Hướng dẫn viết bản tường trình học sinh

Hướng dẫn viết bản tường trình học sinh

Bạn đang cần tìm Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc? Hoặc đang băn khoăn, lo lắng lúc ko biết viết bản tường trình sự việc như thế nào, trình bày ra sao? hoatieu.vn xin giới thiệu tới những bạn bài hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc đầy đủ, chi tiết và dễ hiểu để bạn nắm rõ nội dung và cách trình bày bản tường trình sự việc đã diễn ra theo đúng hoàn cảnh, mời độc giả tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

 • Hướng dẫn viết tường trình diễn biến sự việc mới nhất
 • 1. Lúc nào viết văn bản tường trình?
 • 2. Hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc
 • 3. Thể thức của một văn bản tường trình
 • 4. Mẫu bản tường trình sự việc xảy ra
 • 5. Mẫu bản tường trình tai nạn
 • 6. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy

Hướng dẫn viết tường trình diễn biến sự việc mới nhất

 • 1. Lúc nào viết văn bản tường trình?
 • 2. Hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc
 • 3. Thể thức của một văn bản tường trình
 • 4. Mẫu bản tường trình sự việc xảy ra
 • 5. Mẫu bản tường trình tai nạn
 • 6. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy
 • Bản tường trình diễn biến sự việc
 • Mẫu biên bản vụ việc
 • Bản tường trình đã thừa hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

1. Lúc nào viết văn bản tường trình?

Lúc mang một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) làm cho cho người mang trách nhiệm (hoặc cấp mang thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan tới sự việc đó phải viết bản tường trình để trình bày một cách tường tận, rõ ràng sự việc diễn ra, đồng thời phải nêu rõ mức độ trách nhiệm của mình.

Vậy, văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người mang trách nhiệm hoặc cấp mang thẩm quyền hiểu đúng thực chất sự việc, mà sự việc đấy mang liên quan tới người viết tường trình.

2. Hướng dẫn cách viết bản tường trình sự việc

Lúc viết văn bản tường trình, ngoài những thể thức buộc phải (quốc hiệu, tiêu ngữ, người tiếp nhận...) cần nêu đầy đủ những thông tin sau

 • Địa điểm, thời kì xảy ra sự việc.
 • Những người mang liên quan tới sự việc.
 • Trình tự, diễn biến sự việc.
 • Nguyên nhân sự việc.
 • Mức độ thiệt hại (nếu mang).
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.
 • Những đề nghị cụ thể (nếu mang).

3. Thể thức của một văn bản tường trình

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)

Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

b) Địa điểm và thời kì tường trình (ghi góc bên phải)

..............., ngày ..... tháng ..... năm .......

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường sử dụng chữ đậm hoặc in hoa)

Bản tường trình (Về việc ..............)

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình:

Kính gửi: ........................................................................

e) Nội dung tường trình: Tường trình cụ thể, chi tiết diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Lời đề nghị, đoan (nếu cần); chữ kí và họ tên của người làm tường trình.

4. Mẫu bản tường trình sự việc xảy ra

Nội dung cơ bản của bản tường trình diễn biến sự việc như sau, mời những bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------------------------------------

......., ngày.... tháng..... năm.....

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị).............................

Họ tên:..........................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................

Trình độ chuyên môn được tập huấn:.................................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:.............................................................................

Article post on: nongdanmo.com

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):.......................................................

Hệ số lương đang hưởng:.................................................................................................

Thời khắc sự việc xảy ra hoặc phát hiện tháng ngày năm:...................................................

Tường trình diễn biến sự việc:...........................................................................................

Nguyên nhân dẫn tới sự việc xảy ra:.................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi ứng dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai trái, thiếu sót và ko tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

5. Mẫu bản tường trình tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi..giờ ngày.tháng. năm..

Source: nongdanmo.com

Tại:

Chúng tôi gồm mang:

1Chức vụ:

2.Chức vụ:

3.Chức vụ: .

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:

Nơi xảy ra tai nạn:

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ..

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):

Hậu quả:

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu mang):

1. Người thứ 1:

Via @: nongdanmo.com

2. Người thứ 2:..

Đoan: Tôi/chúng tôi đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của những thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:.giờ, ngày .. tháng . Năm . tại

XÁC NHẬN

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ, tên)

6. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

............, ngày....tháng....năm....

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi:..........................................................................................

Họ tên:

Sinh tháng ngày năm:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:.

Thời khắc sự việc xảy ra hoặc phát hiện tháng ngày năm:

Trình tự diễn biến sự việc:

Nguyên nhân dẫn tới sự việc xảy ra:

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai trái, thiếu sót và ko tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo