Hướng dẫn cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư

Hướng dẫn cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư

Mẫu phiếu thu thập/điều chỉnh thông tin dân cư tiêu dùng để làm gì?

Theo Thông tư 41/2019/TT-BCA, mẫu DC01 được tiêu dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Hạ tầng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mẫu DC02 tiêu dùng để công dân kê khai lúc mang sự thay đổi những thông tin về nhân thân quy định tại khoản một Điều 9 Luật Căn cước công dân như: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Nam nữ; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Tình trạng khai báo tạm vắng; Nơi ở hiện tại...

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư và cách điền

Cách điền như sau:

- Mục “Tỉnh/thành phường; Quận/quận/thị xã; xã/phường/thị trấn; Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ; Làng/phường; Xóm/số nhà”: ghi đầy đủ địa danh hành chính theo giấy khai sinh; nếu ko mang giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu;

- Mục “Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Họ, chữ đệm và tên cha/ Họ, chữ đệm và tên mẹ/Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng)”/ Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp/Họ, chữ đệm và tên chủ hộ”; “Số CMND/số ĐDCN”; “Nơi đăng ký khai sinh”; “Quê quán”; “Dân tộc”; “Tôn giáo”; “Quốc tịch”; “Nơi thường trú/Nơi ở hiện tại”: ghi như hướng dẫn tại phần ghi chú trong biểu mẫu (nếu mang);

- Mục “Ngày, tháng, năm sinh”:  Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 tới tháng 9 ghi 01 chữ số, những tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

- Mục “Nam nữ”: nếu nam nữ nam ghi là “Nam”, nếu nam nữ nữ ghi là “Nữ”;

- Mục “Nhóm máu”: trường hợp công dân mang yêu cầu cập nhật và mang bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó. Nhóm máu nào thì đánh dấu “X” vào ô nhóm máu đó;

Article post on: nongdanmo.com

- Mục “Tình trạng hôn nhân”: trường hợp công dân chưa kết hôn, đã kết hôn hoặc đã ly hôn thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng;

- Mục “Ngày khai”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu thu thập thông tin dân cư; trường hợp người ko biết chữ hoặc ko thể tự kê khai được thì thực hiện theo quy định tại khoản hai Điều 6 Thông tư này.

- Mục “Trưởng Công an xã/phường/thị trấn”: Trưởng Công an xã, phường, thị trấn mang trách nhiệm xác nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân đang trú ngụ trên địa bàn quản lý.

- Mục “Cảnh sát khu vực/Công an viên”: Cảnh sát khu vực, Công an viên mang trách nhiệm xác nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân trên khu vực mình đang quản lý.

Source: nongdanmo.com

Mẫu phiếu cập nhật thông tin dân cư

Cách điền:

- Thông tin tư nhân: điền như mẫu DC01

-  Mục “Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa”: ghi theo quyết định cơ quan mang thẩm quyền về việc thay đổi thông tin của công dân;

Via @: nongdanmo.com

- Mục “Hồ sơ, tài liệu kèm theo”: ghi đầy đủ, rõ ràng những loại hồ sơ, tài liệu kèm theo Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư;

- Mục “Cán bộ đề xuất”: cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp quận lúc tiếp nhận hồ sơ rà soát, đối chiếu những thông tin của công dân đầy đủ, chuẩn xác mang trách nhiệm đề xuất lãnh đạo Công an cấp quận;

- Mục “Phê duyệt của cơ quan quản lý CSDLQG về DC”: đại diện cơ quan quản lý cơ sở vật chất dữ liệu quốc gia về dân cư ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Trên đây là hướng dẫn cách điền phiếu thu thập thông tin dân cư và phiếu cập nhật thông tin dân cư. Nếu vẫn còn thắc mắc lúc điền biểu mẫu này, độc giả vui lòng liên hệ 1900 6192 để được tương trợ.

>> Chính thức vận hành Hạ tầng dữ liệu quốc gia về dân cư

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo