được cố vấn chuyên môn bởi TS. Nguyễn Thị Chinh Lam - Giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hiện tại Kế Toán Lê Ánh.

Vlookup là một trong những hàm cơ bản thường tiêu dùng trong excel. Hàm vlookup cho phép người sử dụng tìm kiếm những trị giá theo cột.

Bài viết dưới đây, hàng ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết những bạn cú pháp và những sử dụng hàm Vlookup trong excel

Hàm trong Excel được lập trình sẵn tiêu dùng tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Việc sử dụng thạo những hàm sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời kì so với tính toán thủ công ko tiêu dùng hàm. Những hàm trong Excel rất phổ thông bao trùm nhiều ngành nghề, mang những hàm ko yêu cầu đối số, mang những hàm yêu cầu một hoặc nhiều đối số, và những đối số mang thể là đề nghị hoặc tự chọn.

1. Ý nghĩa của hàm Vlookup trong excel

 • Hàm vlookup được tiêu dùng để tìm kiếm theo cột
 • Hàm vlookup mang thể tiêu dùng độc lập hoặc kết hợp với những hàm khác như: Sum; If…

2. Cú pháp của hàm Vlookup trong excel

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, [Range_lookup])

Trong đó:

 • Lookup_value: là trị giá tiêu dùng để tìm kiếm
 • Table_array: là vùng điều kiện để dò tìm trị giá tìm kiếm, cột trước nhất trong table_array là cột để tìm trị giá tìm kiếm. Table_array mang thể cùng hoặc khác sheet với Lookup_value và cũng mang thể cùng file hoặc khác file với Lookup_value. Thường để ở dạng liên hệ tuyệt đối
 • Col_index_num: Là thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng trị giá cần tìm. Cột trước nhất của vùng dữ liệu được tính là 1
 • Range_lookup: Là kiểu tìm kiếm, gồm Hai kiểu TRUE và FALSE. (Sở hữu thể mang hoặc ko)

TRUE:  Tương ứng với Một là tìm kiếm tương đối

FALSE:  Tương ứng với 0 là tìm kiếm tuyệt đối tức  Hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm những trị giá trùng khớp nhau hoàn toàn

- Hàm Vlookup thuộc hàm tham chiếu và tìm kiếm. Những hàm tham chiếu sử dụng trong công thức tạo điều kiện cho chúng ta khỏi tốn công sửa chữa những công thức lúc những trị giá tính toán mang sự thay đổi

Sở hữu 3 loại tham chiếu:

 • Tham chiếu liên hệ tương đối
 • Tham chiếu liên hệ tuyệt đối
 • Tham chiếu hỗn hợp

Lưu ý: 

- Trị giá bạn muốn tra cứu, còn được gọi là trị giá tra cứu

- Dải ô chứa trị giá tra cứu

 • Hãy nhớ rằng trị giá tra cứu phải luôn nằm ở cột trước nhất của dải ô để hàm VLOOKUP mang thể hoạt động chuẩn xác.
 • Ví dụ: Nếu trị giá tra cứu của bạn nằm ở ô C2 thì dải ô của bạn sẽ khởi đầu ở C.

- Số cột chứa trị giá trả về trong dải ô.

Ví dụ, nếu bạn chỉ định B2: D11 với phạm vi, bạn nên đếm B là cột trước nhất, C là thứ hai, v.v.

- Lựa chọn kết quả trả về

 • Bạn mang thể chỉ định TRUE nếu bạn muốn mang một kết quả khớp tương đối hoặc FALSE nếu bạn muốn mang một kết quả khớp chuẩn xác ở trị giá trả về.
 • Nếu bạn ko chỉ định bất cứ trị giá nào thì trị giá mặc định sẽ luôn là TRUE hay kết quả khớp tương đối.

3. Lưu ý lúc sử dụng hàm Vlookup

Sử dụng F4 để nhất định dòng, cột:

- F4 (Một lần): để mang trị giá tuyệt đối. Tuyệt đối được hiểu là nhất định cột và nhất định dòng  ⇒  $cột$dòng

Ví dụ: $B$9 ⇒ nhất định cột B và nhất định dòng 9

- F4 (Hai lần): để mang trị giá tương đối cột và tuyệt đối dòng – Được hiểu là nhất định dòng , ko nhất định cột ⇒ cột$dòng

Ví dụ: B$9 ⇒ nhất định dòng 9, ko nhất định cột B

- F4 (3 lần): để mang trị giá tương đối dòng và tuyệt đối cột- Được hiểu là nhất định cột, ko nhất định dòng ⇒ $cộtdòng

Ví dụ: $B9 ⇒ nhất định cột B, ko nhất định dòng 9

4. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel

Ta mang Hai bảng excel như sau:

 

Yêu cầu: Thêm thông tin về Quê quán vào bảng bên trên

Cách thực hiện:

Bước 1: Click chuột vào ô E6

Bước 2: Đặt công thức: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)

Trong đó:

A6 là trị giá cần tìm kiếm (ở đây mã viên chức là dữ liệu chung giữa Hai bảng nên ta tìm mã viên chức)

$D$12:$F$17 là vùng dò tìm trị giá tìm kiếm (cần tìm mã viên chức ở bảng Hai để lấy thông tin quê quán nên vùng dò tìm là toàn bộ bảng 2)

Hai là số cột chứa thông tin cần tìm (đang muốn tìm thông tin quê quán. Quê quán là cột thứ Hai trong bảng 2)

0 là kiểu dò tìm chuẩn xác

Bước 3: Sao chếp công thức xuống những dòng khác

Ta thu được kết quả:

Tham khảo video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm VLOOKUP - ví dụ trong kế toán dưới đây:

Trên đây là cú pháp và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Vlookup trong excel. Trong bài viết kế toán Lê Ánh đã đưa ra ví dụ minh họa chi tiết để những bạn dễ hình dung lúc ứng dụng hàm vlookup. Nếu những bạn vẫn còn vấn đề chưa nắm rõ về hàm Vlookup mang thể để lại nghi vấn, SĐT bên dưới bài viết để được tư vấn

Tags: Hàm vlookup tăng, hàm hlookup trong excel, hàm vlookup mang điều kiện, bai tap hàm vlookup trong excel, cách tiêu dùng hàm vlookup giữa Hai sheet, hàm tìm kiếm tên trong excel, hàm vlookup và hlookup, cách tiêu dùng hàm vlookup giữa Hai file 


--- Cập nhật: 20-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Hàm VLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng hàm VLOOKUP và ví dụ cụ thể từ website phuongtung.vn cho từ khoá cấu trúc hàm vlookup.

Hàm VLOOKUP là một hàm đặc thù hữu ích trong Excel giúp bạn dò và trả về dữ liệu tương ứng. Điện máy XANH sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong bài viết sau nhé.

I. Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP được sử dụng lúc bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng dọc và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng ngang tương ứng.

Trong thực tế, hàm VLOOKUP hết sức thông dụng lúc tìm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng,.. dựa trên mã vạch, mã sản phẩm,… hoặc tìm tên viên chức, xếp loại viên chức dựa trên những tiêu chí trên.

Trái lại, lúc bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng ngang và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc thì hãy sử dụng hàm HLOOKUP.

LOOKUP là Look Up tức thị tìm kiếm trong tiếng Anh. V là viết viết tắt của Vertical – hàng dọc và H là viết tắt của Horizontal – hàng ngang.

II. Công thức hàm VLOOKUP

Công thức hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Article post on: nongdanmo.com

Trong đó:

 • Lookup_value: Trị giá cần dò tìm, mang thể điền trị giá trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính.
 • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm.
 • Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trái qua phải.
 • Range_lookup: tìm kiếm chuẩn xác hay tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chuẩn xác.

Nếu bạn copy công thức cho những ô dữ liệu khác, bạn cần sử dụng dấu $ để nhất định Table_array đề giới hạn dò tìm bằng cách thêm trực tiếp trước khai báo (VD: $H$6:$J$13), cột hoặc sử dụng nút F4 sau lúc chọn bảng.

III. Ví dụ hàm VLOOKUP

Bạn mang thể truy cập vào đây để tải về những file ví dụ bên dưới

Ví dụ 1: Tính phụ cấp theo chức vụ

Do tình hình Covid-19, tổ chức quyết định phụ cấp cho viên chức theo chức vụ tương ứng như bảng 2 (B16:C21). Lúc này, dựa vào danh sách viên chức cùng với chức vụ mang sẵn ở bảng 1, ta sẽ xác định mức phụ cấp tương ứng.

Cách thực hiện là bạn sẽ dò tìm trị giá của chức vụ của viên chức tại bảng 1, sau đó dò tìm tại cột Một trong bảng Hai từ trên xuống dưới. Lúc bạn tìm thấy trị giá, bạn sẽ lấy trị giá tương ứng tại cột Hai của bảng Hai để điền vào bảng 1.

Với một danh sách viên chức vài trăm, một nghìn người thì bạn ko thể làm thủ công tương tự. Đó chính là cách hàm VLOOKUP phát huy tác dụng.

Tại ô E4, bạn điền công thức: =VLOOKUP(D4,$B$16:$C$21,2,0)

 • Dấu $ được sử dụng để nhất định những dòng, những cột của bảng Hai lúc bạn copy công thức sang những ô khác.
 • 2 là số thứ tự của cột dữ liệu.
 • Range_lookup = 0 (FALSE) để dò tìm chuẩn xác.

Sau đó, bạn chỉ cần copy công thức cho những ô khác hoặc sử dụng Flash Fill và bạn đã hoàn thành việc tính phụ cấp theo chức vụ nhanh chóng.

Ví dụ 2: Xếp loại học trò theo điểm số

Sau kỳ rà soát, ta mang kết quả bài thi tương ứng với học trò như bảng 1. Ta cần xếp loại theo điểm số dựa trên bảng 2 (B11:C15).

Tại ô E4, bạn điền công thức: =VLOOKUP(D4,$B$11:$C$15,2,1)

 • Dấu được sử dụng để nhất định những dòng, những cột của bảng Hai lúc bạn copy công thức sang những ô khác.
 • là số thứ tự của cột dữ liệu.
 • Range_lookup = 1 (TRUE) để dò tìm điểm số mang trị giá sắp nhất.

Excel sẽ lấy điểm số ở cột D4 và dò trong bảng 2. Lúc thấy trị giá sắp nhất của D4 trong bảng (ở đây là 8.5), Excel sẽ trả về kết quả tương ứng ở cột Hai là Giỏi.

Sau đó, bạn chỉ cần copy công thức cho những ô khác hoặc sử dụng Flash Fill và bạn đã hoàn thành việc xếp loại học trò theo điểm số nhanh chóng.

IV. Những lỗi thường gặp lúc tiêu dùng hàm VLOOKUP

1. Lỗi #N/A

Một ràng buộc của hàm VLOOKUP là nó chỉ mang thể tìm những trị giá trên cột ngoài cùng bên trái trong Table_array, nếu ko sẽ xuất hiện lỗi #N/A. Lúc này bạn hãy cân nhắc sử dụng hàm INDEX kết hợp hàm MATCH.

Như ví dụ bên dưới, Table_array là A2:C10, nên hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm trong cột A. Để sửa trường hợp này, bạn đổi Table_array thành B2:C10, hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm trong cột B.

Ngoài ra, nếu ko tìm thấy kết quả khớp chuẩn xác sẽ trả về hàm sẽ trả về lỗi #N/A do dữ liệu ko mang trong Table_array. Lúc này bạn mang thể sử dụng hàm IFERROR để đổi #N/A thành trị giá khác.

Như ví dụ bên dưới, “Rau muống” ko mang trong bảng dò tìm nên hàm VLOOKUP sẽ ko tìm thấy.

Nếu bạn cứng cáp rằng dữ liệu mang trong Table_array của mình và hàm VLOOKUP ko tìm được được, hãy rà soát lại rằng những ô dữ liệu được tham chiếu ko mang khoảng trắng ẩn hoặc ký tự ko in. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng những ô dữ liệu tuân theo đúng định dạng.

2. Lỗi #REF!

Nếu Col_index_num to hơn số cột trong Table_array, bạn sẽ nhận được trị giá lỗi #REF!. Lúc này, bạn hãy rà soát lại công thức để đảm bảo Col_index_num bằng hoặc nhỏ hơn số cột trong Table_array.

Như ví dụ bên dưới, Col_index_num là 3, trong lúc Table_array là B2:C10 chỉ mang Hai cột.

3. Lỗi #VALUE!

Nếu Col_index_num nhỏ hơn Một trong công thức, bạn sẽ nhận trị giá lỗi #VALUE!.

Trong Table_array, cột Một là cột tìm kiếm, cột Hai là cột trước nhất ở bên phải của cột tìm kiếm, v.v… Vì vậy lúc xuất hiện lỗi này, hãy rà soát lại trị giá Col_index_number trong công thức.

Source: nongdanmo.com

Như ví dụ bên dưới, Col_index_num bằng 0 dẫn tới việc xuất hiện lỗi #VALUE!.

4. Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME? xuất hiện lúc Lookup_value thiếu dấu ngoặc kép (“). Để tìm kiếm trị giá định dạng văn bản (Text), bạn tiêu dùng dấu ngoặc kép để Excel mang thể hiểu công thức.

Như ví dụ bên dưới, Cải xoăn ko bỏ vào dấu ngoặc kép (“) sẽ làm xuất hiện lỗi #NAME?. Bạn sửa lỗi bằng cách thay Cải xoăn thành “Cải xoăn”.

V. Một số lưu ý lúc tiêu dùng hàm VLOOKUP

1. Sử dụng tham chiếu tuyệt đối

Trong quá trình copy công thức, hãy biến Table_array hoặc Lookup_value thành tham chiếu tuyệt đối bằng cách đặt dấu đô la Mỹ ($) trước những cột và hàng để công thức ko bị thay đổi.

Như ví dụ dưới, ta mang công thức tại ô C13 là =VLOOKUP(B13,$B$2:$C$10,2,0). Lúc copy công thức cho ô C4 Table_array sẽ giữ nguyên.

Nếu ko chuyển đổi thành tham chiếu tuyệt đối, Lookup_value hoặc Table_array sẽ bị thay đổi, làm kết quả tìm kiếm bị sai lệch.

Như ví dụ dưới, ta mang công thức tại ô C13 là =VLOOKUP(B13,B2:C10,2,0). Lúc copy công thức cho ô C4 Table_array sẽ biến thành =VLOOKUP(B14,B3:C11,2,0).

2. Ko lưu trữ trị giá số dưới dạng văn bản

Nếu trong Table_array, dữ liệu số đang để dưới dạng văn bản và Lookup_value lại là dạng số thì hàm VLOOKUP sẽ trả về lỗi #N/A.

Như ví dụ dưới, ta mang dữ liệu tại ô A2:A5 đang ở dạng văn bản nhưng Lookup_value tại ô A8 đang ở dạng số.

Trong trường hợp này, hãy chuyển định dạng ô A2:A5 thành dạng số và hàm sẽ trả về kết quả thông thường. 

3. Bảng dò tìm chứa những trị giá bị trùng

Nếu bảng biểu của bạn chứa nhiều trị giá trùng nhau, hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả trước nhất mà nó tìm thấy từ trên xuống dưới. 

Như ở ví dụ dưới, trong bảng ta mang Hai trị giá ứng với Táo là 97 và 23. Hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả 97 vì đó là trị giá trước nhất nó tìm thấy

Giải pháp 2: Sử dụng Pivot Table để lọc ra danh sách kết quả

Trên đây là bài viết san sớt cho bạn cách tiêu dùng hàm VLOOKUP trong Excel. Mong rằng những thông tin này đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm VLOOKUP cho công việc của mình. Cám ơn bạn đã xem bài viết.


--- Cập nhật: 20-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong Excel đơn giản – Có ví dụ từ website ben.com.vn cho từ khoá cấu trúc hàm vlookup.

Hàm Vlookup trong Excel là một hàm đặc thù quan yếu trong Excel giúp bạn tìm và trả về dữ liệu tương ứng. Tuy nhiên thì ko phải người nào cũng biết cách sử dụng hàm công thức này như thế nào? Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, hãy cùng Ben Computer tìm hiểu ngay tại đây nhé.

1. VLOOKUP là hàm gì?

Hàm VLOOKUP trong Excel mang thể tiêu dùng cho hầu hết tất cả những phiên bản của excel từ cũ tới mới vì đây là một trong những hàm cơ bản của excel.

2. Công thức VLOOKUP trong Excel

Giảng giải cấu trúc hàm:

 • Hàm VLOOKUP mang 4 thông số, 3 thông số trước nhất là đề nghị, thông số cuối cùng đóng ngoặc vuông là thông số tùy chọn.
 • = VLOOKUP (những gì bạn muốn tìm kiếm, nơi bạn muốn tìm nó, số cột trong dải ô chứa trị giá để trả về, trả về kết quả thích hợp sắp đúng hoặc chuẩn xác – được chỉ báo là 1/TRUE, hoặc 0/FALSE).

Để hiểu cơ bản về hàm vloopup trong excel ta cùng đi tham khảo ví dụ sau:

Trong ví dụ trên, nhiệm vụ của chúng ta là tìm đơn giá của sản phẩm mang mã sản phẩm là SP004công thức VLOOKUP được sử dụng trong ô F2 là:

Ta mang thể diễn giải hàm bằng lời như sau: “Tìm kiếm trị giá của mã SP004 trong vùng ô từ A2 tới C7 tại cột 3, nếu ko tìm thấy trị giá nào thích hợp thìa là FALSE”

Tương tự ta mang thể giảng giải những thông số như sau:

Via @: nongdanmo.com

 • lookup_value : là trị giá tiêu dùng để tìm kiếm. Trị giá này mang thể thuộc kiểu dữ liệu số, tháng ngày hoặc kiểu chuỗi, kiểu tham chiếu hoặc một trị giá được tính toán ra bởi một hàm khác.
  Trong ví dụ trên, “SP004” là lookup_value.
 • Table_array: là vùng dữ liệu tìm kiếm gồm ít nhất Hai cột. Hàm Vlookup mặc định tìm kiếm trị giá yêu cầu trong cột trước nhất.
  Trong ví dụ kể trên, Vlookup sẽ tìm kiếm chuỗi mã “SP004” trong cột trước nhất là cột A.
 • Col_index_num: Là thứ tự cột chứa trị giá trả về trong bảng table_array. Tức cột chứa trị giá tương đương với đối tượng tìm kiếm.
  Trong ví dụ trên đối tượng SP004 mang trị giá tương ứng với điều kiện tìm là 300 thuộc cột 3.
 • Ranger_lookup: thông số ko đề nghị, nhận trị giá TRUE hoặc 1 (tìm kiếm sắp đúng) hoặc FALSE hoặc 0 (tìm kiếm chuẩn xác) .
  FALSE: thông số range_look up lúc nhận trị giá FALSE sẽ thực hiện tìm kiếm chuẩn xác dữ liệu cho đối tượng tìm kiếm.
  Trong ví dụ kể trên thông số range_looking sẽ tìm kiếm chuẩn xác giá đối tượng “SP004P” trong cột trước nhất là cột A, nếu ko tìm thấy hàm sẽ trả về cho bạn kết quả lỗi #N/A.
  TRUE: Thông số range_lookup lúc nhận trị giá TRUE sẽ thực hiện tìm kiếm với trị giá hoặc sắp đúng to nhất trong bảng dữ liệu nhưng nhỏ hơn Vlookup value. Điều kiện lúc tiêu dùng TRUE của hàm này đó là những cột tìm kiếm phải được xếp theo thứ tự tăng dần.

III. Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm mang tần suất sử dụng rất to trong những tác vụ Excel văn phòng. Hàm này thường được sử dụng để tìm kiếm tên sản phẩm, số lượng, đơn giá sản phẩm… dựa vào mã sản phẩm, mã vạch. Hoặc sử dụng để tìm họ tên viên chức, xếp loại, tính phụ cấp,… theo chức vụ, thang điểm thẩm định.

Dưới đây là một số ví dụ cách tiêu dùng hàm VLOOKUP trong Excel mà những bạn mang thể tham khảo!

1. Cách sử dụng hàm VLOOKUP cơ bản

Trong nội dung dưới đây, Ben Computer sẽ hướng dẫn bạn cách tiêu dùng hàm VLOOKUP để xếp loại học trò theo điểm số. Giả sử, bạn mang bảng điểm trung bình của 10 học trò với Quy định xếp loại như dưới đây:

Bước 1: Tại ô Xếp loại, bạn nhập lệnh =VLOOKUP($C3,$A$15:$B$18,2,1).

Bước 2: Nhấn Enter bạn sẽ thấy ở ô Xếp loại được cập nhật kết quả Giỏi.

Bước 3: Click chuột vào ô D4, xuất hiện ô vuông nhỏ ở góc dưới bên phải. Nhấp chuột vào rồi kéo dọc từ đó tới D12 để copy công thức xếp loại cho những học trò còn lại là Xong. Bạn sẽ được bảng như hình minh họa dưới đây!

2. Cách tiêu dùng hàm VLOOKUP giữa Hai sheet

Hàm VLOOKUP ko chỉ mang thể truy xuất dữ liệu trên cùng Một sheet mà còn mang thể thực hiện giữa Hai hay nhiều sheet khác nhau. Nếu bạn chưa biết cách tiêu dùng hàm VLOOKUP giữa Hai sheet như thế nào thì hãy theo dõi ngay ví dụ dưới đây!

Ví dụ: Sử dụng hàm VLOOKUP để tính tiền lương cho viên chức theo chức vụ. Trong đó, danh sách viên chức ở sheet 1, mã chức vụ và tiền lương ở sheet 2. Cụ thể như sau:

 • Sheet Một là Danh sách viên chức
 • Sheet Hai là Mã chức vụ và tiền lương tương ứng với chức vụ

Sheet Một là Danh sách viên chức

Sheet Hai là Mã chức vụ và tiền lương tương ứng với chức vụ

Để sử dụng hàm VLOOKUP tính được tiền lương theo chức vụ của từng viên chức, bạn thực hiện tuần tự những bước như sau:

Bước 1: Tại Sheet 1, bạn gõ công thức hàm VLOOKUP như sau: =VLOOKUP(Sheet1!D3)

Bước 2: Sang Sheet 2, bạn gõ công thức hàm VLOOKUP như sau: =VLOOKUP(Sheet1!D3,Sheet2!$A$3:$B$7,2)

Bước 3: Copy hàm VLOOKUP vừa gõ ở Sheet Hai sang ô E3 rồi nhấn Enter. Bạn sẽ thấy ô Lương hiển thị kết quả 5000. Đối chiếu với BẢNG LƯƠNG ở sheet Hai thì đây là kết quả đúng.

Bước 4: Bạn click chuột vào ô E3, lúc thấy mang hình vuông nhỏ ở góc phải phía dưới, bạn nhấp chuột vào icon đó rồi kéo chuột tới ô E8. Kết quả lương tương ứng với chức vụ của từng người sẽ được cập nhật đầy đủ như hình.

3. Cách sử dụng Hàm VLOOKUP mang điều kiện

Để sử dụng được hàm VLOOKUP mang điều kiện, bạn mang thể chọn cách tạo bảng phụ hoặc sử dụng công thức mảng. Mỗi một cách làm sẽ mang những ưu điểm, hạn chế khác nhau. Dưới đây là những thông tin chi tiết về Hai cách làm này để bạn tham khảo và lựa chọn phương án phù thống nhất.

Sử dụng cột phụ

Ví dụ: Cho bảng sản phẩm đi kèm tên hãng và mức giá. Yêu cầu tìm mức giá của sản phẩm theo hãng.

Bước 1: Tại ô A2, nhập công thức =B2&C2 rồi nhấn Enter, ta được kết quả hiển thị ở A2 là tên sản phẩm + hãng.

Bước 2: Thực hiện tương tự cho những dòng dưới để mang bảng cột phụ đầy đủ.

Bước 3: Để tìm mức giá của sản phẩm theo hãng, ta sẽ tạo Một bảng truy vấn ở phía dưới. Tại đây, ta sẽ nhập Tên sản phẩm, Hãng, tại phần Mức giá sẽ là nơi để nhập công thức hàm VLOOKUP.

Bước 4: Tại ô Mức giá, bạn nhập công thức =VLOOKUP(C12&C13, A2:D10,4,0)

Bước 5: Ấn Enter, ta sẽ mang kết quả như hình minh họa dưới đây!

Sử dụng công thức mảng

Nếu sử dụng công thức mảng thì bạn sẽ ko cần phải làm cột phụ nữa. Thay vào đó, bạn sẽ nhập trực tiếp công thức vào ô Mức giá là =VLOOKUP(B12&B13,CHOOSE({1,2},A2:A10&B2:B10,C2:C10),2,0). Ấn Enter bạn sẽ thu được kết quả như hình dưới!

IV. Cách sửa hàm VLOOKUP lỗi N/A

Trong quá trình sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, bạn mang thể gặp phải lỗi #N/A. Vậy nguyên nhân và cách sửa lỗi hàm VLOOKUP #N/A như thế nào? Hãy cùng theo dõi ngay hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé!

Sở hữu nhiều nguyên nhân gây ra lỗi hàm VLOOKUP #N/A trong Excel. Với mỗi nguyên nhân, ta sẽ mang cách sửa lỗi tương ứng. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp và cách sửa lỗi theo từng nguyên nhân hiệu quả nhất.

1. Ko mang dữ liệu trong vùng tìm kiếm

Lúc nhập hàm VLOOKUP vào bảng tính, bạn thấy xuất hiện lỗi #N/A!. Hãy rà soát xem mang phải vùng tìm kiếm bạn nhập vào ko mang dữ liệu tương ứng hay ko. Nếu ko mang thì bạn cần rà soát lại dữ liệu và chỉnh sửa lại cho đúng.

Ví dụ minh họa: Tiêu dùng hàm VLOOKUP tìm sản phẩm Xoài nhưng bảng dữ liệu lại ko mang Xoài nên xuất hiện lỗi #NA như hình.

2. Copy công thức hàm nhưng ko nhất định vùng tìm kiếm

Nếu bạn copy công thức hàm VLOOKUP mà ko nhất định vùng tìm kiếm Excel sẽ tự động lấy công thức từ ô trước nhất xuống những ô tiếp theo. Vùng tìm kiếm cũng vì vậy mà thay đổi theo. Kết quả là hệ thống báo lỗi #N/A. Cách khắc phục là phải nhất định vùng dữ liệu trong công thức.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng cơ bản hàm Vlookup trong Excel đi kèm ví dụ, chúc những bạn thành công!

Đừng quên like, follows và chọn Xem trước page Bencomputer để nhận được những thông tin mới, thủ thuật hữu ích và review chất lượng.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo