Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Bài 10: Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu
 • Cổ áo ko bâu là những kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo theo những dạng biến đổi từ cổ tròn cơ bản. Vòng cổ được may bằng phương pháp viền gấp mép hoặc viền bọc. Vải may nẹp cổ được cắt dựa theo vòng cổ thân áo.
 • Cổ áo với bâu: gồm với phần cắt ở thân áo và phần bâu (lá cổ) may ráp vào cổ áo.
 • Sở hữu nhiều kiểu cổ áo ko bâu được vẽ từ kiểu cổ tròn cơ bản nhờ điều chỉnh những chi tiết như:
  • Cổ tròn rộng.
  • Cổ vuông.
  • Cổ chữ U.

I - CÁCH VẼ VÀ CẮT

1. Cách vẽ (áo chui đầu)

a. Thân trước
 • Áo chui đầu: Tính từ nếp vải gấp đôi.
 • Áo cài khuy: Tính từ đường giao gấp khuy.
 • Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.
 • Sâu cổ: AA2 = 1/5Vc + 0,5cm.
 • Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2. Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.
 • Nối A3I, trên IA3 lấy II1 = 1/3A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.

Hình 2. Những vẽ thân trước cổ tròn cơ bản

b. Thân sau
 • Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.
 • Sâu cổ: AA2 = 1/10Vc - 1(cm).
 • Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.
 • Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.
 • Nối A3I, trên A3I lấy II1 = 1/2A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.

Hình 3. Những vẽ thân sau cổ tròn cơ bản

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

 • Viền bọc: cắt theo nét vẽ.
 • Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

Chú ý: Đối với áo cài khuy, phải gấp nẹp trước lúc cắt vòng cổ.

3. Cách cắt vải viền cổ

 • Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.
 • Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

B - CỔ TRÒN RỘNG

Hình 4. Áo cổ tròn rộng

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ = Rộng cổ cơ bản + 2cm (A1E = 2cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 3cm (A2D = 3cm).

Hình 5. Cách vẽ thân trước cổ tròn rộng

b. Thân sau
 • Rộng cổ = Rộng cổ + 2cm (A1E = 2cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 2cm (A2D = 2cm).

Hình 6. Cách vẽ thân sau cổ tròn rộng

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

 • Viền bọc: cắt theo nét vẽ.
 • Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5cm.

3. Cách cắt vải viền cổ

Cách cắt vòng cổ tùy theo kiểu viền cổ:

Article post on: nongdanmo.com

 • Viền bọc: cắt vải canh xéo; rộng 2,5÷3cm, dài bằng vòng cổ + 2cm.
 • Viền gấp mép: vẽ và cắt vải viền dựa theo dạng cong của vòng cổ thân áo.

C - CỔ VUÔNG

Hình 7. Áo cổ vuông

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ = Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).
 • Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.
 • Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.
 • Vẽ cổ vuông góc những điểm E, E2, D.

Hình 8. Cách vẽ thân trước cổ vuồng

b. Thân sau

Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh những chi tiết:

 • A1E = 3cm; A2D = 4cm.
 • E1E2 = 2cm.

Vẽ cổ vuông qua những điểm A, E2, D.

Source: nongdanmo.com

Hình 9. Cách vẽ thân sau cổ vuông

2. Cách cắt

 • Cắt chừa đầu đường may 0,5cm.
 • Vải viền:
  • Vận dụng kiểu viền gấp nép.
  • Cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo với bề rộng khoảng 3-3,5cm.

D - CỔ CHỮ U

Hình 10. Áo cổ chữ U

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ = Rộng cổ + 3cm (A1E = 3cm).
 • Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản + 5cm (A2D = 5cm).
 • Từ E kẻ đường thẳng song song với A2D và từ D kẻ đường vuông góc với A2D cắt nhau tại E1.
 • Lấy E1E2 = 2cm; nối EE2.
 • Vẽ cong ở góc EE2D.

Hình 11. Cách vẽ thân trước cổ chữ U

Via @: nongdanmo.com

b. Thân sau

Vẽ cổ cơ bản A1A2, sau đó điều chỉnh những chi tiết:

 • A1E = 3cm; A2D = 4cm.
 • E1E2 = 2cm.

Vẽ cổ cong qua những điểm A, E2, D.

Hình 12. Cách vẽ thân sau cổ chữ U

2. Cách cắt vòng cổ

Cắt vòng cổ tùy theo kiểu vòng cổ:

 • Viền bọc: cắt theo nét vẽ.
 • Viền gấp mép: cắt gia đường may 0,5 ÷ 0,7cm.

3. Cách cắt vải viền cổ

 • Viền gấp mép: cắt vải viền dựa theo vòng cổ thân áo với bề rộng khoảng 3-3,5cm.
 • Viền bọc: cắt dải vải chéo sợi với bề rộng 3cm.

II - CÁCH MAY CỔ TRÒN CƠ BẢN

 • Nối sườn vai, là rẽ đường sườn vai, đánh dấu giữa vòng cổ thân áo; nối nẹp viền ở sườn vai, là rẽ, đánh dấu giữa nẹp cổ; gấp nẹp áo sang mặt phải.
 • Đặt mặt phải của nẹp viền úp vào mặt phải thân áo. May đường thứ nhất theo đường vòng cổ, cách mép 0,5cm.
 • Lộn đầu nẹp và lộn nẹp viền sang mặt trái; gấp mép vòng ngoài nẹp, may mí cách mép gấp 0,2cm.

Hình 13. Cách may cổ tròn

Ghi chú: Sở hữu thể may nẹp viền gấp ra mặt phải thân áo để kết hợp trang trí.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo