Tần số là gì? Công thức tính tần số

Tần số là gì? Công thức tính tần số

Tần số là gì? Công thức tính tần số dựa theo những yếu tố nào. Cùng theo dõi bài viết này để tìm hiểu về tần số là gì? nhé

1. Tần số là gì?

Tần số (tiếng Anh là Frequency) sở hữu tức thị số lần lặp lại của một hiện tượng trong một khoảng thời kì. Để tính tần số, đếm số lần xuất hiện của hiện tượng và chia cho khoảng thời kì đã chọn. Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo tần số Hz được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức, Heinrich Rudolf Hertz. Một Hz là tần số lặp lại của hiện tượng đúng bằng Một lần trong mỗi giây

Tần số là gì?

Chu kì dao động là thời kì để vật thực hiện hết một dao động toàn phần. Kí hiệu: T.

Mối quan hệ của chu kỳ và tần số:

Chu kì nghịch đảo với tần số dao động. Ta sở hữu thể tính chu chu kì từ tần số và trái lại. T = 1/f,  f =1/T.

2. Những thông tin cơ bản về tần số

Những khái niệm liên quan

 • Hertz (Hz): là đơn vị đo tần số.
 • Chu kỳ: là một làn sóng hoàn chỉnh của điện áp hoặc dòng điện xoay chiều
 • Luân phiên: là một nửa chu kỳ
 • Thời kì: là thời kì cần thiết để tạo ra một chu kỳ hoàn chỉnh của làn sóng
 • Tần số âm thanh: từ 15 Hz tới 20kHz (phạm vi tần số âm thanh tai người nghe được)
 • Tần số vô tuyến: từ 30 – 300 kHz
 • Tần số thấp: 300 kHz – 3 MHz
 • Tần số trung bình: 3-30 MHz
 • Tần số cao: 30-300 MHz

Tần số liên hệ với chu kỳ

Tần số được tính qua liên hệ với chu kỳ là thời kì giữa hai lần xuất hiện liên tục của hiện tượng. Tần số f bằng nghịch đảo chu kỳ T theo công thức là f= 1/T.

Tần số trong chuyển động sóng

Là số lần thấy đỉnh sóng tại một điểm trong một thời kì nhất định. Bước sóng bằng chu kỳ nhân với véc tơ vận tốc tức thời sóng, tần số f bằng véc tơ vận tốc tức thời sóng v chia cho bước sóng = f = v / λ.

Tần số quét màn hình

Là những thông số kỹ thuật của những thiết bị điện tử sở hữu dạng màn hình như tần số quét tivi, smartphone, laptop,… ở màn hình LCD hoặc màn hình LED.

Tần số âm thanh nghe được

Là một dạng năng lượng cảm nhận thông qua sóng lan truyền trong ko gian, dẫn tới thích giác con người, con người sở hữu thể nghe được từ từ 20 – 20.000 Hz.

3. Công thức tính tần số

Dựa vào bước sóng

Lúc sở hữu được bước sóng và véc tơ vận tốc tức thời dao động của tần số, bạn sở hữu thể vận dụng theo công thức nhau sau f = V / λ

Trong đó:

V: véc tơ vận tốc tức thời sóng

f: tần số

λ: bước sóng.

Lúc tính bằng bước sóng bạn nên chú ý đơn vị đã được cho và đổi thành đơn vị m để thuận lợi tính toán hơn.

Dựa vào tần số sóng điện từ trong chân ko

Đối với môi trường chân ko, véc tơ vận tốc tức thời sóng sẽ ko bị tác động bởi những yếu tố khác. Chúng khác với môi trường ngoài chân ko. Công thức sẽ là

f = C/ λ

Trong đó:

λ: bước sóng.

C: véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng

f: tần số

Dựa trên thời kì hoặc chu kỳ

Đối với công thức này thì thời kì và tần số là hai đại lượng chính cần thiết để hoàn thành một dao động sóng và tỉ lệ nghịch với nhau.

Công thức sẽ là: f= 1/T

Trong đó

f: tần số

T:  chu kỳ thời kì cần để hoàn thành một dao động.

Dựa trên tần số góc

Công thức tần số lúc biết tần số góc của một sóng là: f = ω/(2π)

Trong đó, ω là tần số góc, f là tần số chuẩn, π là hằng số pi, sở hữu trị giá khoảng 3,14.

Kỳ vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về tần số là gì? Để sở hữu thể vận dụng chúng vào trong đời sống thực tế nhé.


--- Cập nhật: 11-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tần số alen là gì? Công thức tính – bài tập và phương pháp giải từ website sciencevietnam.com cho từ khoá cách tính tần số.

Tần số alen là gì? Công thức tính – bài tập và phương pháp giải tần số alen sẽ được chúng tôi tổng hợp và tư vấn trong bài viết này.

Tần số alen là gì?

Tần số alen được khái niệm là tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số những loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời khắc xác định.

Tần số tương đối của mỗi alen thuộc một gen nào đó sở hữu thể được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét tới trên tổng số alen thuộc một lôcut trong quần thể hay bằng tỉ lệ % số giao tử mang alen đó trong quần thể.

Công thức tính tần số alen và gen

Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ số cá thể sở hữu kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

Bài tập và cách giải tần số alen trong quần thể

Tính tần số của những alen lúc biết thành phần kiểu gen của quần thể (gen nhóm máu)

Ví dụ 1 : Tính tần số đối với một gen sở hữu Hai alen. Một quần thể sở hữu cấu trúc di truyền như sau : 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Hãy tính tần số của alen A và alen a trong quần thể trên ?

Phương pháp : Đây là dạng bài tập trước nhất nên thầy giáo hướng dẫn học trò những bước giải một cách cụ thể, để giúp những bạn hình dung rõ :

Cách 1 : Tính theo tổng số alen :

 • Tổng số alen A : 0,6 x 2 + 0,2 = 1,4
 • Tổng số alen a : 0,Hai x 2 + 0,2 = 0,6
 • Tổng số alen trong quần thể : 1,4 + 0,6 = 2.
 • Tỉ lệ alen A = tần số alen A : pA = 1,4 : 2 = 0,7
 • Tỉ lệ alen a = tần số alen a : qa = 0,6 : 2 = 0,3

Cách 2 : Tính theo tỉ lệ loại giao tử:

 • Thân thể sở hữu kiểu gen AA lúc giảm phân cho loại giao tử A = 0,6
 • Thân thể sở hữu kiểu gen Aa lúc giảm phân cho loại hai giao tử A = a = 0,2 : 2
 • Thân thể sở hữu kiểu gen aa lúc giảm phân cho loại giao tử a = 0,2.

Vậy tỉ lệ loại giao tử A= tần số alen A : pA = 0,6 + (0,2 : 2) = 0,7
Vậy tỉ lệ loại giao tử a = tần số alen a : qa = 0,2 + (0,2 : 2) = 0,3

Tính tần số của những alen lúc biết số lượng kiểu hình của mỗi quần thể

Ví dụ : Ở một loài động vật sở hữu : Cặp alen AA quy định lông đen gồm sở hữu 205 cá thể. Cặp alen Aa quy định lông nâu gồm sở hữu 290 cá thể. Cặp alen aa quy định lông trắng sở hữu 5 cá thể. Hãy tính tần số của alen A và alen a trong quần thể ?

Phương pháp :

Yêu cầu của dạng bài tập này là tính tần số của mỗi alen nhưng dữ kiện bài toán cho biết số lượng của mỗi dạng kiểu hình.

 • Tổng số cá thể trong quần thể : 205 + 290 + 5 = 500 cá thể.
 • Tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể : 205 : 500 = 0,41.
 • Tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể : 290 : 500 = 0,58.
 • Tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể : 5 : 500 = 0,01.

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể : 0,41AA : 0,58Aa : 0,01aa
Tới đây, thầy giáo yêu cầu học trò tính tần số của mỗi alen tương tự như ví dụ Một ở dạng bài tập 1. Cụ thể:

 • Tần số alen A : pA = 0,41 + (0,58 : 2) = 0,7
 • Tần số alen a : qa = 0,01 + (0,58 : 2) = 0,3

Tính tần số của những alen lúc biết tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn hay tỉ lệ kiểu hình trội lúc quần thể đang ở trạng thái thăng bằng

Ví dụ 1: Trong một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Hãy tính tần số của mỗi alen biết rằng trong quần thể sở hữu 16% cây hoa trắng.

Phương pháp :

Ta biết cây hoa trắng sở hữu kiểu gen aa, sở hữu tần số q2 = 16% = 0,16.

Vậy tần số của alen a : qa = 0,4. Tần số của alen A : pA = 1 – 0,4 = 0,6.

Thầy giáo nên lưu ý với học trò : công thức trên chỉ vận dụng lúc quần thể đã đạt trạng thái thăng bằng.

Ví dụ 2 : Ở một loài động vật, tính trạng ko sừng là tính trạng trội so với tính trạng sở hữu sừng. Lúc nghiên cứu một quần thể ở trạng thái thăng bằng di truyền thấy sở hữu 84% cá thể ko sừng. Hãy tính tần số của mỗi alen trong quần thể ?

Phương pháp :

Lúc giải bài tập này, học trò thường hay vận dụng phương pháp sau

Cá thể ko sừng là tính trạng trội nên sở hữu kiểu gen AA + Aa sở hữu thành phần kiểu gen : p2AA + 2pqAa = 0,84. Mặt khác p + q = 1. Vậy p = 0,6 và q = 0,4.

Đối với phương pháp giải này, sẽ mất nhiều thời kì để thực hiện những phép tính nên thầy giáo hướng dẫn học trò tiến hành theo phương pháp sau :

Trong quần thể sở hữu 84% cá thể ko sừng. Vậy số cá thể sở hữu sừng là 16%.

Cá thể sở hữu sừng là tính trạng lặn sở hữu kiểu gen aa = 0,16. Vậy tần số của alen a = 0,4 tần số alen A : pA = 1 – 0,4 = 0,6.

Ví dụ 3 : Giả sử trong một quần thể người ở trạng thái thăng bằng di truyền, tần số của những nhóm màu là : A = 0,45 ; B = 0,21 ; O = 0,04. Gọi p, q, r là tần số của alen IA, IB, IO. Tần số của những alen p, q, r trong quần thể trên là bao nhiêu ?

Phương pháp :

Article post on: nongdanmo.com

Đối với dạng bài tập này khác với dạng bài tập trên là trong quần thể sở hữu 3 alen.

Kí hiệu kiểu gen của từng nhóm máu :

Nhóm máu O sở hữu kiểu gen IOIO sở hữu tỉ lệ kiểu gen r2 = 0,04. Vậy r = 0,2.

Nhóm máu A : IAIA, IAIO sở hữu tỉ lệ kiểu gen p2 + 2pr = 0,45.

Thay r = 0,Hai ta tìm được p = 0,5.

Ta sở hữu p + q + r = Một q = 1 – p – r = 1 – 0,2 – 0,5 = 0,3.

Bài tập vận dụng : Ở một loài thực vật, A quy định khả năng kháng độc ; alen a ko sở hữu khả năng này. Người ta tiến hành gieo 1000 hạt trên đất nhiễm độc thấy sở hữu 960 cây con phát triển thường nhật. (Những điều kiện ngoại cảnh khác cực thuận). Hãy tính tần số alen A và alen a trong quần thể trên ?

Tính tần số của những alen trong một số trường hợp đặc trưng

Tính tần số của alen lúc sở hữu sự tác động của đột biến gen

Ví dụ : Quần thể ban sơ của một loài thực vật sở hữu 301 cây hoa đỏ ; 402 cây huê hồng ; 304 cây hoa trắng. Biết rằng, trong quá trình phát sinh giao tử sở hữu xảy ra đột biến alen A thành alen a với tần số 20%. Trong quần thể ko chịu sức ép của tuyển lựa tự nhiên, những cá thể sở hữu kiểu gen khác nhau sở hữu sức sống như nhau. Hãy xác định tần số của alen A và alen a của quần thể trên sau lúc sở hữu quá trình đột biến.

Phương pháp :

Theo bài ra, quần thể ban sơ của một loài thực vật sở hữu 301 cây hoa đỏ ; 402 cây huê hồng ; 304 cây hoa trắng.

Vậy tỉ lệ kiểu gen của quần thể : 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3aa.

Tần số của mỗi alen trước đột biến :

 • Tần số alen A : pA = 0,3 + (0,4 : 2) = 0,5
 • Tần số alen a : qa = 0,3 + (0,4 : 2) = 0,5

Sau lúc xảy ra đột biến, alen A bị biến đổi thành alen a với tần số 20%, sở hữu tức thị alen A bị giảm và alen a tăng lên. Cụ thể :

 • Tần số alen A : pA = 0,5 – [(0,5 x 20) : 100] = 0,4
 • Tần số alen a : qa = 0,5 + [(0,5 x 20) : 100] = 0,6

Tính tần số của những alen lúc sở hữu sự tác động của tuyển lựa tự nhiên

Ví dụ : Ở gà, kiểu gen AA quy định mỏ rất ngắn tới mức trứng ko mỏ vỡ được vỏ trứng để chui ra, làm gà con chết ngạt ; kiểu gen Aa quy định mỏ ngắn ; kiểu gen aa quy định mỏ dài ; gen nằm trên thể nhiễm sắc thường. Lúc cho gà mỏ ngắn giao phối với nhau. Hãy xác định tần số alen A và alen a ở thế hệ F3. Biết ko sở hữu đột biến, những thế hệ ngẫu phối.

Phương pháp :

Ở nội dung bài này, thầy giáo nên lưu ý về kiểu gen gây chết (AA), qua mỗi thế hệ, thành phần kiểu gen sở hữu sự thay đổi.

P : Aa x Aa Thành phần kiểu gen của F1 : 1/4AA + 1/2Aa + 1/4aa kiểu gen AA gây chết

F1 x F1 (2/3Aa + 1/3aa) x (2/3Aa x 1/3aa) F2 : 1/9AA + 4/9Aa + 4/9aa Kiểu gen 1/9AA gây chết

F2 x F2 (1/2Aa + 1/2aa) x (1/2Aa x 1/2aa)

Thành phần kiểu gen ở hợp tử F3 : 1/16AA + 6/16Aa + 9/16aa

Tần số alen A : p(A) = 1/5 ; q(a) = 4/5.

Tương tự, dưới tác dụng của tuyển lựa thì tần số alen A ngày càng giảm và tần số alen a ngày càng tăng.

Tính tần số của những alen lúc sở hữu sự di nhập gen

Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống trong một vườn thực vật sở hữu tần số alen Est Một là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng kế bên sở hữu tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng thiên di sang quần thể thực vật để tìm thức ăn và hoà nhập và quần thể sóc trong vườn thực vật. Tần số alen Est Một của quần thể sóc trong vườn thực vật sau sự thiên di này là bao nhiêu ?

Phương pháp :

 • Tổng số cá thể sóc mang alen Est Một của 160 cá thể sống trong vườn thực vật
  160 x 0,9 = 144 (cá thể)
 • Tổng số cá thể sóc mang alen Est Một của 40 cá thể thiên di từ quần thể rừng sang vườn thực vật : 40 x 0,5 = 20 (cá thể)

Tổng số cá thể sóc mang alen Est Một của quần thể sóc trong vườn thực vật sau lúc sở hữu sự di nhập gen : 144 + 20 = 164 (cá thể)

 • Tổng số cá thể trong quần thể sóc ở vườn thực vật sau lúc sở hữu sự di nhập gen : 200.
 • Tần số alen Est Một của quần thể sóc trong vườn thực vật sau lúc sở hữu sự di nhập gen :
  164 : 200 = 0,82

--- Cập nhật: 15-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tìm hiểu về tần số và công thức tính tần số bạn nên biết từ website www.tranphucable.com.vn cho từ khoá cách tính tần số.

Tần số là gì? Và những khái niệm liên quan

 

Khái niệm về tần số

 

Source: nongdanmo.com

Tần số (tiếng anh thường được gọi là Frequency, ngoài ra trường hợp khác thì tần số còn được gọi là Pules) là số lần của một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời kì. Tần số thường được sử dụng để mô tả hoạt động thiết bị điện.

Tính tần số bằng cách đếm số lần xuất hiện của hiện tượng trong một khoảng thời kì rồi chia cho khoảng thời kì đã chọn. Như thế, đơn vị đo tần số nghịch đảo với đơn vị đo thời kì.

Ta sở hữu một số loại đơn vị khác của tần số: 

Số vòng quay một phút (rpm) sử dụng cho tốc độ động cơ,…

Số nhịp đập một phút (bpm) sử dụng cho nhịp tim, nốt nhạc trong âm nhạc,…

Những khái niệm liên quan:

Hertz (Hz): một hertz bằng một chu kỳ mỗi giây.

Chu kỳ một làn sóng hoàn chỉnh của dòng điện xoay chiều hoặc điện áp.

Luân phiên là một nửa chu kỳ.

Thời kì: thời kì cần cho việc tạo ra một chu kỳ hoàn chỉnh của dạng sóng.

Tần số âm thanh:  là phạm vi thính giác của con người 15 Hz tới 20 kHz.

 • Tần số vô tuyến: 30 - 300 kHz.
 • Tần số thấp: 300 kHz tới 3 megahertz (MHz).
 • Tần số trung bình: 3-30 MHz.
 • Tần số cao: 30-300 MHz.

Tính tần số dựa vào bước sóng

Tần số sẽ được tính như sau lúc biết trước bước sóng và véc tơ vận tốc tức thời dao động

             f = V / λ

- Trong đó

V : véc tơ vận tốc tức thời sóng

 f :  tần số 

λ:  bước sóng.

Tần số sóng điện từ trong chân ko

 

Tần số sóng điện tử trong chân ko

 

Công thức tần số sóng trong chân ko và công thức tính trong môi trường ngoài chân ko cũng giống nhau. 

 Tuy nhiên, véc tơ vận tốc tức thời sóng trong môi trường chân ko thì sẽ ko bị tác động bởi những yếu tố khác , do đó véc tơ vận tốc tức thời sóng điện từ sẽ bằng với véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng trong trường hợp này. 

Ta sở hữu công thức sau: 

f = C / λ

Trong đó: 

C: Véc tơ vận tốc tức thời của ánh sáng

f: Tần số

λ: Bước sóng

Tính tần số dựa trên thời kì hoặc chu kì

Công thức:

Via @: nongdanmo.com

 Tần số và thời kì là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau cần sở hữu để hoàn thành một dao động sóng .

Ta sở hữu công thức tính tần số lúc biết thời kì hoàn thành dao động:

 f = 1 / T[2]

Trong đó:

 f  : tần số 

 T : thời kì cần để chúng hoàn thành một dao động.

Vài ví dụ về tần số trong đời sống

Tần số của ánh sáng

Ánh sáng khả kiến ​​là sóng điện từ bao gồm những trường điện và từ trường dao động trong ko gian. Tần số của sóng là cách để xác định màu sắc của nó. Một số sóng sở hữu thể kể tới như sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, vi sóng, sóng vố tuyến. Một sóng điện từ sở hữu thể sở hữu tần số nhỏ hơn 4 × 10 mũ 14 Hz. Ở tần số thấp hơn, sóng sẽ được gọi là lò vi sóng. Đồng thời ở tần số thấp hơn nữa nó được gọi là sóng vô tuyến. Sóng tần số cao hơn được gọi là tia X, và cao hơn vẫn là tia gamma.

Tần số của âm thanh

Âm thanh lan truyền như sóng rung động cơ học của áp suất và dịch chuyển trong ko khí hoặc những chất khác. Nói chung, những thành phần tần số của âm thanh xác định “màu”, âm sắc của nó.  Dải tần số âm thanh cho con người thường được đưa ra khoảng giữa 20 Hz và 20.000 Hz (20 kHz), mặc dù giới hạn tần số cao thường giảm theo độ tuổi.

 Trong cuộc sống hàng ngày ta hay bắt gặp tần số ánh sáng và âm thanh.  Kỳ vọng thông qua bài viết trên những bạn sở hữu thể hiểu thêm về tần số.

 

Đơn vị Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú, tiền thân là Xí nghiệp cơ khí Trần Phú được thành lập năm 1965, trải qua sắp 6 thập kỷ xây dựng & phát triển, tới nay Trần Phú là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất dây và cáp điện.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Đơn vị Cổ phần Cơ điện Trần Phú

 • Trụ sở: Số 41 xã Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
 • Liên hệ văn phòng: Số Một Trần Danh Tuyên - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - TP Hà Nội
 • Nhà máy: KCN Viet Nam Singapore (VSIP) – Xã Cẩm Điền – Quận Cẩm Giàng – Tỉnh Hải Dương
 • Hotline: 0898.41.41.41
 • Email: [email protected]
 • Fanpage: https://www.facebook.com/TRANPHU

--- Cập nhật: 17-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tất Tần Tật Công Thức Tính Tần Số Bạn Cần Phải Biết từ website www.kienguru.vn cho từ khoá cách tính tần số.

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả những cách biến và hữu dụng nhất để tính được tần số sóng. Từ công thức tính tần số dựa vào bước sóng trong phần sóng, sóng điện từ cho tới tần số góc của chuyện động tròn.

Tần số hoặc tần số sóng, là phép đo số lượng dao động ghi nhận được trong một thời kì xác định. Tùy thuộc vào những thông tin để bài cho mà bạn sở hữu thể tính được tần số theo cách này hay cách khác. 

Vậy thì còn ngại gì nữa mà ko lấy giấy bút ra, thực hiện và nắm bắt ngay tất tần tật những công thức mà bạn sở hữu thể sử dụng mọi lúc mọi nơi như thế này. Khởi đầu nào!

I. Công thức tần số: Dựa vào bước sóng.

1. Công thức: Lúc biết trước bước sóng và véc tơ vận tốc tức thời dao động, tần số sở hữu thể được tính như sau: f = V / λ

– Trong công thức này,  là véc tơ vận tốc tức thời sóng,   là tần số và  là bước sóng.

– Ví dụ : Một âm thanh lan truyền trong ko khí sở hữu bước sóng là 322nm, véc tơ vận tốc tức thời của nó là 320m/s. Hỏi tần số là bao nhiêu?

2. Đổi bước sóng sang đơn vị m nếu cần thiết. Nếu bước sóng được cho ở dạng nano-mét, bạn cần sang đơn vị chuẩn là mét bằng cách lấy trị giá đó chia cho số nanomet trong một mét.

Chú ý, lúc trị giá bạn đang xử lý rất bé hoặc rất to, bạn cần phải chuyển trị giá đó về dạng số liệu khoa học chuẩn để thuận lợi hơn. Trong bài viết này, một vài trị giá sở hữu thể ko được ghi dưới dạng chuẩn, nên lúc bạn làm bài tập hoặc bài rà soát hoặc tham gia vào diễn đàn khoa học, bạn cần đổi lại.

Ví dụ: λ = 322 nm

322 nm x (Một m / 109 nm) = 3,22 x 10-7 m = 0,000000322 m (Đơn vị chuẩn)

3. Véc tơ vận tốc tức thời sóng chia cho bước sóng. Để tính tần số, , ta lấy véc tơ vận tốc tức thời lan truyền của sóng, , chia cho bước sóng ở đơn vị mét, .

Ví dụ: f = V / λ = 320 / 0,000000322 = 993788819,88 = 9,94 x 108 Hz (Đơn vị tần số)

II. Công thức tần số: Tần số sóng điện từ trong chân ko

1. Công thức. Công thức tần số sóng trong chân ko cũng sẽ giống với công thức tính trong môi trường ngoài chân ko. Tuy nhiên, trong môi trường chân ko thì véc tơ vận tốc tức thời sóng sẽ ko bị tác động bởi những yếu tố khác, vì thế véc tơ vận tốc tức thời sóng điện từ trong trường hợp này sẽ bằng với véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng. Do đó, công thức tính là: f = C / λ

Ta sở hữu,  là véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng, là tần số và  là bước sóng.

Ví dụ: một sóng điện từ sở hữu bước sóng là 569 nm truyền trong môi trường chân ko. Hỏi tần số   của sóng điện từ này là bao nhiêu?

2. Quy đổi bước sóng về đơn vị chuẩn m nếu cần.. Tuy nhiên, nếu bước sóng được đưa dưới đơn vị khác, ví dụ như micromet chửa chuẩn, bạn cần chuyển đổi về đơn vị mét bằng cách lấy trị giá đó chia cho số micromet trong một mét.

Chú ý, lúc trị giá bạn đang xử lý rất bé hoặc rất to, bạn cần phải chuyển trị giá đó về dạng số liệu khoa học chuẩn để thuận lợi hơn. Trong bài viết này, một vài trị giá sở hữu thể ko được ghi dưới dạng chuẩn, nhưng lúc bạn làm bài tập hoặc bài rà soát hoặc tham gia vào diễn đàn khoa học, bạn cần đổi lại.

Ví dụ: λ = 573 nm

573 nm x (Một m / 109 nm) = 5,73 x 10-7 m = 0,000000573m

3. Lấy tốc độ ánh sáng chia cho bước sóng.[1] Véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng là một hằng số, nên trong trường hợp đề bài sở hữu cho sẵn trị giá này hay ko thì ta vẫn sẽ sử dụng 3.00 x 108 m/s là véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng. Lấy trị giá này chia cho bước sóng theo đơn vị m.

Ví dụ: f = C / λ = 3,00 x 108 / 5,73 x 10-7 = 5,24 x 1014 Hz (Đơn vị tần số)

III. Công thức tính tần số: Dựa trên thời kì hoặc chu kỳ

1. Công thức. Tần số và thời kì là hai đại lượng cần để hoàn thành một dao động sóng và chúng tỉ lệ nghịch với nhau . Vậy công thức tần số lúc biết thời kì hoàn thành dao động là: f = 1 / T[2]

Trong đó,  là tần số và  là chu kỳ thời kì hay lượng thời kì cần để chúng hoàn thành một dao động.

Ví dụ: Một sóng hoàn thành dao động trong 0,32 giây. Hỏi tần số của sống là bao nhiêu?

2. Lấy số dao động chia cho tổng thời kì. Thường thì đề bài sẽ cho ta thời kì cần thiết để hoàn thành một dao động, trong trường hợp này, ta lấy nghịch đảo của chu kỳ thời kì (lấy Một chia cho T). Nếu chu kỳ thời kì sở hữu sẵn là chu kỳ của nhiều dao động, bạn cần lấy số dao động chia cho tổng chu kỳ thời kì để sở hữu thể hoàn thành tất cả những dao động đó.

Ví dụ A: f = 1 / T = 1 / 0,32 = 3,1252

3. Ghi đáp án. Bằng cách thực hiện phép tính như trên thì ta sẽ sở hữu được tần số của sóng. Bạn cần ghi kèm theo đơn vị tần số là .

Ví dụ A: Tần số của sóng là 3,125 Hz.

IVCông thức tính tần số: Dựa trên tần số góc

1. Lúc đã biết tần số góc của một sóng, để tính tần số chuẩn của sóng đó, ta vận dụng công thức sau : f = ω / (2π)[3]

Trong đó,   là tần số góc và là tần số chuẩn. Cũng như những bài toán khác thì  là hằng số pi.

Ví dụ: một sóng chuyển động tròn sở hữu tần số góc là 7,16 radian trên giây. Hỏi tần số của sóng là bao nhiêu ?

2. Nhân đôi trị giá pi để ta xác định được mẫu số theo công thức trên, ta nhân trị giá pi, tức 3,14, với 2.

Ví dụ: 2 * π = 2 * 3,1415 = 6,283

3. Lấy tần số góc chia cho Hai π. Lấy tần số góc của sóng, được cho dưới đơn vị là radian trên giây, chia cho 6,283 (Hai π) trị giá thu được lúc nhân đôi trị giá của hằng số π .

Ví dụ: f = ω / (2π) = 7,17 / (2 * 3,1415) = 7,17 / 6,283 = 1,14 Hz

Vừa rồi chúng ta đã cùng đi qua những công thức tính tần số phổ biến nhất mà chúng ta sở hữu thể bất thần gặp phải lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Những bạn hãy tập tành thật nhiều để làm thật thành thục lúc sử dụng. 

Cùng với đó đối với từng công thức sẽ gắn với một tri thức nhất định của chương trình học, hay học hiểu những phần đó để ko vận dụng nhầm lẫn giữa những công thức tính tần số lúc làm bài tập và thi cử nhé. 

Chúc những bạn thành công với những công thức này và hứa những bạn vào những bài viết công thức sắp tới nhé! 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo