Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán

Nội dung bài viết được cố vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hiện tại Kế Toán Lê Ánh.

Bài viết dưới đây, nhóm giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại Kế toán Lê ánh sẽ hướng dẫn chi tiết những bạn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200.

I. Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán

1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán là gì?

Theo khái niệm hoạt động liên tục, chúng ta đã giả thiết những đơn vị sẽ hoạt động vô thời hạn hoặc ít nhất là ko bị giải thể trong tương lai sắp tương tự với thể nói những chu kỳ kinh doanh của đơn vị tiếp nối thành một chuỗi ko ngừng, theo những chu kỳ này tài sản cũng sẽ vận động ko ngừng.

Tuy nhiên, tiếp cận từ công việc quản lý đơn vị, nhà quản trị cần được biết một thời khắc nào đó tài sản của đơn vị với những loại nào và với trị giá bao nhiêu để với những thẩm định về chúng từ đó với những quyết định kinh tế, đây cũng là một trong những yêu cầu của những đối tượng khác như nhà đầu tư, cơ quan quản lý tài chính, nhà băng cho vay vốn... Đáp ứng những yêu cầu trên trong công việc kế toán với một loại báo cáo được gọi là Bảng cân đối kế toán.

2. Nội dung của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, phản ánh tài sản của một đơn vị tại một thời khắc theo hai góc độ theo kết cấu vốn kinh doanh và theo nguồn hình thành vốn kinh doanh.

Bảng cân đối kế toán còn là kết quả của loại hình kế toán tài chính, nó là một trong những báo cáo tài chính mà đơn vị lập.

Tương tự, nội dung của Bảng cân đối kế toán phản ánh đó là tình hình tài sản của một đơn vị, tuy nhiên trị giá của những tài sản này ko bao gồm quá trình vận động của những loại tài sản mà chỉ phản ánh chúng tại một thời khắc, ví dụ tại thời khắc cuối năm lúc kế toán lập Bảng cân đối kế toán, thì trị giá những tiêu chí cho biết tại thời khắc này đơn vị với những tài sản nào và trị giá của chúng là bao nhiêu.

Bảng cân đối kế toán được coi là một trong những biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối bởi cơ sở vật chất thiết lập báo cáo này cũng dựa trên tính cân đối vốn với của đối tượng kế toán, ta với phương trình kế toán phản ánh mối liên hệ giữa tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh (Tài sản) và nguồn hình thành vốn kinh doanh (Vốn đầu tư):

Tài sản = Vốn đầu tư

3. Kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Những tiêu chí trong bảng cân đối kế toán phản ánh trị giá tài sản của đơn vị (thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát trong tương lai) theo hai góc độ: Kết cấu vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh.

Những tiêu chí được chia thành hai phần:

Phần I: Tài sản. Phần này phản ánh tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh;

Phần II: Vốn đầu tư. Phần này phản ánh tài sản theo nguồn hình thành vốn kinh doanh. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Về hình thức thể hiện, cách xếp đặt hai phần (Phần I, Phần II) với thể theo chiều dọc (trình bày hết những tiêu chí thuộc phần I sau đó tới những tiêu chí thuộc phần II) hoặc với thể theo chiều ngang (những tiêu chí thuộc phần I được trình bày song song với những tiêu chí thuộc phần II).

Bảng cân đối trình bày theo kiểu chiều dọc

Bảng Cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính đơn vị phải lập, quy định hiện nay tại Việt Nam là báo cáo này sẽ thống nhất về mẫu biểu và phương pháp lập. Tuy nhiên trên thực tế mẫu báo cáo này về cơ bản theo quy định trên nhưng tùy thuộc vào từng đơn vị sẽ với những tiêu chí khác nhau.

Thứ tự trình bày những tiêu chí trong phần I – Tài sản đó là Tài sản ngắn hạn sau đó tới Tài sản dài hạn, việc sắp xếp những tiêu chí từ trên xuống dưới theo tính thanh khoản giảm dần của tài sản.

Thứ tự trình bày những tiêu chí trong phần II – Vốn đầu tư đó là trình bày nội dung tài chính Nợ phải trả sau đó tới Vốn đầu tư chủ sở hữu, trong đó việc sắp xếp những tiêu chí từ trên xuống dưới theo thời hạn trả tiền những khoản nợ.

II. Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

Căn cứ lập bảng cân đối kế toán

 • Số liệu trên sổ kế toán tổng hợp.
 • Số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.
 • Số liệu cuối năm trên Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

Bảng cân đối kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán, cho nên nguồn số liệu để lập bảng cân đối kế toán phải xuất phát từ những sổ kế toán.

Tuy nhiên số liệu trong số kế toán lúc theo dõi đối tượng lại bao gồm cả trị giá hiện với (số dư) và tình hình biến động (số phát sinh) cho nên sử dụng số liệu nào để tổng hợp cần phải căn cứ vào yêu cầu của những tiêu chí phản ánh trong báo cáo.

Đối với Bảng cân đối kế toán, là báo cáo phản ánh về tài sản của một đơn vị tại một thời khắc nhất định thì số liệu trong sổ cũng cần với đặc điểm tương tự, do vậy cần căn cứ vào số dư của những sổ kế toán để lập những tiêu chí trong báo cáo. Nguồn số liệu để lập nên những tiêu chí thuộc phần này đó là số dư của những sổ (tài khoản từ loại Một tới loại 4), trong đó

 • Số dư của những tài khoản phản ánh Tài sản (loại 1, 2) là nguồn số liệu để lập những tiêu chí Phần I: Tài sản
 • Số dư của những tài khoản phản ánh Vốn đầu tư (loại 3,4) là nguồn số liệu lập những tiêu chí Phần II: Vốn đầu tư

Cách lập Bảng cân đối kế toán

Lúc sử dụng số dư của những tài khoản kế toán để lập những tiêu chí cần căn cứ vào thực chất của đối tượng nêu trong tiêu chí để với phương pháp tổng hợp số liệu cho thích hợp.

Thông thường những tài khoản loại 1, Hai với số dư bên Nợ với thể lấy trực tiếp để lập cho Phần I, những tài khoản loại 3, 4 với số dư bên Mang với thể lấy trực tiếp để lập cho Phần II.

Chú ý: Cần chú ý tới những tài khoản với điểm khác biệt, ví dụ như:

 • Tài khoản Phải thu đối với khách hàng cuối kỳ với thể với số dư cả bên Nợ và Mang (tài khoản lưỡng tính),
 • Tài khoản Hao mòn tài sản nhất định thuộc tài khoản tài sản nhưng với kết cấu là một tài khoản tài chính... Tất cả những trường hợp này kế toán cần phải thận trọng hơn trong xử lý tổng hợp số liệu.

Tham khảo video: Tài khoản kế toán - Cách làm chủ những tài khoản kế toán và ghi NỢ - CÓ

III. Tính chất của Bảng cân đối kế toán

Trước lúc đi vào hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thì những bạn cần nắm được tính chất của bảng cân đối kế toán là gì

Là một báo cáo tài chính được lập nhằm cung ứng thông tin ra bên ngoài nên Bảng cân đối kế toán cần phải đáp ứng những yêu cầu nhất định: Chuẩn xác, trung thực, dễ hiểu, với khả năng so sánh ... Những đặc điểm này cũng là đặc điểm chung của những báo cáo tài chính khác.

Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của Bảng cân đối kế toán, chúng ta hãy tìm hiểu về một ví dụ cụ thể sau đây:

Thực hiện so sánh trị giá tài sản của đơn vị tại hai thời khắc phản ánh cuối kỳ kế toán thứ N và cuối kỳ kế toán thứ N + Một ta thấy trị giá của từng tiêu chí đã thay đổi, ví dụ tiêu chí tiền mặt từ 100 đã tăng lên 200, tổng tài sản cũng đã thay đổi từ 1.570 đã tăng lên thành 1.660 tuy nhiên ở hai thời khắc này trị giá TỔNG CỘNG TÀI SẢN và TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN luôn thăng bằng với nhau, đây chính là tính chất vượt bậc của bảng cân đối kế toán.

Ở bất kỳ thời khắc nào lúc lập Bảng cân đối kế toán mặc dù trị giá từng tiêu chí thay đổi hay tổng trị giá tài sản đã thay đổi nhưng tính cân đối của Bảng sẽ ko mất đi.

Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán

Nếu xét về công dụng thì Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán với vai trò hoàn toàn khác nhau trong công việc kế toán, tuy nhiên hai yếu tố này ko hoàn toàn độc lập với nhau lúc kế toán thực hiện nội dung công việc của mình.

Trước hết cả Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán ĐỀU được sử dụng để phản ánh về đối tượng kế toán, tuy nhiên đối với Bảng cân đối kế toán đối tượng kế toán chỉ bao gồm tài sản của đơn vị và trị giá phản ánh là tại một thời khắc.

Trong lúc đó với tài khoản kế toán cũng là phản ánh đối tượng kế toán nhưng tài khoản gồm những loại phản ánh về tài sản và cả sự vận động của tài sản (tài khoản doanh thu, tài khoản giá bán...) nội dung tài khoản phản ánh về từng đối tượng cũng bám sát theo từng nghiệp vụ kinh tế, do vậy số liệu trong tài khoản vừa mang đặc tính thời khắc (thể hiện ở số dư của tài khoản) nhưng cũng đồng thời mang cả đặc tính thời kỳ (thể hiện ở số phát sinh).

Điểm KHÁC BIỆT nữa giữa Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán đó là mức độ thông tin lúc phản ánh đối tượng. Trong Bảng cân đối kế toán những tiêu chí phản ánh về đối tượng là ở góc độ khái quát còn với hệ thống tài khoản thì khả năng phản ánh sẽ cụ thể, chi tiết hơn thể hiện là tài khoản kế toán ko chỉ với tài khoản tổng hợp mà còn với những tài khoản chi tiết đi kèm nếu với nhu cầu chi tiết hóa thông tin.

Bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán với mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tại một đơn vị kế toán lúc mới đi vào hoạt động (hay khởi đầu kỳ kế toán mới) thì căn cứ để kế toán ghi số dư đầu kỳ vào những tài khoản đó là Bảng cân đối kế toán. Từ số dư này trong kỳ kế toán sẽ cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào trong tài khoản, tới cuối kỳ kế toán sẽ xác định số dư của từng tài khoản. Số dư của những tài khoản ở thời khắc cuối kỳ là căn cứ để kế toán lập Bảng cân đối kế toán mới.

IV. Hướng dẫn Cách lập bảng cân đối kế toán chi tiết

»» Download Mẫu bảng cân đối kế toán Theo Thông tư 200

-  Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước.

-  Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của những tài khoản liên quan trên bảng cân đối phát sinh năm nay.

Chú ý: Tổng Tài sản = Tổng Vốn đầu tư

A. Tài sản

Tên tiêu chí

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Mang

A. Tài sản ngắn hạn

100

I. Tiền và những khoản tương đương tiền

110

110=111+112

1. Tiền

111

111,112, 113

2. Những khoản tương đương tiền

112

1281,1288

(những khoản đầu tư dưới 3 tháng)

II.  Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

120=121+122+123

1. Chứng khoán kinh doanh

121

121

2. Dự phòng khuyến mại chứng khoán kinh doanh

122

2291

3. Đầu tư tới ngày nắm giữ đáo hạn

123

1281,1282,1288 (những khoản với kỳ hạn dưới 12 tháng và ko phải tương đương tiền)

III. Những khoản phải thu ngắn hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

1. Phải thu ngắn hạn của KH

131

131 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng)

2. Trả trước cho người bán

132

331 (số đã trả trước dưới 12 tháng

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng)

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD

134

337

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

135

1283

6. Những khoản phải thu khác

136

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

137

2293 (thu thanh)

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

1. Hàng tồn kho

141

151,152,153…

2. Dự phòng khuyến mại hàng tòn kho

142

2294 (thu thanh)

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

150=151+152+

153+154+155

1. Mức giá trả trước ngắn hạn

151

2421

2. Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ

152

133

3. Thuế và những khoản phải thu của nhà nước

153

333

4. Giao dịch sắm bán lại trái phiếu Chính phủ

154

171

5. Tài sản ngắn hạn khác

155

2288

B. Tài sản dài hạn

200

I. Những khoản phải thu dài hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

1. Phải thu dài hạn khác

211

131

2. Trả trước cho người bán dài hạn

212

331

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

Article post on: nongdanmo.com

213

1361

4. Phải thu nội bộ dài hạn

214

1362,1363,1368

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

215

1283

6. Phải thu dài hạn khác

216

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

219

2293 (thu thanh)

II.  Tài sản nhất định

220

1. Tài sản nhất định hữu hình

221

221=222+223

- Nguyên giá

222

211

- Trị giá hao mòn

223

2141 (thu thanh)

2. Tài sản nhất định thuê tài chính

224

224=225+226

- Nguyên giá

225

212

- Trị giá hao mòn

226

2142

3. Tài sản nhất định vô hình

227

227=228+229

- Nguyên giá

228

213

- Trị giá hao mòn

229

2143

III. Bất động sản đầu tư

230

230=231+232

- Nguyên giá

231

217

- Trị giá hao mòn

232

2147

IV. Tài sản dở dang dài hạn

240

240=241+242

1. Mức giá sản xuất, kinh doanh dơ dang dài hạn

241

154

2294

2. Mức giá xây dựng cơ bản dở dang

242

241

V. Đầu tư tài chính dài hạn

250

250=251+252+

253+254+255

1. Đầu tư vào doanh nghiệp con

251

221

Source: nongdanmo.com

2. Đầu từ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

252

222

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

2281

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

254

2292

5. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn

255

1281,1282,1288 (Kỳ hạn còn lại trên 12 tháng, ko nằm trong phải thu về cho vay dài hạn)

VI. Tài sản dài hạn khác

260

260=261+262+

263+268

1. Mức giá trả trước dài hạn

261

2422

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

243

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263

1534

2294

4. Tài sản dài hạn khác

268

2288

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

B. Vốn đầu tư

Tên tiêu chí

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Mang

     

I. Nợ ngắn hạn

310

1. Phải trả người bán ngắn hạn

311

331 (kỳ hạn dưới 12 tháng)

2. Người sắm trả tiền trước ngắn hạn

312

131

3. Thuế và những khoản phải nộp nhà nước

313

333

4. Phải trả người lao động

314

334

5. Mức giá phải trả ngắn hạn

315

335 (giá bán phải trả dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

316

3362,3363,3368

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

317

337

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

3387 (phần doanh nghiệp phải thực hiện trong vòng 12 tháng)

9. Phải trả ngắn hạn khác

319

338,138,344

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

341,34311 (phần tới hạn trả tiền trong 12 tháng)

Via @: nongdanmo.com

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

321

352

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

353

13. Quỹ bình ổn giá

323

357

14. Giao dịch sắm bán lại trái phiếu chính phủ

324

171

II. Nợ dài hạn

330

1. Phải trả người bán dài hạn

331

331 (kỳ hạn trên 12 tháng)

2. Người sắm trả tiền trước dài hạn

332

131 (trên 12 tháng)

3. Mức giá phải trả dài hạn

333

335

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

334

3361

5. Phải trả nội bộ dài hạn

335

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

3387 (nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện trên 12 tháng)

7. Phải trả dài hạn khác

337

338,344 (chi tiết những khoản kỳ hạn trên 12 tháng)

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

34312 (âm)

341 (kỳ hạn trên 12 tháng), 34311, 34313

9. Trái phiếu chuyển đổi

339

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

41112

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

347

12. Dự phòng phải trả dài hạn

342

352

13. Quỹ phát triển khoa học và khoa học

343

356

E. Vốn chủ sở hữu

400

I. Vốn chủ sở hữu

410

1. Vốn góp của chủ sở hữu

411

4111

Đối với doanh nghiệp cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu phổ thông với quyền biểu quyết

411a

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

4112 (thu thanh nếu TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

413

4113

4. Vốn khác của chủ sở hữu

414

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

419 (thu thanh)

6. Chênh lệch thẩm định lại tải sản

416

412 (thu thanh nếu TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá hối đoái

417

413 (thu thanh nếu TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ đầu tư phát triển

418

414

9. Quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp

419

417

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

420

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này

421a

4212 (thu thanh nếu TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước

421b

4211 (thu thanh nếu TK 413 dư nợ)

4211

12. Vốn đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản

422

441

13. Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

- Nguồn kinh phí

431

161

461

Trường hợp số dư Nợ TK 161 to hơn số dư Mang TK 461 thì tiêu chí này được ghi bằng số âm ()

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD

432

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

V. Những sơ sót thường gặp lúc lập bảng cân đối kế toán

1. Sơ sót về hình thức bảng cân đối kế toán

- Sai đơn vị tính: Bảng cân đối kế toán phải để đơn vị tính là đồng Việt Nam, ko được để đơn vị tính là nghìn đồng.

- Thiếu chữ ký trong bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán trước lúc nộp và công bố phải với đầy đủ chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người lập.

- Sai thời kì lập bảng cân đối kế toán: Thông thường nếu ko với điều chỉnh gì thì thời kì lập bảng cân đối kế toán là ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, với sự điều chỉnh của kiểm toán thì lúc này kế toán cần điều chỉnh lại thời kì lập báo cáo tài chính cho thích hợp.

2. Sơ sót về nội dung bảng cân đối kế toán

- Sơ sót ở tiêu chí "Tiền và những khoản tương đương tiền": Nột số đơn vị đã đưa cả số liệu của những khoản đầu tư trên 3 tháng vào tiêu chí này dẫn tới số liệu của tiêu chí “tiền và những khoản tương đương tiền” của đơn vị tăng vọt. Kế toán cần lưu ý theo dõi riêng những khoản đầu tư trên 3 tháng (dưới Một năm) để đưa vào tiêu chí “Đầu tư tài chính ngắn hạn”

- Sơ sót do ghi nhận ko đúng lãi, lỗ lúc bán chứng khoán: Nguyên nhân do Nhiều doanh nghiệp với những khoản đầu tư chứng khoán, nhưng lại ko theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư ngắn/dài hạn đang nắm giữ, dẫn tới việc hạch toán ko đúng lãi, lỗ lúc bán chứng khoán.

- Trích lập dự phòng những khoản hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính ko đúng quy định: Nguyên nhân do những doanh nghiệp chưa với hội đồng thẩm định. Do đó, kế toán cần lưu ý tới những khoản đầu tư tài chính, hàng tồn kho và những khoản nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

+ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi thiếu doanh nghiệp ko dự kiến mức tổn thất đối với những khoản nợ phải thu chưa tới hạn trả tiền, nhưng doanh nghiệp khách hàng đã lâm vào tình trạng vỡ nợ, hoặc đang làm thủ tục giải thể, hoặc ko thu thập những thông tin tài chính trước và sau kiểm toán của đối tác nên chưa xem xét sự cần thiết phải trích lập dự phòng.

+ Sơ sót ở tiêu chí “Hàng tồn kho”: Nguyên nhân do doanh nghiệp ứng dụng phương pháp tính gía hàng tồn kho ko nhất quán giữa những chu kì kế toán làm tác động tới trị giá hàng tồn kho. Do vậy, kế toán trước lúc về tiếp nhận công việc tại doanh nghiệp phải xem xét phương pháp tính giá xuất kho đối với hàng hóa với thích hợp với chính sách kế toán ko và thực hiện kiểm kê thường xuyên để đảm bảo số liệu là xác thực.

- Sơ sót do doanh nghiệp ko dự kiến được tổn thất đối với những khoản nợ phải thu chưa tới hạn trả tiền, nhưng đơn vị đối tác đã rơi vào tình trạng vỡ nợ hoặc đang làm thủ tục giải thể nhưng doanh nghiệp lại ko thu thập thông tin tài chính trước và sau lúc kiểm toán để xem xét sự cần thiết trích lập dự phòng.

- Sơ sót do doanh nghiệp ghi nhận sai tỷ giá ngoại tệ: Nhiều doanh nghiệp vẫn ghi nhận tỷ giá ngoại tệ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10, nhưng hiện nay việc ghi nhận tỷ giá ko được thực hiện theo thông tư này nữa mà phải thực hiện theo thông tư 201/2009/TT-BTC.

Tham khảo thêm:

 • Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết
 • Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
 • Cách Lập Giấy Nộp Tiền Thuế Điện Tử Mới Nhất
 • Cách Lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Tháng Và Quý Mới Nhất

Kế toán Lê Ánh - Nơi tập huấn hàng đầu những khóa học nguyên lý kế toán, khóa học kế toán tổng hợp thực hiện và khóa học kế toán thuế chuyên sâu. Độc giả với thể tham khảo thêm những khóa học kế toán online của trung tâm.

Kế bên khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh với tập huấn những khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo