Công thức excel tính lương sản phẩm

Công thức excel tính lương sản phẩm

Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay ứng dụng cách tính lương trên excel bởi tính thân thuộc, truyền thống. Tuy nhiên, đa phần thao tác trên những bảng lương lúc đó đều là thủ công, yêu cầu doanh nghiệp phải tự thiết kế những thành phần tính lương cũng như lập hàm riêng biệt. Để tránh hoang mang trong quá trình làm bảng lương, MISA AMIS sẽ giới thiệu bộ mục tiêu cùng những hàm phổ dụng nhất, kèm theo đó là mẫu bảng lương với sẵn công thức để doanh nghiệp với thể tham khảo. 

1. Một số quy định và căn cứ để ứng dụng cách tính lương trên Excel 

Theo Thông tư 133 và Thông tư 200, doanh nghiệp được phép tự thiết kế bảng trả tiền tiền lương thích hợp với đặc thù và thuận tiện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất kể được xây dựng và tính toán ra sao, mẫu bảng lương này cũng cần căn cứ theo một số yếu tố sau đây:

 • Bảng chấm công (hoặc phiếu xác nhận lượng sản phẩm đối với hình thức chấm công theo sản phẩm); 
 • Hợp đồng lao động; 
 • Mức lương tối thiểu vùng (cập nhật theo quy định mới nhất); 
 • Những khoản thu nhập tư nhân chịu thuế và ko chịu thuế; 
 • Những khoản tính vào phí đóng và ko phải đóng bảo hiểm xã hội; 
 • Tỷ lệ trích bảo hiểm vào giá tiền doanh nghiệp và vào lương người lao động.

Hệ thống danh mục trên Thông tư 200

2. Những khoản mục cơ bản lúc ứng dụng cách tính lương trên Excel

2.1. Lương chính

Lương chính là lương được ghi trong hợp đồng lao động. Mức lương này cũng được thể hiện trong thang lương/bảng lương của doanh nghiệp, đồng thời là căn cứ xây dựng mức lương đóng BHXH. 

2.2. Những khoản Phụ cấp

Một số loại phụ cấp trong doanh nghiệp

2.2.Một Phụ cấp ko đóng BHXH

Những khoản tiền này bao gồm:

– Những loại tiền thưởng, thưởng sáng kiến,… (căn cứ theo điều 104 Luật lao động hiện hành); 

– Tiền ăn trưa, ăn giữa ca;

– Những khoản tương trợ đi lại, xăng xe, điện thoại, nhà ở,…; 

– Tương trợ lúc người lao động với thân nhân kết hôn, sinh nhật, chết, tai nạn,… (chi tiết tại mục c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH).

Trong đó, một số khoản sẽ được miễn thuế thu nhập tư nhân, bao gồm: tiền ăn theo ca, ăn giữa trưa; tiền điện thoại; công việc phí; tiền y phục; tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, hoặc làm việc ban đêm; tiền tương trợ hiếu hỉ.

Những khoản còn lại, bao gồm tiền thưởng, tiền xăng xe, tiền nuôi trẻ em và phụ cấp sẽ ko được miễn thuế. Riêng với những doanh nghiệp tương trợ tiền thuê nhà cho viên chức thì khoản tương trợ này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế và ko được vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

2.2.Hai Phụ cấp đóng BHXH

Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, những khoản phụ cấp cần đóng BHXH bao gồm:

– Phụ cấp trách nhiệm;

– Phụ cấp chức vụ, chức danh;

– Phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm;

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp thâm niên;

– Phụ cấp lưu động;

­- Phụ cấp thu hút và những phụ cấp tương tự.

Cần lưu ý rằng mức phụ cấp giữa những doanh nghiệp là hoàn toàn khác nhau và mỗi người lao động cũng sẽ với những chế độ phụ cấp khác nhau. Mức phụ cấp với thể cao hay thấp tùy thuộc vào ngân sách doanh nghiệp, tính chất công việc hoặc điều kiện làm việc,… 

2.3. Tổng thu nhập

Được tính bằng công thức: Tổng thu nhập = Lương Chính + Phụ cấp

2.4. Ngày công

Dựa vào bảng chấm công file excel hoặc dữ liệu trích xuất từ những phần mềm chấm công. 

2.5. Lương thực tế

Tổng tiền lương thực tế sẽ được tính theo công thức: 

Lương thực tế = Tổng thu nhập x (Số ngày đi làm thực tế / 26)

Article post on: nongdanmo.com

(Hoặc = (Tổng thu nhập/ngày công hành chính trong tháng ) x số ngày đi làm thực tế)

Công thức tính lương thực tế

2.6. Lương đóng BHXH

Lương đóng BHXH = mức lương chính + Những khoản phụ cấp phải đóng BHXH

Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, những khoản phụ cấp cần đóng BHXH bao gồm:

 • Phụ cấp trách nhiệm;
 • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 • Phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp lưu động;
 • ­Phụ cấp thu hút và những phụ cấp tương tự.

2.7. Tỷ lệ trích những khoản bảo hiểm năm 2022

Mục BHXH trích vào giá tiền doanh nghiệp Mục BHXH trích vào lương viên chức

Những khoản trích theo lương Tính vào giá tiền DN Tính vào lương viên chức
BHXH (bảo hiểm xã hội) 17% 8%
BHYT (bảo hiểm y tế) 3% 1,5%
BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) 1% 1%
KPCĐ (kinh phí công đoàn) 2%
Tổng 23% 10,5%

2.8. Thuế TNCN phải nộp

Theo phương pháp quản trị truyền thống, cán bộ nhân sự tiền lương thường phải tự tính toán tiền thuế này vào một file excel riêng, sau đó nhập lại dữ liệu hoặc tận dụng hàm để đồng bộ dữ liệu. 

Với lao động với hợp đồng trên 3 tháng, phần thuế này sẽ tính theo lũy tiến từng phần. Với lao động thời vụ, đang trong thời kì thử việc hoặc thỏa thuận lao động dưới 3 tháng thì sẽ khấu trừ 10% trên thu nhập trước lúc trả lương.

2.9. Tạm ứng

Được tính bằng tổng số tiền lương mà viên chức đã ứng trong tháng. Tiền tạm ứng để đi tậu hàng sẽ ko được tính trong mục này.

2.10. Thực lĩnh

Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Khoản tiền BHXH trích vào lương của viên chức – Thuế TNCN phải nộp (nếu với) – Tạm ứng (nếu với).

3. Những hàm, công thức thông dụng nhất lúc ứng dụng cách tính lương trên excel

Với 10 hạng mục kể trên, những công thức tưởng như chỉ ngừng lại ở những phép tính cơ bản như cùng, trừ, nhân, chia. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ với những nghiệp vụ phát sinh như lọc dữ liệu, đồng bộ hàng, cột,… Những cán bộ tiền lương với thể tham khảo thêm top 10+ công thức excel phổ biến nhất hoặc tham khảo mẫu bảng tính lương trên excel với bộ công thức mẫu trong bài viết này. 

Hàm  Cú pháp  Ý nghĩa
1. Hàm IF IF (điều kiện, trị giá A, trị giá B). Điều kiện được thỏa mãn cho ra trị giá A, điều kiện ko thỏa mãn cho ra trị giá B.
2. Hàm IF(OR) IF(điều kiện(hoặc là ĐK 1, hoặc là ĐK 2, hoặc là ĐK 3,…), trị giá A, trị giá B) Nếu thỏa mãn Một trong n điều kiện thì trị giá sẽ là A, nếu ko điều kiện nào thỏa mãn thì trị giá sẽ là B.
3. Hàm IF(AND) IF(điều kiện(ĐK 1, ĐK 2, ĐK 3,…), trị giá A, trị giá B) Nếu thỏa mãn đồng thời n điều kiện thì trị giá sẽ là A, nếu ko điều kiện nào thỏa mãn thì trị giá sẽ là B.
4. Hàm IFERROR IFERROR(trị giá) Nếu ô tính bị lỗi sẽ hiện trị giá 0
5. Hàm IF lồng nhau IF(điều kiện 1,trị giá A,if(ĐK 2, trị giá B, ĐK 3, trị giá C…..trị giá H))) Nếu điều kiện Một thỏa mãn cho ra trị giá A, điều kiện Hai thỏa mãn cho ra trị giá B,… Nếu ko trị giá nào được thỏa mãn sẽ cho ra trị giá H. 

Công thức thường ứng dụng tính thuế TNCN

Source: nongdanmo.com

6. Hàm COUNT (Đếm số ô chứa số) COUNT(value1, [value2], …) – value1: Đề nghị. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi bất kỳ bạn muốn đếm số.

– value2: Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung bạn muốn đếm số.

7.  Hàm COUNTIF (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/điều kiện) COUNTIF(phạm vi, tiêu chí) – phạm vi: Đề nghị. Một hoặc nhiều ô, bao gồm các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản sẽ bị bỏ qua.

– tiêu chí: Đề nghị. Gồm số, biểu thức, tham chiếu ơ hay chuỗi văn bản xác định.

8. Hàm COUNTIFS (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/nhiều điều kiện) COUNTIFS (phạm vi tiêu chí 1, tiêu chí 1, [phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2],…) – phạm vi tiêu chí 1: Bắt buộc. Phạm vi trước nhất, cần giám định những tiêu chí liên kết.

– tiêu chí 1: Bắt buộc. Tiêu chí này với thể dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định những ô cần đếm.

– phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2, … Tùy chọn. Tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí. 

9. Hàm COUNTA (đếm số ô ko trống trong một phạm vi.) COUNTA(value1, [value2], …) – value1 Đề nghị. Đối số đầu tiên đại diện cho giá trị muốn đếm.

– value2, … Tùy chọn. Các đối số bổ sung đại diện cho giá trị muốn đếm, tối đa 255 đối số.

10. Hàm Sum (Tính tổng những số) SUM((number1,number2, …) hoặc Sum(A1:An) – Number1 là số 1

– Number2 là số 2

11. Hàm Sumif (Tính tổng với điều kiện) SUMIF(range, criteria, [sum_range]) – range: Đề nghị. Phạm vi muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số/tên/mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản sẽ bị bỏ qua.

– criteria: Đề nghị. Tiêu chí ở dạng số/biểu thức/tham chiếu ô/văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào.

Via @: nongdanmo.com

– sum_range: Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. 

Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

12. Hàm Sumifs (Tính tổng với nhiều điều kiện) SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteri a_range2,criteria2…) – sum_range là những ô cần tính tổng, bao gồm những số, tên vùng, mãng hay những tham chiếu tới những trị giá. Những ô trống hay chứa văn bản sẽ bị bỏ qua.

– criteria_range1, criteria_range2, … với thể khai báo tối đa 127 vùng tiêu dùng để liên kết với những điều kiện bổ sung cho vùng.

– criteria1, criteria2, … với thể khai báo tối đa 127 điều kiện dạng số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi.

13. Hàm xử lý thời kì – Hàm DATE(year,month,day)

– Hàm YEAR(serial_number)

– Hàm MONTH(serial_number)

– Hàm DAY(serial_number)

– Hàm HOUR(serial_number)

– Hàm MIN(serial_number)

– Tạo Một trị giá tháng ngày cụ thể; 

– Theo dõi số năm tương ứng với Một trị giá tháng ngày

– Theo dõi số tháng ứng với Một trị giá tháng ngày

– Theo dõi số ngày ứng với Một trị giá tháng ngày

– Theo dõi số giờ ứng với Một trị giá thời kì

– Theo dõi số phút ứng với Một trị giá thời kì

14. Hàm VLOOKUP VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) Đây là hàm tìm kiếm và truy vấn thông dụng nhất. 

Tuy nhiên đối tượng tìm kiếm (lookup_value = Mã viên chức / Tên viên chức) cần nằm trong phạm vi cột trước nhất phía bên trái của bảng tìm kiếm (table_array = Bảng Danh sách viên chức).

4. Hạn chế sơ sót, tính lương nhanh gọn với phần mềm tính lương AMIS Tiền lương

Cách tính lương trên Excel là phương pháp truyền thống và được rất nhiều doanh nghiệp ứng dụng. Tuy nhiên, cách tính này còn khá thủ công, thường tốn thời kì tổng hợp dữ liệu và tính toán, thỉnh thoảng với thể xảy ra sơ sót. Để khắc phục những nhược điểm này, AMIS Tiền lương ra đời với chức năng:

 • Tự động thiết lập đầy đủ những thành phần bảng tính lương tương theo những khoản mục lương mà HR đang sử dụng trong cách tính lương trên excel, với tương trợ thiết lập công thức và hàm đầy đủ như excel; 
 • Nhập dữ liệu tính lương đầu vào bằng file excel để phần mềm tự động tính toán theo những phương thức: Lương theo thời kì, theo sản phẩm, theo doanh số, theo KPIs hoặc những bảng thu nhập khác nếu phát sinh thêm; 
 • Phần mềm tự động tính toán bảng lương viên chức cùng những khoản Thuế TNCN, Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước để ra bảng lương cuối cùng. 

Đăng ký trải nghiệm ứng dụng AMIS Tiền lương hoàn toàn miễn phí

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo