Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ cấu trúc tổ chức trong Word

Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ cấu trúc tổ chức trong Word

Để vẽ một sơ đồ tổ chức trong Word những bạn với thể sử dụng một trong hai cách đó là sử dụng SmartArt và sử dụng dụng cụ Shapes. Sử dụng SmartArt sẽ giúp những bạn vẽ sơ đồ tổ chức nhanh chóng hơn so với sử dụng dụng cụ Shapes. Nhưng sử dụng dụng cụ Shapes những bạn với thể vẽ sơ đồ tổ chức theo nhiều kiểu khác nhau hơn.

Bài viết dưới đây hướng dẫn những bạn hai cách vẽ sơ đồ tổ chức trong Word.

Vẽ sơ đồ tổ chức trong Word bằng SmartArt

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Choose a SmartArt Graphic những bạn chọn Hierachy. Sau đó chọn kiểu sơ đồ là sơ đồ tổ chức trong danh sách sơ đồ trong Hierachy.

Bước 3: Sơ đồ những bạn chọn được hiển thị trên giao diện soạn thảo Word, những bạn chỉ cần nhập nội dung vào những ô text trong sơ đồ.

Sở hữu 4 vị trí những bạn với thể lựa chọn:

-Add Shape After: chèn hộp cùng mức ở phía sau.

-Add Shape Before: chèn hộp cùng mức ở phía trước.

-Add Shape Above: chèn hộp ở trên một mức với hộp đang chọn.

-Add Shape Below: chèn hộp ở dưới một mức với hộp đang chọn.

Sau lúc đã thêm những hộp và chèn những nội dung đầy đủ cho sơ đồ tổ chức, ví dụ ta được sơ đồ như sau:

Article post on: nongdanmo.com

Bước 4: Tiếp theo những bạn cần chỉnh sửa để sơ đồ tổ chức của bạn hoàn thiện hơn.

- Những bạn với thể thay đổi kiểu cho sơ đồ trong phần SmartArt Styles của Design, chọn sơ đồ 2D hoặc 3D tùy ý.

- Để thay đổi kiểu chữ, màu chữ, hiệu ứng chữ những bạn chọn thẻ Format và thay đổi trong phần WordArt Styles, Text Fill, Text Effects.

Source: nongdanmo.com

Một ví dụ về sơ đồ tổ chức sau lúc chỉnh sửa:

Vẽ sơ đồ tổ chức trong Word bằng Shapes

Ngoài cách sử dụng trực tiếp SmartArt để vẽ sơ đồ tổ chức thì những bạn với thể sử dụng những dụng cụ trong Shapes. Những bạn thực hiện như sau:

Bước 2: Tại đây với nhiều kiểu khối hình đường thẳng, mũi tên và rất nhiều hình họa khác. Để vẽ sơ đồ tổ chức những bạn chỉ cần sử dụng khối hình chữ nhật, đường thẳng, và đường mũi tên một chiều. Những bạn cũng với thể sử dụng những khối hình khác cho thích hợp.

Bước 3: Những bạn vẽ nhiều khối hình chữ nhật tương ứng với những nội dung mà những bạn muốn với trong sơ đồ tổ chức.

Via @: nongdanmo.com

Nếu những khối hình giống nhau những bạn với thể sao chép bằng cách chọn khối hình sau đó nhấn giữ phím Ctrl và nhấn giữ con trỏ chuột sau đó di chuyển con trỏ chuột tới vị trí khác và thả chuột. Hoặc những bạn với thể sao chép và dán như thông thường với tổ hợp phím Ctrl + CCtrl + V.

Bước 4: Tiếp theo những bạn vẽ những hình mũi tên và đường thẳng để chỉ tới, mũi tên được chỉ xuống vị trí thấp hơn trong sơ đồ.

Bước 5: Tương tự những bạn đã với khuông sơ đồ tổ chức, hiện giờ những bạn cần điền nội dung vào sơ đồ tổ chức. Để thêm text vào những khối hình Shapes những bạn nhấn chuột phải vào khối hình và chọn Add text sau đó nhập chữ vào khối hình. Hoặc những bạn nhấn chọn khối hình và nhập chữ.

Sau lúc đã nhập xong nội dung cho sơ đồ tổ chức, những bạn cần hiệu chỉnh, chọn màu sắc, kiểu chữ, kiểu hình.. Tất cả những tùy chỉnh này những bạn thực hiện trong thẻ Format lúc những bạn chọn khối hình.

Dưới đây là một sơ đồ tổ chức được vẽ bằng dụng cụ Shapes trong Word.

Chúc những bạn thành công!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo